Авторизація|
Юрій

Доброго дня! За фахом я учитель історії. Другий рік читаю години Захисту Вітчизни.Чи зараховується, в даному випадку, служба в армії до спецстажу. З повагою.

Профспілка: Служба в армії зараховується до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років, проте не зараховується до стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років.
Юрій

Доброго дня! За фахом я учитель історії. Другий рік читаю години Захисту Вітчизни.Чи зараховується, в даному випадку, служба в армії до спецстажу. З повагою.

Профспілка: Служба в армії зараховується до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років, проте не зараховується до стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років.
Вікторія

Працюю в дошкільному навчальному закладі 18 років. У 2012 році закінчила університет ім.Б.Грінченка за спеціальністю вихователь дошкільної освіти. Маю категорію "спеціаліст". У цьому році проходжу чергову атестацію. Чи можу я отримати за результатами атестації кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Пунктом 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників)?

Профспілка: Згідно з п. 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.Тому, якщо стаж роботи на посаді вихователя складає не менше п'яти років, Вам можуть при атестації встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії".
Олена

Я працюю в школі з 2008 року. У 2010 закінчила ВНЗ.(стаціонар) На 2013-2014 н.р мені назначили атестацію на ІІ категорію після проходження курсів.Чи можу я атестуватися без проходження курсів і на підставі якого закону(якщо так). Дякую.

Профспілка: Згідно з пунктом 1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.
Вікторія

Доброго дня . Допоможіть, будьласка, з питанням: працюю у дитячому садку фіз.інструктором.В цьому році я проходжу чергову атестацію. Чи маю право атестуватись одразу на першу категорію? (пункт.3.1) Вищу педагогічну освіту отримала в 2007 році.

Профспілка: Згідно з п. 4.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.Тому, якщо стаж роботи на посаді інструктора з фізкультури складає не менше п'яти років та якщо Ви отримали відповідну повну вищу освіту, Вам можуть при атестації встановити кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії".
Наталя

У мене така проблема,я працюю в школі з 1.09.2012,вчителем,15 травня я йду в декрет,я хочу викор. о.в. перед декретом,в упр.праці говорять що я не маю права на повну відпустку(тобто 56 днів),чи так це?Дякую.

Профспілка: До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році (ст.20 Закону України "Про відпустки").
Олена

Скажіть будь-ласка, чи мають право мене "попросити" з робочого місця, якщо я працюю на місці декрета і навчаюсь за спеціальністю?

Профспілка: Якщо з вами було укладено строковий трудовий договір, наприклад на час відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною, при виході на роботу працівника, який перебував у відпустці, Вас може бути звільнено на підставі закінчення строкового трудового договору.
Ірина

Доброго дня!Пишу вам вдруге, будь-ласка допоможіть!!!Вихователь ДНЗ вийшов на пенсію за вислугу років.Був прийнятий на посаду інструктора з фізкультури ДНЗ.Чи євін педагогічним працівником?Чи нараховується надбавка до заробітної плати за педагогічний стаж та 20% надбавки за престижність, за звання, яке присвоєно при атестації?

Профспілка: Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №963, передбачено посаду інструктора з фізкультури, тому такому працівникові має нараховуватися надбавка за вислугу років та надбавка за престижність педагогічної праці. Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.
Валентина

 Чи зараховується до науково-педагогічного стажу відпустка по догляду за дитиною(3 роки) під час навчання в аспірантурі, після виходу з якої я відразу почала працювати асистентом ВНЗУ? До аспірантури педагогічного стажу не мала. Вкажіть, будь ласка, статті законодавства щодо даного питання. Дякую

Профспілка: Згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року № 78, до стажу педагогічної роботи зараховується час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Тому така відпустка зараховується до стажу, що дає право на виплату надбвки за вислугу років.
Олена

Доброго дня! Я закінчила стаціонарне навчання в аспірантурі, але на даний момент ще не захистила дисертацію. Чи потрібно мені проходити курси підвищення кваліфікації на роботі для чергової атестації (вчитель англійської мови), чи можна зарахувати навчання в аспірантурі, яким законом чи положенням керуватися? Дякую.

Профспілка: Положенням про атестацію педагогічних працівників передбачено, що педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням. Навчання в аспірантурі не дає права на непроходження підвищення кваліфікації.
Наталя

Доброго дня!У мене таке питання,я працюю в школі з 1 вересня 2012 року,15 травня цього року я йду в декрет,свою основну відпустку я хочу використати до декрету.Якого вона буде розміру?

Профспілка:  Ви можете приєднати до відпустки відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами щорічну основну відпустку повної тривалості.
Олена

Працюю музичним керівником у дошкільному закладі, педагогічний стаж - 20 років, освіта - повна вища. Закінчила Жовтоводське педагогічне училище у 1994р. та Київський педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова у 2011р.(спеціальність - музична педагогіка та виховання). У 2012 році атестувалася та здобула кваліфікацію "спеціаліст ІІ категорії". Заробітну плату отримую по 8 тарифному розряду. Питання: чи правильно мені нараховують заробітну плату? Чи є у мене можливість через 2 роки атестуватися одночасно на здобуття кваліфікації "спеціаліст І категорії" та присвоєння звання "вихователь-методист"? Дякую.

Профспілка: Музичним керівникам ДНЗ, яким встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ" категорію, здійснюється оплата праці за 8 тарифним розрядом. Педагогічне звання "вихователь-методист", може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.
Раїса

В вечірній школі працює бібліотекар і має 2 години факультативу. Чи маю право платити їй грошову винагороду, як педагігчним працівникам? В якому розмірі:від ставки? від навантаження? Дякую.

Профспілка: Грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків передбачена лише для педагогічних працівників. Бібліотечним працівникам виплачується матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.
Наталія

На відпустку якого розміру я маю право,якщо пропрацювала 6 місяців,працюю вчителем в школі?Дякую.

Профспілка: Педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь. Тривалість щорічної основної відпустки вчителя ЗНЗ - 56 календарних днів.
Андрій Андрійович

Доброго дня! Допоможіть мені будь-ласка розібратися. Я закінчив педагогічний університет у 2006 році (термін навчання 5 років). Працювати в школі розпочав з лютого 2004 року і пройшов атестацію на ІІ категорію в 2008 році. У цьому році я знову повинен проходити атестацію. Проте після закінчення ВНЗ не прошло 10 років. Скажіть будь-ласка, чи можу я перенести атестацію? Якщо так - то на якій підставі? ДЯКУЮ!!!

Профспілка: Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.
Леонід

Чи оплачується завучу школи, який працює на, 05 ставки, заміна директора школи?

Профспілка: Згідно з постановою КМУ №1298 від 30.08.2002 року керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам доплати працівникам за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт не встановлюються.
Марина Іванівна

Добрий вечір!У 2011 році з травня місяця я пішла у відпустку в звязку з пологами (126 днів).Оскільки до цього я пропрацювала 8 місяців, я попросила основну відпустку до відпустки з пологами, але директор попросила забрати дану відпустку після 3 років декрету, або раніше якщо я вийду працювати.Я була класним керівником і на травень місяць їй важко знайти було заміну.Я погодилась, бо знала, що вийду через рік.В декреті була я рік і вийшовши на роботу попросила відпустку.Але старого директора звільнили, а новий відмовив, бо я не писала заяви про перенесення відпустки.Але звідки я мала знати про цю заяву? На основі яких законів ця відпустка мені не надається? Хтось в школі відповідає за правильністю виходу у відпустки?Як правильно і на основі яких законів вимагати законно відпрацьовану відпустку? Чи можу я вимагати лише грошову компенсацію?

Профспілка: Згідно із Законом України «Про відпустки» до відпустки  у  зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний  за  заявою  жінки  приєднати щорічну  відпустку  незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. Відпостка може бути приєднана як до, так і після відпустки  у  зв'язку з вагітністю та пологами. Для приєднання до відпустки  у  зв'язку з вагітністю та пологами щорічної відпустки Вам необхідно було написати таку заяву. При написанні такої заяви роботодавець не мав би права Вам відмовити. Жодних вимог щодо написання заяви про перенесення щорічної відпустки при приєднанні щорічної відпустки до відпустки  у  зв'язку з вагітністю та пологами законодавством не встановлено. Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним  працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам передбачено, що за  бажанням   педагогічних працівників  частина  щорічної основної замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх  у  відповідний  період  роботою.  При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.   У разі  звільнення  працівника  йому   виплачується   грошова компенсація  за  всі не використані ним дні щорічної відпустки.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці