Авторизація|
Тетяна
Скільки годин у день повинен бути у закладі вчитель початкових класів з протаріфікованим навантаженням 18 годин на тиждень? При записі робочими 3,5 години на день , керівники вимагають знаходження в закладі більше часу, чи правомочні вони?
Профспілка: Час перебування педагогічних працівників у навчальному закладі встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу. Робочий час педагогічних працівників складається не лише з навчального навантаження, а й інших видів педагогічної роботи.
Анна
Добрий день! Я працюю у школі заступником директора з ВР на 0,5 ставки. Чи можу я мати ще 18 годин, викладаючи українську мову. Які закони, документи регулюють данне питання.
Профспілка: Відповідно до п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ "102 від 15.04.1993 року у випадку, якщо керівний працівник отримуює за основною посадою 0,5 посадового окладу (ставки), йому дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах -до 20 годин на тиждень.
Юрій
Дякую за попередню відповідь. Ще додаткове запитання. Працював в школі-інтернат за основною посадою викладач «Захист Вітчизни» з педагогічним навантаженням 10 годин і ще був довантажений іншими предметами, що разом складало 1,25 ставки. Був звільнений від роботи внаслідок обрання на виборну посаду в ОМС . В даний час, після закінчення строку повноважень, адміністрація не може запропонувати 18 годин (1ст.). Правомочне таке рішення адміністрації?
Профспілка: Якщо Вас за трудовим договором було прийнято учителем на неповне навантаження, наприклад 0,5 ставки (9 годин на тиждень), Вам можуть встановити тижневе навантаження - не менше 9 годин (за наявності Вашої згоди може бути встановлено менше). Якщо Вас було прийнято на повну ставку, Вам можуть встановити тижневе навантаження - не менше 18 годин (за наявності Вашої згоди відповідно може бути встановлено менше).
Олена
Директор не ознакомил с основной тарификацией педагогов. Утвердил основную тарификацию на основание предварительной. Насколько законны действия директора? и районного управления образования, которые пропустили эту тарификацию?
Профспілка: Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується у державних і комунальних закладах відповідним органом управління освітою, у приватних закладах - засновником (власником) за погодженням з виборним органом ППО. Навантаження менше, ніж на ставку встановлюється лише за наявністю письмової згоди працівника. Колективним договором можуть бути встановлені умови щодо ознайомлення працівників з попереднім чи остаточним розподілом навантаження.
Іван
Яке повинно бути тижневе навантаження у спец. школі-інтернаті у практичного психолога, соціального педагога та педагога - організатора
Профспілка: У пункті 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102, зазначені працівники, для яких передбачена скорочена тривалість робочого дня. До таких працівників належать, зокрема, практичні психологи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) - 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень).Оскільки скороченої тривалості робочого дня для педагогів-організаторів, соціальних педагогів не встановлено, тривалість їх робочого часу – 40 годин на тиждень.
Тетяна
Я працюю соц. педагогом на 0,75 ставки.(основна посада) чи можу додатково читати години математики, фізики ( яка може бути максимальна кількість уроків). Чи при таких умовах мені повинні виплачувати надбавку за престижність?
Профспілка: Відповідно до п.91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 керівні працівники загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів, педагогічних коледжів та училищ, інших навчальних закладів, де оплата праці педагогічних працівників здійснюється виходячи із тижневого навантаження, можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в тому самому навчальному закладі, але не більше 9 годин на тиждень.Керівні працівники професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (крім педагогічних) можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в тому самому навчальному закладі не більше 360 годин на рік. Це обмеження стосується лише тих працівників, хто за основною посадою отримує повний посадовий оклад (ставку).Завідувачі дошкільними навчальними закладами можуть виконувати роботу вихователів у цьому ж закладі в обсязі не більше 18 годин на тиждень. Попри те, що норма годин на ставку для вихователів дошкільних навчальних закладів загального типу зменшилась з 36 до 30 годин на тиждень, обмеження на на обсяг виховательської роботи для завідуючих дошкільними навчальними закладами не змінився, й до цього часу не повинен перевищувати 18 годин впродовж тижня.Директори сільських загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, їх заступники можуть вести викладацьку роботу, у зв’язку з відсутністю вчителів або викладачів з відповідних предметів, в обсязі не більше 12 годин на тиждень. Дозвіл на виконання цієї роботи має надавати відповідний орган управління освітою.Інші працівники навчальних закладів можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у тому самому навчальному закладі, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони за основною роботою отримують повний посадовий оклад (ставку). У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах -до 20 годин на тиждень.У звізку з тим, що Ви працюєте на неповну ставку, обмеження щодо ведення викладацької роботи в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік) до Вас не застосовується.Таким чином, Ви маєте право за умови відповідності освіти виконувати навантаження з математики та фізики в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах -до 20 годин на тиждень.На жаль, якщо Ви працюватимете на посаді соціального педагога та будете довантажені годинами математики, фізики за суміщенням надбавка за престижність педагогічної праці не встановлюватиметься.
Леся Может ли администрация школы без заявления учителя начальных классов исключить из его недельной нагрузки музыку или физкультуру?
Профспілка: Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою працівника. Перерозподіл навантаження протягом навчального року допускаэться лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
Олена

 

Доброго дня! Я працюю методистом у відділі освіти і маю 6 годин тижневого навантаження у школі. Скажіть, будь-ласка, моя робота в школі вважається сумісництвом чи суміщенням? Якими законами чи постановами регулюються ці питання? Буду вдячний за відповідь.

Профспілка: Якщо педагогічна робота виконується в основний робочий час, але поза місцем основної роботи, тобто є роботою, що не вважається сумісництвом, її обсяг не може перевищувати 240 годин на рік, а оплата праці має здійснюватися лише з погодинного розрахунку. В такому випадку має бути дозвіл керівника на виконання методистом педагогічної роботи поза місцем основної роботи в основний робочий час.Інспектори, інспектори-методисти, спеціалісти органів управління освітою належать до посад державних службовців. Особи, які посідають ці посади можуть виконувати роботу за сумісництвом лише, якщо така робота є науковою, викладацькою, творчою діяльністю, а також медичною практикою.Сумісництвом є виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації.Вразі, якщо з Вами укладено трудовий договір (усний, письмовий), предметом якого є виконання, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації, робота за таким договором є сумісництвом.Умови роботи за сумісництвом регулюються Постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» від 03.04.1993 року № 245, Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим Наказом міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 року №43.
Роман

Чи можна ділити ставку педагога-організатора в школі на двох і більше людей?

Профспілка: Два працівники можуть працювати педагогами-організаторами на 0,5 ставки кожен.
Олена Добрый день! Я работаю учителем уже почти 7 лет.В прошлом году мне дали классное руководство и 17 часов преподавания. Я по специальности учитель начальных классов,но работы нет,т.к. в школе у нас одна пенсия.В мае месяце была тарификация и мне дали 18часов + клас.руководство.Но на 1 сентября у меня сейчас 3 час + клас.руководство. Скажите ,могу ли я вести класс с таким количеством часов?идет ли педстаж?и на какое количество минимум часов я имею право ,когда у меня класс (6 кл).Я уже не знаю куда писать,где просить помощи,может Вы знаете какие-то законы,статьи? Спасибо заранее за ответ.Я надеюсь,что вы мне поможите?
Профспілка: 1. Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" педагогічне навантаження менше тарифної ставки (для учителя - 18 годин на тиждень) може встановлюватися лише за умови письмової згоди працівника. У разі, якщо директор не має можливості встановити повне навантаження усім працівникам, а з неповним працівники не погоджуються, - вирішується питання про скорочення працівників. 2. Незалежно від кількості годин встановленого навантаження педагогічні працівники ЗНЗ можуть бути класними керівниками. Класним керівником у початкових класах може бути лише учитель початкових класів. 3. Щодо обчислення стажу роботи при виході працівника на пенсію за вислугу років надане роз’яснення Пенсійного фонду України (лист від 15.08.2006 р. № 10433/02-20):1. Для визначення розміру пенсії за вислугу років до 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється згідно із записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Періоди роботи та інші періоди діяльності, що зараховувались до трудового стажу до набрання чинності Законом України , зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством (тобто на умовах, визначених Законом України „Про пенсійне забезпечення”).Після 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. У випадку, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, і працівником освіти не було здійснено доплату, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період пропорційний сплаченим страховим внескам.2. Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637.
Вадим Чи має право фахівець з освітою музичного училища викладати уроки музики в ЗОШ?
Профспілка: Педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів повинні мати відповідну вищу педагогічну освіту.

ОГОЛОШЕННЯ

ХІІІ звітно-виборна конференція КМОППОіНУ

ХІІІ звітно-виборна конференція КМОППОіНУ 13 березня 2020 року відбудеться ХІІІ звітно-виборна конференція Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України   ПОРЯДОК ДЕННИЙ Звіт про роботу ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і ...

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці