Авторизація|
Вілен

Є питання щодо застосування п.3.19 Положення про атестацію, а саме: як в цьому році атестувати вчителя початкових класів, який був проатестований раніше як вчитель на вищу категорію, і 20 років сумішує роботу вчителя з роботою вихователя ГПД. На мій погляд, застосувати п.3.20 неможливо, оскільки мова йде не про різні предмети, а про різні посади.

Профспілка: Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.
Оксана

У 2004 році я приймала участь у виборах. Чи зараховується це до педстажу при виході на пенсію за вислугою років?

Профспілка: "Участь у виборах" не зараховується до стажу, який дає право на пенсію за вислугу років.
Леся

Доброго дня! Прийнята на посаду вчителя анлійської мови. Педагогічний стаж 11 років.За дипломом "вчитель мови(англійської) та зарубіжної літератури".З 17.11.2008 по 28.11.2008 пройшла курси підвищення кваліфікації в ПОІППО із спеціальності "вчитель англійської мови". У 2008-2009 рішенням атестаційної комісії мені було встановлено кваліфікаційну категорію "Спеціаліст І кваліфікаційної категорії". У 2012-2013 збираюся атестуватися у позачерговому порядку з метою підвищення кваліфікаційної категорії. Завуч з навчально-виховної роботи стверджує, що оскільки термін попереднього підвищення кваліфікації закінчиться в листопаді 2013, то не обов'язково прозодити курси до засідання атестаційної комісії у березні 2013. Поясніть, будь ласка, коли треба пройти курси підвищення кваліфікації?

Профспілка: Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.Тому у березні 2013 року не обов'язково проходити курси підвищення кваліфікації.
Ольга

Чи повинен проходити атестацію завідувач відділу позашкільного навчального закладу? Згідно постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. N 1970, від 01.10.2005 р. N 988 для завідувача відділу передбачаються тарифні розряди 9-11. Де ознайомитися з кваліфікаційними характеристиками завідувача відділу позашкільного навчального закладу відповідно до розряду?

Профспілка: Завідувач відділення навчального закладу є педагогічним працівником, а тому повинен проходити атестацію. Завідувач відділу, на відміну від завідувача відділенням, не є педагогічним працівником, тому, відповідно, атестацію проходити не повинен. Згідно з наказом МОН від 26.09.2005 № 557 завідувачу відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу встановлюється 11 тарифний розряд.
Олена

Скільки відсотків складає надбавка за класне керівництво у 5-9 класах загальноосвітньої школи? Я завжди знала, що 20%, але, здається, зараз виплачують менше. Ці відсотки якось закріплені законодавчо, чи ні? Де можна знайти інформацію про порядок виплати надбавок вчителям за зошити, класне керівництво тощо, а також оперативно дізнатися про зміни у розмірах цих відсотків? Дякую.

Профспілка: Вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво: у I-IV класах - в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати;- у V-XI (XII) класах (в тому числі при виправно та виховно-трудових установах та спеціальних професійно-технічних училищах) - в розмірі 25 відсотків ставки заробітної плати (посадового окладу); В класах (класах-комплектах, групах) шкіл усіх типів і найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, в професійно-технічних навчальних закладах -менше 20 чоловік, в навчальних закладах мистецтв - від 12 до 15 чоловік оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.Доплати за окремі види педагогічної діяльності встановлюються відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102.
Людмила

У школі з викладанням 2 іноземних мов ,педнавантаження залежить від вибору мови батьками,тобто якщо цього року батьки надали перевагу одній ІМ,то вчителі іншої ІМ не отримали повного навантаження.Чи правомірні ці дії?

Профспілка: Працівникові, що прийнятий на ставку, не мають права без його згоди встановити неповне навантаження. Якщо педагогічного навантаження для його розподілу між усіма працівниками недостатньо, а працівники не погоджуються на неповне навантаження, вирішується питання про скорочення працівників.  
Ігор

Поясніть, чи залишається безстроковим звання "вчитель-методист", яке присвоєно за підсумками атестації у 2003 році?

Профспілка: Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» педагогічні звання присвоюються на строк і не вважаються безстроковими.
Марина Миколаївна

15 апреля 1998 года решением аттестационной комиссии мне была присвоена квалификационная категория – «специалист высшей категории» и звание – «старший учитель». Педагогическая деятельность была закончена 08 января 2002 года и возобновлена 25 августа 2010 года. 25.08.2010 года я была принята учителем химии с квалификационной категорией «Специалист». В настоящее время, после прохождения курсовой переподготовки, я аттестуюсь на квалификационную категорию «Специалист ІІ категории». Прошу Вас ответить на вопрос имею ли я право, согласно новому Положению об аттестации педагогических работников (пп.3.17., 4.7.), аттестоваться на квалификационную категорию – «специалист высшей категории» и звание – «старший учитель».

Профспілка: Згідно з положенням про атестацію педагогічних працівників присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання,якщо їх діяльність за профілем збігається знаявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.Педагогічні звання "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст вищої категорії" або "спеціаліст першої категорії" та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.  Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання "вихователь-методист" (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), "старший учитель", "старший вихователь", якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.
Ольга

Скажіть, будь ласка, скільки вчитель повинен відпрацьовувати на тиждень годин, якщо має класне керівництво?Дякую.

Профспілка: Педагогічне навантаження вчителя на трифну ставку складає 18 годин на тиждень. У співвідношенні до тарифної ставки класне керівництво складає 20-25%, тобто 3,6-4,5 годин.
Ірина

Чи повинен директор чи заст. директора попереджати вчителя про відвідування уроку? Якщо так, то заздалегідь чи перед уроком?

Профспілка: Адміністрація ЗНЗ не зобов'язана попереджати працівника про здійснення контролю за виконання ним посадових обов'язків, у тому числі і під час проведення уроку, якщо інше не вихзначено правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, іншими документами закладу.
Олександр

Маю спеціальність "викладач англійської мови початкових класів". Закінчив ВУЗ у 2000 році. Викладаю англійську мову з 1 по 11 класи. Пройшов курси підвищення кваліфікації та атестацію як викладач англійської мови. Сьогодні мене ставлять перед фактом, що оплата праці мені буде здійснюватися як спеціалісту після ВУЗ, не зважаючи на атестацію. Мотивація керівництва закладу така, що у мене в дипломі записано "викладач англійської мови початкових класів" та порадали здобути другу вищу освіту за спеціальністю "викладач англійської мови". Запитання: чому не враховується моя атестація як викладача англійської мови та стаж роботи 11 років?

Профспілка: Оплата праці має здійснюватися за результатами атестації. Оскільки раішення атестаційної комісії не скасоване, воно є підставою для здійснення оплати праці. Проте при наступній атестації атестаційна комісія може прийняти рішення про невідповідність займаній посаді.
Оксана

Чи зараховується до педстажу роки навчання в аспірантурі за умови попереднього відпрацювання 3,5 років викладачем в державному інституті. Час навчання в цільовій аспірантурі 1987-1993 рр. (перебування в аспірантурі співпало з народженням дитини і декретною відпусткою)

Профспілка: Зараховування часу навчання в аспірантурі в педагогічний,науково-педагогічний, загальний трудовий стажДо загального трудового стажу:Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи, що давав право на трудову пенсію, зараховувався час навчання в аспірантурі. Стаж роботи обраховувався на підставі записів у трудовій книжці.З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, згідно з яким обраховується не стаж трудової діяльності, а страховий стаж, тобто такий стаж, за який сплачувались страхові внески до Пенсійного фонду. Статтею 11 цього Закону до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, особи які навчаються в аспірантурі, як і особи, які навчаються в навчальних закладах, не включені.Отже, до загального трудового стажу при призначенні пенсії враховується період навчання в аспірантурі до 2004 року.2. До науково-педагогічного стажу для виходу на наукову пенсію: Відповідно до ст.22-3 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991р., п.15 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03. 1999 р. № 309, час навчання в аспірантурі за денною (очною) формою навчання зараховується до науково-педагогічного стажу для виходу на наукову пенсію. 3. До педагогічного стажу, який дає право на пенсію за вислугу років:Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають стаж роботи не менше 25 років на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”. Отже період навчання в аспірантурі не зараховується до стажу роботи, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років.4. До педагогічного, науково-педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років:Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 „Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту”, стаж навчання в аспірантурі чи докторантурі для виплати надбавки за вислугу років в стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи не включається.За нормами
Олександр

Чи має право директор гімназії брати собі додатково три години історії , коли є історик який працює на шість з половиною годин?

Профспілка: В разі, якщо вчитель історії надав згоду на встановлення навантаження менше 18 годин, зокрема 6,5 годин на тиждень, директор може виконувати викладацьку роботу з даного предмету.
Тетяна

Доброго дня! Скажіть будь-ласка,бібліотекарі навчальних закладів мають право на 20% надбавку за престижність професії, як педпрацівники?

Профспілка: Ні, надбавка за престижність педагогічної праці не виплачується бібліотекарям ЗНЗ.
Галина

Доброго дня! 02.07.2007 прийнята на посаду підмінного вихователя (освіта:Практичний психолог, соціальний педагог), 04.11.2008р переведена на посаду вихователя за строковим договором,12.02.2010р прийнята на постійну роботу вихователя.За цей період на посаду психолога прийнято іншу людину,а в жовтні місяці 2011р. мене подали на атестацію, грозять звільнити через невідповідну освіту. Педстаж 4 р.6 м . Допоможіть!!!

Профспілка: На жаль, атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вихователів дошкільних навчальних закладів, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.
Алла Анатоліївна

Скажіть, будь-ласка, чи маю я право атестуватись зразу на 1 категорию, маючи 22 роки пед.стажу і вищу педагогічну освіту? ВНЗ закінчила лише в травні 2011 року. На даний час маю кваліфікаційну категорію "спеціаліст". Продовжую працювати за фахом.

Профспілка: Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці