Авторизація|
Пенсія за вислугу років

Пенсія за вислугу роківКабінет Міністрів України постановою від 20.01.2016 № 79 (далі — Постанова № 79) вніс зміни до низки виданих ним постанов. Відповідно до цих змін завідувачі філіями, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи загальноосвітніх навчальних закладів, військових загальноосвітніх навчальних закладів, музичних і художніх шкіл отримали право на пенсію за вислугу років та на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Посади «Завідувач філією» та «Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи» включено до Переліку посад педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 № 963. Також визначено, що оплата праці працівників на цих посадах здійснюватиметься за 12-16 розрядом Єдиної тарифної сітки.

Окрім того, Постановою № 79 затверджено в новій редакції Положення про освітній округ, яким визначено правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу.

Тетяна

Чи входить до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років час догляду працюючої особи за дитиною до досягнення нею 3- і 6-річного віку (у разі оформлення відповідної відпустки вихователя дитячого садка, який працював у колгоспному дитячому садку.

Профспілка: Час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трьох- та шестирічного віку, яка була надана вихователю ДНЗ, зараховується до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років.
Юрій

5 ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В НЕДЕЛЮ БУДЕТ ЛИ СЧИТАТЬСЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СТАЖЕМ?

Профспілка: Поняття неперервного педагогічного стажу чинне законодавство не мість.Щодо обчислення стажу роботи при виході працівника на пенсію за вислугу років надане роз’яснення Пенсійного фонду України (лист від 15.08.2006 р. № 10433/02-20):1. Для визначення розміру пенсії за вислугу років до 01.01.2004 р. страховий  стаж обчислюється згідно із записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Періоди роботи та інші періоди діяльності, що зараховувались до трудового стажу до набрання чинності Законом України , зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством (тобто на умовах, визначених Законом України „Про пенсійне забезпечення”).Після 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. У випадку, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, і працівником освіти не було здійснено доплату, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період пропорційний сплаченим страховим внескам.2. Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до  01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637.
Олег

працюю викладачем з 2001р.до цього працював завідуючим лабораторіями в навчальному закладі.чи зараховується стаж зав.лабор.при виході на пенсію за вислугою років?

Профспілка: Робота на посаді завідуючого лабораторії позашкільного навчального закладу зараховується до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років. Робота на посаді завідувача лабораторії в інших навчальних закладах до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, не зараховується.
Оксана

Чи входяь в педстаж роки праці на посаді директора Будинку учнівської творчості?

Профспілка: Посада директора позашкільного навчального закладу внесена до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад,  робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.
Оксана

Доброго дня. В мене такі запитання: Я в 2013 році виходжу на пенсію. Маю 32 роки педстажу і 5 років навчання в педінституті, тобто разом 37 років. Чула, що якщо би було 40 років, то пенсія була б значно більша. Чи можна не оформлятися (продовжити контракт) і працювати далі ? Чи справді це підвищення буде суттєве? Чи має право директор коледжу брати на роботу сумісника, якщо основні працівники не мають повної ставки?

Профспілка: Страховий стаж впливає на розмір пенсії. Чи буде суттєво відрізнятися розмір пенсії при страховому стажі 37 та 40 років залежить не лише від стажу, а і від заробітної плати, яку отримував працівник. В Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України  на 2011–2015 роки міститься рекомендація  керівникам органів управління освітою, закладів та  установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам з метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії: - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.
Галина

Як і за що призначають премію вчителям шкіл і як їх розподіляють?

Профспілка: Порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи затверджується керівником закладу за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
Іван

Чи може вихователь ДНЗ, який пішов на пенсію за вислугою років, працювати інструктором з фізичного виховання та отримувати пенсію за вислугою років

Профспілка: Посада інструктора фізичного виховання ДНЗ не передбачено Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909, а тому працівники мають право одночасно працювати на цій посаді та отримувати пенсію за вислугу років.
Людмила

Якщо запис у трудовій книжці не підтверджується наказом. Чи зараховується у педстаж робота вожатої

Профспілка:        Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до п. „е” ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (за наявності спеціального стажу роботи не менше, ніж 25 років) та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909. Робота на посаді старшої піонервожатої зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.      Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”).
Діана

Доброго дня! Підкажіть будьте ласкаві, якщо мій педагогічний стаж складає 25 років 1 місяць 10 днів чи мають право мені відмовити в пільговій пенції за перероблені дні після 25 років неоформивши пенцію вчасно

Профспілка: Працівник, який має стаж роботи 25 років на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, може звернутися за призначенням пенсії за вислугу років. При цьому, пенсія за вислугу років призначається лише при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.
Володимир

Чи зараховується час перебування на лікарняному та час перебування у відпустці за власний рахунок (за вимогою адміністрації) до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугою років?

Профспілка: Час перебування в стані непрацездатності та відпустці без збереження заробітної плати в період роботи на посадах, який дає право на пенсію за вислугу років, зараховується до стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років.
Надія

Добрий день!!Прошу пояснити мені слідуюче : з 13 грудня 1988 року по 1 вересня 1999 року я працювала в школі старшою піонервожатою, а з 1 вересня 1999 року по 1 вересня 2004 -вчителем,з 1вересня 2004 і по цей час – заступником директора з виховної роботи і вчителем. За станом здоров'я хотіла б піти на пенсію за вислугою років( коли матиму 25 років педстажу). Як пересічна людина, потребую консультації фахівця. Я зрозуміла,що після 1 січня 1992 року робота на посаді старшої піонервожатої не зараховується до спеціального стажу.Але є лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2011 р. за № 10/2-724, у якому стверджується про ідентичність посадових обов’язків працівників, які займають посади педагогів-організаторів або старших вожатих, та відповідно про можливість зарахування періоду роботи на посаді старшого вожатого до спеціального стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за вислугу років. У районному відділенні ПФУ мені сказали, що цей лист не є документом, який підтверджує моє право на пільгову пенсію. Вибачте, уточніть, будь ласка, чи у моєму конкретному випадку я маю право на вихід на пенсію за вислугою років ? Що мені робити у моєму випадку, на які документи опиратися? Дякую.

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти призначають відповідно до п. „е” ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (зі змінами). Управління ПФУ, в першу чергу, при призначенні пенсії керується нормативно-правовими актами, які регулюють питання пенсійного забезпечення. Проте, зважаючи на наявність листа МОНУ, який роз’яснює питання призначення пенсії за вислугу років працівникам, які працювали на посадах піонервожатих, Ви можете наполягати на зарахуванні відповідних періодів роботи до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років. При відмові управлінням ПФУ зарахувати цей період, Ви можете звернутися зі скаргою до вищестоящого управління ПФУ чи до суду.
Олег

Чи входиь в загальний стаж навчання на підготовчому відділенні (денної форми навчання) університету

Профспілка: Навчання  у  вищих  і  середніх  спеціальних   навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів,  підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в  аспірантурі,  докторантурі  і клінічній ординатурі до 2004 року зараховується до загального трудового (страхового) стажу.
Андрій

У мене при попередньому розподілі вийшло 17,5 годин навантаження. Якщо мені дадуть 1 годину гуртка, чи буде це вважатися повною ставкою при нарахуванні страххового та пенсійного стажу?

Профспілка: Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”). Тому робота, що виконувалася за суміщенням, до спеціального стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років, не зараховується.Право на цей вид пенсії не залежить від обсягу навчального навантаження і, відповідно, від розміру заробітної плати та обсягу сплачених страхових внесків.Страховий стаж - це період, за який сплачено мінімальний страховий внесок. Місяці, коли Вам було нараховано мінімальну чи вище мінімальної заробіту плату, зараховуються в страховий стаж в повному обсязі.
Тетяна

я до вступу в педагогічний ВУЗ працювала в дитсадку, про що є запис в трудовій книжці.По закінченні працюю вчителем. У цей період роботи у мене було дві декретні відпустки. Поясніть, будь-ласка,який з періодів мого трудового стажу враховується в педагогічний стаж для нарахування пенсії за вислугою літ. Дякую.

Профспілка: Період навчання в ВНЗ не зараховується до педагогічного стажу, який дає право на пенсію за вислугу років. Період перебування у відпустці по догляду за дитиною входить до стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, якщо відпустка надавалася в період роботи на посаді, перебування на якій зараховується до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, наприклад на посаді вчителя ЗНЗ чи вихователя ДНЗ.
Андрій

Чи входить стаж педагога-організатора у педагогічний стаж

Профспілка: Стаж роботи на посаді педагога-організатора ЗНЗ зараховується до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугу років
Тамара

з 1985-89 навчалась в педучилищі чи входить навчання в педучилищі до пенсії за вислугою років.

Профспілка: Навчання в ПТНЗ не входить до стажу, який дає право на песію за вислугу років.
Ніна

Добрий день! Поясніть, будь-ласка, чи має право вихователь після виходу на пенсію за вислугою років працювати фізінструктором в д/с та отримувати пенсію?

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.Згідно зі ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу у років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Особа, якій здійснюється виплата пенсії за вислугу років, не має права працювати на посадах у закладах і установах, зазначених у всіх розділах Переліку.У разі повернення пенсіонера на роботу на посаду, зазначену в Переліку, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи. Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, не передбачено посади інструкра з фізкультури, робота цій посаді не зараховується до стажу, який дає право на пенсію за вислугу років.Таким чином, працівник, який працює інструктором з фізкультури не втрачає право на отримання пенсії за вислугу років в період роботи на цій посаді.
Алла

Підскажіть будь-ласка, чи маю я право на оформлення пенсії по вислузі років, якщо в 1982 році я працювала старшою піонервожатою 7 місяців , 1882-1987 навчалась в педінституті, 1987 -2003 працювала директором школи та викладала фізику і математику, 2003-2012р працюю в районному методичному кабінеті та викладаю фізику і математику в Кагарлицькому районному ліцеї.Щиро дякую за надану відповідь.

Профспілка: Період роботи старшою піонервожатою, директором загальноосвітнього навчального закладу зараховується до стажу, який дає право на вислугу років. Період навчання в ВНЗ - не зараховується до цього стажу.Період роботи в РМК зараховується в тому разі, якщо робота вчителя фізики і математики виконувалася за сумісництвом.
Тетяна Володимирівна

Добрий день! Стаж педагогічної роботи-36 років, з них директором школи-19 років.У 2006 році оформила пенсію за вислугою років. Через 4 дні повернулася на роботу. Чи можу я повернути 50 грн у пенсійний фонд і претендувати на 10 призначених пенсій?

Профспілка: Грошова допомога, у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення, виплачується, особам, які до цього не отримували будь-яку пенсію. Зважаючи на те, що Вам була виплачена пенсія за вислугу років, грошова допомога не може бути призначена.
Юлія

добрый день подскажите пожалуйста я работаю в дошкольном учреждении воспитателем а до этого я работала в школе учителем начальных классов так как я получила образование учитель начальных классов позже я пошла в дикрет и теперь я работаю в дошкольном учреждении воспитателем но я пошла учиться на второе высшее дошкольное образование. и к нам в дошкольное учреждение приняли на постоянное место работы еще одного воспитателя но ей 19 лет и она не имеет никакого образования лишь учится на 3 курсе института дошкольного образования или такое возможно, чтобы человек без образования шла на работу в государственное учреждение

Профспілка: Педагогічним працівником дошкільного навчального закладу може бути лише особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту.
Катерина

Доброго дня, проконсультуйте, яке мінімальне тижневе навантаження годин на тиждень має бути у вчителя інформатики в школі для того, щоб зараховувався педстаж? Дякую

Профспілка: Щодо обчислення стажу роботи при виході працівника на пенсію за вислугу років надане роз’яснення Пенсійного фонду України (лист від 15.08.2006 р. № 10433/02-20): 1. Для визначення розміру пенсії за вислугу років до 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється згідно із записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Періоди роботи та інші періоди діяльності, що зараховувались до трудового стажу до набрання чинності Законом України , зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством (тобто на умовах, визначених Законом України „Про пенсійне забезпечення”).Після 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. У випадку, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, і працівником освіти не було здійснено доплату, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період пропорційний сплаченим страховим внескам. 2. Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637. Відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, для виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти до стажу педагогічної роботи зараховується, зокрема час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963.
Людмила

Чи входе період навчання в педагогічному училищи до загального стажу?

Профспілка: Період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі до 2004 року відповідно до пенсійного законодавства зараховується до трудового (страхового) стажу.
Лариса

маю педагогічний стаж 30 років. 5років з них працюю методистом навчального закладу, в цьому ж навчальному закладі читаю українську мову та літературу.Чи може бути зарахований цей стаж для виходу на пенсію за вислугою років, адже посада методиста не дає права на таку пенсію

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”). Тому робота, що виконувалася за суміщенням,"довантаженням", до спеціального стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років, не зараховується.Зарахування вказаного Вами періоду роботи до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, можливе лише в тому разі, коли робота на посаді вчителя здійснюється за сумісництвом.
Віра

Мені 50 років.Перебуваю на пенсії по вислузі років (працювала вихователем в днз). Зараз працюю (основне місце роботи) - котельня. Чи маю я право працювати по сумісництву в дитсадку вихователем, отримуючи пенсію? Звернулася в пенсійний відділ - відповіли, що ні в якому разі не маю права, бо потрібно відмовитися від пенсії.

Профспілка: При призначенні на посаду вихователя ДНЗ, у тому числі і за сумісництвом, виплата пенсії за вислугу років не здійснюється. Проте при укладенні договору про виконання роботи вихователя за трудовою угодою цивільно-правового характеру (без призначення на посаду) виплата пенсії не припинятиметься.
Олена

Скажіть будь-ласка, чи можу я після виходу на пенсію за вислугою років, працювала вихователем, зараз працюю на пральні, суміщати з роботою вихователем?

Профспілка: Працівник має право, отримуючи пенсію за вислугу років, виконувати за суміщенням (без призначення на посаду) роботу вихователя.
Світлана

Чи має право методист відділу освіти на вихід на пенсію при 25 роках стажу

Профспілка: Робота на посаді методиста управління освіти не входить до стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років.
Світлана

Добрий день. В мене 2 запитання. 1. Чи враховується навчання в аспірантурі до педагогічного стажу? 2. Чи враховується навчання в ВНЗ та аспірантурі до загального стажу роботи? Дякую.

Профспілка: Зараховування часу навчання в аспірантурі в педагогічний,науково-педагогічний, загальний трудовий стажДо загального трудового стажу:За нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи, що давав право на трудову пенсію, зараховувався час навчання в аспірантурі. Стаж роботи обраховувався на підставі записів у трудовій книжці.З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, згідно з яким обраховується не стаж трудової діяльності, а страховий стаж, тобто такий стаж, за який сплачувались страхові внески до Пенсійного фонду. Статтею 11 цього Закону до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, особи які навчаються в аспірантурі, як і особи, які навчаються в навчальних закладах, не включені.Отже, до загального трудового стажу при призначенні пенсії враховується період навчання в аспірантурі до 2004 року.2. До науково-педагогічного стажу для виходу на наукову пенсію: Відповідно до ст.22-3 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991р., п.15 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03. 1999 р. № 309, час навчання в аспірантурі за денною (очною) формою навчання зараховується до науково-педагогічного стажу для виходу на наукову пенсію. 3. До педагогічного стажу, який дає право на пенсію за вислугу років:Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають стаж роботи не менше 25 років на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”. Отже період навчання в аспірантурі не зараховується до стажу роботи, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років.4. До педагогічного, науково-педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років:Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 „Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту”, стаж навчання в аспірантурі чи докторантурі для виплати надбавки за вислугу років в стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи не включається.Навчання в ВНЗ до 01.01.2004 року зараховується до загального трудового (страхового) стажу при виході на пенсію.
Ніна

Доброго дня!  Підкажіть, будь ласка, чи правильно я розумію ситуацію: якщо у мене педагогічний стаж - 25 років, загальний страховий стаж - 30 років, і я оформлююсь на пенсію за вислугою років, то на грошову допомогу у розмірі 10 пенсій не маю права? Лише у разі призначення пенсії за віком?  Дякую за Ваш час! Зі святами!

Профспілка: Так, ця грошова допомога призначається лише особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах  та установах державної  або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислуг років і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, у тому числі і пенсію за вислугу років.
Ніна

Доброго дня!  Підкажіть, будь ласка, чи правильно я розумію ситуацію: якщо у мене педагогічний стаж - 25 років, загальний страховий стаж - 30 років, і я оформлююсь на пенсію за вислугою років, то на грошову допомогу у розмірі 10 пенсій не маю права? Лише у разі призначення пенсії за віком?  Дякую за Ваш час! Зі святами!

Профспілка: Так, ця грошова допомога призначається лише особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах  та установах державної  або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислуг років і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, у тому числі і пенсію за вислугу років.
zyba

Пенсія по вислузі років і її розмір

Профспілка: Умови призначення працівникам освіти пенсії за вислугу років Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.Скористатися пільговим виходом на пенсію можуть ті працівники освіти, що мають необхідний стаж роботи на посадах в установах, організаціях, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”.Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”). Тому робота, що виконувалася за суміщенням, до спеціального стажу, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років, не зараховується.Право на цей вид пенсії не залежить від обсягу навчального навантаження і, відповідно, від розміру заробітної плати та обсягу сплачених страхових внесків.Відповідно до прим. 3 вищезазначеного Переліку робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.Лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у навчальних закладах і установах, перелічених у розділі Переліку "1. Освіта", належать до числа осіб, що мають право на пенсію за вислугу років. Незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ робота за спеціальністю, передбачена Переліком, дає право на пенсію за вислугу років. Тому, навіть працівники закладів та установ приватної форми власності, якщо такі визначені Переліком, мають право на призначення пенсії за вислугу років.При призначенні цієї пенсії допускається підсумовування стажу за періоди роботи працівників у закладах і установах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.Необхідно зазначити, що періоди навчання у вищому навчальному закладі та періоди військової служби до спеціального стажу для виходу на пенсію за вислугу років не зараховуються. Натомість, час догляду працюючої особи за дитиною до досягнення нею 3- і 6-річного віку (у разі оформлення відповідної відпустки) входить до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років.Згідно зі ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу у років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Тобто, особа, якій призначено пенсію за вислугу років, не має права працювати на посадах у закладах і установах, зазначених у всіх розділах Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.У разі повернення пенсіонера на роботу на посаду, зазначену в Переліку, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи. Особа, яка, отримуючи пенсію за вислугу років, працювала на посаді, зазначеній в Переліку, повинна повернути одержані пенсійні виплати.Розмір пенсії за вислугу років розраховується так само, як і розмір "звичайної трудової" (солідарної) пенсії.
Людмила

маю 27 років педагогічного стажу, з яких 8 років працювала методистом позашкільного закладу і мала 8 годин навантаження керівника гуртка. Чи зараховуються години педнавантаження  до пенсії за вислугою років?

Профспілка: Роки роботи на посаді методиста ПНЗ, навіть при довантаженні роботою керівника гуртка (без призначення на посаду керівника гуртка), не зараховуються до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.
Ірина

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, посада підмінна вихователя підпадає під посаду, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років? А також чи входить навчання після роботи підмінної вихователя навчання в педагогічному училищі? І ще запитання сточовно стажу в 25 років. чи він повинен бути безперервним? Дякую наперед за відповіді

Профспілка: 1. Періоди роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, при підрахунку стажу можуть сумуватись.2. Роки навчання не входять до стажу, який зараховується при визначенні права на пенсію за вислугу років.3. Робота на посаді "підмінна вихователя" не дає права на пенсію за вислугу років.
Олександр

після закінчення школи 2 роки працював ст.піонервожатим,з 1983 по 1988 навчався у педвузі після закінчення працюю вчителем.час навчання зазначений у трудовій.чи зараховується період навчання до педстажу який дає право на вислугу?який період беруть для обрахування розміру пенсіі?

Профспілка: Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року (незалежно від перерв).За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів (незалежно від перерв), що включаються до страхового стажу, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більше як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково, за бажанням особи, можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.Раніше для обчислення розміру пенсії враховувалася середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за рік, що передує року звернення за пенсією. Згідно з новим Законом для обчислення заробітку під час призначення пенсії з 01.01.2012 року застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.Роки навчання у ВНЗ не зараховуються до стажу, який дає право на пенсію за вислугу років.
Віктор

Які умови призначення пенсії за вислугою за новим законодавством? Чи враховуються роки навчання у ВНЗ у загальний страховий стаж?

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років. Працівник, який має 25 і більше років стажу на посадах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”, може вийти на пенсію за вислугу років. Роки навчання у ВНЗ до 01.01.2004 року зараховуються у загальний трудовий стаж.
Петро

1.Скільки необхідно мати сьогодні педагогічний стаж, щоб вийти на пенсію за вислугою? 2.Які краще вибрати роки для нарахування пенсії за вислугою? 3.Чи є нова шкала нарахування пенсії, яка вступила з 1.10.2011 р., якщо є то будь-ласка вишліть мені по рокам

Профспілка: Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років. Працівник, який має 25 і більше років стажу на посадах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”, може вийти на пенсію за вислугу років.Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року (незалежно від перерв).За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів (незалежно від перерв), що включаються до страхового стажу, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більше як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково, за бажанням особи, можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.Раніше для обчислення розміру пенсії враховувалася середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за рік, що передує року звернення за пенсією. Згідно з новим Законом для обчислення заробітку під час призначення пенсії з 01.01.2012 року застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
Андрій

Чи входить час строкової служби в армії до стажу педагогічної роботи для призначення пенсії за вислугою років?

Профспілка: В стаж, який дає право на призначення пенсії за вислугу років, час служби в армії не входить.
Ірина

Я працюю у ВНЗ 4 рівня акредитації. На посаді асистента -з 1993 р. У 1997 р. захистила дисертацію. З 2002 р. працюю доцентом, всі записи здійснені у трудовій книжці. Чи відноситься ВНЗ 4 рівня акредитації до Вузів з можливістю виходу на пільгову пенсію за вислугою років, і з якого року мені враховується науково - педагогічний стаж - з часу роботи на посаді асистента, чи після захисту дисертацію? Дякую.

Профспілка: Стаж роботи в ВНЗ 3-4 ріявня акредитації не зараховується до стажу роботи, що дає право на вихід на пенсію за вислугу років. Відповідно до ст.22-3 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991р., п.15 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03. 1999 р. № 309, час навчання в аспірантурі за денною (очною) формою навчання зараховується до науково-педагогічного стажу. Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 „Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту”, стаж навчання в аспірантурі чи докторантурі для виплати надбавки за вислугу років в стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи не включається.Таким чином, час навчання в аспірантурі за денною (очною) формою навчання зараховується до науково-педагогічного стажу, який дає право на призначення пенсій та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність”, але не враховується для виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.Для виплати надбавки за вислугу років враховується час після призначення на посаду асистента
Людмила

Чи залишиться пенсія за вислугою років для вчителів з 1 жовтня? Чи не збільшиться спец. стаж до 30 років для призначення пенсії за вислугою років? Дякую

Профспілка: Норми щодо призначення пенсії за вислугу років, незалежно від віку, працівникам закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту залишаються незмінними.
Людмила

20 жовтня 2011 року буде 25 років як я працюю в чителем. Чи зможу я вийти на пенсію по вислузі років? Чи не змінилась цифра (25років )виходу на таку пенсію?

Профспілка: Як і раніше, пенсія за вислугу років призначаються працівникам освіти при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років на посадах, визначених Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року №909.
Світлана

Поясніть будь ласка, чи здійснюється виплата вихідної допомоги при виході на пенсію за вислугою років?

Профспілка: Законодавством не передбачено виплати грошової допомоги при виході на пенсію за вислугу років.
Євгенія

Какое минимальное количество часов должно быть для начисления педстажа? если я буду работать по совместительству будет ли мне начисляться педстаж?

Профспілка: Щодо обчислення стажу роботи при виході працівника на пенсію за вислугу років надане роз’яснення Пенсійного фонду України (лист від 15.08.2006 р. № 10433/02-20): 1. Для визначення розміру пенсії за вислугу років до 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється згідно із записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Періоди роботи та інші періоди діяльності, що зараховувались до трудового стажу до набрання чинності Законом України , зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше діючим законодавством (тобто на умовах, визначених Законом України „Про пенсійне забезпечення”).Після 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. У випадку, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, і працівником освіти не було здійснено доплату, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період пропорційний сплаченим страховим внескам. 2. Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637. Відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, для виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти до стажу педагогічної роботи зараховується, зокрема час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963. Право на вихід на пенсію за вислугу років не залежить від кількості годин педагогічного навантаження, яке виконувалося працівником, а залежить від записів трудової книжки про призначення на посаду. В разі наявності запису у трудовій книжці чи довідці, виданій відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637, про роботу за сумісництвом на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, цей стаж має зараховуватися.
Оксана

Згідно редакції нової пенсійної реформи вчителям при виході на пенсію будуть виплачувати 10 пенсій. Чи буде збережена дана норма при виході на пенсію за вислугою років, якщо педагогічний стаж більше 30 років?

Профспілка: Грошова допомога у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення виплачується при призначенні пенсії за віком, особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислуг років і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.
Світлана

Добрый день.Подскажите пожалуйста. В 2010 году я как учитель оформила пенсию по выслуге лет и устроилась работать в школе техничкой на 0,5 ставки(основная работа) и читала 9 часов, при этом получая пенсию. Могу ли я продолжать так работать и при этом получать пенсию.

Профспілка: В разі, якщо працівник виконує педагогічне навантаження на умовах суміщення (довантаження), а не приймається на роботу на посаду, робота на якій дає право на вихід на пенсію за вислугу років, - виплата пенсії за вислугу років не припиняється.
Світлана

Доброго дня. Скажіть будь-ласка згідно яких статей учитель, який вийшов на пенсію по вислузі років, не мае права працювати на інших роботах і по сумісництву викладати в школі.В пенсійному фонді сказали, що не платитимуть пенсію,якщо за сумісництвом буду пацювати в школі

Профспілка: Згідно зі ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу у років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Тобто, особа, якій призначено пенсію за вислугу років, не має права працювати на посадах, у тому числі і за сумісництвом,у закладах і установах, зазначених у всіх розділах Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.У разі повернення пенсіонера на роботу на посаду, зазначену в Переліку, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи. Особа, яка, отримуючи пенсію за вислугу років, працювала на посаді, зазначеній в Переліку, повинна повернути одержані пенсійні виплати.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці