Авторизація|
Ольга

отримую пенсію за вислугою років,як працівник освіти(вихователь) працюю на 0,5 ставки інструктором по праці. Чи маю я право працювати на 0.5 ставки вихователя по-сумісництву у вихідні дні?

Профспілка: Робота на посаді вихователя ДНЗ, вихователя групи продовженого дня ЗНЗ дає право на пенсію за вислугу років, а тому працювати на цій посаді, у тому числі і за сумісництвом, і одночасно отримувати пенсію за вислугу років не можна.
Марія

Скажіть будь ласка, як правильно нараховується зарплата вихователю ДНЗ,і відпускні.Я була в відпусці з 20.11.2012р по 04.12.2012р. В мене 8 категорія, освіта бакалавр, здобуваю спеціаліста.

Профспілка: Вихователю ДНЗ нараховується посадовий оклад, надбавка за престижність педагогічної праці (20% посадового окладу), надбавка за вислугу років (10-30% посадвового окладу), грошова допомога на оздоровлення при наданні відпустки (100% посадового окладу), грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків (до 100% посадового окладу раз в рік) та інші виплати і надбавки. Сума відпускних розраховується шляхом множення середньоденноі заробітноі плати за розрахунковий період на кількість календарних днів, що припадають на відпустку.
Галина

Як і за що призначають премію вчителям шкіл і як їх розподіляють?

Профспілка: Порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи затверджується керівником закладу за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
Іван

Чи може вихователь ДНЗ, який пішов на пенсію за вислугою років, працювати інструктором з фізичного виховання та отримувати пенсію за вислугою років

Профспілка: Посада інструктора фізичного виховання ДНЗ не передбачено Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909, а тому працівники мають право одночасно працювати на цій посаді та отримувати пенсію за вислугу років.
Алла

Працюю у школі вчителем. У мене 2 неповнолітніх дітей (до 15 років), знаю, що надається додаткова відпустка- мені нарахували 3 дні всього-59 календарних днів, мотивуючи тим, що максимальна відпустка не повинна перевищувати 59 календарних днів.Чи вірно нарахували мені відпустку?

Профспілка: Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів. Соціальна відпустка жінці, яка має двої дітей віком до 15 років, не належить до щорічної основної та додаткової відпусток, а тому може надаватися понад 59 календарних днів незалежно від тривалості щорічної відпустки.
Людмила

Якщо запис у трудовій книжці не підтверджується наказом. Чи зараховується у педстаж робота вожатої

Профспілка:        Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до п. „е” ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (за наявності спеціального стажу роботи не менше, ніж 25 років) та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909. Робота на посаді старшої піонервожатої зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.      Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”).
Анна

У мене навантаження 23 годин на тиждень. Тобто я повинна знаходитись у школі 23 години на тиждень - десь близько 5 годин на день??? Директор вимагає, щоб ми сиділи в школі від 35 до 40 годин на тиждень.

Профспілка: Робочий час педагогічного працівника складається з годин педагогічного навантаження та інших видів робіт (перевірка зошитів, класне керівництво, завідування кабінетом тощо). Тривалість робочого часу, у тому числі і тривалість перебування на робочому місці, встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників, трудовими договорами та іншими локальними документами.
Інна

Скільки годин на тиждень повинен працювати вихователь зі званням - методист?

Профспілка: Педагогічне навантаження(час на здійснення навчально-виховного процесу) вихователя ДНЗ - 30 годин на тиждень, вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин. Робочий час працівників встановлюєтьсяправилами внутрішнього трудового розпорядку.
Діана

Доброго дня! Підкажіть будьте ласкаві, якщо мій педагогічний стаж складає 25 років 1 місяць 10 днів чи мають право мені відмовити в пільговій пенції за перероблені дні після 25 років неоформивши пенцію вчасно

Профспілка: Працівник, який має стаж роботи 25 років на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, може звернутися за призначенням пенсії за вислугу років. При цьому, пенсія за вислугу років призначається лише при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.
Анна

Доброго дня!Працюю у школі другий рік,вагітна,маю старшу доньку 2 роки.Чи маю я право на позачергову відпустку не влітку,а раніше,наприклад,перед декретною відпусткою?Дякую!

Профспілка: Згідно зі ст. 20 Закону України "Про відпустки" до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.
Лана

Доброго дня. Знаходячись у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, вийшла на роботу (неповний робочий день, продовжую отримувати допомогу на дитину до 3 років). Дитина захворіла, видали лікарняний лист. На роботі мені сказали, що це - тільки підтвердження того, що я цей час не прогуляла, а оплачуватись цей лікарняний мені не буде, так як 2 соціальні допомоги не оплачуються. Але ж з мене виразовують податки на соцстрах, профспілкові внески....Чи можна оплатити хоча б частину (5 днів), чи взагалі дитячі лікарняні до 3 років не оплачуються? Чому ж тоді поліклініка дає лікарняний , а не довідку? Дякую за відповідь.

Профспілка: У разі хвороби жінки, що працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, а також у разі хвороби її старшої дитини у віці до 14-ти років, листок непрацездатності їй оплачується. Якщо в період, коли жінка отримує допомогу по догляду за дитиною,  захворіє дитина, у відпустці по догляду за якою жінка і перебуває, "лікарняний" для догляду за нею не видається, оскільки в цей період жінка вже одержує на неї  допомогу.
Валентина

Чи повинна виплачуватися надбавка за престижність праці та вислугу років у випадку коли я маю педнавантаження старшого викладача 1500 годин на одній кафедрі і педнавантаження викладача 800 годин на іншій? Мені ці надбавки виплачують там де я отримую повну ставку, а там де 0.5 - ні. У роздруківці по зарплаті йде трактація "суміщення". Всю свою роботу відображаю у табелі,як це вимагає керівництво.Тобто працюю як за сумісництвом , а платять як за суміщення. Різницю між цими поняттями розумію. Перед тим як звернутися в бухгалтерію хочу бути юридично підкованою.Допоможіть,будь-ласка.

Профспілка: Якщо педагогічний працівник виконує роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої на ставку, абсолютний розмір надбавки за престижність педагогічної праці відповідно зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи) незалежно від того, як виконується додаткова робота (на умовах сумісництва чи суміщення).     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ №1/9-385 від 25 травня 2011 року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Головам рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" з 1 січня 2010 року установлена надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) лише вищезазначеним категоріям педагогічних працівників. Обмеженість категорій педагогічних працівників, які мають право на цю надбавку, призводить до соціальної напруги у педагогічних колективах. Значна кількість педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах не мають права на встановлення цієї надбавки. Також позбавлені права на таку надбавку педагогічні працівники, які працюють у закладах і установах соціального захисту населення, охорони здоров’я, культури та інших відомств. На сьогодні така надбавка встановлюється працівникам лише за займаною посадою. Специфіка роботи у сфері освіти така, що працівникам навчальних закладів (у т.ч. не педагогічним) надано право вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому ж закладі (п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102). При цьому таким працівникам надбавка за викладацькі години не встановлюється, що також приводить до соціальної нерівності в оплаті праці педагогічних працівників. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" з 1 вересня 2011 р. передбачено встановлення такої надбавки усім категоріям педагогічних працівників. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373 саме з 1 вересня ц.р. втрачає чинність постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1130 і надбавка в  розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) встановлюватиметься усім педагогічним працівникам, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, усіх навчальних закладів, інших установ і закладів незалежно від відомчого підпорядкування. Надбавка встановлюватиметься до посадового окладу (ставки заробітної плати, у т.ч. годинної), визначених з урахуванням підвищень, передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці. Надбавка встановлюватиметься незалежно від установлених за іншими нормативно-правовими актами надбавок і доплат. Якщо педагогічний працівник виконує роботу обсягом менше або більше норми, передбаченою ставкою заробітної плати, абсолютний розмір надбавки відповідно зменшуватиметься або збільшуватиметься пропорційно навантаженню (обсягу роботи). Надбавка встановлюватиметься педагогічним працівникам як за основною посадою, так і за сумісництвом. Також надбавка встановлюватиметься на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником. Тобто, якщо працівники закладу (у т.ч. і не педагогічні), крім своєї основної роботи за посадою у тому самому навчальному закладі ведуть викладацьку роботу чи заняття з гуртками (п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102), то така надбавка нараховуватиметься і на викладацькі (гурткові) години. Заступник Міністра       П.М. Куліков
Лана

Доброго дня. Знаходячись у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, вийшла на роботу (неповний робочий день, продовжую отримувати допомогу на дитину до 3 років). Дитина захворіла, видали лікарняний лист. На роботі мені сказали, що це - тільки підтвердження того, що я цей час не прогуляла, а оплачуватись цей лікарняний мені не буде, так як 2 соціальні допомоги не оплачуються. Але ж з мене виразовують податки на соцстрах, профспілкові внески....Чи можна оплатити хоча б частину (5 днів), чи взагалі дитячі лікарняні до 3 років не оплачуються? Чому ж тоді поліклініка дає лікарняний , а не довідку? Дякую за відповідь.

Профспілка: У разі хвороби жінки, що працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, а також у разі хвороби її старшої дитини у віці до 14-ти років, листок непрацездатності їй оплачується. Якщо в період, коли жінка отримує допомогу по догляду за дитиною,  захворіє дитина, у відпустці по догляду за якою жінка і перебуває, "лікарняний" для догляду за нею не видається, оскільки в цей період жінка вже одержує на неї  допомогу.
Володимир

Чи зараховується час перебування на лікарняному та час перебування у відпустці за власний рахунок (за вимогою адміністрації) до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугою років?

Профспілка: Час перебування в стані непрацездатності та відпустці без збереження заробітної плати в період роботи на посадах, який дає право на пенсію за вислугу років, зараховується до стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років.
Даша

1 вересня цього року приходиться на вихідний. Всі працівники школи в цей день повинні бути на роботі, звісно без оплати. Як бути в цій ситуації вчителю та адміністрвції школи

Профспілка: Згідно зі ст. 72 Кодексу законів про працю України робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Даша

Я працюю в школі 18 років вчителем біології.Мені здійснюється оплата за вислугою років за 18 р. роботи. Я працювала піонервожатою 8 місяців та 27 днів до вступу в педінститут. Поясніть, чи враховується стаж вожатої при виході на пенсію за вислугою років? Чому мені не враховують в оплаті за педагогічний стаж майже 9 місяців безпосередньої роботи з дітьми?

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до п. „е” ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (за наявності спеціального стажу роботи не менше, ніж 25 років) та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (зі змінами). Робота на посаді старшої піонервожатої зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років. Час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 1 квітня 1991 року зараховується до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам.
Оксана

У 2007 році вчителя поч.кл.(освіта середня)перевели на пед.організатора (за відсутності класу). З 2007 по 2011 працювала пед.організатором, з 2011 по 2012 працювала на 0,5ст. бібліотекаря та 0,5ст вихователя ГПД(основне). На 2012-2013 н.р. вчитель вимагає, щоб їй дали клас(є вакансія). Чи повинен директор віддати вчителю клас, адже з 2007 р. вона не викладала,курси не проходила, атестувалася ще у 2003 році? Якими документами це підтвердити.Дякую.

Профспілка: Якщо працівника за його згодою було переведено з посади вчителя на посаду педагога-організатора, бібліотекаря, вихователя ГПД чи на будь-яку іншу посаду, надання йому навчантаження учителя чи переведення на посаду учителя здійснюється за згодою сторін (роботодавця та працівника).
Олена

На даний час працюю директором школи і викладаю біологію.Педагогічний стаж 25 років. Чи маю право піти на пенсію "за вислугою" і при цьому залишитися директором школи не викладаючи жодного предмета

Профспілка: Посада директора ЗНЗ передбачена переліком посад, які дають право на пенсію за вислугу років. А тому одночасно працювати на посаді директора ЗНЗ та отримувати пенсію за вислугу років не можна.
Наталія

Доброго дня! Поясніть таку ситуацію: маю навантаження вчителя-предметника 18 годин та 0,25 ставки заступника директора з науково-методичної роботи. Директор стверджує, що я повинна щодня відпрацювати 2 години заступником. Чи правомірні його дії?

Профспілка: Якщо Ви прийняті заступником директора за сумісництвом, то Ваше виконання роботи заступника (10 годин на тиждень) має здійснюватися у позаосновний робочий час. Якщо Вас довантажили годинами заступника директора без прийому на цю посаду за сумісництвом, то виконання роботи заступника може виконуватися в основний робочий час.
Ростислав

Скільки годин повинен працювати заступник директора, який працює на 0,75 ставки заступника і тарифікований на 7 год хімії?

Профспілка: Якщо інше не передбачено трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими документами в закладі, - робочий час заступника диретора на ставку складає 40 годин на тиждень, на 0,5 ставки - 20 годин на тиждень, на 0,75 ставки - 30 годин на тиждень. Виконання годин вчителя хімії може виконуватися в основний робочий час.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці