Авторизація|
Олена

Як здійснюється переведення працівників (вчителів ЗОШ)під час реорганізації районного відділу освіти? Прошу надати посилання на статті чинного законодавства. Чи мають право вимагати від педпрацівника написання заяви на звільнення?

Профспілка: Згідно зі ст. 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). Працівники мають право не писати заяви про звільнення.
Наталія

За Типовими штатними нормативами, на з групи дітей віком до 3-ох років потрібно 3,9 ставки помічника вихователя. У штатному розписі нашого ДНЗ проставлено три ставки помічника вихователя для цих груп. Чи правомірно це? З іншої сторони ,якщо при 40-годинному тижні, помічник вихователя має бути задіяний 8 годин на день, тобто на кожну групу по 1 посаді, то що робити з тією 0,9 ставки ?

Профспілка: Типовими штатнними нормативами дошкільних навчальних закладів встановлено, що в ДНЗ, які мають режим роботи 10, 5 годин в день та функціонують 5 днів на на 1 групу дітей до 3-х років має бути 1,3 ставки помічника вихователя, відповідно на 3 групи – 3,9 ставки. Помічник вихователя на ставку працює 8 годин в день, а заклад функціонує 10,5 годин. Тому 0,9 ставки встановлено для роботи помічника вихователя ще 2,5 години в день. Разом з тим, Типовими штатними нормативами встановлено максимальну кількість одиниць, а тому встановлення меншої кількості ставок за доцільності не буде порушенням законодавства.
Тетяна

Добрый день. Каким документом регулируется количество "окон" в недельном расписании учителя в школе?

Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки передбачена рекомендація органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки: -         створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу; -         при складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).
Марина

С 1991 по 1996 я работала на должности заместителя директора по внеклассной и внешкольной работе, имею ли право на пенсию по выслуги лет.По какому нормативному документу.

Профспілка: Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років. Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”. Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”). Тому робота, що виконувалася за суміщенням, до спеціального стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років, не зараховується. Право на цей вид пенсії не залежить від обсягу навчального навантаження і, відповідно, від розміру заробітної плати та обсягу сплачених страхових внесків.
Роман

Коли я маю право на відпустку, якщо з попередньої відпустки я повернулась 15.10.2012 р.

Профспілка: Мінімального терміну для виходу у щорічну відпустку після попередньої не встановлено. Лише зазначено, що щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком,  щоб вони були використані,  як правило,  до закінчення робочого року.
Лоліта

Здрастуйте. Чи може викладач вищої категорії мати 2 педагогічні звання:"старший викладач" і "викладач- методист" ?

Профспілка: Положенням про атестацію педагогічних працівників не передбачено обмеження щодо присвоєння більше, ніж одного звання. Разом з тим, підвищення посадового окладу за звання здійснюється за одне із них у максимальному розмірі.
Катерина

Чи оформляється додаткова оплачувана відпустка для участі в лабораторно-екзаменаційній сесії студенту-заочнику, який працює за сумісництвом,якщо вона оформлена за основним мысцем роботи?

Профспілка: Зазначене питання є спірним. Законом України «Про відпустки» не передбачено жодних обмежень щодо надання такої відпустки працівникам, які уклали трудові договори за сумісництвом. Разом з тим, зважаючи на листи Міністерства праці та соціальної політики України, склалася практика відмови роботодавців у наданні та оплаті відпусток у зв’язку з навчанням працівникам, які уклали договір про роботу за сумісництвом.   МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Л И С Т 16.05.2006 N 172/13/116-01   Про оплату часу додаткових навчальних відпусток працівникам-сумісникам На Ваше звернення повідомляємо. Відповідно до статті 217 КЗпП (322-08 ) на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Працівникам, які уклали трудовий договір за умісництвом, оплата часу додаткових відпусток у зв'язку з навчанням не передбачена. Тому на період додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням, що надається за основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом слід надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно з пунктом 14 ст. 25 Закону України "Про відпустки", яка надається в обов'язковому порядку працівнику-суміснику на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи. Начальник відділу умов та режимів праці Г.Максименко         МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Л И С Т 05.06.2008 N 5305/0/14-08/06   Про роботу за сумісництвом (Витяг) Міністерство праці та соціальної політики <...> щодо роз'яснення норм чинного законодавства повідомляє наступне. Частиною восьмою статті 179 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачено, що за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті (батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною), у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Згідно з частиною першою статті 181 КЗпП відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (в тому числі до досягнення дитиною шестирічного віку на підставі медичного висновку) надаються за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) роботодавця. Отже, частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною надається жінці повністю або частково протягом строку до досягнення дитиною віку трьох років. При цьому жінка чи інша зазначена особа може на свій розсуд у будь-який час припинити частково оплачувану відпустку, а потім знову піти в таку відпустку або перебуваючи у такій відпустці приступити до роботи на умовах неповного робочого часу. Закон не визначає, де саме жінка чи інша зазначена особа має право працювати на умовах неповного робочого дня - на підприємстві, з яким вона перебуває у трудових відносинах чи на іншому підприємстві. Отже, жінка або інша зазначена особа має право працювати і на тому ж, і на іншому підприємстві або вдома. За таких обставин, на наш погляд, трудовий договір на умовах неповного робочого часу має ознаки трудового договору про роботу за сумісництвом. Проте у випадку, коли за основним місцем роботи жінка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і одночасно виявила бажання приступити до роботи на умовах неповного робочого часу за посадою (професією), за якою вона працювала до відпустки і яка зберігається за нею на період перебування у такій відпустці, укладення окремого трудового договору за сумісництвом законодавством не передбачено. Відповідно до пункту 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 р. N 43 (далі - Положення), сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Цією ознакою (виконання роботи під час, вільний від виконання обов'язків за основним трудовим договором) сумісництво відрізняється від суміщення професій (посад). Пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 р. N 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)" передбачено, що суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником водночас зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи допускається на одному й тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно та не веде до погіршення якості продукції, виконання робіт, обслуговування населення. Згідно з абзацом сьомим пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за N 110, робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за основним місцем роботи працівника. <...> Відповідно до частини другої статті 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Ця норма закону дозволяє працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. Працівник, який уклав трудовий договір на роботу за сумісництвом, перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, фізичною особою і тому має право на оплачувану щорічну відпустку. Згідно з статтею 25 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон) сумісникам за їх бажанням в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи. Тобто, якщо за основним місцем роботи щорічна відпустка надається більшою тривалістю, ніж на роботі за сумісництвом, працівник на роботі за сумісництвом має право на відпустку без збереження заробітної плати на різницю днів тривалості відпусток. При наданні сумісникам щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (стаття 7 Закону) , за особливий характер праці (стаття 8 Закону) потрібно враховувати те, що ці відпустки надаються залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. У розрахунок часу, що дає право працівнику на зазначені щорічні додаткові відпустки, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах у шкідливих і важких умовах праці або з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад. Додаткова відпустка сумісникам за ненормований робочий день не надається, оскільки вони працюють за нормованим робочим часом (Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Мінпраці від 10.10.97 р. N 7) . Відповідно до статті 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Працівникам, які уклали трудовий договір за сумісництвом, оплата часу додаткових відпусток у зв'язку з навчанням не передбачена. Тому на період додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням, що надається за основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом слід надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно з пунктом 14 статті 25 Закону, яка надається в обов'язковому порядку працівнику-суміснику - терміном до закінчення відпустки за основним місцем роботи. <...> Перший заступник Міністра П.Розенко
Любов Іванівна

Доброго дня! З 1 вересня 2012 я вийшла на пенсію і пішла з роботи. Чи маю я право на премію за 2011-2012 н.р.?

Профспілка: Премія як додаткова частина заробітної плати може бути нарахована лише працівникам, тобто до звільнення. Якщо працівникові в місяці звільнення було нараховано премію, в день звільнення вона має бути виплачена.
Інна

чи можу я працювати у дитячому садочку якщо у мене вища освіта учителя початкових класів? І педагогічного стажу 16 років? Чи буде в мене підвищення категорії? Чи потрібна мені друга вища освіта дошкільне виховання?

Профспілка: Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, як такі, що  відповідають посаді, атестуються вихователі дошкільних навчальних закладів, які мають повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років. Окрім того, педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту" (02.08.2001 року), "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.
Оксана

Якщо вчитель був прийнятий на роботу за наказом з 6 годинним навантаження. Чи має він право вимагати від адміністрації повного 18 год. навантаження?

Профспілка: Якщо працівника було прийнято за трудовим договором на неповну ставку, адміністрація ЗНЗ не зобов’язана забезпечувати його годинами на повну ставку.
Оксана

Чи входяь в педстаж роки праці на посаді директора Будинку учнівської творчості?

Профспілка: Посада директора позашкільного навчального закладу внесена до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад,  робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.
Наталія

Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка, з наступних питань. Я викладач музичної школи. Працюю тут по сумісництву на 0,5 ставки. 1. Чи повинна я бути присутньою на роботі в канікулярний період? 2. Чи маю я право не відвідувати педради,а також громадські заходи (куди направляє нас керівництво, скажімо, для створення масовки), що проводяться у мій неробочий час? Дякую!

Профспілка: Графік роботи педагогічних працівників на канікулах визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та іншими локальними документами. Відповідно до ст.71 Кодексу законів про працю України допускається залучення працівників до роботи у вихідні дні з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації лише у виняткових випадках, зокрема для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна, відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків. Згідно зі ст. 72 Кодексу законів про працю України робота у вихідні дні компенсується, за згодою між працівником та роботодавцем, шляхом надання іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи (тобто роботи понад встановлену тривалість робочого дня)  тільки у таких виняткових випадках: 1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків; 2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування; 3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих; 4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником. В усіх інших випадках Ви маєте право відмовитися виконувати надурочні роботи.
Ірина

Сплачую профсоюзні внескі на основному місці роботи. Чи маю сплачувати внескі ще і з коштів за сумісництвом і на якій підставі? Дякую.

Профспілка: Членами Профспілки працівників освіти і науки України можуть бути особи, які не є членами інших профспілок. Якщо в Вашій установі, де ви працюєте за сумісництвом, створена первинна профспілкова організація, яка є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України, Ви можете написати заяву та перебувати на обліку і в цій організації, сплачувати внески та відповідно користуватися захистом трудових соціально-економічних прав за цим місцем роботи.
Олег

Вчитель зарубіжної літератури з навантаженням 13 год., стаж роботи більше 20 років, довантажений 0,5 ст., практичного психолога. Чи отримує доплату за вислугу років, якщо ні освіти ні стажу не має як психолог. С ув. Олег

Профспілка: Виплата надбавки за вислугу років не залежить від освіти. Розмір надбавки залежить від стажу на педагогічних посадах, затверджених КМУ. Наприклад, якщо працівник працював 7 років вчителем ЗНЗ та 4 роки вихователем ДНЗ, то його стаж для виплати надбавки за вислугу років складе 11 років. В Вашому випадку виплата надбавки за вислугу років (якщо стаж роботи на посаді вчителя більше 20 років)  повинна становити 30% посадового окладу та розповсюджуватися на все навантаження.
Володимир

Чи встановлюється надбавка до посадового окладу за вислугу років педагогічним працівникам з урахуванням підвищень посадового окладу передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці? (чи без врахування підвищень?)

Профспілка: В разі, якщо працівникові було встановлено підвищений посадовий оклад (наприклад за звання вчителя-методиста), йому має нараховуватися надбавка за вислугу років, на оклад, встановлений при тарифікації, тобто на підвищений.
Оксана

Доброго дня. В мене такі запитання: Я в 2013 році виходжу на пенсію. Маю 32 роки педстажу і 5 років навчання в педінституті, тобто разом 37 років. Чула, що якщо би було 40 років, то пенсія була б значно більша. Чи можна не оформлятися (продовжити контракт) і працювати далі ? Чи справді це підвищення буде суттєве? Чи має право директор коледжу брати на роботу сумісника, якщо основні працівники не мають повної ставки?

Профспілка: Страховий стаж впливає на розмір пенсії. Чи буде суттєво відрізнятися розмір пенсії при страховому стажі 37 та 40 років залежить не лише від стажу, а і від заробітної плати, яку отримував працівник. В Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України  на 2011–2015 роки міститься рекомендація  керівникам органів управління освітою, закладів та  установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам з метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії: - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.
lawer

чи потрібно проводити гуртки та факультативи на канікулах? Якщо так, то в якому документі це зазначено. Дякую.

Профспілка: Графік роботи педагогічних працівників на канікулах визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та іншими локальними документами.
Тетяна

Доброго дня. Якою повинна бути освіта для праці у школах Психологом. Чи обов'язково потрібно закінчувати магістратуру, або можна працювати у школі і спеціалісту психологом. (Я маю дві вищі освіти. За першою: Одеський Національний Морський Університет - Магіст Економіки. Друга вища освіта : Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. - Факультет ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ, Напрям : ПСИХОЛОГІЯ. Кваліфікація : спеціаліста.)Дякую.

Профспілка: Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №910 від 06.10. 2010 року передбачено, що практичні психологи повинні мати повну вищу освіту (тобто вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) зі спеціальності практична психологія, психологія.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці