Авторизація|
Світлана


Чи можу я претендувати на посаду завідуючої ДНЗ, маючи дошкільну середню спеціальну освіту та у 2007-му році здобула вищу освіту вчителя початкових класів 1-го ступеня ЗОШ, спеціаліст 1-ї категорії, 22 роки педстажу?

Профспілка: На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Людмила

Чи призначається заміна гуртка на час, коли керівник гуртка на лікарняному? Якщо ні, то яким чином відпрацьовуються години?

Профспілка: За години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів, керівників гуртка, яке тривало не більше двох місяців встановлюється погодинна оплата педагогічних працівників. Для організації заміни керівника гуртка директор видає наказ.
Ніка

Чи може учитель музики, який два дні в тиждень працює за сумісництвом у загальноосвітньому навчальному закладі, що розміщений у сусідньому селищі, бути класним керівником

Профспілка: Обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника загальноосвітнього навчального закладу, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки. Тому вчитель музики, який працює за сумісництвом, може бути класним керівником.
Ольга
Чи повинна вагітна жінка писати заяву за свій рахунок(для відвідування лікаря),якщо вона стоіть на обліку і раз в два тижні їй потрібно відвідувати лікаря ,в якого робочий час такий же як у всіх.Що про це каже законодавство.
Профспілка: На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Валентина
Доброго дня!Чи правда, що відмінили виплату оздоровчих педпрацівникам у 2011 році?
Профспілка: Педагогічні працівники мають право на виплату грошової допомоги на оздоровлення при наданні відпустки.
Оксана Василівна
Доброго дня. Поясніть, будь-ласка, чи може встановлюватися доплата за роботу в несприятливих умовах праці підсобному робітнику дошкільного навчального закладу, який працює на кухні? Чи можна встановити таку доплату без проведення аттестації робочих місць і в якому розмірі? Робітник чистить овочі, миє посуд, обладнання і підлогу з хлоркою. Дякую за відповідь.
Профспілка: Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата,що є додатком до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також з їх використанням віднесено до Переліку.Доплати нараховуються за час фактичної зайнятості працівників, на таких робочих місцях або в таких умовах праці, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства про охорону праці.При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків посадового окладу (ставки).Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації.Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб і організацій.На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати ввстановлю­ються наказом по установі, організації.
Віктор Миколайович

Чи має право заступник з виховної роботи (0,5 ставки) при тижневому навантаженні 17 годин бути ще й класним керівником?

Профспілка: Згідно з пунктом 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки, або на досвідченого майстра виробничого навчання директором навчального за їх згодою директором навчального закладу Відповідно до п.35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, керівним працівникам не встановлюються доплати за класне керівництво, вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво.Таким чином, керівний працівник може бути класним керівником, однак доплата за класне керівництво йому встановлюватись не буде.
Ірина
Доброго дня.Звертаюсь за допомогою. У 2006 році я влаштувалася на роботу. В заяві про призначення я писала прошу призначити керівником гуртка н 9годин та секретарем на 0,5 ставки,В наказі та трудовій записали секретар 0,5 ставки та керівник гуртка на 9 годин.Зараз мені сказали ,що основна моя посада секретар,а годинами керівника гуртка я довантажена,у зв'язкуз тим ,що я можу займати одну посаду.
Профспілка: При прийомі працівника на роботу роботодавець повинен у точній відповідності до заяви працівника видати наказ. У разі якщо працівник бажає працювати не лише за основним місцем роботи, але і на 0,5 ставки за сумісництвом, він повине про це вказати у заяві. Оскільки в Вашій заяві не було конкретизовано, як саме Ви бажаєте працювати, у даній ситуації необхідно визначити: чи виконувалася Вами робота керівника гуртка в робочий час секретаря чи у позаробочий час. Якщо Ви виконували роботу керівника гуртка в робочий час секретаря (і навпаки) - ця робота вважається суміщенням. У такому разі працівник перебуває на одній посаді, а за іншою посадоюлише виконує обов'язки. Якщо ж Вами виконувалися обов'язки керівника гуртка в позаробочий час секретаря (і навпаки- секретаря в - позаробочий час керівника гуртка) така робота є сумісництвом, при цьому працівник працює на обох посадах, одна з яких є основною, а інша - за сумісництвом. В такому разі роботодавець повинен правильно оформити документи про прийом на роботу.
Олена
Як змінити запис у трудовій книжці старша піонерська вожата на педагога -організатора на який нормативний документ робити ссилку у наказі про зміни в трудовій книжці.
Профспілка: Підставою для внесення змін у трудову книжку може бути наказ про перейменування назви посади, а підставою для видання наказу про перейменування назви посади, наказ про внесення змін до штатного розпису чи сам штатний розпис.
Вікторія

В якому документі йдеться про те, що заміщувати тимчасово відсутнього вчителя повинен лише фахівець?
Профспілка: Щодо організації заміни тимчасово відсутнього учителя надано роз'яснення МОНУ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Л И С Т 28.11.2008 N 1/9-770 Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на .численні запити з місць стосовно порядку організації заміни (заміщення) тимчасово відсутніх учителів та оплати праці за виконання цієї роботи роз'яснюють наступне. У випадку заміни відсутнього учителя іншим учителем забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядок здійснення якої унормовано п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року N 102. При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв'язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці. Розмір погодинної ставки заробітної плати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідну норму годин навчального навантаження на тиждень, на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції, а саме, шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне і повне виконання програм з усіх навчальних предметів в межах часу, передбаченого на кожний предмет відповідно до навчального плану, а також встановленої максимальної кількості навчальних годин на тиждень для учнів, не допускаючи їх перевантаження. Як правило, керівники навчальних закладів повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п. 73, 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. В такому ж порядку здійснюється оплата праці учителів, які постійно не працюють в даному навчальному закладі, а лише залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів. В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму з свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми. У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми. Учителю, який був раніше відсутнім після виходу на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до пункту 73 Інструкції. Одночасно повідомляємо, що обмеження розміру доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, передбачене підпунктом 3-а) пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. N 557, не має поширюватись на учителів, оскільки вони витрачають на виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену їм норму. Оплата праці за заміну тимчасово відсутніх учителів у зв'язку із хворобою, навчанням у вищих навчальних закладах, при перебуванні на курсах підвищення кваліфікації, у службовому відрядженні, у творчих відпустках, за час виконання державних або громадських обов'язків, інших випадках, передбачених чинним законодавством, здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці. Для забезпечення відповідних виплат мають бути передбачені необхідні видатки при визначенні потреби фонду оплати праці. Міністр освіти і науки України І.Вакарчук
Лариса
Здрастуйте!Поясніть,будь-ласка,таке: 2тижні я провела у лікарні,на роботі мені сказали, що лікарняних не виплатять, бо у мене немає страхового свідоцтва.Чи правомірні такі дії?
Профспілка: Згідно із частиною четвертою статті 6 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240 (далі – Закон № 2240) передбачено, що особам, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, видається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування. Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України.Відповідно до Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 р. № 1306, страхове свідоцтво є документом суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 року № 26 було затверджено Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 111/18849. У графі 3 „№ страхового свідоцтва” зворотнього боку заяви-розрахунку має вноситися номер страхового свідоцтва, який, відповідно до пункту 7 Порядку № 1306, відповідає ідентифікаційному номеру, наданому конкретній фізичній особі як платнику податків та інших обов’язкових платежів.Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (лист від 01.03.2011 р. N 01-16-345) вказано, що страхувальники-роботодавці, у разі відсутності у застрахованої особи страхового свідоцтва, як виняток, можуть в графі 3 зворотнього боку заяви-розрахунку зазначити номер облікової картки застрахованої особи, передбачений пунктом 1.1 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2.За визначенням, наведеним у цьому пункті, номер облікової картки застрахованої особи це номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (№№№ XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування зазначаються серія та номер паспорта (БК№№XXXXXX – „БК” - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; „№№” - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); „XXXXXX” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають ідентифікаційного номера, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу.Статтею 51 Закону № 2240 визначено перелік документів, які є підставою для призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, до якого не включено страхове свідоцтво. Таким чином, відсутність страхового свідоцтва не може бути підставою для відмови в призначенні матеріального забезпечення застрахованій особі або відмови у фінансуванні страхувальника-роботодавця.
Галина
первинна профспілкова організація школи вийшла із обєднаної районної профспілки освітян. чи маємо ми право не сплачувати членські внески іне підпорядковуватись ні районній,ні обласній профспілці, якщо ми це передбачимо власним статутом? Чи не буде це порушенням Закону про профспілку?
Профспілка: Первинна організація профспілки - це добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одномупідприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі. Первинна організація профспілки повинна об'єднувати членів певної профспілки. Тому створення первинної профспілкової організації у навчальному закладі без входження його працівників до профспілки є неможливим.
Cергій
чи має право людина з недійсним дипломом працювати в школі.займати посаду завуча, тим більш .коли мова йде про скорочення кадрів, хто має повноваження для перевірки диплому
Профспілка: Педагогічні працівники ЗНЗ повинні мати відповідну вищу педагогічну освіту. У випадку виникнення сумніву щодо наявності у працівника вищої освіти, радимо директорові установи звернутися із відповідним запитом до Міністерства освіти, науки, молоді та спорту.
Любов
еще один вопрос. Как можно оформить трудовые отношения с преподавателем, который приходит на определенное время для вычитки часов, чтобы не зачислять в штат? имеет ли право работодатель заключить с преподавателем договор на оказание услуг если у преподавателя нет индивидуальной лицензии на оказание услуг в сфере образования???
Профспілка: Цивільно-правові відносини з фізичною особою можуть бути оформлені шляхом укладання договору підряду або надання послуг у порядку, встановленому Цивільним кодексом України. При цьому виконавцю робіт (послуг) не потрібно мати свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця чи ліцензії на надання освітніх послуг.
Інна
Дякую за відповідь, і маю ще таке питання.В 2010-2011н.р. я отримала навантаження 25 годин, але в тарифікації була допущена помилка і протарифіковано 24 години. Чи можна і як виправити цю помилку? Чи можна повернути неотримані кошти за 5 місяців?
Профспілка: У разі, якщо Ви виконували педагогічне навантаження - 25 годин на тиждень, роботодавець повинен внести зміни до наказів про тарифікацію та здійснити перерахунок заробітної плати відповівдно до навантаження, що викорнувалося.
Ольга
Я завідую кабінетом математики. Ця робота не оплачується. Керівництво школи вимагає від мене ведення всієї документації (паспорт кабінету, план роботи, перелік дидактичних матеріалів, оформлення кабінету. Чи повинна я виконувати цю роботу безкоштовно?
Профспілка: Відповідно до пункту 42 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. N 102 учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10-13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
Ольга
Я завідую кабінетом математики. Ця робота не оплачується. Керівництво школи вимагає від мене ведення всієї документації (паспорт кабінету, план роботи, перелік дидактичних матеріалів, оформлення кабінету. Чи повинна я виконувати цю роботу безкоштовно?
Профспілка: Відповідно до пункту 42 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. N 102 учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10-13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
Cвітлана
После моего выхода из профсоюза , администрация школы утверждает, что теперь она со мной будет заключать трудовой договор и что теперь я буду исключена из очереди на квартиру, в которой я стою около 20 лет. Разъясните пожалуйста , правомерны ли действия администрации. Спасибо.
Профспілка: Вихід і Профспілки не є підставою для укладення (переукладення) трудового договору, зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов, проте в разі виходу з Профспілки, втрачається право на захист індивідуальних трудових, соціально-економічних прав працівника.
Іванов
Чи вважається зменшення педагогічного навантаження змінами істотних умов праці.Якщо працівника повідомили про попереднє, але не остаточне зменшення педнавантаження на педраді 02 липня, наказ на розподіл педнавантаження видано 12 серпня, а працівник ознайомлений з ним 2 вересня після відпустки.Працівник продовжує працювати і рахує два місяці з дня ознайомлення з наказом тобто до 02 листопада і 02 листопада вимагає звільнити за п.6ст.36 КЗпП. Чи є правомірною вимога працівника?
Профспілка: Зменшення педагогічного навантаження є зміною істотних умов праці. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу. Оскільки роботодавцем було порушено строки попередження про зміну істотних умов праці, якщо працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу. Раззом з тим, якщо працівник приступив до виконання ним роботи після зміни істотних умов праці і таким чином погодився на виконання роботи за новими умовами праці, звільнення за п.6. ст.36 відбуватися не може.
Сергій
Хто відповідальний за ведення протоколів батьківських зборів? І чи обов'язкові ці протоколи?
Профспілка: Законодавством не встановлено обов'язковості ведення протоколу батьківських зборів, проте керівником навчального закладу може покладатися на класного керівника обов'язок організувати ведення протоколу.
Ася
Здравствуйте!Скажите пожалуйста, какое количество часов педнагрузки должно быть у учителя для того, чтобы шел педстаж. Спасибо.
Профспілка: Згідно з роз’ясненням Пенсійного фонду України (лист від 15.08.2006 р. № 10433/02-20): 1. Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637. Тому право на вихід на пенсію за вислугу років надається незалежно від кількості годин педагогічного навантаження працівника, що працював на посаді, робота на якій дає право на пенсію за вислугу років.2. Для визначення розміру пенсії за вислугу років до 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється згідно із записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Періоди роботи та інші періоди діяльності, що зараховувались до трудового стажу до набрання чинності Законом України , зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством (тобто на умовах, визначених Законом України „Про пенсійне забезпечення”).Після 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. У випадку, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, і працівником освіти не було здійснено доплату, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період пропорційний сплаченим страховим внескам.
Саша
Підкажіть,будь-ласка,у кого перевага у призначенні на посаду методиста днз- у музкерівника(з дипломом про вищу осв.в-ля)і стажем 9 р.,чи у вихователя, який закінчив інститут у червні2010 (стаж 4р.),а призначення на посаду у серпні 2010
Профспілка: Укладення трудового договору здійснюється за взаємною згодою роботодавця та працівника. Законодавством не передбачено критеріїв оцінки роботодавцем працівників при прийомі їх на роботу.
Інна Олексіївна
Який тарифний розряд встановлюється педагогам з середньою спеціальною та вищою освітою при прийнятті на роботу. У тарифній сітці вказано лише діапазон 8-10, а детально не розписано. КРУ доводить, що 9 розряд встановлюється лише після атестації, а при прийнятті на роботу всім лише 8, незалежно від освіти та стажу.
Профспілка: Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 9 тарифний розряд.Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 8 тарифний розряд.
Антон
Прокуратура вимагає притягнути до дисциплінарної відповідальності класних керівників та заступників директорів по виховній роботі за те, що під час уроків було виявлено учнів в інтернет-кафе. Чи правомірні їх дії?
Профспілка: Застосувати дициплінарне стягнення роботодавець може в тому разі, якщо мало місце порушення працівником трудової дисципліни. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення роботодавець повинен перевірити чи порушував працівник трудову дисципліну та взяти у працівника письмові пояснення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Тетяна Іванівна
як оплачується час перебування на карантині?
Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України рекомендовано закладам освіти і науки забезпечити оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів та викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства. Конкретні умови оплати праці працівників в цей період можуть установлюватися колективними трудовими договорами, колективними угодами.
Інна
чи існує проект якогось офіційного документу за яким ставка вчителя з нового навч.року буде 24 год
Профспілка: Проектом Плану заходів з підготовки та внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо удосконалення надання бюджетними установами якісних послуг, гарантованих державою, передбачалося збільшення педагогічного навантаження педпрацівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Чинним в України законодавством (Закон України "Про загальну середнюосвіту передбачено, що навчальне навантаження вчителя складає 18 годин).
Галина
Доброго дня ! Я хочу вийти з профспілки , але адміністація школи стверджує , що після мого виходу зі мною прийдеться заключати трудовий договір, і я буду знята з черги на квартиру , в якій я стою уже 18 років . Чи правомірні дії директора
Профспілка: Вихід і Профспілки не є підставою для укладення (переукладення) трудового договору, зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов, проте в разі виходу з Профспілки, втрачається право на захист індивідуальних трудових, соціально-економічних прав працівника.
Ірина
звільнили доректора школи за ст. 41 ч.1 КЗПП, за сумісництвом вона вчитель біології. Як документально правильно її залишити працювати вчителем? Які накази і заяви потрібні?
Профспілка: Вчителю біології необхідно написатаи заяву про переведення з посади вчителя за сумісництвом на роботу за посадою вчителя за основним місцем роботи, а роботодавцеві видати наказ про переведення.
Володимир
У школі призначено завучем учителя ІІ категорії, стаж 6 років, закінчив заочно ВУЗ 2 роки тому. Серед кандидатур, які теж написали заяви на призначення на цю посаду (на пропозицію самого директора)були ще 3 учителі вищої категорії (один з них учитель-методист) зі стажем роботи понад 17 років. Чи правильно поступив директор? (тільки дуже прошу дайте більш розширену відповідь, якщо можна? Зміст ст. 26 Закону України "Про загальну середню освіту" нам відомий, але він не розкриває деталів.)
Профспілка: Порядок призначення заступника директора визначається ст. 26 Закону України "Про вищу освіту" та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Крім того, окремі умови призначення на посаду заступника директора можуть визначатися статутом навчального закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загально-освітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу. На жаль, іншого чинним в Україні законодавством не встановлено.
Світлана
Як правильно оформити працевлаштування викладача-погодинника.(Він не працевлаштований,тобто не працює ні в якій організації)? Дуже гарно дякую.
Профспілка: Прийом на роботу працівника, зокрема і на умовах погодинної оплати, оформлюється укладенням письмового трудового договору, виданням наказу про прийом на роботу.
Павло
Вітаю! В школі не проводяться уроки по причині відсутності вчителя (курси , семінари на виїзді ,хвороба ) , колегам предметникам заміну не ставлять , бо не оплачується. Коли вчитель виходить на роботу , то він сам повинен відчитати усі свої пропущені уроки .Чи це правильно?
Профспілка: У випадку заміни відсутнього учителя іншим учителем забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядок здійснення якої унормовано п. 73 Iнструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року N 102. При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв'язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці. Розмір погодинної ставки заробітної плати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідну норму годин навчального навантаження на тиждень, на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Iнструкції, а саме, шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тижденьі ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне і повне виконання програм з усіх навчальних предметів в межах часу, передбаченого на кожний предмет відповідно до навчального плану, а також встановленої максимальної кількості навчальних годин на тиждень для учнів, не допускаючи їх перевантаження. Як правило, керівники навчальних закладів повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п. 73, 68 Iнструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. В такому ж порядку здійснюється оплата праці учителів, які постійно не працюють в даному навчальному закладі, а лише залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів. В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму з свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми. У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми. Учителю, який був раніше відсутнім після виходу на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до пункту 73 Iнструкції.
Cвітлана
Вітаю ! Я хочу вийти з рядів профспілки , які правові відносини з адміністрацією наступають після виходу. Чи позбавляюсь я надбавок, відпустки і т. д
Профспілка: Працівник має право в бцдь-який часподати заяву про вихід із профспілки, водночас при виході працівник втрачає право на захист Профспілкою його трудових, соціально-економічних прав. Право на відпустку та надбавки не залечить від членства у Профспілці.
Оксана
Чи повинні проводитись окремі виховні години у початкових класах і яка їх тривалість?
Профспілка: Виховання учнів (вихованців) у закладах здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. Навчально-виховний процес у закладі незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН. Форми, засоби і методи навчання та виховання обирає заклад відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.
Таня
1.при якій кількості учнів можна відкрити 1 та 10 класи? на який документ опиратись? 2.при якій кількості учнів можна ввести 0,5 ставки заступника з виховної роботи? 3. при якій кількості учнів можна ввести ставку педагога-організатора? на який документ опиратись? ДЯКУЮ.
Профспілка: Класи у закладі формуються за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. Методичнмим рекомендаціямиї із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів (лист МОНУ від19.06.2001 N 1/9-234) посада педагога-організатора (або старшого вожатого) вводиться в школах залежно від кількості 1-9 класів, виходячи з таких нормативів: за наявності: 8-37 класів - 1 посада; 38 і більше класів - 2 посади.
Олена
Доброго вечора! Напередодні Нового року вчителям міста повідомили, що на 2011 рік не вистачає коштів у бюджеті, тому необхідно провести скорочення. для того щоб не скорочувати пед. працівників вчинили таким чином: скасування допалт за завідування кабінетами, перевірку зошитів, кл. керівництво (бл.5%), зведення груп іноземної мови та праці, розформування одного 9 класу ( наповнюваність тепер36 учнів). Те навантаження, що залишилося необхідно поділити, тому ситуації, коли предмети будуть викладатися не фахівцями не поодинокі. Допоможіть, будь ласка, куди звертатись.
Профспілка: Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.Окрім того, відповідно до ст. 29 Закону України „Про оплату праці” власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до юридичної відповідальності згідно з чинним законодавством.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується у державних і комунальних закладах відповідним органом управління освітою, у приватних закладах - засновником (власником). Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю. У разі порушення Ваших прав, радимо Вам звернутися за захистом до первинної, районної, міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.
Ірина
Маю я право на лікарняний лист по уходу за онуком, якщо мати мого онука, находячись у декретній відпустці,захворіла, про що є довідка дільничого терапевта.Дитина відвідує дитячий садок, але в цей час хворіла.Дільничий педіатр, який прийшов на виклик лікарняний дав, а в полікліничному відділі мені відмовляють в його видачі, кажуть , що я немаю права на лікарняний тому що донька знаходиться в декретній відпустці і получає на дитину допомогу. Я працюю в дитячому садку 30років музкерівником.Є членом профспілки. Допоможіть,куди мені звертатися.
Профспілка: Відповідно до п. 3.13 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ № 455 від 13.11.2001 року, листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до трьох років, дитиною-інвалідом віком до 16 років, у випадку хвороби матері (опікуна, іншого члена сім'ї який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 16 років) на період, коли вона за висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається лікарем-педіатром на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує захворювання матері (опікуна, іншого члена сім'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 16 років).В разі порушення Ваших прав, радимо звернутися до первинної, районної, міської організації Профспілки, суду.
Іванна
Добрий ранок. Скажіть будь - ласка яка кількість дітей повинна навчатися в школі, щоб у практичного психолога була повна ставка? В нашій школі 600 дітей, я отримую 0,75 ставки.
Профспілка: Нормативи чисельності практичних психологів ЗНЗ у містах:1. з чисельністю учнів до 499 - 0,5 ставки;2. з чисельністю учнів - 500 і більше - 0,75 ставки;3. з чисельністю учнів - 700 - 1 ставка. Нормативи чисельності практичних психологів ЗНЗ у селах (селищах):1. з чисельністю учнів до 99 - 0,25 ставки;2. з чисельністю учнів - 100 і більше - 0,5 ставки;3. з чисельністю учнів - 200 і більше - 0,75 ставки;4. з чисельністю учнів - 300 - 1 ставка.
Олена
имеет ли право администрация явиться на урок без предупреждения? без каких либо оснований? (не где не фиксируется на бумаге)
Профспілка: Директор має право здійснювати контроль виконання працівником його посадових обов'язків, у тому числі і не попереджаючи про це працівника.
Антоніна
У трудовій книжці мені записали посаду старша піонерська вожата у 1993 році.Згідно якого за кону було введено посаду педагога -організатора.
Профспілка: У Методичних рекомендаціях щодо формування штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів (листи МОН України від 19.06.2001 № 1/9-234 та від 10.08.2001 № 1/9-282) зазначено посаду педагога-організатора. В Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом міністерства освіти України №102 від 15.04.1993 року, вказується посада "педагог-організатор".
Тетяна

Чи зараховується до педагогічного стажу час навчання в аспірантурі?

Профспілка: До педагогічного стажу не зараховується час навчання в аспірантурі.Час навчання в аспірантурі за денною (очною) формою навчання зараховується до науково-педагогічного стажу. Водночас, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 „Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту”, стаж навчання в аспірантурі чи докторантурі для виплати надбавки за вислугу років в стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи не включається.
Олександр

Добрий день! Скільки годин може працювати студент очної форми навчання, чи має він право працювати в тому ж навчальному закладі, де навчається на повну ставку лаборанта?

 

Профспілка: Час роботи студентів денної форми навчання жодним нормативно-правовоим актом не обмежується. Разом з тим, Правилами внутрішнього розпорядку, навчальними графіками та планами навчального закладу, встановлюються години для виконання студентом навчального навантаження.
Леся
Мене приняли на посаду районного логопеда відділу освіти(так записали в трудовій книзі) при РМК.Чи рахується це логопедичним пунктом???
Профспілка: Логопедичні пункти відкриваються районними, міськими органами державного управління освітою в межах асигнувань, передбачених у бюджеті для цієї мети. Орган державного управління освітою за кожним логопедичним пунктом закріплює дошкільні заклади і школи, загальна кількість підготовчих груп і початкових класів у яких має бути не менш як 20, у сільській місцевості - не менш як 4 школи і дошкільні заклади незалежно від кількості дітей. Про створення (відкриття) логопедичного пункту видається наказ чи розпорядждення.
Олександр

чи законні побори у "фонд школи" з учителів

Профспілка: Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Леся
Я працю районним логопедом відділу освіти.Стаж логопедичної роботи 4роки 5міс.Категорії не маю.Спеціаліст.Який оклад заробітної плати у мене повинен бути??
Профспілка: Учителі-логопеди, логопеди категорії "Спеціаліст" мають 8-9 тарифний розряд. Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 9 тарифний розряд. Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 8 тарифний розряд. З 01.12.2010 року посадовий оклад працівника бюджетної сфери 9 тарифного розряду становить - 1038 грн, 8 тарифного розряду - 984 грн.
Катерина
Який розмір має ставка практичного психолога 1 категорії (11 р.)на 1 жовтня 2010 р?
Профспілка: Працівникам, що мають 11-й тарифний розряд з 01.10.2010 року встановлюється посадовий оклад у роозмірі 1154 грн., з 01.12.2010 - 1182 грн.
Юрій
В конец 2007 года я перешёл на выборную должность в органы местного самоуправления со школы-интернат,где был учителем ДПЮ,истории,ОБЖ и руководителем кружка,что в совокупности постановляло 1,25 ставки педагогической нагрузки.В настоящие время,после истечение срока выборных полномочий, администрация школы-интернат не может предложить мне 1 ставку нагрузки - 18 часов,а может только 16 часов(0,5 ставки кружка + 7 часов учителя "Захист Вітчизни")и с этим я не согласен. Прокомментируйте правовой аспект разрешение этой проблемы, исходя из гарантий ст.118 КЗоТ Украины
Профспілка: Відповідно до ст. 118 КЗпПУ працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.Тому Вам повинні надати роботу за посадою, на якій Ви працювали до обрання. Якщо Ви були прийняті на роботу вчителем на 1 ставку (хоча потім Вам встановлювалося більше навантаження), Вам повинні встановити не менше 18 годин (за Вашою згодою може бути встановлено менше).Якщо Ви працювали на посаді вчителя та уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом на інших посадах, наприклад на посаді керівника гуртка, Вас повинні забезпечити роботою на обох посадах.
Лілія
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько часов в день я должна работать как классный руководитель и каким документом регламентируется это количество рабочего времени?
Профспілка: Відповідно до ст. 25 Закону України "Про освіту" педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:.• класне керівництво - 20-25 %; • перевірка зошитів - 10-20 %; • майстернями - 15-20 %; • навчальними кабінетами - 10-15 %.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці