Авторизація|
Тетяна

Поясніть мені чи входить в педагогічний стаж робота помічником вихователя у дитсадку.

Профспілка: Робота на посаді помічника вихователя ДНЗ не зараховується до педагогічного стажу.
Галина

Будь ласка, дайте відповідь на моє запитання:Якими нормативними документами підтверджується право вихователя ГПД мати надбавки за класне керівництво в початкових класах? Чи стосується це право вихователя, який має вищу категорію, звання "вихователь-методист" і спеціальність за дипломом "вчитель російської мови та літератури"? І чи повинен вихователь крім 30 годин тижневого навантаження мати ще 2 години навантаження в початкових класах? ВЕЛИКЕ СПИСИБІ.

Профспілка: Згідно з пунктом 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки, або на досвідченого майстра виробничого навчання директором навчального за їх згодою директором навчального закладу. Відповідно до п.35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво.Вихователь має право бути класним кервником.Наявність годин навантаження вчителя початковиї класів не є обов'язковою умовою для встановлення педагогічному працівниковы класного керівництва.
Юлія

Підскажіть будь ласка відповідь на таке питання. Нещодавно почула, що навчання і армія не входить в стаж. Я поступила в академію в 2006 році, а в 2010 її закінчила. В трудову мені вписали 4 роки академії. То що тепер виходить це не враховується? А стосовно армії??? Дякую.

Профспілка: Для виходу на пенсію за вислугу років роки навчання в університеті та служба в армії не зараховуються до спеціального стажу. Навчання в ВНЗ та служба в армії до 1.01.2004 року зараховується у загальний трудовий (страховий) стаж. Для виплати набавки за вислугу років враховується лише час перебування громадян України на військовій службі.
Світлана

Чи має право бухгалтер без наказів завідувача ДНЗ розділити та нарахувати премії за сумлінну працю всім працівникам ДНЗ? Чим це карається?

Профспілка: 1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської молоді, методичному забезпеченні, відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни та здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи методичної установи на оплату праці. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків надається відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу чи методичної установи за погодженням з профспілковим комітетом і може включати в себе додаткові критерії, крім вищезазначених, з урахуванням специфіки навчального закладу чи методичної установи. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам видається на підставі наказу керівника навчального закладу чи методичної установи, а керівникам - за наказом вищестоящої організації. Щорічна грошова винагорода керівникам навчальних закладів чи методичних установ, які працюють на умовах контракту, надається незалежно від умов, визначених у контракті. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати)з урахуванням підвищень. 2. Преміювання здійснюється за наказом керівника закладу чи установи освіти чи  відповідно до особистого внеску працівників в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці та погоджується з профспілковим комітетом. Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.3. За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.
Артем

Якщо викладач працює на 1,5 ставки (27 годин) та має 8 розряд (1155 грн.), нарахування надбавки "за вислугу років" (11 років стаж, 20%) необхідно здійснювати на суму ставки (1155*20%) чи на 1,5 (1732,50*20%)? Дякую за відповідь

Профспілка: У разі коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).
Юрій

Чи можна зня ти доплату за завідування кабінетом, якщо кабінет не відповдає вимогам встановленим законодавством.

Профспілка: В разі, якщо приміщення не відповідає вимогам, встановленим до навчального кабінету, доплата за його завідування не здійснюється. Разом з тим, працівник не повинен виконувати обов'язки завідувача кабінету.
Зелена Т.В.

Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.
Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.
За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Профспілка: Педагогічний стаж становить 27 років. Чи маю право виходу на пенсію за вислугою років у 2012р.? Чи маю право я сама обирати роки для нарахування пенсії?
Анжела

Чи має право бібліотекар на надбавку 10% з бюджету міста з 01.01.2011 року згідно постанови КМУ №1298 від 30.08.2002 року, якщо він отримує надбавку згідно постанови КМУ від 30.09.2009 №1073 50%.

Профспілка: Працівникові бібліотеки навчального закладу може бути встановлено надбавку за складність та напруженість у роботі у розмірі до 50% посадового окладу.
Наталія

Тижневе навантаження медичної сестри дошкільного навчального закладу

Профспілка: Робочий час медичної сестри ДНЗ визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією працівника та має складати не більше 40 годин на тиждень.
Катерина

Добрий день. Скажіть будь-ласка чи нараховується з 1 вересня 2011 року 20% надбавка педагогічним працівникам (методист)вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації?

Профспілка: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" з 1 вересня 2011 року запроваджується виплата 20-ти відсоткової надбавки усім педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти.В листі від 25 травня 2011 року №1/9-385 у "Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373" Міністерство освіти і наукм, молоді та спорту України надало роз’яснення щодо застосування зазначеної постанови.В роз’ясненні зазначається, що з 1 вересня цього року надбавка встановлюється усім педагогічним працівникам, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963, які працюють в усіх навчальних закладів, інших установ і закладів незалежно від відомчого підпорядкування.
Катерина

Добрий день. Скажіть будь-ласка чи нараховується з 1 вересня 2011 року 20% надбавка педагогічним працівникам (методист)вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації?

Профспілка: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" з 1 вересня 2011 року запроваджується виплата 20-ти відсоткової надбавки усім педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти.В листі від 25 травня 2011 року №1/9-385 у "Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373" Міністерство освіти і наукм, молоді та спорту України надало роз’яснення щодо застосування зазначеної постанови.В роз’ясненні зазначається, що з 1 вересня цього року надбавка встановлюється усім педагогічним працівникам, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963, які працюють в усіх навчальних закладів, інших установ і закладів незалежно від відомчого підпорядкування.
Леся

бухгалтер не нараховує індексацію працівникам ДНЗ, пояснюючи тим, що  кожних три місяці відбувається  підвищенням заробітної платні. так чи ні?

Профспілка: Якщо працівникові було підвищено розмір заробітної плати за рахунок збільшення її постійних складових і це підвищення перевищило суму індексації, нарахованої за відповідний місяць, то цей місяць вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Так наприклад, якщо сума нарахованої вихователю дошкільного навчального закладу за вересень 2011 року індексації заробітної плати складає 300 грн., а дохід (зарплата) збільшився за рахунок встановлення надбавки за престижність педагогічної праці на 320 грн., вересень для цього працівника вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться.
Галина

Чи може вихователь ГПД бути призначений класним керівником початкових класів?

Профспілка: Вихователь групи продовженого дня як і будь-який інший педагогічний працівник може бути призначений директором класним керівником.
Людмила

Доброго дня! Працюю в ВНЗ викладачем 4,5 років. Закінчую навчання в аспірантурі. Дисертаційна робота виконана, пройдений передзахист та роботу подано до спеціалізованої ради. Чи можу я претендувати на посаду старшого викладача? який порядок присвоєння посади "старший викладач"? які нормативні акти регулюють цей процес?

Профспілка: Кваліфікаційні вимоги ло посади "старший викладач" значаться у посадовій інструкції, розробленій та затвердженій у навчальному закладі. Працевлаштування на посаді старшого викладача може відбуватися шляхом переведення з посади викладача на посаду старшого виклада чи шляхом звільнення з посади викладача та подальшого прийому на роботу на посаду старшго викладача.
Оля

Звертаюсь до Вас вдруге,бо не знаю чи отримали моє запитання.Я вчитель вищої категорії,методист.Працюю на 0,5 ставки вчителем предметником і на 0,5 ст. вихователем групи продовженого дня.Стаж роботи 35 років.По якій ставці мені повинні виплачувати заробітню плату на ГПД і згідно якого наказу або іншого нормативного документу.?Чекатиму на Вашу відповідь.

Профспілка: За законодавством вчителям, які викладають два і більше предмети, оплата праці здійснюється за результатами атестації на все навантаження. Проте в Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників не визначено, як має оплачуватися робота працівників, які виконують навантаження за двома посадами (наприклад за посадою вчителя початкових класів та вихователя групи продовженого дня, практичного психолога та соціального педагога тощо). В більшості навчальних закладів за аналогією з оплатою праці працівників, які викладають два і більше предметів, здійснюють оплату праці і за двома посадами. Разом з тим, норми, яка б регулювала це питання, на сьогодні немає.
Ольга

Наша кафедра готує довідку-самоаналіз для комплексної перевірки навчального закладу ІV рівня акредитації. Я не можу відповісти на запитання стосовно 1) педагогічного, 2) науково-педагогічного стажу (не для пенсії!), допоможіть мені, будь ласка! 1) Чи входять роки навчання в університеті (кваліфікація - викладач історії) до педагогічного стажу? 2) Якщо я з 1994 р. працювала вчителем у школі, а з 1999 р. - викладачем ВНЗ, то на січень 2012 р. я маю: а) чи 5 років педагогічного стажу та 12 років науково-педагогічного; б) чи 17 років педагогічного та у тому числі 12 років науково-педагогічного? Тобто, вибачте, будь ласка, я не можу знайти відповідь, як співвідносяться педагогічна та науково-педагогічна діяльність, та стаж окремого працівника за ціма видами діяльності має додаватися (5 та 12 років, бо це окремі види діяльності), чи позначається окремо (17 та 15, бо науково-педагогічна діяльность входить до педагогічної)? Дуже сподіваюсь на Вашу допомогу, та розраховую на докладну відповідь. Дякую.

Профспілка: 1. Роки навчання в ВНЗ не зараховуються до педагогічного стажу.2. Стаж педагогічної роботи та науково-педагогічної рахуються окремо. Стаж науково-педагогічної роботи не зараховується до стажу педагогічної роботи.
Людмила Олександрівна

Через велику кількість вакансій педагогів у дошкільних навчальних закладах м.Києвачастина педагогів погоджується працювати з навантаженням 2,0 посадового окладу.Яким чином проводиться оплата праці в таких випадках і на підставі яких нормативно-правових документів.

Профспілка: Працівника приймають на роботу на 1 ставку. При цьому, його може бути прийнято також на 0,5 ставки за сумісництвом. В такому випадку оплата праці за сумісництвом здійснюється за фактично виконану роботу відповідно до постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій".  Окрім того, працівник може виконувати роботу за вакантною посадою на умовах суміщення. В цьому випадку йому згідно з наказом МОН №557 26.09.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" виплачується доплата у розмірі до 50% посадового окладу. 
Тетяна

Доброго дня, працюю в дитячому будинку-інтернаті, таке питання, вихователь закладу отримує пенсію по вислугі років, на даний момент працює культорганізатором, чи повинен він отримувати матеріальну допомогу на оздоровлення і мати відпустку 56 календарних днів?

Профспілка: Порядком надання відпусток педагогічним працівникам не передбачено надання відпустки культоргнаізатору дитячого будинку-інтернату тривалістю 56 календарних днів. Грошова допомога на оздоровлення культорганізатору повинна виплачуватися, оскільки він є педагогічним працівником.
Ольга

Як довго вчитель має зберігати конспекти уроків? Чи має він право користуватьись конспектами, які надруковані в книжкових виданнях? Які з цього приводу є нормативні документи?

Профспілка: Посадові обов'язки працівника, у тому числі і щодо ведення конспектів, визначаються його посадовою інструкцією, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами роботодавця.
Любов

Чи має право адміністрація школи вимагати від учителя чергувати по школі цілий тиждень з 8.00 до 16.00 кілька разів на рік ?

Профспілка: Посадові обов'язки працівників визначаються його посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.  Працівник має право відмовитися виконувати обов'язки, не передбачені його посадовою інструкцією.
Наталія

Я працюю вчителем англійської мови у ЗНЗ, маю науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Чи маю я право на отримання надбавки саме за науковий ступінь?

Профспілка: За вчене звання:     професора -  встановлюэться надбавка у  граничному  розмірі  33  відсотки  посадового окладу (ставки заробітної плати);     доцента, старшого  наукового  співробітника  -  у  граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).     Зазначена доплата  встановлюється  працівникам,   якщо   їхня діяльність  за  профілем  збігається з наявним ученим званням.  За наявності у зазначених працівників двох або  більше  вчених  звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.     Відповідність ученого  звання  та  наукового  ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді  визначається  керівником навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.     Документи, що  засвідчують  наявність  наукового  ступеня  та вченого звання повинні відповідати нормам і вимогам,  передбаченим законодавством.
людмила

Підкажіть , будь ласка, чи має право адміністрація школи залучати педагогічних працівників до вечірнього патрулювання в громадських місцях?Які є для цього юридичні посилання.

Профспілка: "Вечірнє патрулювання в громадських місцях" не входить до посадових обов'язків вчителів, а тому залучення працівників до цієї роботи може відбуватися лише за їхньої згоди
Людмила

-Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де зберігається тарифікація після розподілу годин, та чи має право рядовий вчитель переглянути тарифікацію у будь який час, чи на це потрібний дозвіл адміністрації? Дякую.

Профспілка: Документи про тарифікацію та комплектацію вчителів ЗНЗ зберігаються у ЗНЗ чи відповідному управлінні освіти. Адміністрація на запит вчителя, зобовязана надати інформацію про його навантаження, встановлені доплати, надабавки тощо.
Юлія

Добрий день. В 2004 році мене прийняли на роботу вчителем логопедом логопедичного пункту при районному методичному кабінеті. Чи правильно була зробленна запись в трудовій книжці.

Профспілка: Положенням про логопедичні пункти системи освіти передбачено призначення осіб на посади учителів-логопедів логопедичних пунктів
Рита

Працюю практичним психологом в НВК. У нас в садку функціонують дві логопедичні групи для дітей з вадами мовлення. Чи повинні мені доплачувати надбавку за роботу з такими дітьми

Профспілка: Педагогічним працівникам (в т.ч. майстрам виробничого навчання) та помічникам вихователів у позашкільних та дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) посадові оклади підвищуються на 20 відсотків. При цьому у  закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).
Юлія

У зв*язку з вільною вакансією в ДНЗ заступника завідувача по господарчій частині - подала свою кандидатуру. Мені відмовили, сказали, що недостатньо стажу роботи. Хоча з навчанням я маю 4,7 роки стажу. Підскажіть в якому законі написано, що я повинна мати 2 роки стажу ( як мені про це наголосили!!!!).

Профспілка: Статтею 22 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) як одна з гарантій при укладенні трудового договору встановлена забороняється необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Проте ні у КЗпП України, ні в інших нормативно-правових актах України немає його визначення.Обґрунтованоює відмова, яка пов’язана з:·  відсутністю вакансій на підприємстві, в установі, організації;·  відсутністю у претендента відповідних якостей, необхідних для виконання роботи, а саме: освіта, професія, кваліфікація, досвіт роботи та ін.;·  прямими обмеженнями, установленими чинним законодавством України.Вимоги до стажу роботи встановлюються посадовими інструкціями працівників, які затверджуються керівником закладу.
Максим

Чи може вчитель,будучи пенсіонером вести класне керівництво в 6 му класі?

Профспілка: Обмежень щодо встановлення класного керівництва працівникам, які досягли пенсійного віку, законодавством не передбачено.
Юлія

Чи може викладач, що працює на ставку у ВНЗ 4 рівня акредитації, працювати на ставку за сумісництвом на приватному підприємстві? Чи краще оформитись приватним підприємцем і працювати не за сумісництвом, а на підставі цивільно-правового договору? І якщо я оформлюсь приватним підприємцем, то як оподатковуватиметься зарплата за основним місцем праці та сумісництвом?

Профспілка: Ви маєте право працювати за сумісництвом. Проте тривалість роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Сплата податку з доходів фізичних осіб за місцем роботи не залежить від реєстрації особи як ФОП.
Михайло

Чи правомірно нам не нарахували зарплатню за 3 останні дні серпня 2011р. (29,30, 31 понеділок-середа)? Доброго дня.Я працюю викладачем у дитячій школі мистецтв. На роботу у серпні , після відпустки, ми вийшли з вівторка 16.09.11. При нарахуванні зарплати за серпень 2011року нам не нарахували зарплатню за 3 останні дні серпня 2011р. (29,30, 31 понеділок-середа), мотивуючи тим, що оплаті підлягає тільки 4 тижні в місяць, тобто чотири потижневі педнавантаження, а останні 3 дні виходять поза рамки чотирьох тижнів. Таким чином замість 13 робочих днів, нам нарахували 10 робочих днів. В результаті всі викладачі не отримали зарплату за половину тижневого навантаження. Вважаю, що Пункт 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти не вказує, що при нарахуванні зарплати за неповний робочий місяць можливе таке зменшення робочих днів. Прошу допомогти у підтвердженні або не підтвердженні правильності дій табельників в такій ситуації.

Профспілка: Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. Наприклад, якщо ставка заробітної плати вчителя І тарифного розряду складала в серпні 1251 грн., за половину місяця працівник отримав відпускні (з 1 по 15 серпня), за другу половину місяця (з 16 по 31 серпня) має отримати 625 грн. 50 коп.
Олена

Доброго дня, пишу в друге, бо не знаю чи отримали ви моє запитання.Мене цікавить, на яку категорію мене мають взяти на посаду методита міського методичного центру відділу освіти,якщо я маю дві вищі освіти (за першою - вчитель початкових класів, за другою - магістр менеджменту з правом викладання у ВНЗ)пед.стаж 17 років, загальний 20р. останні сім років працювала старшим викладачем у ВНЗ ІІІ-ІVрівня акредитції. У звязку з малим навантаженям вимушена була перейти на посаду методиста, куди мене взяли спеціалістом з 9 тарифним розрядом, пояснюючи тим,що вони не знають як співвідносяться кваліфікаційні категорії методиста і викладача ВНЗ. Працюючи в інституті проходила підвищення кваліфікації у вигляді стажування на базі НТУУ КПІ (кафедра психології) і була атествана на саршого викладача. Якщо можете, розясніть, будь ласка, а то виходить вчився-вчився, працював-працював і знов спеціаліст без категорії. Заздалегідь вдячна, Олена.

Профспілка: За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Разом з тим, науково-педагогічним працівникам категорії не встановлюються, тому при прийомі на посаду методиста Вам встановлено 9 тарифний розряд.
Наталія

я работаю в среднеобразовательной школе учителем начальных классов. У меня был 8 тарифный разряд,в этом году я получила диплом бакалавра.Мне должны присвоить 9 тарифный разряд?

Профспілка: 9 тарифний розряд установлюється фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту).
Оксана

Чи може директор написати подання на догану на вчителя за те,що на перерві, коли вчитель чергував у коридорі, пролунав дзвоник і діти побігли на урок. Двоє дітей зіштовхнулися і впали. Одна дитина впала і вдарилася голово:струс головного мозку. Чи винуватий вчитель?

Профспілка:   Чи може директор написати подання на догану на вчителя за те,що на перерві, коли вчитель чергував у коридорі, пролунав дзвоник і діти побігли на урок. Двоє дітей зіштовхнулися і впали. Одна дитина впала і вдарилася голово:струс головного мозку. Чи винуватий вчитель?Дисциплінарне стягнення у вигляді догани застосовується до працівника за порушення трудової дисципліни. В разі, якщо працівником неналежним чином виконуються посадові обов'язки, порушуються Правила внутрішнього трудового розпорядку до нього може застосовуватися догана.Дисциплінарне стягнення у вигляді догани застосовується до працівника за порушення трудової дисципліни. В разі, якщо працівником неналежним чином виконуються посадові обов'язки, порушуються Правила внутрішнього трудового розпорядку до нього може застосовуватися догана.
Світлана

Доброго дня! в мене до вас таке запитання я працюю нянькою в дитячому садочку чи маю право я отримувати оздоровчі, та нарахування індексації?

Профспілка: Законодавством не гарантовано виплату грошової допомоги на оздоровлення помічникам вихователів, проте обо'язок здійснювати таку виплату за наявносты коштів може бути передбачений колективним договором.Індексація грошових доходів здійснюється на загальних підставах.
Надія

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи має право секретар музичної школи, який працює за сумісництвом бібліотекарем школи на 0,5 ставки, отримувати доплату за вислугу років? І чи входить стаж роботи на посаді бібліотекаря у музичній школі до стажу роботи, як бібліотечний стаж.

Профспілка: Відповідно до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не виплачується.
Микола

Доброго дня! Я у школі працював учителем української мови та літератури. Був звільнений із роботи. Свідки по справі під тиском директора школи у суді давали неправдиві свідчення, також адміністрація в суд подавала сфальсифіковані документи. Після звільнення директора школи ці факти випливли на поверхню. Якщо суд мене поновить на роботі, то чи зарахують мені ці три роки у педстаж? Якщо зарахують, то чи буду я мати право на пенсію за вислугою років. Якщо такого права не матиму, то що мають зробити пенсійний фонд, школа, я і т.п., щоб таке право з’явилося. Звільнили ж мене із роботи, фактично, із-за чиїхось амбіцій. Зарані щиро вдячний за відповідь.

Профспілка: З моменту поновлення працівника на роботі на посаду, яка дає право на пенсією за вислугу років, у тому числі на посаду учителя, період роботи з моменту поновлення до наступного звільнення зараховується до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років.
Дмитрий

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может ли директор детского сада замещать должность воспитателя, на время отсутствия последнего? В каких рамках и каким нормативно правовым актом это регламентируется?

Профспілка: Доплати за суміщення, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, розширену зону керівним працівникам не встановлюються.
Людмила

Скажіть, будь ласка, у школі 2 вчителі світової літератури і один із них - директор, коли відсутній по хворобі (чи на курсах)учитель, то чи дозволяється заміняти уроки адміністратору, чи діти не вивчатимуть предмет до моменту виходу вчителя, оскільки заміняти уроки більше нікому?

Профспілка: Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти керівні працівники закладів освіти, керівники фізичного виховання центрів допризовної підготовки можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку). Керівні працівники дитячих дошкільних закладів можуть виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не більше 18 годин на тиждень.У сільській місцевості директори і їх заступники при відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відповідного органу управління освіти.Директори, їх заступники по навчальній роботі в дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв, школах загальної музичної освіти можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 12 годин на тиждень, якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад. Інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах -до 20 годин на тиждень.Названим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.
Наталія

помогите! может ли психолог школы быть классным руководителем? Жизненно важна ссылка на нормативный документ!

Профспілка: Згідно з пунктом 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки, або на досвідченого майстра виробничого навчання директором навчального за їх згодою директором навчального закладу. Зважаючи на те, що практичний психолог ЗНЗ є педагогічним працівником, він може бути класним керівником
Марина

Скажіть будь ласка за яким принципом і на основі якого нормаитвного акту розподіляється педнавантаження. Чи може працівник оскаржити своє педнавантаження, якщо воно набагато менше від минулорічного?

Профспілка: Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 27 серпня 2010 р. N 778, за педагогічним працівником, прийнятим на ставку, зберігається навчальне навантаження на ставку. Працівникові за його згодою може встановлюватися менше навчальне навантаження. Навантаження більше, ніж на ставку, може встановлюватися без згоди працівника.
Сотниченко М.М.

Основной вид деятельности – учитель, согласно записи в трудовой книжке и приказу по школе о тарификации на 2011-2012 учебный год с неполной учебной нагрузкой (16 часов). В 2011-2012 учебном году установлена дополнительная нагрузка – 0,5 ставки заместителя директора по УВР в свободное от основной работы время. Необходимо ли согласование назначения на 0,5 ставки зам. директора по УВР с управлением образования? Правомерно ли установление данному учителю доплаты за классное руководство?

Профспілка: Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" на посаду заступника директора ЗНЗ призначаються працівники відповідним органом управління освітою за поданням директора ЗНЗ.Вчителю, на якого покладене класне керівництво, здійснюється додаткова оплата, в тому числі і в тому випадку, якщо такий працівник працює за сумісництвом на керівниій посаді.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці