Авторизація|
Катерина

Доброго дня, проконсультуйте, яке мінімальне тижневе навантаження годин на тиждень має бути у вчителя інформатики в школі для того, щоб зараховувався педстаж? Дякую

Профспілка: Щодо обчислення стажу роботи при виході працівника на пенсію за вислугу років надане роз’яснення Пенсійного фонду України (лист від 15.08.2006 р. № 10433/02-20): 1. Для визначення розміру пенсії за вислугу років до 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється згідно із записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Періоди роботи та інші періоди діяльності, що зараховувались до трудового стажу до набрання чинності Законом України , зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством (тобто на умовах, визначених Законом України „Про пенсійне забезпечення”).Після 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. У випадку, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, і працівником освіти не було здійснено доплату, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період пропорційний сплаченим страховим внескам. 2. Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637. Відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, для виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти до стажу педагогічної роботи зараховується, зокрема час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963.
Ірина

Доброго дня! Хотіла запитати, а якщо я пішла у декретну відпустку у кінці жовтня 2009 року, пропрацювавши два місяці, скільки днів щорічної відпустки мені положено і коли їх треба брати? Можна їх взяти, коли я вийду на роботу ось 2012 року? І якщо так, то коли краще їх взяти влітку чи протягом навчального року? Дякую

Профспілка: Щорічна основна відпустка повної тривалості за бажанням працівника повинна бути приєднана до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї. Якщо Ви не скористалися щорічною основною відпусткою до чи після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, вона Вам може бути надана за погодженням з роботодавцем після виходу із відпустки по догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку. Час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, тобто період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (126 календарних дів) зараховується до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується. Таким чином, Ваш стаж роботи, який дає прво на щорічну основну відпустку складає 6 календарних місяців (2 місяці роботи та 4 місяці відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами). Тривалість відпустки при стажі роботи 6 місяців складає для науково-педагогічних, педагогічних працівників - 28 календарних днів, для інших категорій працівників (за загальним правилом) - 12 календарних днів. При цьому, при виході на роботу Вам повинні надати відповідно до графіку надання відпусток відпустку повної тривалості. У разі звільнення до закінчення робочого року, за який уже одержано відпустку повної тривалості, для покриття заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.
Павло

Проконсультуйте, будь ласка з такого питання... Працюю заступником директора з ВР на 0,75 ставки + маю 13,5 годин, 1 год. гуртка. Трудовий договір про сумісництво заступнкика та вчителя/кер.гуртка не укладав. Години довантажені без договору при звичайній тарифікації (розподілі годин учителів). Скільки годин має складати мій робочий день: 6 чи 8 год? Чи входят години у навантаження вчителя у 0,75 ставки заступника. Щиро дякую!!!

Профспілка: Робочий тиждень заступника директора, який працює на ставку, складає 40 годин (по 8 годин на день при п'ятиденному робочому тижні). Робочий тиждень заступника директора, який працює на 0,75 ставки, складає 30 годин (по 6 годин на день при пятиденному робочому тижні). При довантаженні викладацькою роботою, педагогічне навантаження працівника, який працює на 0,75 ставки, має виконуватися впродовж основного робочого часу, тобто протягом 6 годин на день.
Павло

В районному управлінні освіти стало "доброю традицією" вимагати чергувати в школі членам адміністрації у святкові дні (з виходом на роботу, чи то бути присутнім впродовж для "на телефоні"). Навіть збирають графік роботи на вихідні святкові дні. Їх обгрунтуванням цього є те, що адміністратор працює в ненормований робочий день (хоча законодавчо закріплено 40-год. роб. тиждень, заборона праці у вихідні). Звісно, оплати за ці дні не проводять, відшкодування (подвійного) у вигляді відгулів не надаються. Чи законні такі дії управління освіти??? Якими нормативними документами, статтями це можна довести аправлінцям (прошу вказати конкретні норм. акти). Вдячний за відповідь!!!

Профспілка: Робота у вихідний день, який є загальним вихідним днем або визначений графіком роботи (змінності), оплачується в подвійному розмірі або компенсується іншим днем відпочинку з оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі. Спосіб компенсації за роботу у вихідний день визначається за згодою сторін трудового договору і оформляється наказом керівника. Розмір додаткової оплати за роботу у вихідний день розраховується в порядку оплати за роботу у святкові та неробочі дні, передбаченому статтею 107 КЗпП.Зазначені норми поширюються на всіх працівників, у тому числі і тих, які працюють з ненормованим робочим днем.Окрім того, Міністерством праці та соціальної політики України було надане роз'яснення з приводу чергування працівників.МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИЛИСТвід 2 квітня 2010 р. № 89/13/116-10Про чергування на підприємствах і в установах<…>Залучення працівників до чергування регулюється постановою Секретаріату ВЦРПС від 02.04.54 р. № 233 «Про чергування на підприємствах і в установах», яка діє в Україні відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу СРСР» від 12.09.91 р. № 1545 в частині, яка не врегульована законодавством України.Відповідно до цієї постанови чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові дні можуть запроваджуватись у виняткових випадках і лише за погодженням з профспілковим органом.Чергування полягає в обов’язку працівника знаходитися на визначеному роботодавцем робочому місці з метою вирішення невідкладних питань, не пов’язаних з трудовими обов’язками цього працівника, а також передачі інформації.При цьому не допускається залучення працівників до чергування частіше одного разу на місяць.Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу. Якщо ж працівник залучається до чергування у вихідний чи святковий день, йому повинен бути наданий відгул протягом найближчих 10 днів. Тривалість відгулу повинна дорівнювати тривалості чергування.Графік чергування затверджується роботодавцем за погодженням з профспілковим органом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому мають передбачатися дні відпочинку, що надаються працівникам за чергування.Отже, чергування у вихідний день не підлягає оплаті, а за нього надається відгул і в табелі обліку використання робочого часу ці години чергування не зазначаються.Оскільки згідно зі статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, порядок залучення працівників до чергування має визначатися у колективному договорі підприємства з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та Галузевою угодою.Наприклад, Галузевою угодою між Міністерством палива та енергетики України і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України передбачено за виробничої необхідності організовувати чергування вдома керівників, фахівців, водіїв. При цьому час чергування вдома (без права відлучатися на випадок виклику на роботу) здійснюється з розрахунку: за кожну годину чергування — 1/4 частини години нормального робочого часу. За чергування вдома надається інший день відпочинку протягом одного місяця з дня чергування.Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками також передбачене запровадження чергування працівників на об’єкті та вдома і т. п.Слід зазначити, що норми з урегулювання питання залучення працівників до чергування передбачені у проекті нового Трудового кодексу України, який Комітетом з питань соціальної політики та праці рекомендовано Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому.Директор Департаменту О. ТОВСТЕНКО
Лариса

Щопонеділка о 15.00 директор проводить планеркі,які іноді тривають більш ніж година.Всі працівники,навіть у яких урокі закінчуються набагато раніше,повинні бути присутніми.(При попередньому директорі це відбувалось по п"ятницях на великій перерві+раз на місяць-два -нарада при директорі)В колективному договорі колектив подібний момент не обговорював.Які інші варіанти планування роботи на тиждень можливі та розумні?

Профспілка: Відповідно до законодавства про освіту тривалість робочого часу педагогічних працівників не обмежується виконанням навчального навантаження. Умови виконання інших видів діяльності: перевірка зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, методична робота тощо (в навчальному закладі чи поза його межами), а також тривалість перебування в закладі освіти (в межах робочого часу з дотриманням КЗпПУ) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, прийнятими на зборах трудового колективу, нормативними атами роботодавця, погодженими з ПК.
Ольга

Працюю вчителем.У квітні оформлюю пенсію за віком.Чи увійде у стаж декретна відпустка (період 1999-2005 роки), 3 роки з якої по догляду за дитиною, а ще 3 роки по медичним показникам через медкомісію? Чи зараховується до стажу навчання у інституті?

Профспілка: Час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу непрацюючій матері (до досягнення нею 3-річного віку) чи працюючій особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3- та 6-річного віку.Починаючи з 01.01.2004 року, час догляду за дитиною, в даному випадку до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу у разі отримання відповідної допомоги (за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку). Згідно зі статтею 14 страхувальниками таких осіб є підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують допомогу. Час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.Період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі до 2004 року відповідно до пенсійного законодавства зараховується до трудового (страхового) стажу.
Людмила

Чи входе період навчання в педагогічному училищи до загального стажу?

Профспілка: Період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі до 2004 року відповідно до пенсійного законодавства зараховується до трудового (страхового) стажу.
Ірина

За дипломом я-вчитель початкової щколи, психолог. Але працюю в ДНЗ вихователем. Скажіть, будь ласка, чи маю я право атестуватись як вихователь? Дякую.

Профспілка: Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вихователів, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителя-реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.
Анастасія

Чи має право директор позашкільного навчального закладу та його заступник працювати за суміщенням на 0,5 ставки культорганізатора кожний. (При цьому не маючи педагогічних годин)

Профспілка: Згідно з п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку).У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах - до 20 годин на тиждень.За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.
Тетяна

Чи має право педагогічний працівник отримувати надбавку за престижність роботи 20 % та 50 % за складність і напруженість у роботі згідно постанови 1298

Профспілка: Педагогічний працівник має право отримувати надбавку за престижність роботи 20 % та 50 % за складність і напруженість у роботі. При цьому, розмір надбавки за складність і напруженість у роботі залежить від можливостей фонду оплати праці.
Лариса

Скажить,будь-ласка, який розмір у відсотковому відношенні муніціпальної надбавки педпрацівникам у м.Києві у 2012 році?

Профспілка: Розмір щомісячної надбавки за складність і напруженість у 2012 році складає 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).
Тетяна

 Який документ регламентує режим робочого часу і відпочинку вихователя (вожатого) літнього оздоровчого табору?

Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передбачено, що тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників. В такому випадку тривалість робочого часу і часу відпочинку  визначається умовами трудового договору чи правилами внутрішнього трудового розпорядку даного закладу.
Світлана

Доброго дня. В цьому році в нашій школ атестується педагог-організатр який є вчителем трудового навчання. Як педагог-організатор на вищу категорію, як вчитель трудового навчання на відповідність вищій категорії та присвоєння звання вчитель-методист. В наступному навчальному році годин трудового навчання він мати не буде. Чи буде здійснюватися оплата за звання в розмірі 15%, якщо як педагог-організатор на звання він не претендує.

Профспілка: Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. у випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.Таким чином, підвищення ставки педагога-організатора за звання, присвоєне за результатами атестації вчителя трудового навчання, не відбуватиметься.
Cлава

Согласно КЗоТу все работники имеют права на обед и физические нужды. В школе где я работаю, всех учителей заставляют дежурить на переменах, если отлучился то проводят выговор. Как выйти из такой ситуации?? Имеют ли учителя хоть какие-то права, или рабы прав не имеют????

Профспілка: Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, які приймаються на зборах трудового колективу. Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.Працівник не зобов'язаний виконувати обов'язки, не передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку, його посадовою інструкцією.
Людмила

Добрий день! Я працюю в ліцеї за сумісництвом. Розповсюджується надбавка в розмірі 20 відсотків від Київського міського голови на сумісників?

Надбавка за складність та напруженість у роботі виплачується в межах фонду оплати праці, тобто при наявності коштів. Заборони щодо виплати надбавки за складність та напруженість у роботі сумісникам законодавством не встановлено, а тому зазначена надбавка сумісникам може виплачуватися при наявності фінансових можливостей в районі м. Києва.
Профспілка: Надбавка за складність та напруженість у роботі виплачується в межах фонду оплати праці, тобто при наявності коштів. Заборони щодо виплати надбавки за складність та напруженість у роботі сумісникам законодавством не встановлено, а тому зазначена надбавка їм може виплачуватися при наявності фінансових можливостей в районі м. Києва.
Світлана

Доброго дня! 1. Скажіть, будь-ласка, чи вноситься до трудової книжки запис щодо отримання мною Премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі науково-технічних розробок? 2. Якщо так, то чи можна внести цей запис на основі публікації Постанови Верховної Ради в "Голосі України", чи тільки після отримання відповідного диплому, вручення якого приурочено до Дня науки? Дякую.

Профспілка: До трудової книжки вносяться відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України; відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди.Порядок внесення відомостей про нагороди і заохочення такий: у графі 3 відповідного розділу трудової книжки пишеться у вигляді заголовку назва підприємства, нижче у графі 1 зазначається порядковий номер запису (нумерація, що зростає протягом усього періоду трудової діяльності працівника); у графі 2 ставиться дата нагородження або заохочення; у графі 3 записується, ким нагороджений або заохочений працівник, за які досягнення і якою нагородою або заохоченням; у графі 4 зазначається, на підставі чого внесений запис (із посиланням на дату, номер і найменування документа). Постанова ВРУ, опублікована в виданні "Голос України" та в якій вказано про присудження Вам премії, є підставою для внесення запису до трудової книжки.
Лариса

маю педагогічний стаж 30 років. 5років з них працюю методистом навчального закладу, в цьому ж навчальному закладі читаю українську мову та літературу.Чи може бути зарахований цей стаж для виходу на пенсію за вислугою років, адже посада методиста не дає права на таку пенсію

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”). Тому робота, що виконувалася за суміщенням,"довантаженням", до спеціального стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років, не зараховується.Зарахування вказаного Вами періоду роботи до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, можливе лише в тому разі, коли робота на посаді вчителя здійснюється за сумісництвом.
Наталія

Чи дійсно педпрацівники мають ненормований робочий день(як весь час каже нам директор)?Де знайти підтвердження документальне: так чи ні?Дякую.І ще питання-чи має психолог у свій методичний день обов'язково бути на робочому місті(тобто 8 год у школі)?Дякую.!

Профспілка: Посаду вчителя, практичного психолога, соціального педагога, вихователя групи продовженого дня не віднесено до переліку працівників з ненормованим робочим днем. Законодавством не встановлено права працівників на "методичний день", відповідно можливість виконання посадових обов'язків в позаробочий час може бути встановлена колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами закладу.
Віра

Мені 50 років.Перебуваю на пенсії по вислузі років (працювала вихователем в днз). Зараз працюю (основне місце роботи) - котельня. Чи маю я право працювати по сумісництву в дитсадку вихователем, отримуючи пенсію? Звернулася в пенсійний відділ - відповіли, що ні в якому разі не маю права, бо потрібно відмовитися від пенсії.

Профспілка: При призначенні на посаду вихователя ДНЗ, у тому числі і за сумісництвом, виплата пенсії за вислугу років не здійснюється. Проте при укладенні договору про виконання роботи вихователя за трудовою угодою цивільно-правового характеру (без призначення на посаду) виплата пенсії не припинятиметься.
Наталія

доброго дня! я працюю в днз психологом на 0,5 ставки, у вільний від роботи час в цьому закладі працюю прачкою також на 0,5 ставки. чи можу працювати прачкою на 0,75 і чи повинна я отримувати доплату технічному персоналу за шкідливі умови праці?в моїй бухгалтерії мені відмовили в усіх доплатах, крім доплат за основною роботою. також підкажіть, як мені будуть нараховуватись відпускні, і скільки днів в мене буде відпустка(за основною роботою відпустка в мене була 42 календарних дня, як у педпрацівника)дякую.

Профспілка: В разі, якщо Ви працюєте пралею за сумісництвом, тривалість щорічної основної відпустки за сумісництвом складає не менше 24 календарних днів (конкретна тривалість визначається колективним чи трудовим договором. Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства про охорону праці.При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків посадового окладу (ставки).Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації.Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатися спеціалісти інших служб і організацій.На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлю­ються наказом по установі, організації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці