Авторизація|
Катерина Доброго дня. Я працюю психологм у школі І-ІІ ст. на 0,5 ставки. Кожного дня (окрім середи - вихідний) проводжу в школі 5 годин. Мені дали викладати 5 учительських годин і ці ж години додали мені до мого робочого часу: тобто по 1 годині кожного дня (в понеділок 2). Чи маю право я читати уроки в межах своїх 20 годин на тиждень ?Профспілка: Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993р. № 102, визначено право працівників додатково вести за основним місцем роботи викладацьку роботу чи заняття з гуртківцями в тому ж навчальному закладі. Згідно з додатком до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій від 28.06.93 р. №43, затвердженого наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України, робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, прирівнених до них по оплаті праці працівників у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі не вважається сумісництвом. Таким чином, оскільки виконання додаткового педагогічного навантаження в тому ж навчальному закладі не є сумісництвом, така робота може виконуватися в основний робочий час.
Тетяна Доброго дня! Я працюю в школі та маю педагогічне навантаження 18 годин, не є класним керівником. Чи маю я право на методичний день?Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передбачено рекомендацію керівникам закладів та установ освіти і науки створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу. Ця норма Галузевої угоди має рекомендаційний характер. Зобов'язання щодо надання "методичних" днів може міститися в колективному договорі, укладеному в Вашому закладі.
Тривалість робочого часу вчителя загальноосвітнього навчального закладу, прийнятого на ставку
Тривалість робочого часу вчителя загальноосвітнього навчального закладу, прийнятого на ставку Робочий час вчителя, якого було прийнятого на ставку, складається з виконання навчального навантаження (18 годин на тиждень) та інших видів педагогічної діяльності. Педагогічне навантаження – це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.
Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:
-  класне керівництво - 20 - 25 відсотків;
-  перевірка зошитів - 10 - 20 відсотків;
-  завідування майстернями - 15 - 20 відсотків;
-  завідування навчальними кабінетами - 10 - 15 відсотків.
-  завідування навчально-дослідними ділянками - 10 - 15 відсотків.
Ліля Доброго дня!Мене звати Ліля я працюю практичним психологом у ДНЗ на 0,5 ставки при цьому завідуюча вимагає щоб я працювала 20 практичних годин на тиждень при цьому наскільки мені відомо у ДНЗ має бути 10 практичних та 10 методичних годин на підготовку допоможіть будь ласка!!!Профспілка: Рекомендація щодо розподілу робочого практичного психолога міститься в листі МОНУ № 1/9-683 від 26 вересня 2012 року. Разом з тим, цим листом визначена лише рекомендація, конкретні умови щодо розподілу робочого часу можуть міститися в посадовій інструкції працівника, інших нормативних документах закладу. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № 1/9-683 від 26 вересня 2012 року Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам інститутів післядипломної педагогічної освіти Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів Враховуючи численні запити з місць, Міністерство надає роз'яснення щодо розподілу робочого часу практичних психологів та соціальних педагогів. Діяльність психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно статті 21 та статті 22 Закону "Про освіту" та Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 02.07.2009 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за № 687/16703. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті (стаття 50 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-XII від 20.03.91, № 3610-XII від 17.11.93). Педагогічне навантаження вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників визначено Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102, погодженим з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за N 56 (із змінами). Відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 № 455 (із змінами), у межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи. Тому практичному психологу варто 20 годин відвести для безпосередньої роботи з учасниками навчально-виховного процесу (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) та 20 годин - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо. Відповідно до наказу МОН України від 15.04.93 р. № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" підпункту "а" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 118 від 24.02.2005 р., "ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників виплачуються: за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): ... практичним психологам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)... Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму роботи". При цьому спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) визначається як загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (чи)розумового розвитку (п. 1 ст. 9 Закону "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 р. № 651-XIV). Просимо довести зміст листа до керівників навчальних закладів. Заступник Міністра Б.М. Жебровський
Тетяна

Добрый день. Каким документом регулируется количество "окон" в недельном расписании учителя в школе?

Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки передбачена рекомендація органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки: -         створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу; -         при складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).
Оксана

Якщо вчитель був прийнятий на роботу за наказом з 6 годинним навантаження. Чи має він право вимагати від адміністрації повного 18 год. навантаження?

Профспілка: Якщо працівника було прийнято за трудовим договором на неповну ставку, адміністрація ЗНЗ не зобов’язана забезпечувати його годинами на повну ставку.
lawer

чи потрібно проводити гуртки та факультативи на канікулах? Якщо так, то в якому документі це зазначено. Дякую.

Профспілка: Графік роботи педагогічних працівників на канікулах визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та іншими локальними документами.
Анна

У мене навантаження 23 годин на тиждень. Тобто я повинна знаходитись у школі 23 години на тиждень - десь близько 5 годин на день??? Директор вимагає, щоб ми сиділи в школі від 35 до 40 годин на тиждень.

Профспілка: Робочий час педагогічного працівника складається з годин педагогічного навантаження та інших видів робіт (перевірка зошитів, класне керівництво, завідування кабінетом тощо). Тривалість робочого часу, у тому числі і тривалість перебування на робочому місці, встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників, трудовими договорами та іншими локальними документами.
Інна

Скільки годин на тиждень повинен працювати вихователь зі званням - методист?

Профспілка: Педагогічне навантаження(час на здійснення навчально-виховного процесу) вихователя ДНЗ - 30 годин на тиждень, вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин. Робочий час працівників встановлюєтьсяправилами внутрішнього трудового розпорядку.
Наталія

Доброго дня! Поясніть таку ситуацію: маю навантаження вчителя-предметника 18 годин та 0,25 ставки заступника директора з науково-методичної роботи. Директор стверджує, що я повинна щодня відпрацювати 2 години заступником. Чи правомірні його дії?

Профспілка: Якщо Ви прийняті заступником директора за сумісництвом, то Ваше виконання роботи заступника (10 годин на тиждень) має здійснюватися у позаосновний робочий час. Якщо Вас довантажили годинами заступника директора без прийому на цю посаду за сумісництвом, то виконання роботи заступника може виконуватися в основний робочий час.
Ростислав

Скільки годин повинен працювати заступник директора, який працює на 0,75 ставки заступника і тарифікований на 7 год хімії?

Профспілка: Якщо інше не передбачено трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими документами в закладі, - робочий час заступника диретора на ставку складає 40 годин на тиждень, на 0,5 ставки - 20 годин на тиждень, на 0,75 ставки - 30 годин на тиждень. Виконання годин вчителя хімії може виконуватися в основний робочий час.
Аліна

Доброго дня! Я працюю учителем маю 7.5 годин та педагогом-організатором 0.5 ставки. Перед від'їздом на курси директор повідомила, що написала наказ про призначення мене директором пришкільного табору. Я відмовилася, адже маю неповну ставку в той час як вчителі початкових класів мають навантаження більше ставки. Поясніть будь ласка чи має право директор заставляти виконувати обов'язки директора табору з неповним тижневим навантаженням? Скільки годин повинен тривати робочий час? До цього у мене був методичний день.

Профспілка: Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.
Світлана

Доброго Вам дня.Проконсультуйте,будь-ласка по такому питанню.Після закінчення навчального року при школі кожного року організовується пришкільний оздоровчий табір.В ньому задіяні вчителі початкової та середньої ланки ланки,ОРГАНІЗАТОР,психолог та я заст.дир з вих роботи.Моє навантаження 0.5 ставки.В лагері ми працюємо з 8-00 до 14-00.Чи правомірно нас залучають до роботи в таборі?Чи повинні нам за це доплачувати?Скільки повинна там працювати особисто я і чи повинна взагалі?Будемо всі дуже вдячні за відповідь.

Профспілка: Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.Зважаючи на те, що робочий час заступника директора на ставку складає 40 годин на тиждень, а на о,5 ставки - 20 годин на тиждень, то і робота в таборі має не перевищувати 20 годин на тиждень. Робота, виконана понад норму, має додатково оплачуватися.
Артем

Працюю вчителем маю навантаження 18 годин і заступником директора з ВР на 0,5 ставки. Скільки годин на тиждень я повинен працювати? 18 годин + 0,5 ставки, чи по іншому?

Профспілка: Якщо Вас прийняли на роботу за сумісництвом (тобто в Вашій заяві, наказі роботодавця міститься формулювання "прийняти на роботу за сумісництвом"), - робота має виконуватися поза основний робочий час. Якщо Вас "довантажили" годинами заступника директора (вчителя), робота виконується в основний робочий час.
Світлана

В звязку з тим,що 11 і 9 класи закінчують навчання 3 і11 травня 2012року директор видав наказ про перетарифікацію у травні вчителів,які працюють в цих класах.Скажіть,будь-ласка,чи можуть з мене вирахувати у травні за тарифіковані на рік години

Профспілка: Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа­гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул. 
Павло

Проконсультуйте, будь ласка з такого питання... Працюю заступником директора з ВР на 0,75 ставки + маю 13,5 годин, 1 год. гуртка. Трудовий договір про сумісництво заступнкика та вчителя/кер.гуртка не укладав. Години довантажені без договору при звичайній тарифікації (розподілі годин учителів). Скільки годин має складати мій робочий день: 6 чи 8 год? Чи входят години у навантаження вчителя у 0,75 ставки заступника. Щиро дякую!!!

Профспілка: Робочий тиждень заступника директора, який працює на ставку, складає 40 годин (по 8 годин на день при п'ятиденному робочому тижні). Робочий тиждень заступника директора, який працює на 0,75 ставки, складає 30 годин (по 6 годин на день при пятиденному робочому тижні). При довантаженні викладацькою роботою, педагогічне навантаження працівника, який працює на 0,75 ставки, має виконуватися впродовж основного робочого часу, тобто протягом 6 годин на день.
Cлава

Согласно КЗоТу все работники имеют права на обед и физические нужды. В школе где я работаю, всех учителей заставляют дежурить на переменах, если отлучился то проводят выговор. Как выйти из такой ситуации?? Имеют ли учителя хоть какие-то права, или рабы прав не имеют????

Профспілка: Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, які приймаються на зборах трудового колективу. Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.Працівник не зобов'язаний виконувати обов'язки, не передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку, його посадовою інструкцією.
Наталія

доброго дня! я працюю в днз психологом на 0,5 ставки, у вільний від роботи час в цьому закладі працюю прачкою також на 0,5 ставки. чи можу працювати прачкою на 0,75 і чи повинна я отримувати доплату технічному персоналу за шкідливі умови праці?в моїй бухгалтерії мені відмовили в усіх доплатах, крім доплат за основною роботою. також підкажіть, як мені будуть нараховуватись відпускні, і скільки днів в мене буде відпустка(за основною роботою відпустка в мене була 42 календарних дня, як у педпрацівника)дякую.

Профспілка: В разі, якщо Ви працюєте пралею за сумісництвом, тривалість щорічної основної відпустки за сумісництвом складає не менше 24 календарних днів (конкретна тривалість визначається колективним чи трудовим договором. Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства про охорону праці.При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків посадового окладу (ставки).Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації.Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатися спеціалісти інших служб і організацій.На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлю­ються наказом по установі, організації.
Тетяна

Скажіть, будь ласка, яким повинен бути робочий день викладача вищого навчального закладу? (скільки годин на день? на тиждень? на рік?). Чи передбачено для викладачів чергування по кафедрі (цивільний заклад і кафедра)?

Профспілка: Згідно з Галузевою Угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки Міністерство рекомендує керівникам закладів та установ освіти і науки визначати режим робочого часу науково-педагогічних працівників у межах 36-годинного робочого тижня з урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, наукової робіт, передбачених індивідуальним планом.Обов'язки щодо чергування можуть визначатися Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією працівника, іншимим внутрішніми документами. При цьому, має забезпечуватися дотримання законодавства щодо оплати праці та надання відпочинку.
Ольга

Скажіть, будь ласка, скільки вчитель повинен відпрацьовувати на тиждень годин, якщо має класне керівництво?Дякую.

Профспілка: Педагогічне навантаження вчителя на трифну ставку складає 18 годин на тиждень. У співвідношенні до тарифної ставки класне керівництво складає 20-25%, тобто 3,6-4,5 годин.
Євгенія

я працюю практичним психологом на 0.75 в школі,і за сумісництвом-0.5 в ДНЗ. Була довантажена уроками 17 год на час декретної відпустки вчителя.чи це є порушенням?адже психолог має право(з документу про психолог.службу)половина часу, які відводяться на обробку інформ.,звязки з громадськістю..виконувати її не на робочому місці(кабінета немає)Прошу про пораду!!!!Дякую!!

Профспілка: Згідно з п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівники закладів освіти (окрім керівних) можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах - до 20 годин на тиждень.Інструкцією не встановлено навантаження викладацької роботи, яке може виконувати працівник, прийнятий на 0,75 ставки. Разом з тим, зважаючи на те, що дане питання неврегульовано, вважаємо, що працівник, прийнятий на 0,75 ставки, може виконувати навантаження, як і працівник, прийнятий на 0,5 ставки, тобто в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах -до 20 годин на тиждень.Окрім того, такий працівник може працювати за сумісництвом в іншому закладі. Таким чином, працівник має право працювати в знз на посаді практичного психолога, працювати за сумісництвом в ДНЗ на 0,5 ставки, а також бути довантаженим (без призначення на посаду) годинами викладання за наявності відповідної освіти.
Юлія

Скільки годин я повинна працювати на робочому місці (у школі), якщо у мене 1 ставка педагога організатора та 0,5 ставки практичного психолога. Директор змушує мене бути в школі з 8:00 до 19:00, при цьому педагогом організатором працювати з 8:00 до 17:00, а практичним психологом з 16:00 до 19:00. Дякую!

Профспілка: Тривалість робочого часу залежить від того, як Ви виконуєте трудові обов'язки: якщо Вас прийнято на посаду практичного психолога з сумісництвом - робота має виконуватися поза основний робочий час, якщо за суміщенням (довантаженням без призначення на посаду) - в основний робочий час (тобто в період виконання обв'язків педагога-організатора).
Наталія

Тижневе навантаження медичної сестри дошкільного навчального закладу

Профспілка: Робочий час медичної сестри ДНЗ визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією працівника та має складати не більше 40 годин на тиждень.
Ірина

Доброго дня! Допоможіть розібратися у такому питанні. В яких годинах (астрономічних чи академічних) вимірюється робочий час вихователя, вчителя, педагога-організатора в навчальний та канікулярний пкріод?

Профспілка: Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. В навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, професійно-технічних навчальних закладів час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хвилин), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хвилин). Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв'язку із зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації.
Володимир

Добрий день!Моя мама працює технічним працівником в загально-освітній школі 1-3 ст.,яке має бути навантаження (годин в день, тиждень)при 0.5 ставки. Та чи оплачується додатково ремонтні роботи під час літніх канікул технічному персоналу. Заздалегіть вдячний!

Профспілка: Тривалість робочого часу в тиждень встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами у закладі та має не перевищувати 40 годин на тиждень, якщо працівника прийнято на ставку (20 годин на тиждень - на 0,5 ставки).За проведення робіт, які не передбачено посадовою інструкцією працівника, має здійснюватися додаткова оплата.
Віктор

Прошу Вас дать разъяснения по следующему вопросу. Моей жене актом осмотра МСЭК установлена повторно третья группа инвалидности с возможностью работать в своей профессии с укороченным рабочим днем. Она работает учителем в школе и ее педагогическая нагрузка в настоящее время составляет по основной работе в одной школе – 14 часов и по совместительству в другой школе – 6 часов. Ставка учителя – 18 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени согласно общего законодательства – 40 часов в неделю.  Прошу Вас дать разъяснение по вопросу, что считать укороченным рабочим днем и насколько – рабочее время менее 8 часов в день или педагогическая нагрузка менее 18 часов в неделю.

Профспілка: Робочий час вчителя складається не лише з тижневого викладацького навантаження, а і з інших видів педагогічної діяльності (перевірка зошитів, методична робота, завідування кабінетом тощо). Скорочений робочий день у працівника буде в тому разі, якщо робочий час (педагогічне навантаження та інші види діяльності) складатимуть менше 40 годин на тиждень.
Тетяна

Якщо вчителя призначена в один навчальний заклад з неповним тижневим навантаженням, а потім пізніше призначено ще до іншого навчального закладу. Чи вважається друге призначення "призначення за сумісництвом" або як правильно повинно бути обумовлено в наказі про призначення.

Профспілка: Умови роботи учителя в закладі не за основним місцем роботи залежать від того, як було офомлено документи про прийом на роботу, адже учитель має право працювати в іншому закладі як на умовах сумісництва, так і на умовах суміщення (з погодинною оплатою не більше 240 годин на рік).
Віта

чи має право заступник директора ЗОШ з навчально-виховної роботи покидати школу на обідню перерву під час навчального процесу?

Профспілка: Обідня перерва не входить до робочого часу, а тому може використовуватися працівниками на власний розсуд.
Ольга

Вчитель працює в школі на ставку. Чи має він право працювати в цій же школі за сумісництсвом сторожем також на ставку?

Профспілка: Так, такий працівник може працювати за сумісництвом. Разом з тим, працівники державних підприємств, установ, організацій мають право працювати за сумісництвом, за умови, що тривалість роботи за сумісництвом не перевищуватиме чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Олена

Чи може бібліотекар, який має навантаження 0,5 ставки, одночасно бути і завгоспом школи також на 0,5 ставки, тобото разом у людини буде 8-годинний робочий день? Які пільги при цьому втрачаються у бібліотекаря? Дякую.

Профспілка: Працівник, що працює за основним місцем роботи на посаді бібліотекаря, має право працювати на посаді завідуючого господарством за сумісництвом. Пільги, які встановлюються бібліотекарю, не залежть від того. чи працює він за сумісництвом.
Вікторія

вчитель школи має неповне тижневе навантаження 13 год і не є класним керівником. Школа - основне місце роботи. Є ще одне місце роботи, де цей вчитель працює за сумісництвом. Директор школи вибрав 10 вчителів (серед них був і вищезгаданий вчидель з 13годинним навантаженням) із 50 працівників старшої школи і повідомив їх на педраді, що вони призначаються старшими черговими по школі і повинні цілий тиждень бути на роботі з 8:00 до 15:40 і підтримувати дисципліну у коридорах школи. Таких тижнів з 40годинним навантаженням випадає на кожного 5-6 на весь навчальний рік. Вищезгаданий вчитель відмовився, мотивуючи необхідністю перебування на робочому місці там, де він працює за сумісництвом. Директор сказав писати заяву на звільнення, так як школа - це основне місце роботи цього вчителя. Чи має право директор змушувати вчителів чергувати по школі? Якщо так, то на основі якого документу, закону? Які інші міроприємства повинен відвідувати вчитель, який має неповне тижневе навантаження і не є класним керівником, (педради, наради і т.д.) і які додаткові обовязки виконувати? Адже фактично йому платять за 13 годин роботи. Дякую за відповідь.

Профспілка: Педагогічне навантаження учителя - це час, призначений на здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя на ставку - 18 годин на тиждень. Окрім виконання педагогічного навантаження, робочий час вчителя можуть складати і інші види педагогічної діяльності: перевірка зошитів, завідування кабінетом, тематичне планування, методична робота тощо. Період виконання працівниками посадових обов'язків у навчальному закладі встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами керівництва. Разом із тим, зважаючи на те, що працівникові встановлено неповне навантаження, час виконання ним посадових обов'язків встановлюється  пропорційно до його навантаження.
Ольга

Чи можна довантажити вихователя дошкільного закладу, який працює на 0,5 ставки, 0,5 ставки помічника вихователя?

Профспілка: Вихователь ДНЗ, що працює на 0,5 ставки, може працювати на 0,5 ставки помічником вихователя за сумісництвом. Також такий працівник може виконувати роботу помічника вихователя за суміщенням (тобто виконувати додаткові обов'язки в основний робочий час).
Марта

Я працюю соціальним педагогом у дошкільному навчальному закладі.Скільки годин я повинна знаходитися у садочку і скільки годин надається для самостійної роботи?

Профспілка:  Педагогічне навантаження соціального педагога дошкільного навчального закладу становить 40 годин на тиждень. Порядок виконання працівником його обов'язків (тривалість перебування на робочому місці, самостійна робота тощо) може встановлюватися правилами внутрішнього трудового рохпорядку Вашого закладу, посадовою інструкцією працівника.
Мирослава
помічник вихователя днз чи сторож іде у відпустку,чи може заміняти відпустку одного працівника двоє інших людей по 0,5 ставки, або троє по 0,33ставки. на якій основі.щиро вдячна
Профспілка: Працівники можуть, окрім своєї основної, виконувати додаткову роботу на умовах суміщення, сумісництва, розширеної зони обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. При сумісництві робота здійснюється в позаробочий час, а оплачується за фактично виконану роботу. При розширеній зоні обслуговування, виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника, суміщенні робота виконується в робочий час, відведений для виконання основної роботи, та встановлюється доплата у розмірі не вище 50% посадового окладу (ставки) заробітної плати.
Ольга

Доброго дня! Працюю вихователем ДНЗ.групи з режимом роботи 10,5 год. на групі працюють два вихователя на 1,75ст,у І та ІІ зміни. години вираховані так, що зовсім не надається час для перездачі зміни іншому вихователю. чи правомірно, що ми повинні передавати зміну(20-30хв) у час, який не входить у робочий?

Профспілка:  Відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 N 1055 при затвердженні штатних розписів ДНЗ у штатні одиниці вихователів враховується час для передачі зміни вихователями (20 хвилин кожного дня). При режимі роботи ДНЗ - 10, 5 годин, до штатного розпису має вводитися 1,8 ставки вихователів при п'ятиденному робочому тижні та 2,2 - при шестиденному. Таким чином, до штатного розпису Вашого ДНЗ необхідно внести зміни для приведення його у відповідність з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 N 1055.
Зінаїда

Я працюю музичним керівником в ДНЗ на 1,5 ставки Мій графік роботи з 8.00-15.12год.Фінвідділ наказав зробити графік роботи розірваним - з 8.00-12.00 та з 15.00-18.00, факимчна робота з дітьми, а написання сценаріїв, виготовлення наочних посібників до педнавантаження не входить. Скажіть будь ласка чи правомірно поступає фінвідділ? В яких нормативних документах розписана робота музичного керівника? Завчасно дякую

Профспілка: Педагогічне навантаження музичного керівника становить 24 години педагогічної (викладацької) роботи на тиждень. Педагогічне навантаження - це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Крім здійснення викладацької роботи, посадовими обов'язками музичного керівника можуть передбачатися і інші види робіт. Загальна тривалість робочого часу (як викладацької роботи, так і інших видів робіт) не повинна перевищувати 40 годин натиждень. При цьому, якщо працівник працює за розширеною зоною (згідно з наказом довантажений обов'язками музичного керывника) чи виконує роботу тимчасово відсутнього працівника, така робота виконується в основний робочий час.Якщо ж працівник прийнятий на посаду муз. керівника на 0,5 ставки за сумісництвом, така робота має виконуватися у вільний від основної роботи час.
Оксана

Доброго дня. Працюю психологом в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. на 0,5 ставки (4 години в день). Мене поставили до відома про те, що посада психолога передбачає ненормований робочий день, за що до відпустки додається додатково 3 дні (як компенсація). 1.В якому документі вказано такі вимоги до нормативів часу практичного психолога? 2.Враховуючи це можу я працювати за сумісництвом практичним психологом, але в дитячому садку (також 0,5 ставки)? 3. як я можу захистити свої права щодо свого вільного часу, адже керівництво має право керувати ним і після закінченні робочого дня встановленої тривалості.

Профспілка: 1. У КЗпП поняття ненормований робочий час не вживається. Проте, Законом України “Про відпустки” від 15 листопада 1996р. передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем – тривалістю до 7-ми календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.Отже, ненормований робочий день – це особливий режим праці. Він встановлюється для окремих категорій працівників (керівників підприємств, структурних підрозділів, юрисконсультів та ін.), коли тривалість їхньої праці не піддається точному обліку, а робота виконується понад нормальну тривалість робочого дня без додаткової оплати та компенсації відгулом, а лише наданням додаткової відпустки.Затвердження списків посад, робіт та професій робітників з ненормованим робочим днем провадиться при прийнятті колективного договору, угоди. Списки мають безпосередньо вноситися до змісту угод, колективних договорів або додаватися до них.Список професій, посад працівників з ненормованим робочим днем з зазначенням конкретної тривалості відпустки затверджується на підприємстві, як додаток до колективного договору.Працівник з ненормованим робочим днем може бути залучений власником до роботи по закінченні робочого дня встановленої тривалості. Таке розпорядження власника працівник зобов’язаний виконати. Його невиконання кваліфікується як порушення трудової дисципліни.Закон не вимагає, щоб працівники з ненормованим робочим днем залучалися до роботи після закінчення робочого дня лише за підставою, яка встановлена для застосування надурочних робіт. Робота працівника з ненормованим робочим днем після закінчення робочого дня не є надурочною роботою. Водночас для залучення працівників з ненормованим робочим днем для роботи понад норму робочого часу потрібні підстави (виробнича необхідність, інші виняткові обставини).2. Працівники з ненормованим робочим днем можуть прцювати за сумісництвом.3. На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на підприємстві, в установі, організації режим робочого часу. У зв'язку з цим власник або уповноважений ним орган не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу.
Таміла

Добридень! Звертаюся повторно із таким запитанням. Яке тижневе навантаження в пришкільному оздоровчому таборі вчителя початкових класів і вихователя гпд. Чи правомірна адміністрація, яка вимагає відпрацьовувати таку кількість годин, як у навчальний період, адже на таборі ми всі виконуємо однакову роботу. А яку кількість годин працює вихователь у заміському таборі? Чим регламентуються ці навантаження? Дякую.

Профспілка: Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передбачено, що тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.Режим роботи вихователів таборів, розташованих в іншій місцевості, встановлюється правилами внутрішнього розпорядку табору.
Інна

Працюю в школі на 0,5 ставки ЗДВР і маю 11 годин вчителя хімії.З 1 січня 2011 року , за наказом бугалтерії , мені заборонили оплату класного керівництва, хоча до цього я була класним керівником 4 роки. Чи маю я право на оплату класного керівництва,як що я є адміністратором лише на 0,5 ставки? Дякую за відповідь

Профспілка: Згідно з пунктом 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки, або на досвідченого майстра виробничого навчання директором навчального за їх згодою директором навчального закладу Відповідно до п.35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, керівним працівникам не встановлюються доплати за класне керівництво, вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво.Таким чином, керівний працівник може бути класним керівником, однак доплата за класне керівництво йому не встановлюється.
Тетяна

Я один учитель биологии в школе( часов не хватает поэтому уже 5 лет читаю и основы здоровья ). У меня высшая категория и я старший учитель . Педагогический стаж 10 лет .Мои ученики неоднократно были победителями обласной , всеукраинской оллимпиады по биологии , всевозможных областных конкурсов по биологии . В 2010 году перед отпуском моя нагрузка была 18 часов ( догрузили уроками труда ) , летом взяли на работу дипломированого учителя труда и в сентябре мне сообщили что у меня ставки нет , всего 13 часов . Директор мне клялась , что на следующий год у меня будет ставка , а это временные неприятности . В это время мне позвонили из соседнего села 17км. и предложили у них читать биологию 5 часов. Чтобы у меня была ставка я согласилась . Но чтобы добраться до села я вихожу на автобус в 6 утра . А у меня ребенок ходит во второй клас , сам он еще собираться в школу не может, поэтому в этот день он чаще всего остается дома, а однажды зимой когда я уехала на работу , выключили свет он перепугался и выбежал на улицу где было 18 градусов мороза и простоял там до 10 часов пока муж не пришел с ночного дежурства, соответственно потом долго лежал в больнице . На днях директор мне сообщила , что у меня опять не будет ставки . Все часы дополнительные она раздала другим учителям чтобы дотянуть на ставку , это факультативы по физике , истории , географии и другие . Конкурсы и победы от меня требуют , а не одного факультатива мне не дают . Когда я говорю почему не участвуют в конкурсах те учителя у которых ставка и есть факультативы , мне говорят что только у меня все получается . Но я опять остаюсь без ставки , что мне делать ??? Помогите пожалуйста , просто другой работы нет чтобы уйти .

Профспілка:  Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором загальноосвітнього навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою, у приватних загальноосвітніх навчальних закладах - засновником (власником). Відповідно до Закону України "Про загальгу середню освіту" обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою годою педагогічного працівника. В разі, якщо забезпечити працівника навантаженням на тарифну ставку неможливо, а працівник не згодний працювати з неповним навантаженням, вирішується питання про скорочення працівників відповідно до чинного трудового законодавчства.
Яна

хто повинен чергувати в школі вдень під час святкових чи вихідних днів,як ось будемо мати 4 вихідні .(У нас при наявності 2 сторожів чергування з 7.00 по 20.00 розписують між вчителямиі техперсоналом)ЧИ ЗАКОННО ЦЕ

Профспілка: Робота у вихідні, святкові та неробочі дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні допускається в таких виняткових випадках: 1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; 2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна; 3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів; 4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.  Залучення працівників до роботи у ціі дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Робота у вихідний, святковий, неробочий  день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Лілія
Адміністрація школи зобов’язує мене, як класного керівника відпрацьовувати 2 години додатково щодня. Чи правомірні її дії?
Профспілка: Режим робочого часу вчителя ЗНЗ встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку цього закладу.
Жанна Петрівна
Я працюю в школі завгоспом,хочу працювати ще на 0,5ст.прибиральницею з відпрацюванням робочого часу,але в РУО не дозволяють.Поясніть,будь ласка,чому я не маю права?Заздалегідь Вам вдячна.
Профспілка: Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Тому, якщо, відповідно до штатного розпрису установи Ви є заступником керівника (заступник директора з адіністративно-господарської частини) чи є керівником структурного підрозділу ЗНЗ (його заступником), Вас не можуть прийняти на роботу за сумісництвом.
Вілен
1) чи має право заступник директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ бути прийнятий на посаду вчителя або іншу педагогічну посаду з навантаженням не більше, ніж 0,5 ставки на тиждень за сумісництвом у цьому ж навчальному закладі за умови, що, здійснювана ним робота як учителя або іншого педагогічного працівника не буде входити в 40 годин, які він працює як заступник директора ЗНЗ; 2) чи має право заступник директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ бути прийнятий на посаду вчителя або іншу педагогічну посаду чи науково-педагогічну посаду з навантаженням не більше, ніж 0,5 ставки на тиждень за сумісництвом в іншому навчальному закладі (науковій установі) за умови, що, здійснювана ним робота як учителя або іншого педагогічного (науково-педагогічного) працівника не буде входити в 40 годин, які він працює як заступник директора ЗНЗ? 
Профспілка: Керівний працівник ЗНЗ може бути прийнятим на посаду, що передбачає викладацьку діяльність, на 0,5 ставки за сумісництвом як в навчальному закладі за основним місцем роботи, так і в іншому навчальному закладі. При цьому, тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Крім того, такий працівник може виконувати педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, яка не вважається сумісництвом.
Ліна
Скільки годин у день повинен бути у закладі практичний психолог на 0,25 ставки?
Профспілка: У пункті 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102, зазначені працівники, для яких передбачена скорочена тривалість робочого дня. До таких працівників належать, зокрема, практичні психологи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів). Навантаження на ставку таких працвникыв складаэ 18 годин на тиждень (0,25 ставки - 4,5 годин на тиждень). Для практичних психологів інших закладів тривалість робочого тижня на ставку становить 40 годин на тиждень (на 0,25 ставки - 10 годин на тиждень).

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці