Авторизація|
Валентина

Добрый день! Помогите разобраться с наполняемостью группы продленного дня для воспитателя, который работает на 0,5 оклада - 20 часов в неделю. Сколько детей должно быть в группе продленного дня ???? Спасибо!!!

Профспілка: Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.2002 року "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" наповнюваність груп продовженого дня ЗНЗ не повинна перевищувати 30 осіб.
Володимир

В нашому навчальному закладі є кілька педагогів, що мають суміжні спеціальності за дипломом. Один з них, маючи спеціальність вчителя англійської та німецької мов, прийнятий на посаду вчителя англійської мови. Він викладає у більшості класів англійську та німецьку мови. Я ж теж маю спеціальність за дипломом вчитель української мови та літератури і німецької мови, прийнятий на посаду вчителя німецької мови, але у звязку зі зменшенням кількості класів викладаю предмет "історія рідного краю". Чи маю я право претендувати на викладання німецької мови, а "історію рідного краю" хай викладає інший вчитель.

Профспілка: Законодавством передбачено обов'язок роботодавця навантажити працівника повним навантаженням (неповним - за попередньою згодою працівника). Обов'язку навантажувати працівника тимим предметами, які бажає саме працівник (якщо інше не передбачено трудовим договором), роботодавець не має. Тому, якщо Ваша освіта дозволяє викладати "історію рідного краю", керівництво навчального закладу може довантажити Вас цим предметом.
Олександра

Як визначити кількість днів основної та додаткової відпустки працівнику ВНЗ за посадодю зав. відділом аспірантури, якими нормативними актами потрібно керуватися?

Профспілка: Завідувачу відділення аспірантури ВНЗ згідно з Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. N 346, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів. Надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день може передбачатися колективним договором, який діє в ВНЗ
Любов

Доброго дня! Я працюю в ДНЗ практичним психологом, є членом профспілки, зараз знаходжусь в декретній відпустці. Чи маю я право на надання матеріальної допомоги від профспілки у зв'язку з народженням дитини, і в якій сумі?

Профспілка: Рішення про видачу грошової допомоги за рахунок коштів Профспілки приймається відповідно до Положення про надання грошової допомоги (премії) членам Профспілки та інших документів.
Галина

Працюючи лікарем дерматологом знаходилась у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, після якої була звільнена в 2005 році і зарахована на посаду викладача дерматовенерології медичного ВНЗ. Чи зараховується стаж лікаря дерматолога або відпустка по догляду за дитиною до 3-х років до педагогічного стажу що дає право на виплату доплати за вислугу років?

Профспілка: До стажу педагогічної роботи зараховується час перебування громадян України на військовій службі, час перебування у відпустці по догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею  трирічного  віку  та відпустка  без  збереження заробітної плати (частини третя і шоста статті 179 Кодексу законів про працю України).
Оксана

Добрий вечір! Я за дипломом вчитель математики і атестуюся як вчитель математики, хоча викладаю і інформатику. В травні при оголошенні попереднього тижневого навантаження мені прочитали 4 години інформатики. А математикою довантажили завуча ( вчителя фізики ). На моє прохання пояснити це, директор пояснює, що завуч довше працює в гімназії.Дайте будь ласка відповідь із зазначенням статей, на які мені опиратися, захищаючись перед дирекцією. Дякую!!!!!!!!!!

Профспілка: Законодавством не встановлено обов’язку роботодавця погоджувати з працівником предмети, години, з  яких надаються працівникові. Проте, навантаження, менше ставки, встановлюється лише з письмової згоди працівника. Окрім того, розподіл навантаження погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє у Вашому закладі.
Вікторія

До 2002 року працювала лікарем, 2002 - 2005 декретна відпустка, а з 2005 року працюю викладачем у ВНЗ.Чи враховується декретна відпустка до стажу при виплаті відсотків за вислугу років ? Дякую

Профспілка: До стажу педагогічної роботи зараховується час перебування громадян України на військовій службі, час перебування у відпустці по догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею  трирічного  віку  та відпустка  без  збереження заробітної плати (частини третя і шоста статті 179 Кодексу законів про працю України)
Роки відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами виключаються з між атестаційного періоду, а тому атестуватися Вам необхідно у 2012-2013 навчальному році.

Роки відпустки у  зв’язку з вагітністю та пологами виключаються з між атестаційного періоду, а тому атестуватися Вам необхідно у 2012-2013 навчальному році.

Профспілка: Здравствуйте. Я аттестовалась в 2006-2007 уч.г., ушла в декретный отпуск в ноябре 2007 (родила в январе 2008). Вышла на работу 1 сентября 2009. Когда очередная аттестация? Спасибо.
Коваленко

Як нарахувати выдпускні працівнику за попередні роки, який вийшов із декретної відпустки?

Профспілка:    Обчислення середньої заробітної плати для виплати відпускних:     « Обчислення середньої заробітної плати  для   оплати   часу щорічної  відпустки,  додаткових  відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки,  додаткової відпустки  працівникам,  які  мають дітей,  або  для  виплати  компенсації  за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні  12  календарних  місяців роботи,   що   передують  місяцю  надання  відпустки  або  виплати компенсації за невикористані відпустки. ( Абзац перший пункту 2  в редакції Постанови КМ N 185 ( 185-97-п ) від 24.02.97 )      Працівникові, який пропрацював на підприємстві,  в  установі, організації  менше  року,  середня  заробітна  плата  обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи,  тобто з першого  числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається  відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку. ( Абзац другий пункту 2  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1398 ( 1398-99-п ) від 30.07.99 )      У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і середньомісячна  заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні  2  календарні  місяці  роботи, що передують події, з якою пов'язана  відповідна  виплата.  Працівникам,  які пропрацювали на підприємстві,  в  установі,  організації  менше  двох  календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично  відпрацьований  час. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1266  ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )      Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник  не працював,  середня  заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за  попередні  два  місяці  роботи.  Якщо  і  протягом цих місяців працівник  не  відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата  обчислюється відповідно до останнього абзацу пункту 4 цього Порядку. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1398 ( 1398-99-п ) від 30.07.99 )      Працівникам плаваючого     складу    суден    флоту    рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва,  з урахуванням значного коливання протягом року  заробітної  плати,  в  інших  випадках  збереження середньої заробітної  плати  вона може обчислюватись виходячи з виплат за 12 календарних місяців. ( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1266 ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )      Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або  з  інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково,  виключається з  розрахункового періоду.      У   разі   зміни  структури  заробітної  плати  з  одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної  влади та   органів   місцевого   самоврядування   відповідно   до  актів законодавства  період  до   зміни   структури   заробітної   плати виключається з розрахункового періоду. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1132 ( 1132-2005-п ) від 30.11.2005 )      У разі  коли  зміна  структури  заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної  влади та  органів місцевого самоврядування відбулася у період,  протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли  заробітна  плата  у  розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати  провадиться  з  урахуванням виплат,  передбачених  працівникові згідно з умовами оплати праці, що  встановлені  після  підвищення  посадових  окладів.  ( Пункт 2 доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1132 ( 1132-2005-п ) від 30.11.2005 )      Для працівників з відрядною оплатою праці у разі  відсутності оперативних  даних  для  розрахунку  заробітку  за останній місяць розрахункового періоду він може  замінюватись  іншим  місяцем,  що безпосередньо передує розрахунковому періоду.»
Віта

в якому розмірі виплачується матеріальна допомога вихователю дитячого навчального закладу який працює на 1,3 ставки

Профспілка: Грошова допомога виплачується у розмірі посадового окладу, встановленого при тарифікації.
Надія

Добрий день!!Прошу пояснити мені слідуюче : з 13 грудня 1988 року по 1 вересня 1999 року я працювала в школі старшою піонервожатою, а з 1 вересня 1999 року по 1 вересня 2004 -вчителем,з 1вересня 2004 і по цей час – заступником директора з виховної роботи і вчителем. За станом здоров'я хотіла б піти на пенсію за вислугою років( коли матиму 25 років педстажу). Як пересічна людина, потребую консультації фахівця. Я зрозуміла,що після 1 січня 1992 року робота на посаді старшої піонервожатої не зараховується до спеціального стажу.Але є лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2011 р. за № 10/2-724, у якому стверджується про ідентичність посадових обов’язків працівників, які займають посади педагогів-організаторів або старших вожатих, та відповідно про можливість зарахування періоду роботи на посаді старшого вожатого до спеціального стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за вислугу років. У районному відділенні ПФУ мені сказали, що цей лист не є документом, який підтверджує моє право на пільгову пенсію. Вибачте, уточніть, будь ласка, чи у моєму конкретному випадку я маю право на вихід на пенсію за вислугою років ? Що мені робити у моєму випадку, на які документи опиратися? Дякую.

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до п. „е” ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (зі змінами). Управління ПФУ, в першу чергу, при призначенні пенсії керується нормативно-правовими актами, які регулюють питання пенсійного забезпечення. Проте, зважаючи на наявність листа МОНУ, який роз’яснює питання призначення пенсії за вислугу років працівникам, які працювали на посадах піонервожатих, Ви можете наполягати на зарахуванні відповідних періодів роботи до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років. При відмові управлінням ПФУ зарахувати цей період, Ви можете звернутися зі скаргою до вищестоящого управління ПФУ чи до суду.
Олена

Скажіть, будь ласка, чи повинна виплачуватись одноразова допомога на оздоровлення під час відпустки музкерівнику. Дякую!

Профспілка: Музичний керівник, як педагогічний працівник, має право на виплату оздоровчих при наданні відпустки.
Олександр

Скажіть, будь-ласка, чи існує доплата за сумісницво посади вчителя фізики і посади лаборанта фізики в школі згідно закону.

Профспілка: Якщо Ви працюєте на посаді лаборанта за сумісництвом, Вам повинні здійснювати оплату за фактично виконану роботу. Якщо на Вас наказом директора поклали обов’язки лаборанта за суміщенням, Вам повинні встановити доплату у розмірі до 50% посадового окладу.
Наталія

Добрий день! Дякую за відповідь. Маю до вас ще запитання. Договір про роботу  з цим працівником на неповну ставку не укладався. Як бути в цій ситуації? Чи повинні ми цього вчителя обовязково забезпечувати годинами на ставку?

Профспілка: Якщо з працівником було укладено договір на повну ставку, то при розподілі навантаження встановити менше ставки можна лише у тому разі, якщо він дасть письмову згоду на це.
Юлія

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи повинна я проходити у 2014 році чергові курси підвищення кваліфікації перед атестацією, якщо я у 2014 році закінчую навчання на здобуття другої вищої освіти без відрива від виробництва?

Профспілка:      Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.      Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.   Таким чином, в період перших п’яти років роботи після закінчення вищого навчального закладу, Вам можна не проходити підвищення кваліфікації.
Олег

Чи входиь в загальний стаж навчання на підготовчому відділенні (денної форми навчання) університету

Профспілка: Навчання  у  вищих  і  середніх  спеціальних   навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів,  підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в  аспірантурі,  докторантурі  і клінічній ординатурі до 2004 року зараховується до загального трудового (страхового) стажу.
Любов

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, розібратися у юридичних моментах повернення повного педагогічного навантаження після декретної відпустки. До декретної відпустки я мала педагогічне навантаження – 21 год., за мною був закріплений кабінет, який оплачувався ( була завідуючою цим кабінетом 7 років – з 1997 – по 2004 р.). У 2010 -20011н.р. після повернення з декретної відпустки по догляду за дитиною до 6 років (довідка ЛКК від 18.05.2010р. надавалась адміністрації школи) я згідно законодавства (Кодекс законів про працю України стаття 56 «Про неповний робочий час») мала право на поступове повернення педагогічного навантаження. У 2010 – 2011н.р. я мала неповний робочий тиждень – 15 год., у 2011 – 2012н.р. я мала 19 год., але навантаження було розподілено на 4 дні, у мене був методичний день. Довідка ЛКК поновлювалась кожні 6 місяців, остання була видана 11.05.2011р.; після мого виходу на роботу вона не надавалась адміністрації школи, бо я вже працювала, дитину у час моєї відсутності доглядала бабуся. Дитині виповнилось 6 років у грудні 2011року, тобто всередині 2011 – 2012 н.р. На період моєї відпустки години навчального навантаження тимчасово передавались іншим вчителям. За кабінетом, за який я отримувала доплату до декретної відпустки, теж були закріплені інші вчителі: спершу одна завідуюча, потім інша. Згідно Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 12.03.2001р. №1/9 – 98 щодо орієнтовного переліку наказів Наказ про призначення відповідальних та встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами видається на один навчальний рік у серпні. У 2010 – 2011н.р. завідуючою кабінетом була вчитель, яка завідувала кабінетом у період моєї декретної відпустки, так як я працювала в умовах неповного робочого тижня. Але від завідування кабінетом я не відмовлялась. У 2011 – 2012 н.р. завідуюча отримувала за кабінет доплату, яка була встановлена на рік. Згідно Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 12.03.2001р. №1/9 – 98 щодо орієнтовного переліку наказів і з етичних міркувань (вчитель збиралась працювати останній рік і йти на пенсію за вислугою років) я не прохала посеред навчального року повернення завідування кабінетом, за який я отримувала доплату до декретної відпустки. За час моєї відсутності у кабінеті проводились ремонти за кошти батьків дітей, які були закріплені за даним кабінетом. До декретної відпустки за кошти батьків дітей, які були моїми випускниками , теж проводились ремонтні роботи, кабінет оплачувався. На методичні матеріали вчителів, які були закріплені за кабінетом на період моєї декретної відпустки по догляду за дитиною, я не претендую. Маю власні матеріали і бажаю оформити кабінет своїми методичними матеріалами. У новому 2012 – 2013 н.р. відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» розділ 4, стаття 25 «про педагогічне навантаження», Кодексу законів про працю України стаття 56, Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 12. 03. 2001р. №1/9 – 98 щодо орієнтовного переліку наказів я прохаю повернути мені не лише навчальні години а і завідування кабінетом, за який я отримувала доплату до декретної відпустки. Згідно з вимогами ч.3 статті 56 Кодексу законів про працю України робота на умовах неповного робочого часу не тягнула за собою будь – яких обмежень обсягу трудових прав працівника, умови праці, її оплата не можуть бути гірші, ніж до відпустки по догляду за дитиною. Дайте мені, будь ласка, відповідь про те, чи маю я право у цьому навчальному році повернути собі навчальне навантаження і кабінет, який оплачувався до декретної відпустки. Чи має право адміністрація школи залишити кабінет, який оплачувався мені до декретної відпустки іншому вчителеві, який працював у кабінеті під час моєї декретної відпустки і коли я працювала неповний робочий тиждень, а мені пропонувати інший кабінет, який не буде оплачуватись? Які права у мене і у вчителя, який працював на моєму місці? Чи мала я право повернути собі завідування кабінетом всередині навчального року, коли дитині виповнилось 6 років (закінчився термін дії довідки ЛКК), якщо на весь цей навчальний рік був призначений інший завідуючий кабінетом і йому кабінет оплачувався (адже згідно Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 12. 03. 2001р. №1/9 – 98 щодо орієнтовного переліку наказів цей наказ про призначення діє весь навчальний рік). Так як моє навчальне навантаження на період декретної відпустки було розподілено між вчителями школи, чи повинні були письмово попереджувати вчителя, який завідував кабінетом у період моєї декретної відпустки, що він працюватиме у кабінеті, який до декрету оплачувався іншому вчителеві? Допоможіть мені, будь ласка, порадою, як повернути собі повне педагогічне навантаження, буду дуже вдячна за допомогу.

Профспілка: При виході із відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до трьох років чи по догляду за дитиною до досягнення 6 років за працівником зберігається місце роботи та заробітна плата. Таким чином, при виході на роботу з відпустки Вам повинні були встановити навантаження відповідно до умов, укладеного трудового договору, а також доплату за завідування кабінетом. При тарифікації на наступний навчальний рік директор за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації має право покласти обов’язки із завідування кабінетом на Вас чи на іншого працівника. Законодавством не встановлено обов’язку письмового попередження учителя, якому на період відпустки іншого працівника встановлено обов’язки із завідування кабінетом про строк виконання таких обов’язків та про те «що він працюватиме у кабінеті, який до декрету оплачувався іншому вчителеві». При знятті обов’язків з завідування кабінетом з одного працівника та покладенні їх на іншого працівника, роботодавець повинен попередити працівника про зміну істотних умов праці не пізніше, ніж за 2 місяці (зазвичай таке повідомлення здійснюється при попередній комплектації в кінці навчального року).
Наталія

Якщо вчитель прийнятий на роботу з неповним навантаженням, згідно наказу. Чи має він право вимагати від адміністрації повного навантаження і чи потрібна письмова згода вчителя на неповне навантаження кожного року? Дякую.

Профспілка: Якщо з працівником було укладено договір про роботу на неповну ставку, роботодавець має право встановити навантаження відповідно до умов трудового договору. Якщо працівникові надається навантаження не менше, ніж те, яке було передбачене умовами трудового договору при прийомі на роботу, погоджувати його з працівником не обов’язково.
Оксана

чи може роботодавець звільнити працівника, не надавши відпустки, та оздоровчих, а тільки виплатити йому грошову компенсацію за невикористану відпустку?

Профспілка: У разі, якщо працівник перед звільненням не заявив про своє бажання згідно зі ст. 3 Закону України «Про відпустки» скористатися відпусткою, йому можуть виплатити компенсацію за невикористані дні відпустки. При виплаті компенсації оздоровчі не надаються.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці