Авторизація|
Щодо неприпустимості покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів при атестації

Щодо неприпустимості покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів при атестаціїУ зв'язку з надходженням численних звернень педагогічних працівників з приводу вимог атестаційних комісій про надання великої кількості узагальнюючих матеріалів при проходженні атестації, розміщуємо листи Міністерства освіти і науки України № 1/9-630 від 05 грудня 2014 року «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя» та  № 1/9-779 від 25 жовтня 2012 року «Щодо атестації педагогічних працівників».

У листах наголошується на неприпустимості покладення на педагогічних працівників обов’язків з підготовки зайвих звітів при атестації та звертається увага на обов’язок адміністрації навчальних закладів чи органів управління освітою неухильно дотримуватися принципів педагогічної свободи вчителя.

Ірина Працюю вчителем інформатики та математики, категорія вища, звання "Старший вчитель". Курси проходила з математики та інформатики, атестувалась в 2013 р. За сумісництвом керівник гуртка з інформатики в СЮТ. По якому тарифному розряду повинна йти оплата як керівника гуртка? Дякую.Профспілка: Згідно з п. 3.23 Типового положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи. Оскільки за сумісництвом та за основним місцем роботи Ви обіймаєте різні посади, Вам встановлюється 8-10 тарифний розряд за рішенням роботодавця.
Зміни у порядку атестації педагогічних працівників
Зміни у порядку атестації педагогічних працівників30 вересня 2013 року набирають чинності зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135.У першу чергу, внесені зміни стосуються порядку атестації керівних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Відтепер, призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.
Атестацію керівних кадрів навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, завідувачів Київської міської психолого-медико-педагогічної консультації здійснюватимуть атестаційні комісії ІІІ рівня. Атестацію керівних кадрів всіх інших навчальних закладів здійснюватимуть атестаційні комісії ІІ рівня.
Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.
Ірина Доброго дня! Чи маю право атестуватись роком швидше, маючи ІІ категорію, на першу категорію, якщо є друковані матеріали в фахових журналах?Профспілка: 1. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.
Ірина

Доброго дня! Я закінчила ВДУім. Лесі Українки факультет педагогічний та здобула спеціальність 4курс - педагогічна освіта, 5 курс - Соціальний педагог. Працювала 10 років на групі продовженого дня(початкові класи),зараз працюю вчителем початкових класів.Стаж роботи 12 років.Скажіть будь ласка - чи маю я право працювати та атестуватися на вчителя поч. класів, чи потрібно здобувати другу вищу освіту з спеціальнісю вч поч. класів?

Профспілка: Для присвоєння кваліфікаційної категорії вчителю початкових класів необхідно мати повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкова освіта, початкове навчання або дві освіти, одна з яких - вища педагогічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (у редакції Закону України від 23.03.96 N 100/96-ВР) ( 100/96-ВР ) - середня спеціальна освіта) або вищу педагогічну з цієї самої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (далі - базова вища освіта) та повну вищу педагогічну освіту за іншим фахом;
Вікторія

Працюю в дошкільному навчальному закладі 18 років. У 2012 році закінчила університет ім.Б.Грінченка за спеціальністю вихователь дошкільної освіти. Маю категорію "спеціаліст". У цьому році проходжу чергову атестацію. Чи можу я отримати за результатами атестації кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Пунктом 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників)?

Профспілка: Згідно з п. 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.Тому, якщо стаж роботи на посаді вихователя складає не менше п'яти років, Вам можуть при атестації встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії".
Олена

Я працюю в школі з 2008 року. У 2010 закінчила ВНЗ.(стаціонар) На 2013-2014 н.р мені назначили атестацію на ІІ категорію після проходження курсів.Чи можу я атестуватися без проходження курсів і на підставі якого закону(якщо так). Дякую.

Профспілка: Згідно з пунктом 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.
Вікторія

Доброго дня . Допоможіть, будьласка, з питанням: працюю у дитячому садку фіз.інструктором.В цьому році я проходжу чергову атестацію. Чи маю право атестуватись одразу на першу категорію? (пункт.3.1) Вищу педагогічну освіту отримала в 2007 році.

Профспілка: Згідно з п. 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.Тому, якщо стаж роботи на посаді інструктора з фізкультури складає не менше п'яти років та якщо Ви отримали відповідну повну вищу освіту, Вам можуть при атестації встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії".
Олена

Доброго дня! Я закінчила стаціонарне навчання в аспірантурі, але на даний момент ще не захистила дисертацію. Чи потрібно мені проходити курси підвищення кваліфікації на роботі для чергової атестації (вчитель англійської мови), чи можна зарахувати навчання в аспірантурі, яким законом чи положенням керуватися? Дякую.

Профспілка: Положенням про атестацію педагогічних працівників передбачено, що педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням. Навчання в аспірантурі не дає права на непроходження підвищення кваліфікації.
Андрій Андрійович

Доброго дня! Допоможіть мені будь-ласка розібратися. Я закінчив педагогічний університет у 2006 році (термін навчання 5 років). Працювати в школі розпочав з лютого 2004 року і пройшов атестацію на ІІ категорію в 2008 році. У цьому році я знову повинен проходити атестацію. Проте після закінчення ВНЗ не прошло 10 років. Скажіть будь-ласка, чи можу я перенести атестацію? Якщо так - то на якій підставі? ДЯКУЮ!!!

Профспілка: Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.
Лоліта

Здрастуйте. Чи може викладач вищої категорії мати 2 педагогічні звання:"старший викладач" і "викладач- методист" ?

Профспілка: Положенням про атестацію педагогічних працівників не передбачено обмеження щодо присвоєння більше, ніж одного звання. Разом з тим, підвищення посадового окладу за звання здійснюється за одне із них у максимальному розмірі.
Інна

чи можу я працювати у дитячому садочку якщо у мене вища освіта учителя початкових класів? І педагогічного стажу 16 років? Чи буде в мене підвищення категорії? Чи потрібна мені друга вища освіта дошкільне виховання?

Профспілка: Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, як такі, що  відповідають посаді, атестуються вихователі дошкільних навчальних закладів, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років. Окрім того, педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту" (02.08.2001 року), "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.
Роки відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами виключаються з між атестаційного періоду, а тому атестуватися Вам необхідно у 2012-2013 навчальному році.

Роки відпустки у  зв’язку з вагітністю та пологами виключаються з між атестаційного періоду, а тому атестуватися Вам необхідно у 2012-2013 навчальному році.

Профспілка: Здравствуйте. Я аттестовалась в 2006-2007 уч.г., ушла в декретный отпуск в ноябре 2007 (родила в январе 2008). Вышла на работу 1 сентября 2009. Когда очередная аттестация? Спасибо.
Юлія

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи повинна я проходити у 2014 році чергові курси підвищення кваліфікації перед атестацією, якщо я у 2014 році закінчую навчання на здобуття другої вищої освіти без відрива від виробництва?

Профспілка:      Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.      Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.   Таким чином, в період перших п’яти років роботи після закінчення вищого навчального закладу, Вам можна не проходити підвищення кваліфікації.
Альона

Якщо я маю педагогічний стаж 2 роки, я маю право на третьому році атестуватися на І категорію, чи обов'язково чекати 5 років???? Велике спасибі!!

Профспілка: Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.Лише педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.
Ірина

закінчую навчання в педагогічному університеті за спеціальністю "Географія", мені пропонують роботу в дитячому садочку - вихователем. чи зможу я після садочка працювати вчителем в школі?

Профспілка: Один раз у п'ять років педагогічні працівники проходять атестацію. Атестуватися на відповідність посаді вчителя можуть вчителі, які мають повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають; на відповідність посаді вихователя дошкільного навчального закладу, - якщо мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Тому, навіть якщо Вас буде прийнято на роботу вихователя без відповідної освіти, при атестації Вас може бути визнано таким (такою), що не відповідає посаді.
Олена

Добрый день, помогите решить вопрос. У меня высшее педагогическое образование проработала в школе 5 лет, на пятом году атестовалась на 2-ю категорию, атестацию получила в конце марта месяца 2012 года. Получив расчетный листок за апрель 2012 года к сожалению не нашла графы где была бы отражена моя категория. Меня интересует вопрос с какого периода времени мне начнут доплачивать за 2-ю категорию? заранее огромное спасибо.

Профспілка: У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).
Марина Василівна

Скажіть, будь ласка, чи зберігається кваліфікаційна категорія вчителя на пенсії по вислузі років? Остання атестація була в 1994році,2010-2012 - на пенсії. Якщо 5 років мине, я відмовлюся від вислуги та вийду працювати, чи збережеться тоді моя вища категорія та звання вчителя-методиста? Дуже дякую за відповідь

Профспілка: За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.
Лана

Я працюю вчителем початкових класів. Атестувалась у 2009 році. Маю вищу атестаційну категорію, звання «вчитель-методист». Зараз знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. У 2011 році отримала інвалідність 3гр. Чи можу я працювати за сумісництвом вихователем дошкільного закладу? Як в цьому випадку мені буде нараховуватись зарплата? Чи буде збережено доплату за звання «вчитель-методист»? Чи здійснюється оплата лікарняного при роботі за сумісництвом? Чи надається оплачувана відпустка? Коли має бути чергова атестація за основним місцем роботи, якщо відпустка по догляду за дитиною закінчується 03.02.2013р. Чи враховуються ці 3 роки в 5-річний термін? Якщо я перейду працювати вихователем дошкільного закладу постійно, коли тоді буде чергова атестація? Як мене будуть атестувати: на підтвердження вищої категорії і звання чи мені буде присвоєно категорію «спеціаліст»? І чи зможу я при поверненні в школу через 2-3 роки на посаду вчителя поч. класів мати свою категорію і звання?

Профспілка: 1. Працевлаштування, а також подальша робота інвалідів здійснюється відповідно до рекомендацій МСЕК.2. Оплата праці інвалідів проводиться як і для всіх інших працівників.3. Працівник, який працює за сумісництвом, повинен атестуватися і за сумісництвом також. Оплата праці здійснюється за результатами атестації. Підвищення посадового окладу на посаді вихователя ДНЗ за звання "вчитель-методист" не проводиться.4. Працівникам, які працюють за сумісництвом,  надається допопмога у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.5. Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства. 6. На час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.7.За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.8. За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.
Тетяна

1.Чи має право посаду завідувача ДНЗ очолювати працівник без вищої освіти, якщо вона була зарахована на зазначену посаду до введення в дію у 2001 році Закону України "Про освіту". 2. Чи проводиться атестація завідувача ДНЗ, як педагогічного працівника? Чи він вважається атестованим або неатестованим, за результатами атестації дошкільного навчального закладу?

Профспілка: Завідувач ДНЗ є педагогічним працівником, а тому повинен проходити атестацію як педагогічний працівник. Атестація навчального закладу не є атестацією керівника як педагогічного працівника.Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.Завыдувач ДНЗ, який не має повної вищої освіти, при атестації може бути визнаний таким, що не відповідає займаній посаді.
Наталія

Доброго дня! Дуже сподіваюсь на вашу допомогу.Річ у тім, що ситуація з моєю атестацією, якась не визначена.Я хочу знати,як мене можна атестувати? Я за фахом вчитель російської мови та літератури. У 1997р проатестована на 1кат.,як витель світової літ., у2002- як вчитель рос мови1кат, у2007 1кат як вчитель рос.мови, але всі ці роки я викладаю світову літ. теж, більше того рос мови у мене тільки година факультативно.Я хотіла в цьому році атестуватися,як вчитель світової літератури, тим більше з 1.09.2010р у мене посада вчитель світоаої літератури та ром.мови, на вищу категорію, але мені відмовили,сказали, що я можу атестуватися тільки як вчитель рос мови на вищу категорію, а якщо я буду атестуватися як вчитель світової літ., то тілки на 11 категоріюАле я викладаю світову з 1996р. пед стаж - 26р.Рос.мова в нас викладається тільки факультативно, а положенні про атестацію записано, що предмет, з якого атестуються, має бути з інваріативної складової.Дуже прошу роз'ясніть цю ситуацію.

Профспілка: Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.Таким чином, для того, щоб оплата праці за результатами Вашої атестації як вчителя російської мови (предмету, який викладається за спеціальністю) розповсюджувалася на все навантаження, у тому числі і на виконані години світової літератури, Вам можна не проходити підвищення кваліфікації з цього предмету, оскільки цей предмет у Вашому ЗНЗ не входить до інваріативної складової.
Алла

Доброго дня. Буду вдячна за відповідь.Працюю вчителем української мови і літератури ( за дипломом). Також маю 0,5 ставки соціального педагога ( диплома немає). У 2012-2013 році чергова атестація на вищу категорію як учитель української мови і літератури та проходження курсів і атестація як соціальний педагог. Як будуть оплачуватися за новим Типовим положенням години роботи соціальним педагогом? Яку категорію я отримаю як соціальний педагог після проходження курсів?

Профспілка: При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. У звязку із цим Вас будуть атестувати за двома посадами. Згідно з положенням про атестацію на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій щодо соціальних педагогів проводиться за наявності у працівника повної вищої педагогічної освіти зі спеціальності соціальна педагогіка.  При цьому, педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.Кваліфікаційні категорії присвоюються послідовно. А тому під час першої атестації за посадою соціального педагога може бути присвоєна ІІ категорія. Оплата праці за роботу соціального педагога  проводитиметься відповідно до результатів атестації за цієбю посадою.
Ірина

За дипломом я-вчитель початкової щколи, психолог. Але працюю в ДНЗ вихователем. Скажіть, будь ласка, чи маю я право атестуватись як вихователь? Дякую.

Профспілка: Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вихователів, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя-реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.
Світлана

Доброго дня. В цьому році в нашій школ атестується педагог-організатр який є вчителем трудового навчання. Як педагог-організатор на вищу категорію, як вчитель трудового навчання на відповідність вищій категорії та присвоєння звання вчитель-методист. В наступному навчальному році годин трудового навчання він мати не буде. Чи буде здійснюватися оплата за звання в розмірі 15%, якщо як педагог-організатор на звання він не претендує.

Профспілка: Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. у випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.Таким чином, підвищення ставки педагога-організатора за звання, присвоєне за результатами атестації вчителя трудового навчання, не відбуватиметься.
Олександра

Я работаю в школе учителем правоведения и истории с 1997 года.(закончила юридический техникум). В 2005-2006 уч. году аттестовалась на специалиста. В 2011 году закончила университет по специальности "преподаватель истории".За межаттестационный период были призеры республиканского этапа всеукраинских олимпиад по предметам. В 2009 году стала "Учителем года" в районном конкурсе. Могу ли я аттестоваться в 2011-2012 учебном году?Если да, то можно ли уже на 1 категорию? Ответьте пожалуйста, так как приках по школе об аттестации уже написан, но в районном отделе образования отказали ( хотя изначально давали "добро")

Профспілка: Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.Олімпіади з базових дисциплін проводяться в чотири етапи: I етап - шкільні (училищні), II етап - районні (міські), III етап - обласні (в Автономній Республіці Крим - республіканські, у містах Києві та Севастополі - міські) та IV етап - на державному рівні. Таким чином, в разі підговки переможців III етапу - обласних (в Автономній Республіці Крим - республіканських, у містах Києві та Севастополі - міських)олімпіад з історії чи основ правознавства, Вас можна атестувати без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.
Віталіна

я працюю 9 рік, в двох школах.маю дві освіти: молодший спеціаліст по початковому навчанні і спеціаліст по німецькій мові.Атестацію ще не проходила. Основний наказ у мене на початкове навчання( маю 6 уроків з них 2 уроки німецької мови). атестувати мене по німецькій мові відмовилися, спираючись на те що наказ на початкові класи тому і змушують атестуватися по початковому. Чи правомірна їхня відмова?

Профспілка: Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.
Ольга

Дуже вдячна Вам за ваш сайт. Проте, я хочу конкретного пояснення щодо позачергової атестації. Наприклад, по рокам: попередня атестація була у березні 2009, а позачергова може бути у березні 2012 або у березні 2013. Або конкретно так: попередня атестація відбулась 15.03.2009, а позачергова має бути 20.03.2012. Якщо чергова через 5 років і рахується так: 2007-2012, то позачергова через 3 роки рахується так: 2009-2012

 

Профспілка:  Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. (Зміни, внесені до Типового положення про атестацію педагогічних працівників згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011). Тому в 2012 році Вас можна атестувати позачергово. Крім того, оскільки атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня - до 1 квітня, II рівня - до 10 квітня, III рівня - до 25 квітня, то до навіть без внесення змін до Положення щодо терміну позачергової астації Вас могли б атестувати у 2012 році, оскільки 15.03.2012 року спливає 3 роки після останньої атестації.  
Уляна

Доброго дня! Я вже одного разу зверталася до вас. Дякую за відповідь. Хотіла б ще запитати, чи поняття чергової атестації школи і чергової атестації вчителя збігаються? Тобто, я атестувалася в 2010 р. (на 2-12 р це буде вже 2 роки тому), цього року в школі чергова атестація, але директор каже, що для мене вона не є черговою, оскільки після попередньої пройшло лише 2 роки. Виходить, що я не можу підвищити категорію, а лише підтвердити??? Поясніть, будь-ласка, дякую.

Профспілка: Строки чергової атестації педагогічного працівника не залежать від термінів атестації навчального закладу. Чергова атестація педагогічного працівника проводиться один раз у 5 років. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.
Олена

Я є вчителем ІІ категорії. У мене є 2 запитання щодо майбутньої атестації: 1. Чи може служити диплом "Магістра" достатньою підставою для недотримання черговості у присвоєнні вищої кваліфікаційної категорії? 2. Чи належить конкурс "Вчитель року" до таких, що влаштовуються центральними органами і чи може служити зайняте у ньому 4 місце на обласному рівні підставою для недотримання черговості у присвоєнні категорії?

Профспілка: 1. Наявнысть освіти з а освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" не є підставою для недотримання послідовності прсвоєння кваліфікаційних категорій.Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводить МОН ( центральний орган виконавчої влади) разом з Академією педагогічних наук, Творчою спілкою вчителів, Педагогічним товариством.Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться щороку у три тури: перший - районний (міський) - грудень; другий - республіканський в - січень-лютий; Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські третій - заключний, проводиться поетапно: відбірковий - березень; фінальний - квітень.Переможець та лауреати конкурсу з кожного фаху визначаються на фінальному етапі третього туру. Педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.
Наталія

Добрий день! Звертаюся до Вас за допомогою.У школі працюю 18 років на посаді педагога-організатора.Останні 6 років додатково викладаю укр.мову та літературу. За дипломом - вчитель української мови та літератури.Останні курси пед.організатора - січень 2011 року.У цьому н.р.атестуюсь.Питання:як мене повинні атестувати?Чи може одна атестація бути результатом підвищення як з посади так і з предмету.Якщо це можливо - згодна пройти курси з мови дистанційно.Зараз І категорія,претендую на вищу.Завчасно дякую.

Профспілка: Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. Підвищення кваліфікації за посадою педагога-організатора проходити не обов'язково, оскільки підвищення кваліфікації має здійснюватися раз на 5 років. Підвищення кваліфікації здійснюється на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів, тому не виключається можливість підвищення кваліфікації дистанційно.
Уляна

Дуже вдячна за вашу відповідь. В моєї подруги також є певна невизначеність щодо атестації. Вона працює в музичній школі вчителем фортепіано четвертий рік. Почала працювати після училища в 2008 році на 8 розряді, паралельно навчаючись в магістратурі інституту мистецтв пед.університету. У 2009 році, після здобуття диплому магістра, почала працювати по категорії «спеціаліст» і отримувала заробітну платню по 9 розряді. В цьому році 2011-2012 школа проходить чергову атестацію. Вона хоче атестуватися на "спеціаліст другої категорії", однак керівництво стверджує, що вона не може цього зробити, оскільки перша атестація у її випадку може проходити лише на категорію "спеціаліст". Чи це правомірно? Чи можу вона атестуватися на "спеціаліст другої категорії"? Щиро дякую за відповідь.

Профспілка: Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту,  встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст". При наступній атестації такому працівникові може бути присвоєна категорія "спеціаліст ІІ категорії". Вимоги щодо послідовності присвоєння категорій в даному випадку будуть дотримані.
Вілен

Є питання щодо застосування п.3.19 Положення про атестацію, а саме: як в цьому році атестувати вчителя початкових класів, який був проатестований раніше як вчитель на вищу категорію, і 20 років сумішує роботу вчителя з роботою вихователя ГПД. На мій погляд, застосувати п.3.20 неможливо, оскільки мова йде не про різні предмети, а про різні посади.

Профспілка: Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.
Леся

Доброго дня! Прийнята на посаду вчителя анлійської мови. Педагогічний стаж 11 років.За дипломом "вчитель мови(англійської) та зарубіжної літератури".З 17.11.2008 по 28.11.2008 пройшла курси підвищення кваліфікації в ПОІППО із спеціальності "вчитель англійської мови". У 2008-2009 рішенням атестаційної комісії мені було встановлено кваліфікаційну категорію "Спеціаліст І кваліфікаційної категорії". У 2012-2013 збираюся атестуватися у позачерговому порядку з метою підвищення кваліфікаційної категорії. Завуч з навчально-виховної роботи стверджує, що оскільки термін попереднього підвищення кваліфікації закінчиться в листопаді 2013, то не обов'язково прозодити курси до засідання атестаційної комісії у березні 2013. Поясніть, будь ласка, коли треба пройти курси підвищення кваліфікації?

Профспілка: Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.Тому у березні 2013 року не обов'язково проходити курси підвищення кваліфікації.
Ігор

Поясніть, чи залишається безстроковим звання "вчитель-методист", яке присвоєно за підсумками атестації у 2003 році?

Профспілка: Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» педагогічні звання присвоюються на строк і не вважаються безстроковими.
Марина Миколаївна

15 апреля 1998 года решением аттестационной комиссии мне была присвоена квалификационная категория – «специалист высшей категории» и звание – «старший учитель». Педагогическая деятельность была закончена 08 января 2002 года и возобновлена 25 августа 2010 года. 25.08.2010 года я была принята учителем химии с квалификационной категорией «Специалист». В настоящее время, после прохождения курсовой переподготовки, я аттестуюсь на квалификационную категорию «Специалист ІІ категории». Прошу Вас ответить на вопрос имею ли я право, согласно новому Положению об аттестации педагогических работников (пп.3.17., 4.7.), аттестоваться на квалификационную категорию – «специалист высшей категории» и звание – «старший учитель».

Профспілка: Згідно з положенням про атестацію педагогічних працівників присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання,якщо їх діяльність за профілем збігається знаявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.Педагогічні звання "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст вищої категорії" або "спеціаліст першої категорії" та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.  Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання "вихователь-методист" (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), "старший учитель", "старший вихователь", якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.
Олександр

Маю спеціальність "викладач англійської мови початкових класів". Закінчив ВУЗ у 2000 році. Викладаю англійську мову з 1 по 11 класи. Пройшов курси підвищення кваліфікації та атестацію як викладач англійської мови. Сьогодні мене ставлять перед фактом, що оплата праці мені буде здійснюватися як спеціалісту після ВУЗ, не зважаючи на атестацію. Мотивація керівництва закладу така, що у мене в дипломі записано "викладач англійської мови початкових класів" та порадали здобути другу вищу освіту за спеціальністю "викладач англійської мови". Запитання: чому не враховується моя атестація як викладача англійської мови та стаж роботи 11 років?

Профспілка: Оплата праці має здійснюватися за результатами атестації. Оскільки раішення атестаційної комісії не скасоване, воно є підставою для здійснення оплати праці. Проте при наступній атестації атестаційна комісія може прийняти рішення про невідповідність займаній посаді.
Галина

Доброго дня! 02.07.2007 прийнята на посаду підмінного вихователя (освіта:Практичний психолог, соціальний педагог), 04.11.2008р переведена на посаду вихователя за строковим договором,12.02.2010р прийнята на постійну роботу вихователя.За цей період на посаду психолога прийнято іншу людину,а в жовтні місяці 2011р. мене подали на атестацію, грозять звільнити через невідповідну освіту. Педстаж 4 р.6 м . Допоможіть!!!

Профспілка: На жаль, атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вихователів дошкільних навчальних закладів, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.
Алла Анатоліївна

Скажіть, будь-ласка, чи маю я право атестуватись зразу на 1 категорию, маючи 22 роки пед.стажу і вищу педагогічну освіту? ВНЗ закінчила лише в травні 2011 року. На даний час маю кваліфікаційну категорію "спеціаліст". Продовжую працювати за фахом.

Профспілка: Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.
Світлана

Чи може практичний психолог з вищою освітою атестуватися маючи 2 повних роки стажу по спеціальності, якщо так, на яку категорію, і чи потрібно проходити курси, якщо після закінчення інституту не пройшло 5 років? Дякую.

Профспілка: Вимога щодо підвищення кваліфікації не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.Працівника приймають на роботу з категорією "спеціаліст". При першій атестації йому можуть встановити категорію "спеціаліст ІІ категорії".
Лілія

Звертаюсь за Вашою консультацією вдруге. В квітні 2009р. мені була встановлена вища кваліфікаційна категорія в Дитячій школі мистецтв (там працюю за основним місцем роботи викладачем сольного співу). Паралельно працюю в загальноосвітній школі вчителем музичного мистецтва за сумісництвом. Є відповідні документи про повну вищу педагогічну освіту (диплом спеціаліста і диплом магістра)і відповідний педагогічний стаж роботи. Чи переноситься вища категорія з дитячої школи мистецтв в загальноосвітню школу? Мені відмовили переносити категорію, залишивши 1 категорію в загальноосвітній школі, мотивуючи тим, що дитяча школа мистецтв належить до Міністерства культури, а загальноосвітня школа до Міністерства освіти. Поясніть, будь ласка, чи правомірна така дія керівництва ЗОШ. До яких юридичних документів чи установ слід звернутися? Заздалегідь дякую за відповідь.

Профспілка: Згідно з п. 3.18 Типового положення про атестацію педагогічних працівників сумісники атестуютьтся на загальних підставах, а тому категорія, встановлена при атестації за основним місцем роботи, при прийомі на роботу за сумісництвом не зберігається.
Оксана

SOS!!! Доброго дня!Звертаюсь до вас вдруге!Допоможіть!!!Я вчитель української мови та літератури вищої категорії, маю звання "Старший вчитель".Після Нового року адміністрація школи через виробничу необхідність запропонувала мені до кінця навчального року взяти декілька годин світової літератури(маю й такий диплом).Тобто ні я, ні адміністрація не могли передбачити цю ситуацію й відправити мене на курси.Тим більше,що це навантаження тільки до кінця навчального року( чотири місяці). Бухгалтер наполягає, що години світової будуть оплачувати як спеціалісту.Я показала лист-роз'яснення щодо оплати вчителям,які викладають декілька предметів. Вона пропонує вирішувати мені самій це питання з економістом. То як же все-таки мені потрібно оплачувати години? Хто правий в цій ситуації? Дуже прошу надати відповідь!!!

Профспілка: Пунктом 3.20 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, яке набрало чинності з 30 грудня 2010 року, передбачено, що вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. При цьому встановлено, що присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації.Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 р. № 1/9-44 органам управління освітою доручено спільно з інститутами післядипломної педагогічної освіти планувати курси підвищення кваліфікації вчителів, які викладають два і більше навчальних предметів, застосовуючи очно-дистанційні, дистанційні, варіативні та інші форми навчання, які б органічно взаємоузгоджувалися з процедурою атестації педагогічних працівників.Зважаючи на неможливість забезпечення підвищенням кваліфікації працівників, які у 2011 році атестувалися за новим Типовим положенням, з усіх предметів, Міністерством було рекомендовано (лист від 31.08.11 № 1/11-8241) управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій прийняти рішення щодо поширення присвоєних у відповідності із встановленою внаслідок атестації категорії та педагогічного звання на все педагогічне навантаження педагогічним працівникам, які з різних причин не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які викладають, та надати можливість до 1 січня 2012 року пройти курсову підготовку за різними формами. Окрім того, Міністерство ще одним листом (від 23 вересня 2011 року № 1/9-727) роз’яснило наступне. Вимога, встановлена пунктом 3.20. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року № 930, про підвищення вчителями та викладачами кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, застосовується лише до педагогічних працівників, які атестуються за новим Типовим положенням.З метою захисту трудових прав педагогічних працівників і недопущення погіршення умов оплати їх праці, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України вищезазначеним листом доручило управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити заходів до безумовного виконання норми, встановленої попереднім Типовим положенням (п. 2.6.), яка не має зворотної дії в часі, та забезпечити поширення кваліфікаційних категорій на все навчальне навантаження і на педагогічних працівників, які атестувалися у 2011 році та з незалежних від них причин не пройшли підвищення кваліфікації. Таким чином, оплата праці вчителів, які мають педагогічне навантаження з декількох предметів (викладають різні предмети, зокрема й на умовах заміни), які атестувалися за як за правилами нового Типового положення, так і за правилами попереднього Положення має здійснюватися виходячи із ставки заробітної плати, встановленої за результатами атестації.
Віталій

атестувався у 2004 році, було встановлено спеціаліст І категорії. У 2007 році залишив педдіяльність, в 2010 повернувся до школи - викладаю історію.Відповідно підвищення кваліфікації не проходив.У школі з мене зняли категорії до спеціаліста. Чи правомірно це?

Профспілка: В даному випадку оплата праці за категорією спеціаліст правомірна, оскільки Типовим положення про атестацію педагогічних працівників збереження категорії при звільненні не передбачено.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці