Авторизація|
Наталія

Доброго дня. Чи має право директор не продовжити контракт з викладачем, якщо в колективному договорі немає зазначено, що після закінчення контракту викладач звільняється з роботи.

Профспілка: Якщо контракт не переукладався декілька разів, то роботодавець має право не продовжити строк дії трудового договору в день його закінчення.
Наталія

Дякую за відповіть, але в цьому документі (наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 музичному керівникові ДНЗ без категорії встановлюється 7 тарифний розряд.) також є ***, де говориться, що "Фахівцям, які не мають освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ( до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060 -12 ) - середньої спеціальної освіти), установлюється 7 тарифний розряд.) Виходить, що якщо муз.керівник не має середно - спеціальної освіти йому встановлюють -7 розряд, а якщо така освіта є (Азовське педагогічне училище, спеціальність - музичний керівник, та іще є і вища освіта), то встановлюють також -7 розряд??? Чому цей же документ, відносно вихователів, під ** зазначає: "Фахівцям, які мають освітньо - кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра ( до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060 -12 ) - вищу освіту), установлюють 9 тарифний розряд." У вихователів виходить:є середньо - спеціальної освіти -8 тарифний розряд, є вища - 9 розряд. Чому музичних керівників так образили? Чому мене прирівнюють до 7 тарифного розряду, як людину, яка не має середньої спеціальної освіти, якщо я МАЮ СЕРЕДНЬО СПЕЦІАЛЬНУ освіту за фахом (музичний керівник)і ВИЩУ освіту???

Профспілка: Згідно з наказом МОН №557 від 26.09.2005 N 557 музичним керівникам ДНЗ без категорії встановлюється – 7 тарифний розряд. Встановлення вищого тарифного розряду музичному керівникові без категорії(навіть при наявності вищої освіти) наказом, на жаль, не передбачено. Музичним керівникам вищої категорії встановлюється 10 тарифний розряд, першої категорії – 9, другої категорії – 8. Проте, якщо музичний керівник першої, другої чи вищої категорії не має освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до  введення  в  дію  Закону  України  "Про освіту"  -  середньої спеціальної освіти), йому установлюється 7 тарифний розряд.
Оксана

Працюю практичним психологом на 0,75 ставки у дитичому садку та вихователем на 0, 23 ставки. Звернулась у профспілку з наданням 7 додаткових днів до відпусткі згідно до межгалузевої угоди. мені відмовили, тому що ставка психолога неповна. Чи так це? Дякую за відповідь.

Профспілка: Додаткові відпустки працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів надаються згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (додаток № 1 до Галузевої угоди). Тому, якщо Вашим колективним договором передбачено надання практичному психологу відпустки 7 календарних днів без зазначення жодних обмежень, у тому числі і щодо роботи на повну чи неповну ставку, Вам повинні надавати таку відпустку.  
Наталія

Доброго дня!Дуже сподіваюсь на Вашу допомогу. Який тарифний розряд повинні встановити музичному керівнику при оформленні його на постійну роботу у дитячий садок,якщо він мае таку освіту; Азовське педагогічне учілище, спеціальність-музічний керівник,(закінчила 1994р.),та Криворізький державний педагогічний університет,спеціальність -вчитель музики,(закінчила 2007р.)Який тарифний розряд повинні встановити зразу при прийомі на роботу і чому, які документи це підтверджують?

Профспілка: Згідно з наказом МОН №557 від 26.09.2005 N 557 музичним керівникам ДНЗ вищої категорії встановлюється 10 тарифний розряд, першої категорії – 9, другої категорії – 8, без категорії – 7. Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 7 тарифний розряд незалежно від категорії.
Юлія

Чи може вчитель історії бути директором початкової школи?

Профспілка: Посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Тетяна

Чи входить до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років час догляду працюючої особи за дитиною до досягнення нею 3- і 6-річного віку (у разі оформлення відповідної відпустки вихователя дитячого садка, який працював у колгоспному дитячому садку.

Профспілка: Час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трьох- та шестирічного віку, яка була надана вихователю ДНЗ, зараховується до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років.
Ольга

В нашїй школі працює два вчителя англ.мови (я і ще вчителька). В викладаю ІМ в даній школі з 2008 р., а інша була призначена тільки минулого року на 0,5 ставки(1-4 кл.), які забрали в мене.На наступний рік в нашій школі залишається 9 класів, а в мене 13 годин.Чи має право директор не надати мені повного навантаження 18 год. за рахунок 1-4 класів в яких викладае інший вчитель, якщо на 13 год. я не згідна працювати? Буду дуже вдячна за відповідь!

Профспілка: Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Ольга

Доброго дня! У березні 2013 року я була прийнята на посаду вчителя іноземної мови на декретне місце. Скажіть,будь-ласка,на відпустку якої тривалості у перший рік роботи я маю право, якщо у мене троє дітей віком до 14р. і одна з них дитина-інвалід?Якщо це повна відпустка, то якими нормативними документами керуватися? Дякую.

Профспілка: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. N 346 „Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” педагогічним працівникам, що працюють в навчальних закладах і навчальних частинах (підрозділах) інших установ і закладів, щорічна основна відпустка повної тривалості у перший і наступні роки надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.Тобто в період літніх канікул Вам має бути надана відпустка 56 календарних днів. Окрім того, Вам має бути надана додаткова соціальна відпустка згідно зі ст. 19 Закону України "Про відпустки" як матері, яка має більше 2 дітей до 15 років та дитину інваліда тривалістю до 17 календарних днів без врахування святкових і неробочих днів. Термін надання додаткової соціальної відпустки (в період літніх канікул чи в інший час) визначається за погодженням сторін.
Оксана

Доброго дня. Працюю помічником вихователя вже 8 років, хочу знати чи повині нам платити оздоровчі.

Профспілка: Виплата грошової допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам ДНЗ законодавством не гарантується, тобто не є обов'язковою виплатою.
Юрій

После окончания 2012-2013 учебного года в специализированной школе - интернат"Казацкий лицей"произошли сокращения учебных групп и в соответствии с этим изменилось штатное расписание. Некоторых учителей и работников сократили, а мне в предварительной педагогической нагрузке директор предложил только 5 часов преподавания предмета "Захист Вітчизни", мотивируя тем, что я принят и это записана в моей трудовой книжке на эту должность.Не предлагалось перехода уже на другую не педагогическую работу. Хотя уже как 10 последних лет в соответствии с дипломом имею квалификацию специалиста учителя допризывной подготовки и истории 1 категории. В качестве преподавателя "Захист Вітчизни"(0,25с т), истории(0,3 ст) и руководителя кружка (0,5 ст) проработал с полной 18 часовой нагрузкой более 7 лет. При общем педагогическом стаже 20 лет не имел взысканий, но имел благодарности. Вопросы:1.Какой порядок выхода из этой ситуации предусматривает трудовое законодательство.2.Влияет на положительное разрешение трудового спора мои жизненные условия: Жена инвалид 3 группы и я имею 2 несовершеннолетних детей.3. Не лучше ли пойти под сокращения (возможно ли это)? Кстати преподавателя истории, имеющего не более 5 лет педагогического стажа, но председателя профкома нашего учебного заведения, с низшей от моей категории до грузили до ставки даже часами предмета не соответствующем его дипломной специальности. Прошу прокомментировать все описанные юридические моменты трудового спора!

Профспілка: Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством.Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці. Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: 1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців; 2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; 4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; 5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання; 8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України; 9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України
Марія

Доброго дня!Прошу надати консультацію щодо пед. навантаження. Я була прийнята на роботу з повним навантаженням.Цього року мені надали підписати попередження про не повне навантаження. Я відмовилась.Адміністрація склала акт про те ,що вони мене попередили.Чи правомірні їхні дії? Чи мають вони право перевести мене на неповну ставку без моєї згоди?

Профспілка: Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством. При порушенні Ваших прав, радимо звертатися в первинну, районну (міську) організацію Профспілки.
Оксана

Добрий день.Скажіть, будь ласка, яку кількість гуртків різного напрямку має викладати один фахівець на ставку (0.5 ставки)у ДНЗ? Дякую.

Профспілка: Педагогічне навантаження керівника гутрка на ставку - 18 годин на тиждень. Нормативу кількості гуртків, які має викладати один фахівець на ставку законодавством не встановлено.
Людмила

Добрий день. Я сама виховую дитину 14 років. З батьком дитини розлучена вже 9 років. Батько участі у вихованні дитини не бере. Чи маю я право на додаткову відпустку як одинока матір? Якщо так, то які документи для цього потрібні?

Профспілка: Статтею 19 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів надається:• жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;• жінці, яка має дитину-інваліда;• жінці, яка всиновила дитину;• одинокій матері;• батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);• особі, яка взяла дитину під опіку;• одному з прийомних батьків.Для отримання відпустки розлучена жінка, яка сама виховує дитину (без батька), може подати: копію свідоцтва про народження дитини та документ, який підтверджував би те, що батько не бере участі у вихованні дитини.Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред'явити жінці, котра виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки. Тому для підтвердження права на зазначену відпустку в цьому випадку роботодавцю має бути пред'явлено будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, в якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини. Зокрема, такими документами, наприклад, можуть бути: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав; ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів. У листі Міністерства праці та соціальної політики України «Про порядок надання соціальної додаткової відпустки одиноким матерям» від 26.07.2010 р. № 2650/0/10-10/13 також вказується, що документом, який підтверджує право матері на додаткову відпустку також може бути:- акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, створеною на підприємстві, в установі, організації;- акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів в акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини; - довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з учителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.
Олена

Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам навантаження відповідно до укладеного трудового договору та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством. При порушенні Ваших прав, радимо звертатися в первинну, районну (мыську) організацію Профспілки.

Профспілка: Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством. При порушенні Ваших прав, радимо звертатися в первинну, районну (мыську) організацію Профспілки.
Олена

Добрий день. Поясніть будь-ласка, я працюю вчителем у школі .14.5 год. з них 4.5 гурток. Чому мені нарахували гроші за відпустку уроки 56 днів , а за гурток окремо 42, а інші дні неоплачувані чи як? Дякую.

Профспілка: Якщо Ви працюєте в ЗНЗучителем, а за сумісництвом керівником гуртка, то тривалість відпустки за основною посадою - 56 кал. днів, за сумісництвом - 42 кал. дні. На роботу за сумісництвом Ви повинні вийти після закінчення відпустки за посадою керывника гуртка (тобто 42 днів), або ж можете взяти відпустку без збередження заробітної плати до закінчення відпустки заосновним місцем роботи. Проте така ситуація виникає лише в тому випадку, якщо керівником гуртка Ви працюєте за сумісництвом. Якщо ж Ви виконуєте роботу керівника гуртка на умовах суміщення (довантаження), то відпустка надається в кількості 56 календарних днів за Вашою посадою (тобто за посадою учителя).
Олена

чи може спеціаліст з вищою освітою "психолог" працювати соц.педагогом в школі?

Профспілка: Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників атестуватися на відповідність посаді соціального педагога можуть працівники, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності соціальна педагогіка.
Олена

Чому у 2013 році помічникам вихователя ,які йдуть у відпустку ненараховуються оздоровчі кошти.З яким законом це зв`язано.Чому нам немає індексації.Чому жінки ,які так тяжко працюють завжди всим обділені, даже при виплаті премій на 8 березня.Хто за це відповідає?

Профспілка: На жаль, виплата грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків та виплата оздоровчих при наданні відпустки непедагогічним працівникам законодавством не гарантується. Зазначені виплати проводяться, якщо дозволяє фонд оплати праці. КМОППОіНУ направила звернення всім головам районних в м. Києві державних адміністрацій листи з прохання здійснити дані виплати всім працівникам закладів освіти, а не лише педагогічним.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці