Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Конкурс > Про заснування почесного знаку
Про заснування почесного знаку

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

П Р Е З И Д І Я
П О С Т А Н О В А
07.06.2010 р. м. Київ № 4-10

Про заснування почесного знаку
Київської міської організації Профспілки
працівників освіти і науки України імені Анатолія Тимчика
"За зміцнення соціального партнерства"

На виконання протокольного доручення ХІ звітно-виборної конференції КМОППОіНУ від 11.03.10 р., президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України
постановляє:

  • Заснувати почесний знак Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України імені Анатолія Тимчика "За зміцнення соціального партнерства ".
  • Протягом одного місяця розробити Положення про почесний знак Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України імені Анатолія Тимчика "За зміцнення соціального партнерства" та подати його на затвердження президії ради.

Відповідальний: Трофименко О.М.

  • Затвердити Положення про конкурс на кращий ескіз почесного знака Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України імені Анатолія Тимчика "За зміцнення соціального партнерства"(додаток № 1). Відповідальні: Соломінчук В.В., Михальченко О.В. червень 2010 р.
  • Оголосити конкурс на кращий ескіз почесного знака, розмістити умови конкурсу на сайті КМОППОіНУ та інформаційному віснику "Єдність".

Відповідальні: Журавель І.М., Михальченко О.В. червень 2010 р.


Голова

О.М. Яцунь
Додаток № 1
до постанови
президії ради КМОППОіНУ
№ 4-10 від 07.06.10 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс на кращий ескіз (малюнок) почесного знака Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України імені Анатолія Тимчика «За зміцнення соціального партнерства»

1. Загальні положення
1.1.Конкурс на кращий ескіз (малюнок) почесного знака Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України імені Анатолія Тимчика «За зміцнення соціального партнерства» організовується КМОППОіНУ.
1.2. Для визначення переможців Конкурсу створюється журі Конкурсу на кращий ескіз (малюнок) почесного знака Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України імені Анатолія Тимчика «За зміцнення соціального партнерства».
1.3. До складу журі входять: голова та заступники голови КМОППОіНУ.

2. Умови Конкурсу
2.1. Учасниками Конкурсу є всі бажаючі.
2.2. Учасники конкурсу беруть участь у конкурсі як автори або співавтори в складі творчого колективу.
2.3. Конкурс проводиться в два етапи:

  • перший етап – подання ескізів до КМОППОіНУ - проводиться в період з дня оголошення конкурсу до 15 серпня 2010 року;
  • другий етап – визначення переможця конкурсу - проводиться в період з 15 до 30 серпня 2010 року.

2.4. Критерії оцінки конкурсних матеріалів:

  • образність ескізу;
  • відповідність умовам Конкурсу;
  • цілісність композиції ескізу;
  • оригінальність ідеї та конструктивного рішення.

2.5. Оголошення про проведення конкурсу здійснюється шляхом висвітлення інформації про його проведення на сайті КМОППОіНУ та інформаційному віснику "Єдність".

3. Порядок проведення конкурсу
3.1. Конкурсні ескізи (малюнки) виконуються на альбомних аркушах формату А4 (210х297 мм) чи на електронних носіях у різнобарвних тонах і чітких лініях, повинні бути оригінальними, відображати елементи новизни із зазначенням характеристик використовуваних матеріалів, необхідних для виготовлення почесного знака.
3.2. Ескіз (малюнок) супроводжується пояснювальною запискою, що містить опис ескізу та перелік використовуваних основних матеріалів.
На звороті аркуша з ескізом (малюнком) розміщається інформація такого змісту:
- прізвище, ім'я та по батькові учасника, рік народження;
- місце роботи (навчання) учасника;
- адреса проживання та контактний телефон учасника.
3.3. Ескізи (малюнки) направляються на розгляд конкурсного Журі за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 57, каб. 30.

4. Визначення й нагородження переможців Конкурсу
4.1. Журі проводить оцінку поданих ескізів (малюнків) та визнає переможця конкурсу, за ескізом якого буде виготовлятися почесний знак Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України імені Анатолія Тимчика «За зміцнення соціального партнерства».
4.2. Автор або творчий колектив, визнані переможцями, нагороджуються дипломом і грошовою винагородою в розмірі 1190 грн.
4.3. У ході підбиття підсумків Конкурсу за рішенням Журі можуть встановлюватись додаткові номінації й спеціальні призи.
4.4. Усі рішення Журі оформляються протоколом.