Авторизація|
Леся

Доброго дня! Допоможіть розібратись. Працюю в школі. Маю безпервний стаж роботи понад 25 років, пенсіонер. Кваліфікаційна категорія"вища" . Наказ на повне тижневе навантаження. Проходить скорочення працівників у звязку із зменшенням класів. Попадаю під скорочення, бо дають години вчителю, яка має квал категорію теж"вищу", але ще педагогічне звання " старший учитель", стаж її роботи 13 років, наказ на неповне тижненве навантаження. Чиї переваги. Розֹ’ясніть будь- ласка. Дякую!

Профспілка: При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.Критеріїв визначення кваліфікації працівника законодавство про працю не встановлено. При їх визначенні можуть використовуватись критерії, які в сукупності характеризують виробничу діяльність працівників: наявність певної освіти, стаж і досвід роботи, ставлення до роботи, якість виконуваної роботи, наявність дисциплінарних стягнень чи заохочень тощо.При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників, у зв'язку із змінами в організації виробництва, і праці надається:- сімейним — при наявності двох і більше утриманців;- особам, в сім'ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;- працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;- працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;- учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";- авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;- працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;- особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;- працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.Першочергове право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації надається також:- учасникам бойових дій (п. 13 ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.);- інвалідам війни (п. 14 ст. 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.);- членам сімей військовослужбовців та партизан, які загинули або померли внаслідок поранення, одержаного при захисті Батьківщини або виконанні інших обов'язків військової служби (п. 14 ст. 15 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 p.);- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (п. 20 ст. 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 p.); - особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (п.20 ст.9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 p.). - дітям війни (відповідно до ст. 5 ЗУ "Про соціальний захист дітей війни”); - особам, віднесеним до 1, 2 категорії осіб, учасникам ліквідації наслідків аварії, віднесеним до 3 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до ст. 20 ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”).
Володимир

Чи має право на відпустку щорічну основну методист методичного кабінету відділу освіти, який працює в школі вчителем з погодинною оплатою праці?

Профспілка: Якщо методист, був прийнятий в ЗНЗ на посаду вчителя за сумісництвом, йому має бути надана відпустка. Якщо працівникові встановлено навантаження без прийняття на посаду учителя, відпустка надається лише за основним місцем роботи.
Валентин

 Я прийнятий на посаду вчителя ... з тижневим навантаженням 9 годин (є моя заява і відповідний наказ). У колективному договорі записано, що педнавантаженням у першу чергу забезпечуються вчителі, а лише потім адміністрація. Чи може тоді заступник директора, що працює на 1 ставку, систематично мати педагогічне навантаження з того самого предмета, що і я,кількістю 9-11 годин?

Профспілка: В разі, якщо в Вашому колективному договорі вказано про те, що навантаженням в першу чергу забезпечуються саме вчителі, незалежно від того, як вони були прийняті на ставку чи на о,5 ставки, адміністрація закладу повинна виконувати колективний договір та розподіляти навантаження в першу чергу між учителями.
Ірина

добрий день! скажіть будь ласка, чи зобов'язаний вихователь ДНЗ безоплатно та примусово проводити гурткову роботу з дітьми? дякую

Профспілка: Вихователь ДНЗ не зобов'язаний виконувати роботу, яка не передбачена його посадовою інструкцією. Виконання роботи, яка не передбачена посадовою інструкцією працівника має додатково оплачуватися.
Ольга

Доброго дня! Пишу вам в друге. Прошу допоможіть захистити свої права. Я вчитель історії та правознавства ,"спеціаліст І категорії" педагогічний стаж 10 років, і є класним керівником 9-го класу. Узв'язку зі скороченням чисельності учнів у двох класах один скорочується. Хто може залишитися класним керівником я, із більшою кількістю (13=10), чи моя колега, яка вже 5 років перебуває на пенсії. Чи можуть працюючі пенсіонери бути класними керівниками і мати 18 годин, при наявній проблемі скорочення працівників. Щиро вдячна за вашу допомогу!

Профспілка: Працівники, яким здійснюється виплата пенсії, мають одинакові з іншими працівниками права. Обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки.
Микола

Дуже прошу ВАС пояснити мені, як правильно підраховується стаж у довідці Про підтвердження пільгового педагогічного стажу і з яких документів вона вибирається.Дякую.

Профспілка: Для виходу на пенсію за вислугу років, беруться до уваги дані трудової книжки. При наявності трудової книжки та записів про роботу в ній, ніяких додаткових довідок не потрібно.
Лариса

Я працюю муз.керівником в Комунальному санаторному дошкільному навчальному закладі на 1,25 ставки. Із 5 груп у мене: одна логопедична,одна дефектологічна,одна тубінфікована і дві змішані групи.Чи маю я право на відпустку 56 днів,оскільки зараз намагаються скоротити відпустку до 42 днів.Пояснюють тим,що тубінфікована група не рахується.

Профспілка: Музичному керівникові дошкільного закладу компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку має надаватися щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Щорічна основна відпустка музичному керівникові дошкільноого закладу загального типу, надається у розмірі 56 календарних днів, якщо він обслуговує групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цьому закладі укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
Роксолана

Чи має перевагу звання "вчитель-методист" при розподілі годин?

Профспілка: Законодавством не визначено додаткових прав працівників, які мають звання "вчитель-методист", при розподілі навантаження. Проте директор при комплектації може врахувати наявність чи відсутність у працівників звань.
Галина

Я заступник директора з виховної роботи та вчитель історії та правознавства, маю 13,5 годин історії та правознавства, а також у мене 0,5 заступника.Директор школи забов язує мене працювати з 8.00 до 16.00. Скажіть будь ласка з якої по яку годину я повинна знаходитися на робочому місці?

Профспілка: Педагогічне навантаження заступника директора може виконуватися в основний робочий час, тобто в години, передбачені для виконання роботи заступника дироектора. Робочий час заступника директора на ставку - 40 годин на тиждень, на 0,5 ставки - 20 годин на тиждень. Тому Ви можете вимагати встановлення 4-годинного робочого дня при 5-денному робочому тижні.
Олена

Моя подруга має вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель еконоьіки.Чи може вона працювати вихователем у дитячому садочку?

Профспілка: Педагогічний працівник дошкільного навчального повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту (для вихователів дошкільних навчальних закладів - повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом).
Катерина

Закінчила Київський національнй економічний університет,спеціальність банківська справа,факультет кредитно-економічний чи маю право викладати в школі, якщо ні,що для цього потрібно?

Профспілка: Згідно з ЗУ "Про загальну середню освіту" педагогічним працівником повинна бути особа, яка має відповідну педагогічну освіту. Для того, щоб працювати учителем необхідно здобути відповідну педагогічну освіту.
Петро

У 1982 році я поступив у педучилище після закінчення 8 класу.З моменту його закінчення у 1986 році, працюю вчителем загальноосвітньої школи (з перервою 2 роки - служба в армії). Чи зараховується у стаж навчання в педучилищі?

Профспілка: Навчання в ПТНЗ не зараховується до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугу років та для виплати надбавки за вислугу років, проте навчання в ПТНЗ до 01.01.2004 року зараховується до загального трудового (страхового) стажу при виході на пенсію.
Олег

Сьогодні в нашу школу зателефонували з відділу освіти і повідомили, що всі працівники, які були залучені до ДПА-2011 мають заповнити і здати до 01.04.2012 р. декларацію про доходи. Минулого тижня усі депутити сільської ради теж заповнили такі декларації. Чи законно цеі з якою метою проводиться дане "мироприємство"? Чи можливо його уникнути? Які санкції можуть бути застосовані до осіб які не здаватимуть декларації? Дякую.

Профспілка: У зв’язку тим, що положення пункту 2 розділу VIII Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 13.03.2012 р. № 6-рп/2012 Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України відкликано листи від 27.03.2012 № 1/9-227 «Про подання декларацій» та від 28.03.2012 № 1/9-230 щодо декларування майна, доходів і зобов'язань фінансового характеру за 2011 рік.
Тетяна

Доброго дня, скажіть будь-ласка, чи має право займати посаду завідуючої дошкільного навчального закладу людина без вищої освіти? Чи правильно нараховують зарплату по 14 розряду (знімаючи 0,14 з 1 -го тарифного розряду).

Профспілка: 1. Завідувачам ДНЗ встановлюється 12-14 тарифні розряди.2. Завідувач ДНЗ повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст".
Ірина

Чи може студент педагогічного вузу після закінчення 2 курсу працювати викладачем групи подовженого дня? Дякую за відповідь.

Профспілка: Вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати повну вищу педагогічну освіту.
Світлана

1. Оформлюю документи на отримання вченого звання доцента. Серед них слід подати витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації. Чи можна до цього витягу занести записи, які стосуються мого навчання в аспірантурі денної форми? (Кожного року навчання в аспірантурі у нас були обов"язковими 100 годин педагогічної практики). 2. Скажіть, будь-ласка, у чому різниця педагогічного та науково-педагогічного стажу? Чи зараховується до педагогічного стажу науково-педагогічний (стаж навчання в аспірантурі/докторантурі денної форми)? Дякую!

 

 

Профспілка: Відповідно до постанови КМУ від 27 грудня 2008 р. N 1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента" вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III - IV рівня акредитації які мають стаж педагогічної роботи не менш як 5 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента професора, завідуючого кафедрою (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, начальника кафедри або його заступника) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати).До вищевказаного стажу не зараховується час навчання в аспірантурі, якщо в цей період Ви не працювали на зазначених посадах.За загальним правило науково-педагогічний стаж - це стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників, педагогічний - відповідно на посадах педагогічних працівників.Зараховування часу навчання в аспірантурі в педагогічний,науково-педагогічний, загальний трудовий стажДо загального трудового стажу:За нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи, що давав право на трудову пенсію, зараховувався час навчання в аспірантурі. Стаж роботи обраховувався на підставі записів у трудовій книжці.З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, згідно з яким обраховується не стаж трудової діяльності, а страховий стаж, тобто такий стаж, за який сплачувались страхові внески до Пенсійного фонду. Статтею 11 цього Закону до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, особи які навчаються в аспірантурі, як і особи, які навчаються в навчальних закладах, не включені.Отже, до загального трудового стажу при призначенні пенсії враховується період навчання в аспірантурі до 2004 року.2. До науково-педагогічного стажу для виходу на наукову пенсію: Відповідно до ст.22-3 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991р., п.15 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03. 1999 р. № 309, час навчання в аспірантурі за денною (очною) формою навчання зараховується до науково-педагогічного стажу для виходу на наукову пенсію. 3. До педагогічного стажу, який дає право на пенсію за вислугу років:Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають стаж роботи не менше 25 років на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”. Отже період навчання в аспірантурі не зараховується до стажу роботи, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років.4. До педагогічного, науково-педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років:Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 „Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту”, стаж навчання в аспірантурі чи докторантурі для виплати надбавки за вислугу років в стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи не включається.
Ніна

Доброго дня! Я працювала вихователем в дитсадку, зараз на пенсії за вислугою років. Поясніть, будь-ласка, чи можу я працювати пом. вихователя на 50% ставки з призначенням на посаду,та вихователем за трудовою угодою без призначення на посаду повну ставку та зберегти пенсію? І друге питання:- як нараховуються лікарняні виплати, премії, відпустка в моєму випадку? Дякую.

Профспілка: Працівник, який працює за трудовою угодою без призначення на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу, років може одночасно працювати та отримувати пенсію за вислугу років. При укладенні трудової угоди, як договору цивіль-правового характеру про виконання роботи, працівник отримує не заробітну плату, а винагороду за виконану роботу. Відповідно нарахування відпускних, оплата непрацездатності тощо в даному випадку не здійснюється.
Микола

Добрий день!Якщо я був засуджений за ДТП (умовно)чи буде мені призначена педагогічна пенсія за вислугою років.Дякую.

Профспілка: Призначення пенсії за вислугу років не залежить від притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Наталія

Чи може заступник директора (призначена посаду в лютому2012 р.) виконувати обов"язки класного керівника 11 класу, яким була до призначенння заступником.

Профспілка: Відповідно до п.35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, керівним працівникам не встановлюються доплати за класне керівництво, вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво.Тобто, згідно з інструкцією доплата за класне керівництво керівним працівникам не встановлюється.Разом з тим, відповідно до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.
Світлана

Доброго дня! Пишу вам вдруге, бо дуже важливою для мене є відповідь на питання: - Чи може бути призначений класним керівником педпгог, громадянин іншої держави, який перебуває на території України тимчасово і працює за контрактом?

Профспілка: Згідно з пунктом 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки, або на досвідченого майстра виробничого навчання директором навчального за їх згодою директором навчального закладу.У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів. Обмежень щодо виконання обов'язків класного керівника залежно від громадянства законодавством не встановлено.
Павло

В районному управлінні освіти стало "доброю традицією" вимагати чергувати в школі членам адміністрації у святкові дні (з виходом на роботу, чи то бути присутнім впродовж для "на телефоні"). Навіть збирають графік роботи на вихідні святкові дні. Їх обгрунтуванням цього є те, що адміністратор працює в ненормований робочий день (хоча законодавчо закріплено 40-год. роб. тиждень, заборона праці у вихідні). Звісно, оплати за ці дні не проводять, відшкодування (подвійного) у вигляді відгулів не надаються. Чи законні такі дії управління освіти??? Якими нормативними документами, статтями це можна довести аправлінцям (прошу вказати конкретні норм. акти). Вдячний за відповідь!!!

Профспілка: Робота у вихідний день, який є загальним вихідним днем або визначений графіком роботи (змінності), оплачується в подвійному розмірі або компенсується іншим днем відпочинку з оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі. Спосіб компенсації за роботу у вихідний день визначається за згодою сторін трудового договору і оформляється наказом керівника. Розмір додаткової оплати за роботу у вихідний день розраховується в порядку оплати за роботу у святкові та неробочі дні, передбаченому статтею 107 КЗпП.Зазначені норми поширюються на всіх працівників, у тому числі і тих, які працюють з ненормованим робочим днем.Окрім того, Міністерством праці та соціальної політики України було надане роз'яснення з приводу чергування працівників.МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИЛИСТвід 2 квітня 2010 р. № 89/13/116-10Про чергування на підприємствах і в установах<…>Залучення працівників до чергування регулюється постановою Секретаріату ВЦРПС від 02.04.54 р. № 233 «Про чергування на підприємствах і в установах», яка діє в Україні відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу СРСР» від 12.09.91 р. № 1545 в частині, яка не врегульована законодавством України.Відповідно до цієї постанови чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові дні можуть запроваджуватись у виняткових випадках і лише за погодженням з профспілковим органом.Чергування полягає в обов’язку працівника знаходитися на визначеному роботодавцем робочому місці з метою вирішення невідкладних питань, не пов’язаних з трудовими обов’язками цього працівника, а також передачі інформації.При цьому не допускається залучення працівників до чергування частіше одного разу на місяць.Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу. Якщо ж працівник залучається до чергування у вихідний чи святковий день, йому повинен бути наданий відгул протягом найближчих 10 днів. Тривалість відгулу повинна дорівнювати тривалості чергування.Графік чергування затверджується роботодавцем за погодженням з профспілковим органом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому мають передбачатися дні відпочинку, що надаються працівникам за чергування.Отже, чергування у вихідний день не підлягає оплаті, а за нього надається відгул і в табелі обліку використання робочого часу ці години чергування не зазначаються.Оскільки згідно зі статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, порядок залучення працівників до чергування має визначатися у колективному договорі підприємства з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та Галузевою угодою.Наприклад, Галузевою угодою між Міністерством палива та енергетики України і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України передбачено за виробничої необхідності організовувати чергування вдома керівників, фахівців, водіїв. При цьому час чергування вдома (без права відлучатися на випадок виклику на роботу) здійснюється з розрахунку: за кожну годину чергування — 1/4 частини години нормального робочого часу. За чергування вдома надається інший день відпочинку протягом одного місяця з дня чергування.Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками також передбачене запровадження чергування працівників на об’єкті та вдома і т. п.Слід зазначити, що норми з урегулювання питання залучення працівників до чергування передбачені у проекті нового Трудового кодексу України, який Комітетом з питань соціальної політики та праці рекомендовано Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому.Директор Департаменту О. ТОВСТЕНКО
Лариса

Щопонеділка о 15.00 директор проводить планеркі,які іноді тривають більш ніж година.Всі працівники,навіть у яких урокі закінчуються набагато раніше,повинні бути присутніми.(При попередньому директорі це відбувалось по п"ятницях на великій перерві+раз на місяць-два -нарада при директорі)В колективному договорі колектив подібний момент не обговорював.Які інші варіанти планування роботи на тиждень можливі та розумні?

Профспілка: Відповідно до законодавства про освіту тривалість робочого часу педагогічних працівників не обмежується виконанням навчального навантаження. Умови виконання інших видів діяльності: перевірка зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, методична робота тощо (в навчальному закладі чи поза його межами), а також тривалість перебування в закладі освіти (в межах робочого часу з дотриманням КЗпПУ) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, прийнятими на зборах трудового колективу, нормативними атами роботодавця, погодженими з ПК.
Ольга

Працюю вчителем.У квітні оформлюю пенсію за віком.Чи увійде у стаж декретна відпустка (період 1999-2005 роки), 3 роки з якої по догляду за дитиною, а ще 3 роки по медичним показникам через медкомісію? Чи зараховується до стажу навчання у інституті?

Профспілка: Час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу непрацюючій матері (до досягнення нею 3-річного віку) чи працюючій особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3- та 6-річного віку.Починаючи з 01.01.2004 року, час догляду за дитиною, в даному випадку до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу у разі отримання відповідної допомоги (за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку). Згідно зі статтею 14 страхувальниками таких осіб є підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують допомогу. Час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.Період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі до 2004 року відповідно до пенсійного законодавства зараховується до трудового (страхового) стажу.
Анастасія

Чи має право директор позашкільного навчального закладу та його заступник працювати за суміщенням на 0,5 ставки культорганізатора кожний. (При цьому не маючи педагогічних годин)

Профспілка: Згідно з п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку).У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах - до 20 годин на тиждень.За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.
Тетяна

 Який документ регламентує режим робочого часу і відпочинку вихователя (вожатого) літнього оздоровчого табору?

Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передбачено, що тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників. В такому випадку тривалість робочого часу і часу відпочинку  визначається умовами трудового договору чи правилами внутрішнього трудового розпорядку даного закладу.
Світлана

Доброго дня! 1. Скажіть, будь-ласка, чи вноситься до трудової книжки запис щодо отримання мною Премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі науково-технічних розробок? 2. Якщо так, то чи можна внести цей запис на основі публікації Постанови Верховної Ради в "Голосі України", чи тільки після отримання відповідного диплому, вручення якого приурочено до Дня науки? Дякую.

Профспілка: До трудової книжки вносяться відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України; відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди.Порядок внесення відомостей про нагороди і заохочення такий: у графі 3 відповідного розділу трудової книжки пишеться у вигляді заголовку назва підприємства, нижче у графі 1 зазначається порядковий номер запису (нумерація, що зростає протягом усього періоду трудової діяльності працівника); у графі 2 ставиться дата нагородження або заохочення; у графі 3 записується, ким нагороджений або заохочений працівник, за які досягнення і якою нагородою або заохоченням; у графі 4 зазначається, на підставі чого внесений запис (із посиланням на дату, номер і найменування документа). Постанова ВРУ, опублікована в виданні "Голос України" та в якій вказано про присудження Вам премії, є підставою для внесення запису до трудової книжки.
Наталія

Чи дійсно педпрацівники мають ненормований робочий день(як весь час каже нам директор)?Де знайти підтвердження документальне: так чи ні?Дякую.І ще питання-чи має психолог у свій методичний день обов'язково бути на робочому місті(тобто 8 год у школі)?Дякую.!

Профспілка: Посаду вчителя, практичного психолога, соціального педагога, вихователя групи продовженого дня не віднесено до переліку працівників з ненормованим робочим днем. Законодавством не встановлено права працівників на "методичний день", відповідно можливість виконання посадових обов'язків в позаробочий час може бути встановлена колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами закладу.
Ірина

Доброго дня,дуже цікавить питання "долевой пенсии" є така?Якщо так,то що необхідно щоб піти на цю пенцію?Дякую.

Профспілка: Як і раніше пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”). Право на цей вид пенсії не залежить від обсягу навчального навантаження і, відповідно, від розміру заробітної плати та обсягу сплачених страхових внесків.При призначенні цієї пенсії, як і за нормами, які діяли до 1 жовтня 2011 року допускається підсумовування стажу за періоди роботи працівників у закладах і установах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.Згідно зі ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Тобто, особа, якій призначено пенсію за вислугу років, не має права працювати на посадах у закладах і установах, зазначених у всіх розділах Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.У разі повернення пенсіонера на роботу на посаду, зазначену в Переліку, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи. Особа, яка, отримуючи пенсію за вислугу років, працювала на посаді, зазначеній в Переліку, повинна повернути одержані пенсійні виплати.
Оксана

Скажіть, будь-ласка,Чи враховується в пед.стаж навчання в пед.коледжі та декретна відпустка?

Профспілка: Відпустка по догляду за дитиною зараховується до педагогічного стажу для виходу на пенсію та для виплати надбавки за вислугу років, періоди навчання в ВНЗ до зазначних видів стажу не зараховуються.
Ольга

Я працюю вч. інформатики в СЗШ І-ІІІ ст. Директор попросив мене взяти на себе заміну серетаря, яка тимчасово бере відпустку. Як повинна здійснюватись оплата праці цієї заміни? Дякую.

Профспілка: При встановленні вчителеві суміщення за посадою секретаря на період суміщення здійснюється доплата у розмірі 50% посадового окладу (ставки заробітної плати).
Ольга

Я старший вчитель,методист.35 років пед.стажу.На 0,5 ставки працюю вчителем-предметником,а на 0,5 ставки -на групі продовженого дня.По якій ставці мені повинні виплачувати заробітню плату на групі продовженого дня і згідно якого наказу чи інструкції?

Профспілка: Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, на жаль, не передбачено розповсюдження оплати праці за результатами атестації з однієї посади на іншу посаду за суміщенням. Згідно зі змінами, внесеними до Типового положення про атестацію педагогічних працівників згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 року, при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.
Волкова

Педагогічний працівник працює на посаді учителя світової літератури, довантажений 0,5 ставки педагога-організатора на час декретної відпустки основного працівника. Чи може цей педагогічний працівник (учитель світової літератури) бути класним керівником? Які документи це регламентують?

Профспілка: Відповідно до п. 2.1 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 року, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки.
Надія

При виході на пенсію вчителю по вислузі років, зі стажем роботи 30 років належить отримати одноразову допомогу у розмірі 10 нарахованних пенсій? Дякую!

Профспілка: Особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислуг років і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.
Олена

Я є вчителем ІІ категорії. У мене є 2 запитання щодо майбутньої атестації: 1. Чи може служити диплом "Магістра" достатньою підставою для недотримання черговості у присвоєнні вищої кваліфікаційної категорії? 2. Чи належить конкурс "Вчитель року" до таких, що влаштовуються центральними органами і чи може служити зайняте у ньому 4 місце на обласному рівні підставою для недотримання черговості у присвоєнні категорії?

Профспілка: 1. Наявнысть освіти з а освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" не є підставою для недотримання послідовності прсвоєння кваліфікаційних категорій.Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводить МОН ( центральний орган виконавчої влади) разом з Академією педагогічних наук, Творчою спілкою вчителів, Педагогічним товариством.Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться щороку у три тури: перший - районний (міський) - грудень; другий - республіканський в - січень-лютий; Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські третій - заключний, проводиться поетапно: відбірковий - березень; фінальний - квітень.Переможець та лауреати конкурсу з кожного фаху визначаються на фінальному етапі третього туру. Педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.
Олена

Як оформити перевод робітника з основної роботи на декретне місце (спочатку з вагітністю і пологами, а потім по догляду за дитиною)? Дякую.

Профспілка: Переведення працівника за безстрокового договору на строковий здійснюється за згодою працівника та роботодавця шляхом укладення письмового трудового договору чи написання заяви працівника про переведення на роботу за строковим трудовим договором та видання відповідного наказу.
Оксана

У 2004 році я приймала участь у виборах. Чи зараховується це до педстажу при виході на пенсію за вислугою років?

Профспілка: "Участь у виборах" не зараховується до стажу, який дає право на пенсію за вислугу років.
Ольга

Чи повинен проходити атестацію завідувач відділу позашкільного навчального закладу? Згідно постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1970, від 01.10.2005 р. N 988 для завідувача відділу передбачаються тарифні розряди 9-11. Де ознайомитися з кваліфікаційними характеристиками завідувача відділу позашкільного навчального закладу відповідно до розряду?

Профспілка: Завідувач відділення навчального закладу є педагогічним працівником, а тому повинен проходити атестацію. Завідувач відділу, на відміну від завідувача відділенням, не є педагогічним працівником, тому, відповідно, атестацію проходити не повинен. Згідно з наказом МОН від 26.09.2005 № 557 завідувачу відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу встановлюється 11 тарифний розряд.
Ірина

Чи повинен директор чи заст. директора попереджати вчителя про відвідування уроку? Якщо так, то заздалегідь чи перед уроком?

Профспілка: Адміністрація ЗНЗ не зобов'язана попереджати працівника про здійснення контролю за виконання ним посадових обов'язків, у тому числі і під час проведення уроку, якщо інше не вихзначено правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, іншими документами закладу.
Оксана

Чи зараховується до педстажу роки навчання в аспірантурі за умови попереднього відпрацювання 3,5 років викладачем в державному інституті. Час навчання в цільовій аспірантурі 1987-1993 рр. (перебування в аспірантурі співпало з народженням дитини і декретною відпусткою)

Профспілка: Зараховування часу навчання в аспірантурі в педагогічний,науково-педагогічний, загальний трудовий стажДо загального трудового стажу:Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи, що давав право на трудову пенсію, зараховувався час навчання в аспірантурі. Стаж роботи обраховувався на підставі записів у трудовій книжці.З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, згідно з яким обраховується не стаж трудової діяльності, а страховий стаж, тобто такий стаж, за який сплачувались страхові внески до Пенсійного фонду. Статтею 11 цього Закону до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, особи які навчаються в аспірантурі, як і особи, які навчаються в навчальних закладах, не включені.Отже, до загального трудового стажу при призначенні пенсії враховується період навчання в аспірантурі до 2004 року.2. До науково-педагогічного стажу для виходу на наукову пенсію: Відповідно до ст.22-3 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991р., п.15 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03. 1999 р. № 309, час навчання в аспірантурі за денною (очною) формою навчання зараховується до науково-педагогічного стажу для виходу на наукову пенсію. 3. До педагогічного стажу, який дає право на пенсію за вислугу років:Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають стаж роботи не менше 25 років на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”. Отже період навчання в аспірантурі не зараховується до стажу роботи, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років.4. До педагогічного, науково-педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років:Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 „Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту”, стаж навчання в аспірантурі чи докторантурі для виплати надбавки за вислугу років в стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи не включається.За нормами
Світлана

Я маю вищу освіту за спеціальністю вчитель біології. Чи можу я працювати вихователем групи продовженого дня початкових класів?

Профспілка: Вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати повну вищу педагогічну освіту без вимог до спеціальності.
Марина

Приказом о тарификации установлена доплата за заведывание актовым залом на основании приказа МОН Украины от 20.07.2004 № 601 (п. 3.7) и в связи с тем, что актовый зал является стандартным, типовым, имеет 200 посадочных мест (в школе обучается 980 учащихся), оснащён видео- , аудиоаппаратурой, лимит учебных кабинетов, подлежащих установлению доплаты за заведование, и фонд оплаты труда не превышены. Бухгалтерия отказывается устанавливать доплату, аргументируя тем, что актовый зал как учебный кабинет не называется в приказе МОН № 102 от 15.04.1993 г. Ответьте, пожалуйста: можно ли установить доплату за заведование актовым залом на основании приказа МОН Украины от 20.07.2004 № 601 (п. 3.7)? Спасибо

Профспілка: Доплату можна встановлювати у тому разі, якщо приміщення актового залу відповідає вимогам, встановленим до навчального кабінету. Відповідно до п. 3.3 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОНУ від 20.07.2004 № 601, у закладах створюються кабінети: фізики, інформатики, біології, хімії, майстерень трудового навчання, обслуговуючої праці з лабораторними приміщеннями, що прилягають до цих кабінетів, спортивні, актові зали та інші кабінети відповідно до умов і потреб закладу. Таким чином, актовий зал може бути визнаватись кабінетом та встановлюватися доплата за його завідування.
Ірина

Доброго дня. Працюю на посаді доцента ВНЗ(без вченого звання доцента)і маю 2 роки науково-педагогічного стажу. Чи маю право мене понизити в посаді до старшого викладача?

Профспілка: Законодаством передбачено лише те, що на посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури (без встановлення кваліфікаційних вимог до конкретних посад). Проте статутом вищого навчального закладу може бути встановлено додаткові вимоги до осіб, які приймаються на посади науково-педагогічних працівників.
Мирослава

Під час ревізії КРУ було виявлена"неправильна" заміна тимчасово відсутнього працівника в ДНЗ, а саме одного помічника вихователя, який ішов у відпустку замінювали двоє інших по 0.5 ставки або приймали тимчасово нову людину через центр зайнятості на цілу ставку.Перевіряючі сказали, що можна робити заміну тільки до 50% відсутнього працівника .Працівники повернули "зайво" виплачені гроші в ході ревізії.Як нам дальше працювати, адже помічники вихователя є учасниками навчального процесу, дітей не можна залишати без нагляду, а заміну дозволяють на 4 години, а ще 4 вихователь залишається сам з 20 дітьми. Те ж стосується і кухарів і сторожів і т.д.

Профспілка: Відповідно до Постанови КМУ №1298 від 30.08.2002 року доплати працівникам за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт встановлюються у розмірі до 50% посадового окладу. Разом з тим, постановою не визначено, заборони встановлення доплати за ці види робіт у розмірі до 50% посадового окладу декільком працівникам. Крім того, жодним нормативно-правовим актом не встановлено заборони роботодавцеві на період відсутності працівника приймати за строковим трудовим договором іншого на повну ставку. В такому разі йому виплачується не доплата, а заробітна плата відповідно до трудового договору. Відповідно до п. 6.3.6 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки сторони угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету всієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.
Євгенія

Які положення охорони праці та безпеки життєдіяльності вчителів при укладенні трудового договору?

Профспілка: Відповідно до ст. 29 КЗпПУ до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний: - роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; - проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці