Авторизація|
Олена Добрый день! Я работаю учителем уже почти 7 лет.В прошлом году мне дали классное руководство и 17 часов преподавания. Я по специальности учитель начальных классов,но работы нет,т.к. в школе у нас одна пенсия.В мае месяце была тарификация и мне дали 18часов + клас.руководство.Но на 1 сентября у меня сейчас 3 час + клас.руководство. Скажите ,могу ли я вести класс с таким количеством часов?идет ли педстаж?и на какое количество минимум часов я имею право ,когда у меня класс (6 кл).Я уже не знаю куда писать,где просить помощи,может Вы знаете какие-то законы,статьи? Спасибо заранее за ответ.Я надеюсь,что вы мне поможите?
Профспілка: 1. Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" педагогічне навантаження менше тарифної ставки (для учителя - 18 годин на тиждень) може встановлюватися лише за умови письмової згоди працівника. У разі, якщо директор не має можливості встановити повне навантаження усім працівникам, а з неповним працівники не погоджуються, - вирішується питання про скорочення працівників. 2. Незалежно від кількості годин встановленого навантаження педагогічні працівники ЗНЗ можуть бути класними керівниками. Класним керівником у початкових класах може бути лише учитель початкових класів. 3. Щодо обчислення стажу роботи при виході працівника на пенсію за вислугу років надане роз’яснення Пенсійного фонду України (лист від 15.08.2006 р. № 10433/02-20):1. Для визначення розміру пенсії за вислугу років до 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється згідно із записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Періоди роботи та інші періоди діяльності, що зараховувались до трудового стажу до набрання чинності Законом України , зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством (тобто на умовах, визначених Законом України „Про пенсійне забезпечення”).Після 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. У випадку, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, і працівником освіти не було здійснено доплату, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період пропорційний сплаченим страховим внескам.2. Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637.
Тетяна Скажіть,будь ласка, які умови прийняття на посаду зав.логопедичним кабінетом? Які його обовязки? Чи призначається логопед завідуючим логопедичним пунктом відділу освіти?Яка різниця між логопедом та вчителем-логопедом?
Профспілка: Відповідно до квалфікаційних вимог, встановлених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. (Випуск 1 Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності) завідувач логопедичним пунктом:1. Обстежує закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, які мають вади усної та писемної мови, а також проводить роботу з їх виявлення.2. Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм.3. Використовує ефективні форми і засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, запобігання дисграфії, проводить логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості. 4. Підтримує тісний зв'язок із педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу. 5. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, несе матеріальну відповідальність, добирає і виготовляє дидактичний матеріал щодо розвитку зв'язного мовлення. 6. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностейУкраїни, країни походження, дбайливе ставлення до навколишньогосередовища. 7. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру. злагоди між усіма народами. 8. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам,пропагує здоровий спосіб життя. 9. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.10. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності. 11. Стверджує ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості, застосовуючитворчу педагогічну діяльність. Володіє культурою спілкування, його формами, способами та засобами. Повинен знати: Закон України "Про освіту" ( 1060-12 ); Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" ( 875-12 ); Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів ( 995_306 ); міжнародні документи про права дитини; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія та логопедія" або "Логопедія"; цілі, принципи, зміст навчання, виховання мовної корекції дітей, методики усунення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади в мовленні; індивідуальні особливості учнів; нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики; державну мову. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у мовленні, - не менше 8 років.За навності у логопеда повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стажу педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у мовленні, - не менше 8 років, вчитель-логопед може бути призначеним завідувачем логопедичним пунктом.Відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти до штатних розписів логопедичних пунктів вводяться посади вчителів-логопедів.
Вадим Чи має право особа займати посаду завгоспа в якого немає навіть середньої освіти?
Профспілка: Кваліфікаційні вимоги до посади завідуючого господарством ЗНЗ встановлюються посадовими інструкціями цього закладу. Відповідно до квалфікаційних вимог, встановлених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. (Випуск 1 Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності) Завідувач господарством повинен мати базову або неповну вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування — не менше 1 року.
Вадим Чи має право фахівець з освітою музичного училища викладати уроки музики в ЗОШ?
Профспілка: Педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати відповідну вищу педагогічну освіту.
Любов До 1992 року працювала старшою піонервожатою у школі, потім була переведена на посаду кульорганізатора цієї школи. Пенсійний фонд відмовляється зараховувати роботу на цій посаді до педагогічного стажу який дає право на пенсію за вислугу років. Чи правомірно це?
Профспілка: Дії управління ПФУ є неправомірними, оскільки постановою КМУ від 04.11.1993 року №909 (п. 3) вказано, що робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 01.01.1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.
Антон Чи надається надбавка вчителю фізвиховання за завідування спортивним залом? яким документом це обумовлено?
Профспілка: Учителям та викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за завідування спортивними залами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати відповідно до п.42 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року №102.
Елена Выплачивается ли надбавка работникам дошкольных учреждений в Украине,начисленная с 1 января 2010 года и перечень должностей педагогических работников ,утвержденный постановлением КМУот 14.06.2000г.№963?
Профспілка: Надбавка за престижність педагогічної праці, встановлена постановою КМУ №1130 від 05.10.2009 року, з 01.01.2010 року працівникам ДНЗ не нараховується. ПЕРЕЛІК посад педагогічних та науково-педагогічних працівників Посади педагогічних працівників Директор, завідувач, начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього навчального закладу, навчального закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, навчального закладу післядипломної освіти, приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ, притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, психолого-медико-педагогічної консультації, навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру), школи-дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів (об'єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів. Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої (навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої (навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення. Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров'я та соціального забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації. Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації Керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу, заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник вищого навчального закладу післядипломної освіти, що акредитований за III або IV рівнем, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою - професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.
Олександр

Я працював у школі на посаді керівника гуртка. Заробітну плату нараховували за 9м тарифним розрядом. При переведенні до позашкільного НЗ, на ту ж саму посаду, мені було присвоєно 8й розряд. Чи правильно це? Чи мають право понижувати розряд? Чи зазначено це у законі? Маю диплом Магістра, посада керівник гуртка. В наказі 557 у додатку номер 8 не розписано відповідність дипломів до розрядів.

Профспілка: Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” передбачено, що керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів встанолюється 8-10 тарифний розряд. Тарифні розряди спеціалістам установлюються за наслідками атестації. При прийнятті на роботу до нового навчального закладу працівникові може бути встановлено інший тарифний розряд в межах, визначених наказом №557 (для керівника гуртка позашкільного навчального закладу – в межах 8-10 розряду).
admin Скажіть, будь ласка, хто може бути членом профспілки? І як до неї вступити?
Профспілка: Членами профспілки можуть бути особи, які працюють на підприємстві , в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються у навчальному закладі, а також ті, що звільнилися з роботи чи служби у зв’язку і виходом на пенсію або тимчасово не працюють. Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява працівника, подана до первинної організації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці