Авторизація|
Артем

Працюю вчителем маю навантаження 18 годин і заступником директора з ВР на 0,5 ставки. Скільки годин на тиждень я повинен працювати? 18 годин + 0,5 ставки, чи по іншому?

Профспілка: Якщо Вас прийняли на роботу за сумісництвом (тобто в Вашій заяві, наказі роботодавця міститься формулювання "прийняти на роботу за сумісництвом"), - робота має виконуватися поза основний робочий час. Якщо Вас "довантажили" годинами заступника директора (вчителя), робота виконується в основний робочий час.
Лариса

Я працюю муз.керівником в Комунальному санаторному дошкільному навчальному закладі на 1,25 ставки. Із 5 груп у мене: одна логопедична,одна дефектологічна,одна тубінфікована і дві змішані групи.Чи маю я право на відпустку 56 днів,оскільки зараз намагаються скоротити відпустку до 42 днів.Пояснюють тим,що тубінфікована група не рахується.

Профспілка: Музичному керівникові дошкільного закладу компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку має надаватися щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Щорічна основна відпустка музичному керівникові дошкільноого закладу загального типу, надається у розмірі 56 календарних днів, якщо він обслуговує групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цьому закладі укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
Роксолана

Чи має перевагу звання "вчитель-методист" при розподілі годин?

Профспілка: Законодавством не визначено додаткових прав працівників, які мають звання "вчитель-методист", при розподілі навантаження. Проте директор при комплектації може врахувати наявність чи відсутність у працівників звань.
Інга

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, нам відмовляють, вчителям міста у виплаті оздоровчих, пояснюя тим, що немає коштів. Чи правомірні дії і можемо відстоювати своє право на отримання оздоровчих. Дякую

Профспілка: Виплата оздоровчих при наданні відпустки є гарантованоб державою виплатою. У разі порушення Ваших прав, радимо звернутися до первинної, міської, обласної організації Профспілки, членами якої Ви є.
Ніна

Добрий день! Поясніть, будь-ласка, чи має право вихователь після виходу на пенсію за вислугою років працювати фізінструктором в д/с та отримувати пенсію?

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.Згідно зі ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу у років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Особа, якій здійснюється виплата пенсії за вислугу років, не має права працювати на посадах у закладах і установах, зазначених у всіх розділах Переліку.У разі повернення пенсіонера на роботу на посаду, зазначену в Переліку, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи. Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, не передбачено посади інструкра з фізкультури, робота цій посаді не зараховується до стажу, який дає право на пенсію за вислугу років.Таким чином, працівник, який працює інструктором з фізкультури не втрачає право на отримання пенсії за вислугу років в період роботи на цій посаді.
Ірина

закінчую навчання в педагогічному університеті за спеціальністю "Географія", мені пропонують роботу в дитячому садочку - вихователем. чи зможу я після садочка працювати вчителем в школі?

Профспілка: Один раз у п'ять років педагогічні працівники проходять атестацію. Атестуватися на відповідність посаді вчителя можуть вчителі, які мають повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають; на відповідність посаді вихователя дошкільного навчального закладу, - якщо мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Тому, навіть якщо Вас буде прийнято на роботу вихователя без відповідної освіти, при атестації Вас може бути визнано таким (такою), що не відповідає посаді.
Світлана

Подскажите, пожалуйста, продолжительность отпуска завхоза,медсестры детского сада, основание для такой продолжительности.

Профспілка: Тривалість щорічної основної відпустки медичної сестри та завідувача господарством відповідно до Закону України "Про відпустки" не може становити менше  24 календарних днів. Згідно з підрозділом „Загальні професії медичних працівників установ охорони здоров’я, соціального захисту та освіти” розділу 17 Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 17.11.97 року №1290, середньому медичному персоналу, до якого і належить медична сестра установ освіти, надають щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів. Конкретна її тривалість встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Окрім того, лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу установ і закладів освіти надається відпустка у розмірі до 7 календарних днів за ненормований робочий день. Відпустка за за особливий характер праці та за ненормований робочий день надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.
Галина

Я заступник директора з виховної роботи та вчитель історії та правознавства, маю 13,5 годин історії та правознавства, а також у мене 0,5 заступника.Директор школи забов язує мене працювати з 8.00 до 16.00. Скажіть будь ласка з якої по яку годину я повинна знаходитися на робочому місці?

Профспілка: Педагогічне навантаження заступника директора може виконуватися в основний робочий час, тобто в години, передбачені для виконання роботи заступника дироектора. Робочий час заступника директора на ставку - 40 годин на тиждень, на 0,5 ставки - 20 годин на тиждень. Тому Ви можете вимагати встановлення 4-годинного робочого дня при 5-денному робочому тижні.
Олена

Добрый день, помогите решить вопрос. У меня высшее педагогическое образование проработала в школе 5 лет, на пятом году атестовалась на 2-ю категорию, атестацию получила в конце марта месяца 2012 года. Получив расчетный листок за апрель 2012 года к сожалению не нашла графы где была бы отражена моя категория. Меня интересует вопрос с какого периода времени мне начнут доплачивать за 2-ю категорию? заранее огромное спасибо.

Профспілка: У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).
Світлана

В звязку з тим,що 11 і 9 класи закінчують навчання 3 і11 травня 2012року директор видав наказ про перетарифікацію у травні вчителів,які працюють в цих класах.Скажіть,будь-ласка,чи можуть з мене вирахувати у травні за тарифіковані на рік години

Профспілка: Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул. 
Олена

Моя подруга має вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель еконоьіки.Чи може вона працювати вихователем у дитячому садочку?

Профспілка: Педагогічний працівник дошкільного навчального повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту (для вихователів дошкільних навчальних закладів - повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом).
Іванна Василівна

доброго вам дня надіюсь на вашу допомогу я працюю в ДНЗ на 0.5ставки і в томуж відділі освіти мене ще довантажили на 0.5ставки в дитячому будинку в березні місяці я була на сесії і в ДНЗ мені оплатили відпустку а в дитячому будинку ні.Чи так це має бути? дякую

Профспілка: Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства.
Артем

Действительно ли выплачиваются надбавки 50% за диплом с отличием? Или это норма только на бумаге? А то некоторые директора школ, отрицают такой факт.

Профспілка: Виплата підвищеної надбавки за диплом з відзнакою наразі в більшості районах м. Києва не здійснюється, у зв'язку з відсутністю коштів.
Василь

Доброго дня. Дружина - викладач коледжу. Декретна дородова відпустка припадає на 02.07.2012 року. Основна щорічна відпустка починається з 18.06.2012 року. Чи можливе відшкодування основної відпустки? При накладанні однієї відпустки на іншу чи правомірна невиплата однієї з них (щорічної)?

Профспілка: 1. Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (ст. 11 ЗУ "Про відпустки"). 2. До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. (ст. 20 ЗУ "Про відпустки").За бажанням педагогічних, науково-педагогічних працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією лише за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.3. Заробітна плата за період щорічної основної відпустки виплачується залежно від кількості днів, на які вона надається.
Тетяна

Скажіть, будь-ласка, у якому розмірі і чи усім учителям ЗНЗ має виплачуватися надбавка за престижність педагогічної праці?Дякую

Профспілка: Надбавка за престижність педагогічної праці виплачується всім педагогічним працівникам навчальних закладів у розмірі 20% посадового окладу на все навантаження.
Марина Василівна

Скажіть, будь ласка, чи зберігається кваліфікаційна категорія вчителя на пенсії по вислузі років? Остання атестація була в 1994році,2010-2012 - на пенсії. Якщо 5 років мине, я відмовлюся від вислуги та вийду працювати, чи збережеться тоді моя вища категорія та звання вчителя-методиста? Дуже дякую за відповідь

Профспілка: За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.
Алла

Підскажіть будь-ласка, чи маю я право на оформлення пенсії по вислузі років, якщо в 1982 році я працювала старшою піонервожатою 7 місяців , 1882-1987 навчалась в педінституті, 1987 -2003 працювала директором школи та викладала фізику і математику, 2003-2012р працюю в районному методичному кабінеті та викладаю фізику і математику в Кагарлицькому районному ліцеї.Щиро дякую за надану відповідь.

Профспілка: Період роботи старшою піонервожатою, директором загальноосвітнього навчального закладу зараховується до стажу, який дає право на вислугу років. Період навчання в ВНЗ - не зараховується до цього стажу.Період роботи в РМК зараховується в тому разі, якщо робота вчителя фізики і математики виконувалася за сумісництвом.
Оксана

Доброго вечора.Я працюю з 2005р. у школі. Зараз у мене 3 клас. Збираюсь 7 червня іти в лікарню для оформлення лікарняного 70 днів до пологів і 56 днів після пологів. Чи маю я право взяти 3 27травня чи з 1 червня додаткову щорічну оплачувану відпустку до 7 червня, а потім її перервати цим лікарняним? Якими нормативними документами я можу це підтвердити? Прошу Вашої поради, як мені краще вчинити?

Профспілка: 1. Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (ст. 11 ЗУ "Про відпустки"). 2. До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. (ст. 20 ЗУ "Про відпустки").Якщо Ви знаєте дату початку лікарняного у зв'язку з вагітністю і пологами, Ви можете приєднати до цієї відпустки всю чи частину щорічної відпустки. Якщо така дата невідома, Ви можете вийти у щорічну відпустку, а після отримання лікарняного та написання заяви про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, перервати щорічну відпустку.
Тетяна Володимирівна

Добрий день! Стаж педагогічної роботи-36 років, з них директором школи-19 років.У 2006 році оформила пенсію за вислугою років. Через 4 дні повернулася на роботу. Чи можу я повернути 50 грн у пенсійний фонд і претендувати на 10 призначених пенсій?

Профспілка: Грошова допомога, у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення, виплачується, особам, які до цього не отримували будь-яку пенсію. Зважаючи на те, що Вам була виплачена пенсія за вислугу років, грошова допомога не може бути призначена.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці