Авторизація|
Ірина дОБРОГО ДНЯ !Дайте будь - ласка пояснення - працівник прийшов на роботу керівником гуртка має освіту спеціаліст який тарифний розряд йому присвоюється, і якщо освіта бакалавр який тарифний розряд йому присвоюється?це питання відносиця до працівників будинку творчості школяра -позашкільний навчальний заклад

дякую!Профспілка: Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи позашкільних навчальних закладів, які мають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст", встановлюється 8-10 тарифний розряд. Рішення про встановлення розряду (з 8 по 10) конкретному працівникові приймає роботодавець.
Наталія

Доброго дня. Чи має право директор не продовжити контракт з викладачем, якщо в колективному договорі немає зазначено, що після закінчення контракту викладач звільняється з роботи.

Профспілка: Якщо контракт не переукладався декілька разів, то роботодавець має право не продовжити строк дії трудового договору в день його закінчення.
Наталія

Доброго дня!Дуже сподіваюсь на Вашу допомогу. Який тарифний розряд повинні встановити музичному керівнику при оформленні його на постійну роботу у дитячий садок,якщо він мае таку освіту; Азовське педагогічне учілище, спеціальність-музічний керівник,(закінчила 1994р.),та Криворізький державний педагогічний університет,спеціальність -вчитель музики,(закінчила 2007р.)Який тарифний розряд повинні встановити зразу при прийомі на роботу і чому, які документи це підтверджують?

Профспілка: Згідно з наказом МОН №557 від 26.09.2005 N 557 музичним керівникам ДНЗ вищої категорії встановлюється 10 тарифний розряд, першої категорії – 9, другої категорії – 8, без категорії – 7. Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 7 тарифний розряд незалежно від категорії.
Юлія

Чи може вчитель історії бути директором початкової школи?

Профспілка: Посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Оксана

Добрий день.Скажіть, будь ласка, яку кількість гуртків різного напрямку має викладати один фахівець на ставку (0.5 ставки)у ДНЗ? Дякую.

Профспілка: Педагогічне навантаження керівника гутрка на ставку - 18 годин на тиждень. Нормативу кількості гуртків, які має викладати один фахівець на ставку законодавством не встановлено.
Олена

чи може спеціаліст з вищою освітою "психолог" працювати соц.педагогом в школі?

Профспілка: Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників атестуватися на відповідність посаді соціального педагога можуть працівники, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності соціальна педагогіка.
Олена

Чому у 2013 році помічникам вихователя ,які йдуть у відпустку ненараховуються оздоровчі кошти.З яким законом це зв`язано.Чому нам немає індексації.Чому жінки ,які так тяжко працюють завжди всим обділені, даже при виплаті премій на 8 березня.Хто за це відповідає?

Профспілка: На жаль, виплата грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків та виплата оздоровчих при наданні відпустки непедагогічним працівникам законодавством не гарантується. Зазначені виплати проводяться, якщо дозволяє фонд оплати праці. КМОППОіНУ направила звернення всім головам районних в м. Києві державних адміністрацій листи з прохання здійснити дані виплати всім працівникам закладів освіти, а не лише педагогічним.
Олексій

Добрий день! Я працюю в садку інструктором з фізкультури та одержую пенсію за вислугою років. Чи маю я право виконувати обов*язки директора на час відпустки чинного директора?

Профспілка: Так, Ви маєте право виконувати обов'язки директора. Лише, якщо вас буде переведено (призначено) на посаду директора (навіть на 1 місяць), випалата пенсії припинятиметься. Якщо ж на Вас наказом покладуть обов'язки директора на період його відпустки, виплата пенсії за вислугу років не припиняється.
Олександр

Чи існують закони або накази, які втановлюють мінімальний термін контракту науково-педагогічного працівника

Профспілка: Нормативно-правового акту, який би встановлював мінімальну тривалість контракту з науково-педагогічним працівником, немає.
Ольга

Чому технічному персоналу ДНЗ Голосіївського району не нараховують оздоровчі до відпусток у 2013 літньому оздоровчому періоді?

Профспілка: На жаль, виплата оздоровчих непедагогічним працівникам, не є гарантованою законодавством виплатою та залежить від наявності коштів. КМОППОІНУ направила всім головам РДА м. Києва звернення з проханням виплатити грошову допомогу на оздоровлення непедагогічним працівникам навчальних закладів.
Роман

Працюю завучем на 1 ставку в сільській школі та разом з цим маю 12 годин навантаження (з дозволу відділу освіти). В школі є шість вакантних годин інформатики, які я вичитую по заміні (іншого спеціаліста немає). Сьогодні повідомили з бухгалтерії відділу освіти, що ревізори КРУ побачили у вищеописаній ситуації порушення і сказали, що директор і завуч не можуть мати замін. Саме через це з мене мають вирахувати чималеньку суму за останні три роки. Підскажіть будь-ласка, як діяти в цій ситуації, яким офіційним документом користуватися?

Профспілка: Згідно з п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ N 102 від 15.04.93, у сільській місцевості директори і їх заступники при відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відповідного органу управління освіти. За норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією). Окрім того, даним пунктом передбачено, що за години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік. Тобто, якщо Ви у порядку винятку виконували навантаження за замінами, яке Вам оплачували погодинно та якщо загальна кількість годин замін не перевущує 240 годин на тиждень, то виконання такого навантаження, а також здійснення його оплати не є порушенням.
Тетяна

Скажіть, будь-ласка, чи правомірною є виплата половини авансу вчителям через вихідні у травні?

Профспілка: У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Виплата заробітної плати в строки передбачені колективним договором, проте не в неповному розмірі, є порушенням прав працівників.
Олександр

Доброго дня! Звертаюсь вдруге. Я працюю бібліотекарем 8 годин, школа працює 10.5 годин. Маю години історика. За освітою історик. Чи маю я право бути класник керівником? До отримання посади бібліотекаря, був класним керівником! Чому соціальному педагогу таку можливість надають, мені відмовляють! Допоможіть будь-ласка порадою. Дуже дякую!!!!

Профспілка: Обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу. Бібліотекар не є педагогічним працівником, а отже в період перебування на посаді бібліотекаря (навіть при встановленні педагогічного навантаження вчителя без призначення на цю посаду) класне керівництво не встановлюється.
Олена

Скажіть будь-ласка, чи мають право мене "попросити" з робочого місця, якщо я працюю на місці декрета і навчаюсь за спеціальністю?

Профспілка: Якщо з вами було укладено строковий трудовий договір, наприклад на час відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною, при виході на роботу працівника, який перебував у відпустці, Вас може бути звільнено на підставі закінчення строкового трудового договору.
Ірина

Доброго дня!Пишу вам вдруге, будь-ласка допоможіть!!!Вихователь ДНЗ вийшов на пенсію за вислугу років.Був прийнятий на посаду інструктора з фізкультури ДНЗ.Чи євін педагогічним працівником?Чи нараховується надбавка до заробітної плати за педагогічний стаж та 20% надбавки за престижність, за звання, яке присвоєно при атестації?

Профспілка: Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №963, передбачено посаду інструктора з фізкультури, тому такому працівникові має нараховуватися надбавка за вислугу років та надбавка за престижність педагогічної праці. Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.
Валентина

 Чи зараховується до науково-педагогічного стажу відпустка по догляду за дитиною(3 роки) під час навчання в аспірантурі, після виходу з якої я відразу почала працювати асистентом ВНЗУ? До аспірантури педагогічного стажу не мала. Вкажіть, будь ласка, статті законодавства щодо даного питання. Дякую

Профспілка: Згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року № 78, до стажу педагогічної роботи зараховується час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Тому така відпустка зараховується до стажу, що дає право на виплату надбвки за вислугу років.
Олена

Працюю музичним керівником у дошкільному закладі, педагогічний стаж - 20 років, освіта - повна вища. Закінчила Жовтоводське педагогічне училище у 1994р. та Київський педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова у 2011р.(спеціальність - музична педагогіка та виховання). У 2012 році атестувалася та здобула кваліфікацію "спеціаліст ІІ категорії". Заробітну плату отримую по 8 тарифному розряду. Питання: чи правильно мені нараховують заробітну плату? Чи є у мене можливість через 2 роки атестуватися одночасно на здобуття кваліфікації "спеціаліст І категорії" та присвоєння звання "вихователь-методист"? Дякую.

Профспілка: Музичним керівникам ДНЗ, яким встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ" категорію, здійснюється оплата праці за 8 тарифним розрядом. Педагогічне звання "вихователь-методист", може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.
Наталія

На відпустку якого розміру я маю право,якщо пропрацювала 6 місяців,працюю вчителем в школі?Дякую.

Профспілка: Педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь. Тривалість щорічної основної відпустки вчителя ЗНЗ - 56 календарних днів.
Марина Іванівна

Добрий вечір!У 2011 році з травня місяця я пішла у відпустку в звязку з пологами (126 днів).Оскільки до цього я пропрацювала 8 місяців, я попросила основну відпустку до відпустки з пологами, але директор попросила забрати дану відпустку після 3 років декрету, або раніше якщо я вийду працювати.Я була класним керівником і на травень місяць їй важко знайти було заміну.Я погодилась, бо знала, що вийду через рік.В декреті була я рік і вийшовши на роботу попросила відпустку.Але старого директора звільнили, а новий відмовив, бо я не писала заяви про перенесення відпустки.Але звідки я мала знати про цю заяву? На основі яких законів ця відпустка мені не надається? Хтось в школі відповідає за правильністю виходу у відпустки?Як правильно і на основі яких законів вимагати законно відпрацьовану відпустку? Чи можу я вимагати лише грошову компенсацію?

Профспілка: Згідно із Законом України «Про відпустки» до відпустки  у  зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний  за  заявою  жінки  приєднати щорічну  відпустку  незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. Відпостка може бути приєднана як до, так і після відпустки  у  зв'язку з вагітністю та пологами. Для приєднання до відпустки  у  зв'язку з вагітністю та пологами щорічної відпустки Вам необхідно було написати таку заяву. При написанні такої заяви роботодавець не мав би права Вам відмовити. Жодних вимог щодо написання заяви про перенесення щорічної відпустки при приєднанні щорічної відпустки до відпустки  у  зв'язку з вагітністю та пологами законодавством не встановлено. Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним  працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам передбачено, що за  бажанням   педагогічних працівників  частина  щорічної основної замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх  у  відповідний  період  роботою.  При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.   У разі  звільнення  працівника  йому   виплачується   грошова компенсація  за  всі не використані ним дні щорічної відпустки.
Олена

Як здійснюється переведення працівників (вчителів ЗОШ)під час реорганізації районного відділу освіти? Прошу надати посилання на статті чинного законодавства. Чи мають право вимагати від педпрацівника написання заяви на звільнення?

Профспілка: Згідно зі ст. 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). Працівники мають право не писати заяви про звільнення.
Наталія

За Типовими штатними нормативами, на з групи дітей віком до 3-ох років потрібно 3,9 ставки помічника вихователя. У штатному розписі нашого ДНЗ проставлено три ставки помічника вихователя для цих груп. Чи правомірно це? З іншої сторони ,якщо при 40-годинному тижні, помічник вихователя має бути задіяний 8 годин на день, тобто на кожну групу по 1 посаді, то що робити з тією 0,9 ставки ?

Профспілка: Типовими штатнними нормативами дошкільних навчальних закладів встановлено, що в ДНЗ, які мають режим роботи 10, 5 годин в день та функціонують 5 днів на на 1 групу дітей до 3-х років має бути 1,3 ставки помічника вихователя, відповідно на 3 групи – 3,9 ставки. Помічник вихователя на ставку працює 8 годин в день, а заклад функціонує 10,5 годин. Тому 0,9 ставки встановлено для роботи помічника вихователя ще 2,5 години в день. Разом з тим, Типовими штатними нормативами встановлено максимальну кількість одиниць, а тому встановлення меншої кількості ставок за доцільності не буде порушенням законодавства.
Тетяна

Добрый день. Каким документом регулируется количество "окон" в недельном расписании учителя в школе?

Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки передбачена рекомендація органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки: -         створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу; -         при складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).
Любов Іванівна

Доброго дня! З 1 вересня 2012 я вийшла на пенсію і пішла з роботи. Чи маю я право на премію за 2011-2012 н.р.?

Профспілка: Премія як додаткова частина заробітної плати може бути нарахована лише працівникам, тобто до звільнення. Якщо працівникові в місяці звільнення було нараховано премію, в день звільнення вона має бути виплачена.
Наталія

Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка, з наступних питань. Я викладач музичної школи. Працюю тут по сумісництву на 0,5 ставки. 1. Чи повинна я бути присутньою на роботі в канікулярний період? 2. Чи маю я право не відвідувати педради,а також громадські заходи (куди направляє нас керівництво, скажімо, для створення масовки), що проводяться у мій неробочий час? Дякую!

Профспілка: Графік роботи педагогічних працівників на канікулах визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та іншими локальними документами. Відповідно до ст.71 Кодексу законів про працю України допускається залучення працівників до роботи у вихідні дні з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації лише у виняткових випадках, зокрема для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна, відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків. Згідно зі ст. 72 Кодексу законів про працю України робота у вихідні дні компенсується, за згодою між працівником та роботодавцем, шляхом надання іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи (тобто роботи понад встановлену тривалість робочого дня)  тільки у таких виняткових випадках: 1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків; 2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування; 3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих; 4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником. В усіх інших випадках Ви маєте право відмовитися виконувати надурочні роботи.
Ірина

Сплачую профсоюзні внескі на основному місці роботи. Чи маю сплачувати внескі ще і з коштів за сумісництвом і на якій підставі? Дякую.

Профспілка: Членами Профспілки працівників освіти і науки України можуть бути особи, які не є членами інших профспілок. Якщо в Вашій установі, де ви працюєте за сумісництвом, створена первинна профспілкова організація, яка є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України, Ви можете написати заяву та перебувати на обліку і в цій організації, сплачувати внески та відповідно користуватися захистом трудових соціально-економічних прав за цим місцем роботи.
Тетяна

Доброго дня. Якою повинна бути освіта для праці у школах Психологом. Чи обов'язково потрібно закінчувати магістратуру, або можна працювати у школі і спеціалісту психологом. (Я маю дві вищі освіти. За першою: Одеський Національний Морський Університет - Магіст Економіки. Друга вища освіта : Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. - Факультет ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ, Напрям : ПСИХОЛОГІЯ. Кваліфікація : спеціаліста.)Дякую.

Профспілка: Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №910 від 06.10. 2010 року передбачено, що практичні психологи повинні мати повну вищу освіту (тобто вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) зі спеціальності практична психологія, психологія.
Ольга

отримую пенсію за вислугою років,як працівник освіти(вихователь) працюю на 0,5 ставки інструктором по праці. Чи маю я право працювати на 0.5 ставки вихователя по-сумісництву у вихідні дні?

Профспілка: Робота на посаді вихователя ДНЗ, вихователя групи продовженого дня ЗНЗ дає право на пенсію за вислугу років, а тому працювати на цій посаді, у тому числі і за сумісництвом, і одночасно отримувати пенсію за вислугу років не можна.
Лана

Доброго дня. Знаходячись у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, вийшла на роботу (неповний робочий день, продовжую отримувати допомогу на дитину до 3 років). Дитина захворіла, видали лікарняний лист. На роботі мені сказали, що це - тільки підтвердження того, що я цей час не прогуляла, а оплачуватись цей лікарняний мені не буде, так як 2 соціальні допомоги не оплачуються. Але ж з мене виразовують податки на соцстрах, профспілкові внески....Чи можна оплатити хоча б частину (5 днів), чи взагалі дитячі лікарняні до 3 років не оплачуються? Чому ж тоді поліклініка дає лікарняний , а не довідку? Дякую за відповідь.

Профспілка: У разі хвороби жінки, що працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, а також у разі хвороби її старшої дитини у віці до 14-ти років, листок непрацездатності їй оплачується. Якщо в період, коли жінка отримує допомогу по догляду за дитиною,  захворіє дитина, у відпустці по догляду за якою жінка і перебуває, "лікарняний" для догляду за нею не видається, оскільки в цей період жінка вже одержує на неї  допомогу.
Лана

Доброго дня. Знаходячись у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, вийшла на роботу (неповний робочий день, продовжую отримувати допомогу на дитину до 3 років). Дитина захворіла, видали лікарняний лист. На роботі мені сказали, що це - тільки підтвердження того, що я цей час не прогуляла, а оплачуватись цей лікарняний мені не буде, так як 2 соціальні допомоги не оплачуються. Але ж з мене виразовують податки на соцстрах, профспілкові внески....Чи можна оплатити хоча б частину (5 днів), чи взагалі дитячі лікарняні до 3 років не оплачуються? Чому ж тоді поліклініка дає лікарняний , а не довідку? Дякую за відповідь.

Профспілка: У разі хвороби жінки, що працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, а також у разі хвороби її старшої дитини у віці до 14-ти років, листок непрацездатності їй оплачується. Якщо в період, коли жінка отримує допомогу по догляду за дитиною,  захворіє дитина, у відпустці по догляду за якою жінка і перебуває, "лікарняний" для догляду за нею не видається, оскільки в цей період жінка вже одержує на неї  допомогу.
Даша

1 вересня цього року приходиться на вихідний. Всі працівники школи в цей день повинні бути на роботі, звісно без оплати. Як бути в цій ситуації вчителю та адміністрвції школи

Профспілка: Згідно зі ст. 72 Кодексу законів про працю України робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Даша

Я працюю в школі 18 років вчителем біології.Мені здійснюється оплата за вислугою років за 18 р. роботи. Я працювала піонервожатою 8 місяців та 27 днів до вступу в педінститут. Поясніть, чи враховується стаж вожатої при виході на пенсію за вислугою років? Чому мені не враховують в оплаті за педагогічний стаж майже 9 місяців безпосередньої роботи з дітьми?

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до п. „е” ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (за наявності спеціального стажу роботи не менше, ніж 25 років) та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (зі змінами). Робота на посаді старшої піонервожатої зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років. Час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 1 квітня 1991 року зараховується до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам.
Оксана

У 2007 році вчителя поч.кл.(освіта середня)перевели на пед.організатора (за відсутності класу). З 2007 по 2011 працювала пед.організатором, з 2011 по 2012 працювала на 0,5ст. бібліотекаря та 0,5ст вихователя ГПД(основне). На 2012-2013 н.р. вчитель вимагає, щоб їй дали клас(є вакансія). Чи повинен директор віддати вчителю клас, адже з 2007 р. вона не викладала,курси не проходила, атестувалася ще у 2003 році? Якими документами це підтвердити.Дякую.

Профспілка: Якщо працівника за його згодою було переведено з посади вчителя на посаду педагога-організатора, бібліотекаря, вихователя ГПД чи на будь-яку іншу посаду, надання йому навчантаження учителя чи переведення на посаду учителя здійснюється за згодою сторін (роботодавця та працівника).
Олена

На даний час працюю директором школи і викладаю біологію.Педагогічний стаж 25 років. Чи маю право піти на пенсію "за вислугою" і при цьому залишитися директором школи не викладаючи жодного предмета

Профспілка: Посада директора ЗНЗ передбачена переліком посад, які дають право на пенсію за вислугу років. А тому одночасно працювати на посаді директора ЗНЗ та отримувати пенсію за вислугу років не можна.
Валентина

Добрый день! Помогите разобраться с наполняемостью группы продленного дня для воспитателя, который работает на 0,5 оклада - 20 часов в неделю. Сколько детей должно быть в группе продленного дня ???? Спасибо!!!

Профспілка: Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.2002 року "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" наповнюваність груп продовженого дня ЗНЗ не повинна перевищувати 30 осіб.
Олександра

Як визначити кількість днів основної та додаткової відпустки працівнику ВНЗ за посадодю зав. відділом аспірантури, якими нормативними актами потрібно керуватися?

Профспілка: Завідувачу відділення аспірантури ВНЗ згідно з Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. N 346, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів. Надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день може передбачатися колективним договором, який діє в ВНЗ
Коваленко

Як нарахувати выдпускні працівнику за попередні роки, який вийшов із декретної відпустки?

Профспілка:    Обчислення середньої заробітної плати для виплати відпускних:     « Обчислення середньої заробітної плати  для   оплати   часу щорічної  відпустки,  додаткових  відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки,  додаткової відпустки  працівникам,  які  мають дітей,  або  для  виплати  компенсації  за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні  12  календарних  місяців роботи,   що   передують  місяцю  надання  відпустки  або  виплати компенсації за невикористані відпустки. ( Абзац перший пункту 2  в редакції Постанови КМ N 185 ( 185-97-п ) від 24.02.97 )      Працівникові, який пропрацював на підприємстві,  в  установі, організації  менше  року,  середня  заробітна  плата  обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи,  тобто з першого  числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається  відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку. ( Абзац другий пункту 2  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1398 ( 1398-99-п ) від 30.07.99 )      У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і середньомісячна  заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні  2  календарні  місяці  роботи, що передують події, з якою пов'язана  відповідна  виплата.  Працівникам,  які пропрацювали на підприємстві,  в  установі,  організації  менше  двох  календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично  відпрацьований  час. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1266  ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )      Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник  не працював,  середня  заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за  попередні  два  місяці  роботи.  Якщо  і  протягом цих місяців працівник  не  відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата  обчислюється відповідно до останнього абзацу пункту 4 цього Порядку. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1398 ( 1398-99-п ) від 30.07.99 )      Працівникам плаваючого     складу    суден    флоту    рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва,  з урахуванням значного коливання протягом року  заробітної  плати,  в  інших  випадках  збереження середньої заробітної  плати  вона може обчислюватись виходячи з виплат за 12 календарних місяців. ( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1266 ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )      Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або  з  інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково,  виключається з  розрахункового періоду.      У   разі   зміни  структури  заробітної  плати  з  одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної  влади та   органів   місцевого   самоврядування   відповідно   до  актів законодавства  період  до   зміни   структури   заробітної   плати виключається з розрахункового періоду. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1132 ( 1132-2005-п ) від 30.11.2005 )      У разі  коли  зміна  структури  заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної  влади та  органів місцевого самоврядування відбулася у період,  протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли  заробітна  плата  у  розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати  провадиться  з  урахуванням виплат,  передбачених  працівникові згідно з умовами оплати праці, що  встановлені  після  підвищення  посадових  окладів.  ( Пункт 2 доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1132 ( 1132-2005-п ) від 30.11.2005 )      Для працівників з відрядною оплатою праці у разі  відсутності оперативних  даних  для  розрахунку  заробітку  за останній місяць розрахункового періоду він може  замінюватись  іншим  місяцем,  що безпосередньо передує розрахунковому періоду.»
Роксолана

Директор призначає класних керівників. Чи має право тарефікаційна комісія вносити пропозиції щодо призначення класних керівників?І чи повинен директор до цього прислуховуватися?

Профспілка: Тарифікаційна комісія може надавати пропозиції щодо призначення класного керівника, проте рішення приймає директор.
Ольга

Доброго дня, працюю заступником директора з навчально-виховної роботи в позашкільному закладі 2 роки, з вересня 2011 викладаю години (4години на тиждень), як керівник гуртка. Маю основну щорічну відпустку 42 календарних дні та 7 додаткової відпустки за ненормований робочий день. Написала наказ на відпустку на 49 календарних днів як заступник директора. Бухгалтер нашої централізованої бухгалтерії відмовляється приймати наказ. і каже що треба два накази: на заступника та на керівника гуртка, причому у керівника гуртка відпустка 42 дні тому за 7 днів коли буде додаткова відпустка мені потрібно як керівнику гуртка брати за власний рахунок або приходити у заклад і їх відпрацьовувати. Гадаю що це не вірно, підкажіть як відпустку рахувати та скільки наказів писати?

Профспілка: 1. В разі, якщо Вас було прийнято на посаду заступника директора та довантажено годинами керівника гуртка без призначення на посаду керівника гуртка, видається один наказ на відпустку як заступнику директора. В такому випадку, під час відпустки (49 кал. днів) навантаження керівника гуртка не виконується і додаткового наказу не потрібно.2. Якщо Вас прийняли на посаду керівника гуртка (наприклад на 0,2 ставки) за сумісництвом, в такому разі видається наказ на відпустку за основним місцем роботи та наказ на відпустку за посадою керівника гуртка. Після закінчення відпустки за сумісництвом, працівник приступає до роботи на посаді керівника гуртка та чере 7 днів (після закінчення відпустки за основним місцем роботи) і до роботи на посаді заступника керівника. В більшості випадків заступників керівників довантажують викладацькими годинами без прийому на роботу на іншу посаду за сумісництвом, а тому, скоріш за все, у Вашому випадку видавати два накази на відпустку не потрібно.
Світлана

Доброго дня.Нас цікавитьтаке питання.Кожного року при школі по наказу директора організовується пришкільний оздоровчий табір.В нього залучені вчителі початкової та середньої ланок.Чи повинні нам за цю роботу доплачувати?Ми працюємо і по вихідних.Чи повинні нам це якось відшкодувати?Будемо вдячні за відповідь.

Профспілка: Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.Додаткова оплата в даному випадку не проводиться.Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Катерина

Доброго дня! З  я працювала інструктором з фізвиховання у садочку на ставку,з прийняттям типового положення мені встановили навантаження 0,75 ставки. Я в той час була у відпустці по догляду за дитиною, обіцяли довантажити до ставки за сумісництвом.У липняі я вийшла на роботу на посаду інструктора 0.75,а за довантаження відмовили. Чи правомірні діі керівництва?

Профспілка: В разі, якщо при виході у відпустку у звязку з вагітністю та пологами Ви працювали на ставку, при виході із відпустки по догляду за дитиною Вам маютю встановити навантаження на ставку. Згідно зі ст. 2 Закону України "Про відпустки" право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги).
Леся

Чи може бути вчитель класним керівником, не маючи уроків у цьому класі???Дякую

Профспілка: Законодавством не передбачено ткої вимоги, як наявність годин педагогічного навантаження в даному класі, при встановленні класного керівництва.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці