Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany/

З нагоди 20-річчя Українського гуманітарного ліцею

З нагоди 20-річчя Українського гуманітарного ліцеюУкраїнський гуманітарний ліцей одним із перших навчальних закладів став структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, утілюючи в життя ідею неперервної освіти. Із 1994 року – ліцей реорганізовано в Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (наказ МОН України №5 від 12.01.1994), а з 2006 року – ліцей у складі «Навчально-наукового комплексу «Сучасна освіта» (наказ  МОН України №465 від 19.06.2006).

Український гуманітарний ліцей, відзначаючи свій 20-річний ювілей, 13-14 жовтня 2011 року, за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації та за участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Система неперервної освіти: європейські реалії та українські перспективи» для ліцеїв (гімназій, колегіумів, коледжів) – структурних підрозділів університетів України.

Питання для обговорення:

–  Неперервна освіта в контексті реформування системи вищої освіти.

–  Неперервна освіта в умовах глобалізованого світу (європейський досвід).

–  Моделі неперервної освіти: варіативність підходів.

–  Формальна, неформальна, інформальна освіта в структурі освіти впродовж життя.

–   Проектування, зміст, технології в системі неперервної освіти.

Сучасний глобалізований світ вимагає зміни парадигми освітнього розвитку, новітньої освітньої моделі, що базується на новій філософії постмодерну. Саме в контексті цієї філософії сучасні зміни в освіті спрямовані не лише на оновлення змісту, технологій освітньої діяльності, а й самого розуміння  сучасної освіти як неперервної, спрямованої на виховання конкурентоспроможних, компетентних людей інформаційного суспільства ХХІ століття, здатних до саморозвитку й навчання упродовж життя. Не випадково ЮНЕСКО визначило ХХІ століття – століттям освіти, а в Україні указом Президента 2011 рік проголошено Роком освіти та інформаційного суспільства.

Поняття «неперервна освіта» – це філософсько-педагогічна категорія. Провідними тенденціями розвитку неперервної освіти в Україні є:

– орієнтація на особистість (її духовну, соціальну й професійну зрілість);

– відкритість та доступність цієї системи кожній людині;

– забезпечення високої якості освіти;

– творення цілісного «освітньо-культурного простору».

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти в Україні склалися сприятливі умови для розгортання інноваційних процесів в усіх складових діяльності загальноосвітніх закладів. Нова ситуація українського шкільництва характеризується:

– варіативністю освітнього простору;

– профілізацією старшої школи;

– відносним упорядкуванням інноваційних процесів;

– замовленням на якісну шкільну освіту.

Це викликає потребу як теоретичних розробок і практичного обґрунтування різних шляхів досягнення якісної загальної середньої освіти, так і потребу моделювання розвитку інноваційних шкіл. Загальноосвітня школа як соціально-педагогічна структура має багатофункціональний характер і може забезпечити високу якість освіти тільки тоді, коли нові моделі шкільної освіти будуть ґрунтуватися на інтеграції педагогіки й психології дитини, охоплювати глибинні процеси її розвитку, інтелекту, мислення, духовності. Саме через освіту ми маємо підготувати Людину, здатну творити, приймати зміни та нововведення. Зміни потребують конкурентоспроможності, професійної та соціальної мобільності, неперервної освіти й духовного самовдосконалення.

Прес-служба КМОППОіНУ

За матеріалами

www.uhl-edu.kiev.ua

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2018

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

28.лютого

Ліцею №51 - 100!

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці