Авторизація|
Розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі


Розподіл педагогічного навантаження  у загальноосвітньому навчальному закладіРозподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освітою.
Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України).
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.
Незалежно від віку чи досвіду роботи працівника педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою.


Марина

В школе, согласно тарификационному приказу, некоторые учебные часы вынесены на вакансию по состоянию на 01.09.2013 г. Можно ли их распределить с 02.09.2013 г., приняв на работу нового учителя? Существуют ли временные ограничения при приёме на работу новых учителей?

Профспілка: 1. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії, Галузевою угодою між МОНУ та ЦК Профспілки передбачена рекомендація: - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку. 2. Тимчасових обмежень щодо прийому нових працівників на вакантні посади в загальноосвітні навчальні заклади законодавством не передбачено.
Ольга

В нашїй школі працює два вчителя англ.мови (я і ще вчителька). В викладаю ІМ в даній школі з 2008 р., а інша була призначена тільки минулого року на 0,5 ставки(1-4 кл.), які забрали в мене.На наступний рік в нашій школі залишається 9 класів, а в мене 13 годин.Чи має право директор не надати мені повного навантаження 18 год. за рахунок 1-4 класів в яких викладае інший вчитель, якщо на 13 год. я не згідна працювати? Буду дуже вдячна за відповідь!

Профспілка: Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Юрій

После окончания 2012-2013 учебного года в специализированной школе - интернат"Казацкий лицей"произошли сокращения учебных групп и в соответствии с этим изменилось штатное расписание. Некоторых учителей и работников сократили, а мне в предварительной педагогической нагрузке директор предложил только 5 часов преподавания предмета "Захист Вітчизни", мотивируя тем, что я принят и это записана в моей трудовой книжке на эту должность.Не предлагалось перехода уже на другую не педагогическую работу. Хотя уже как 10 последних лет в соответствии с дипломом имею квалификацию специалиста учителя допризывной подготовки и истории 1 категории. В качестве преподавателя "Захист Вітчизни"(0,25с т), истории(0,3 ст) и руководителя кружка (0,5 ст) проработал с полной 18 часовой нагрузкой более 7 лет. При общем педагогическом стаже 20 лет не имел взысканий, но имел благодарности. Вопросы:1.Какой порядок выхода из этой ситуации предусматривает трудовое законодательство.2.Влияет на положительное разрешение трудового спора мои жизненные условия: Жена инвалид 3 группы и я имею 2 несовершеннолетних детей.3. Не лучше ли пойти под сокращения (возможно ли это)? Кстати преподавателя истории, имеющего не более 5 лет педагогического стажа, но председателя профкома нашего учебного заведения, с низшей от моей категории до грузили до ставки даже часами предмета не соответствующем его дипломной специальности. Прошу прокомментировать все описанные юридические моменты трудового спора!

Профспілка: Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством.Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці. Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: 1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців; 2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; 4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; 5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання; 8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України; 9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України
Марія

Доброго дня!Прошу надати консультацію щодо пед. навантаження. Я була прийнята на роботу з повним навантаженням.Цього року мені надали підписати попередження про не повне навантаження. Я відмовилась.Адміністрація склала акт про те ,що вони мене попередили.Чи правомірні їхні дії? Чи мають вони право перевести мене на неповну ставку без моєї згоди?

Профспілка: Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством. При порушенні Ваших прав, радимо звертатися в первинну, районну (міську) організацію Профспілки.
Олена

Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам навантаження відповідно до укладеного трудового договору та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством. При порушенні Ваших прав, радимо звертатися в первинну, районну (мыську) організацію Профспілки.

Профспілка: Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством. При порушенні Ваших прав, радимо звертатися в первинну, районну (мыську) організацію Профспілки.
Василь

Хто має переваги у читанні предмета "Технології" у ЗНЗ, учитель інформатики ( за фахом фізик) чи вчитель трудового навчання (за фахом учитель фізичної культури)?

Профспілка: Законодавством не передбачено переваг при встановленні навантаження з даного предмету для жодного із цих працівників.
Тетяна

Чи має пільги мати-одиначка при розподілі годин

Профспілка: Законодавством не встановлено пільг при розподілі навантаження для матерів, які самі виховують дітей.
Володимир

В нашому навчальному закладі є кілька педагогів, що мають суміжні спеціальності за дипломом. Один з них, маючи спеціальність вчителя англійської та німецької мов, прийнятий на посаду вчителя англійської мови. Він викладає у більшості класів англійську та німецьку мови. Я ж теж маю спеціальність за дипломом вчитель української мови та літератури і німецької мови, прийнятий на посаду вчителя німецької мови, але у звязку зі зменшенням кількості класів викладаю предмет "історія рідного краю". Чи маю я право претендувати на викладання німецької мови, а "історію рідного краю" хай викладає інший вчитель.

Профспілка: Законодавством передбачено обов'язок роботодавця навантажити працівника повним навантаженням (неповним - за попередньою згодою працівника). Обов'язку навантажувати працівника тимим предметами, які бажає саме працівник (якщо інше не передбачено трудовим договором), роботодавець не має. Тому, якщо Ваша освіта дозволяє викладати "історію рідного краю", керівництво навчального закладу може довантажити Вас цим предметом.
Оксана

Добрий вечір! Я за дипломом вчитель математики і атестуюся як вчитель математики, хоча викладаю і інформатику. В травні при оголошенні попереднього тижневого навантаження мені прочитали 4 години інформатики. А математикою довантажили завуча ( вчителя фізики ). На моє прохання пояснити це, директор пояснює, що завуч довше працює в гімназії.Дайте будь ласка відповідь із зазначенням статей, на які мені опиратися, захищаючись перед дирекцією. Дякую!!!!!!!!!!

Профспілка: Законодавством не встановлено обов’язку роботодавця погоджувати з працівником предмети, години, з  яких надаються працівникові. Проте, навантаження, менше ставки, встановлюється лише з письмової згоди працівника. Окрім того, розподіл навантаження погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє у Вашому закладі.
Наталія

Добрий день! Дякую за відповідь. Маю до вас ще запитання. Договір про роботу  з цим працівником на неповну ставку не укладався. Як бути в цій ситуації? Чи повинні ми цього вчителя обовязково забезпечувати годинами на ставку?

Профспілка: Якщо з працівником було укладено договір на повну ставку, то при розподілі навантаження встановити менше ставки можна лише у тому разі, якщо він дасть письмову згоду на це.
Любов

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, розібратися у юридичних моментах повернення повного педагогічного навантаження після декретної відпустки. До декретної відпустки я мала педагогічне навантаження – 21 год., за мною був закріплений кабінет, який оплачувався ( була завідуючою цим кабінетом 7 років – з 1997 – по 2004 р.). У 2010 -20011н.р. після повернення з декретної відпустки по догляду за дитиною до 6 років (довідка ЛКК від 18.05.2010р. надавалась адміністрації школи) я згідно законодавства (Кодекс законів про працю України стаття 56 «Про неповний робочий час») мала право на поступове повернення педагогічного навантаження. У 2010 – 2011н.р. я мала неповний робочий тиждень – 15 год., у 2011 – 2012н.р. я мала 19 год., але навантаження було розподілено на 4 дні, у мене був методичний день. Довідка ЛКК поновлювалась кожні 6 місяців, остання була видана 11.05.2011р.; після мого виходу на роботу вона не надавалась адміністрації школи, бо я вже працювала, дитину у час моєї відсутності доглядала бабуся. Дитині виповнилось 6 років у грудні 2011року, тобто всередині 2011 – 2012 н.р. На період моєї відпустки години навчального навантаження тимчасово передавались іншим вчителям. За кабінетом, за який я отримувала доплату до декретної відпустки, теж були закріплені інші вчителі: спершу одна завідуюча, потім інша. Згідно Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 12.03.2001р. №1/9 – 98 щодо орієнтовного переліку наказів Наказ про призначення відповідальних та встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами видається на один навчальний рік у серпні. У 2010 – 2011н.р. завідуючою кабінетом була вчитель, яка завідувала кабінетом у період моєї декретної відпустки, так як я працювала в умовах неповного робочого тижня. Але від завідування кабінетом я не відмовлялась. У 2011 – 2012 н.р. завідуюча отримувала за кабінет доплату, яка була встановлена на рік. Згідно Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 12.03.2001р. №1/9 – 98 щодо орієнтовного переліку наказів і з етичних міркувань (вчитель збиралась працювати останній рік і йти на пенсію за вислугою років) я не прохала посеред навчального року повернення завідування кабінетом, за який я отримувала доплату до декретної відпустки. За час моєї відсутності у кабінеті проводились ремонти за кошти батьків дітей, які були закріплені за даним кабінетом. До декретної відпустки за кошти батьків дітей, які були моїми випускниками , теж проводились ремонтні роботи, кабінет оплачувався. На методичні матеріали вчителів, які були закріплені за кабінетом на період моєї декретної відпустки по догляду за дитиною, я не претендую. Маю власні матеріали і бажаю оформити кабінет своїми методичними матеріалами. У новому 2012 – 2013 н.р. відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» розділ 4, стаття 25 «про педагогічне навантаження», Кодексу законів про працю України стаття 56, Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 12. 03. 2001р. №1/9 – 98 щодо орієнтовного переліку наказів я прохаю повернути мені не лише навчальні години а і завідування кабінетом, за який я отримувала доплату до декретної відпустки. Згідно з вимогами ч.3 статті 56 Кодексу законів про працю України робота на умовах неповного робочого часу не тягнула за собою будь – яких обмежень обсягу трудових прав працівника, умови праці, її оплата не можуть бути гірші, ніж до відпустки по догляду за дитиною. Дайте мені, будь ласка, відповідь про те, чи маю я право у цьому навчальному році повернути собі навчальне навантаження і кабінет, який оплачувався до декретної відпустки. Чи має право адміністрація школи залишити кабінет, який оплачувався мені до декретної відпустки іншому вчителеві, який працював у кабінеті під час моєї декретної відпустки і коли я працювала неповний робочий тиждень, а мені пропонувати інший кабінет, який не буде оплачуватись? Які права у мене і у вчителя, який працював на моєму місці? Чи мала я право повернути собі завідування кабінетом всередині навчального року, коли дитині виповнилось 6 років (закінчився термін дії довідки ЛКК), якщо на весь цей навчальний рік був призначений інший завідуючий кабінетом і йому кабінет оплачувався (адже згідно Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 12. 03. 2001р. №1/9 – 98 щодо орієнтовного переліку наказів цей наказ про призначення діє весь навчальний рік). Так як моє навчальне навантаження на період декретної відпустки було розподілено між вчителями школи, чи повинні були письмово попереджувати вчителя, який завідував кабінетом у період моєї декретної відпустки, що він працюватиме у кабінеті, який до декрету оплачувався іншому вчителеві? Допоможіть мені, будь ласка, порадою, як повернути собі повне педагогічне навантаження, буду дуже вдячна за допомогу.

Профспілка: При виході із відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до трьох років чи по догляду за дитиною до досягнення 6 років за працівником зберігається місце роботи та заробітна плата. Таким чином, при виході на роботу з відпустки Вам повинні були встановити навантаження відповідно до умов, укладеного трудового договору, а також доплату за завідування кабінетом. При тарифікації на наступний навчальний рік директор за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації має право покласти обов’язки із завідування кабінетом на Вас чи на іншого працівника. Законодавством не встановлено обов’язку письмового попередження учителя, якому на період відпустки іншого працівника встановлено обов’язки із завідування кабінетом про строк виконання таких обов’язків та про те «що він працюватиме у кабінеті, який до декрету оплачувався іншому вчителеві». При знятті обов’язків з завідування кабінетом з одного працівника та покладенні їх на іншого працівника, роботодавець повинен попередити працівника про зміну істотних умов праці не пізніше, ніж за 2 місяці (зазвичай таке повідомлення здійснюється при попередній комплектації в кінці навчального року).
Наталія

Якщо вчитель прийнятий на роботу з неповним навантаженням, згідно наказу. Чи має він право вимагати від адміністрації повного навантаження і чи потрібна письмова згода вчителя на неповне навантаження кожного року? Дякую.

Профспілка: Якщо з працівником було укладено договір про роботу на неповну ставку, роботодавець має право встановити навантаження відповідно до умов трудового договору. Якщо працівникові надається навантаження не менше, ніж те, яке було передбачене умовами трудового договору при прийомі на роботу, погоджувати його з працівником не обов’язково.
Наталія

Якщо вчитель був прийнятий на роботу за наказом з 6 годинним навантаження. Чи має він право вимагати від адміністрації повного 18 год. навантаження?

Профспілка: Якщо з працівником було укладено договір про роботу на неповну ставку, роботодавець має право встановити навантаження відповідно до умов трудового договору.
Оксана

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка: - скільки годин(уроків на тиждень) може мати педагог-організатор, котрий працює на повну ставку(40 годин на тиждень). - чи мають право пенсіонеру(59 років),відділ освіти, затвердити 4 години(вчитель був прийняти на повне навантаження) тижневого навантаження, мотивючи тим, що вчитель-пенсіонер. Дякую.

Профспілка: Вчителі, які отримують пенсію, при розподілі навантаження мають такі ж права, як і інші працівники. Встановити навантаження, вчителю, який був прийнятий на повну ставку, менше 18 годин на тиждень, можна лише за письмовою згодою працівника. Некерівні працівники навчальних закладів можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у тому самому навчальному закладі, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони за основною роботою отримують повний посадовий оклад.
Людмила

Якщо сумісник може працювати не більше 4 годин на день, то чи означає це, що при 5-ти денному робочому тижні його навантаження може бути 20 годин на тиждень. На яке навантаження може розраховувати вчитель-сумісник? Дякую.

Профспілка: Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Робочий час вчителя складється не лише з педагогічного навантаження, а й з інших видів педагогічної роботи: перевірка зошитів, класне керівництво, завідування кабінетом та інші. Таким чином, тривалість робочого дня вчителя за сумісництвом має складпти не більше 4 годин на день, в які входить педагогічне навантаження та інші види роботи. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Зважаючии на те, що загальна тривалість робочого часу вчителя, вираховується, як правило, виходячи з педнавантаження - 18 годин на тиждень, вважаємо, що педагогічне навантаження вчителя, який працює за сумісництвом, має не перевищувати 9 годин на тиждень.
Іван Іванович

Чи має право адміністрація вимагати писати заяву про дозвіл читати години не за фахом до кінця навчального року,(до 25.05)і з цієї дати утримувати зар.плату за год.не за фахом? За фахом-5 год трудове навчання Не за фахом-13,5 фізкультура та ін.

Профспілка: Працівникам, які виконали, встановлене їм директором ЗНЗ педагогічне навантаження, в тому числі встановлене всупереч відсутності відповідної освіти, має бути здійснена оплата праці, виходяи із всього виконаного навантаження. Законодавством не передбачено обов'язку працівників писати заяву про "дозвіл читати години не за фахом".
Леся

Доброго дня! Я працюю в школі. У звязку із зменшенням класів бракує катастрофічно годин. Я вчитель вищої категорії, маю звання "старший вчитель", наказ на неповне навантаження, стаж 13р., діти віком 3 і 15 років 2-й вчитель вищої категорії, має теж наказ на неповне тижненве навантаження, стаж 23р, діти віком 5,17, 20 років. Чи має переваги при навантаженні вчитель, що має 3-х дітей??? Чи є перевагою стаж при розподілі педагогічного навантаження? Чи має значення пед.звання « старший учитель» при розподілі навантаження? Ми практично в рівних умовах, бо обоє маємо наказ на неповне тиж. навантаження. Мова йде про 2 год. Кому? Ділити нема що? Щиро вдячна З повагою, Леся

Профспілка: Законодавством не встановлено переважного права працівників на надання годин при розподілі навантаження, вказано лише що навантаження менше ставки може бути встановлено  за письмовою згодою працівника.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці