Авторизация| Регистрация

Соціальне страхування. Питання – відповідь

27 лютого 2012,Публікації » Новини

Соціальне страхування. Питання – відповідь– Чи має право неповнолітня особа, яка працює на підприємстві і користується пільгами, встановленими законодавством України, на оплату листка непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати?

– Відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України, неповнолітні, тобто особи, що не досягли  вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці, користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Згідно зі статтею 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 року №2240 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від стажу роботи в таких розмірах:

• 60% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають стаж до п’яти років;

• 80% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають стаж до восьми років;

• 100 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають стаж понад  вісім років;

• 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків, або особі, яка їх замінює та доглядає хвору дитину до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Враховуючи вищевикладене, неповнолітні застраховані особи не мають права на оплату листка непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати, за винятком випадку, коли вони віднесені до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

– Громадянка Росії з 2010 проживає і працює на умовах трудового договору в Україні. У зв’язку з хворобою надала до комісії із соціального страхування підприємства листок непрацездатності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. Чи має право громадянка Росії на оплату листка непрацездатності і чи враховується при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності страховий стаж, набутий нею в Росії?

– Відповідно до п.1 статті 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 року №2240, право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення).

Отже, громадянка Росії, яка проживає в Україні і працює на умовах трудового договору є застрахованою особою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Що стосується врахування страхового стажу, набутого в Російській Федерації, то згідно абзаців 2 та 3 статті 6 «Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн», від 14.01.1993 р., трудовий стаж, включаючи стаж, який обчислюється в пільговому порядку, і стаж роботи за спеціальністю, набутий у зв’язку з трудовою діяльністю на територіях обох країн, взаємно визнається сторонами. Обчислення стажу здійснюється згідно із законодавством сторони, на території якої відбулася трудова діяльність.

Отже, при наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності, до страхового стажу, набутого громадянкою Російської Федерації на території України, зараховується стаж, набутий нею в Росії.

Олександра Жураковська,

головний юрисконсульт

Святошинської міжрайонної

виконавчої дирекції

Київського міського відділення

ФСС з ТВП

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ОПИТУВАННЯ СПІЛЧАН

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи