Авторизація|

Зарахування до стажу, що дає право на доплату за вислугу років, періоду відпустки по догляду за дитиною

26 квітня 2013,Публікації » Новини

Зарахування до стажу, що дає право на доплату за вислугу років, періоду відпустки по догляду за дитиноюВідповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, до стажу педагогічної роботи зараховується час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку, якщо дитина потребує домашнього догляду.

Порядком виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. №84, також визначено, що до стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вислугу років, працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах, зараховується відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

При цьому, законодавством не передбачено жодних вимог щодо того, що відпустка по догляду за дитиною повинна припадати на період роботи на педагогічних посадах. Тому, наприклад, якщо працівниця в період роботи на посаді бухгалтера приватного підприємства перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, а потім перейшла на роботу до загальноосвітнього навчального закладу на посаду вчителя чи бібліотекаря, період знаходження у відпустці зараховується до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років.

Юридична служба КМОППОіНУ

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці