Авторизація|

Про доплати за завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, обслуговування електронно-обчислювальної техніки

7 лютого 2009,Публікації » Новини

До Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надходять запити щодо застосування п. 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15 квітня 1993 року (із змінами і доповненнями), при встановленні доплат вчителям, викладачам, іншим працівникам, на яких покладено обслуговування обчислювальної техніки та завідування навчальними кабінетами, у яких здійснюється викладання курсу «Основи інформатики і обчислювальної техніки».

 

Зазначаємо, що додаткова оплата вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування електронно-обчислювальної техніки, запроваджена у розмірі 5–10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року N 643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки". При цьому з 1 травня 2007 року така доплата здійснювалася в обсязі 50 відсотків встановленого розміру в межах затвердженого фонду заробітної плати, а з 1 січня 2008 року її виплата забезпечується в повному обсязі.

На виконання урядової постанови прийнято відповідний наказ Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2007 року N 471 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 червня 2007 року за N 675/13942 )

 

Відповідно до чинної редакції абзацу другого п.41 Інструкції у школах, школах-інтернатах, училищах фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, у яких створені кабінети обчислювальної техніки, вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться додаткова оплата у розмірі 5 - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

 

Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом.

Абзацом третім п.41 Інструкції також передбачено, що у випадках, коли викладання шкільного курсу «Основи інформатики і обчислювальної техніки» покладено на міжшкільні навчально-виробничі комбінати трудового навчання і професійної орієнтації, у навчально-виробничі комбінати із шкіл передано навчальні години, передбачені на цю мету в навчальних планах, доплата за завідування кабінетом обчислювальної техніки і за працюючі комп'ютери встановлюється працівникам навчально-виробничих комбінатів, на яких покладено виконання цієї роботи.

 

Згідно з Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року N 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р. за N 1121/9720), в закладах освіти серед інших кабінетів створюються також кабінети інформатики (п.3.3. Положення); на вхідних дверях такого кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою "Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання" ( п.6.1. Положення ).

Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2004 року N 407 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2004 року за N 730/9329 ) «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», передбачено, що організація навчально-виховного процесу та оснащення навчального середовища для викладання шкільного курсу «Основи інформатики і обчислювальної техніки» здійснюється в кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.


Відповідно до 6.6 Положення завідувач кабінету призначається наказом директора навчального закладу з числа вчителів, які мають відповідну освіту і проводять заняття у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання (КІІКТ).
Обов'язки завідувача кабінету визначені в Положенні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів та Правилах безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16 березня 2004 року N 81 .

Попри невідповідність назв навчальних кабінетів для викладання курсу «Основи інформатики і обчислювальної техніки» в ряді нормативно-правових актів, Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України роз'яснюють, що за обслуговування електронно-обчислювальної техніки та завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, в яких оснащено навчальне середовище для викладання зазначеного шкільного курсу та організовано навчально-виховний процес, повинна здійснюватися додаткова оплата відповідно до п. 41 Інструкції.


По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці