Авторизация| Регистрация

Програми доступного житла

Програми доступного житлаПроблема забезпечення населення доступним житлом стоїть дуже гостро. Нині понад 1860 освітян перебуває на квартирній черзі. На сьогоднішній день існує декілька найоптимальніших програм для поліпшення житлових умов:

 - здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

 - "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО” – державна програма по наданню фінансової підтримки для будівництва житла.
   Надаємо детальну інформацію щодо кожної програми.  

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов 


Даний порядок затверджений Постановою КМУ № 343 від 25.04.2012 р. (із змінами та доповненням) визначає механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об’єктах незавершеного будівництва або не реалізованого замовниками (управителями) в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2007 року житла.
Тобто, громадянин, який став учасником програми, зможе отримати іпотечний кредит в банківській установі, при сплаті відсотків за яким йому реально треба буде платити 3% річних, решту компенсуватиме держава.
До кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, установлюються такі вимоги:
-         надання кредиту в гривнях;
-         строк кредитування – до 15 років з моменту укладання позичальником кредитного договору;
-         процентна ставка на момент видачі кредиту не перевищує 16% річних;
-         обов’язковий власний внесок позичальника не перевищує 25% суми кредиту. За бажанням позичальника розмір такого кредиту може бути збільшено. Розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку;
-         максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація процентів, визначається шляхом множення  нормативної площі житла на його розрахункову вартість;
-         укладання договору поруки з кожним дієздатним членом сім’ї, на якого розраховується часткова компенсація процентів та який проживає разом з позичальником. Позичальник може укладати договори поруки також з іншими поручителями та надавати додаткову заставу за кредитним договором.
Нормативна площа житла визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена сім’ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків – не більш як 94 кв. метрів.
Розрахункова вартість за 1 кв. метр житла встановлюється з урахуванням місця проживання громадян.  Для м. Києва цей розмір становить – 7000 гривень за 1 кв. метр.
До таких, що потребують поліпшення житлових умов належать:
1)     громадяни, які перебувають на квартирному обліку;
2)     громадяни, які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім’ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім’ї, виданою за місцем проживання.


 Документи, які необхідно подати громадянину:


-         копія паспорту (всіх дорослих членів сім’ї);
-         копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби  і мають відмітку в паспорті, (всіх дорослих членів сім’ї);
-         довідка про склад сім’ї (форма 3), видану за місцем проживання;
-         копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
-         копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
-         довідки про доходи всіх членів сім’ї за останні 6 місяців;
-         довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності).
 Позичальник, що є замовником будівництва індивідуального житлового будинку, подає також копії документа, що посвідчує право на земельну ділянку та відповідної проектно-кошторисної документації.

 

"ДОСТУПНЕ ЖИТЛО”
державна програма по наданню фінансової підтримки
для будівництва житла

        

         Дана програма регламентується Постановою КМУ № 140 від 11.02.2009 р та іншими пов’язаними нормативними документами.
        
Механізм реалізації програми: надання одноразової безповоротної фінансової підтримки у розмірі 30% від вартості будівництва житла за рахунок державних коштів. Дана фінансова підтримка спрямовується виключно на інвестування у житлове будівництво.
        
Категорія громадян, що мають право на участь у даній програмі:

  •  громадяни, які перебувають на квартирному обліку;
  • громадяни, середній сукупний дохід яких, разом з членами їх сімей у розрахунку на одну особу не перевищує п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні;

громадяни, яких відповідно до рішення місцевого органу виконавчої влади мають право на доступне житло.
 
Додаткова інформація:
- надання підтримки здійснюється виключно за умови участі громадян у будівництві житла власними коштами у розмірі не менше 70% від вартості такого будівництва;
- перелік об’єктів будівництва визначається Міністерством регіонального розвитку та будівництва України;
- розрахунок суми даної підтримки здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю) та з урахуванням граничної вартості будівництва 1 кв. метра житла (для м. Києва – 7990 грн.)
- вартість житла, що виникає у разі перевищення нормативної площі та/або граничної вартості будівництва 1 кв. метра сплачується громадянином за рахунок власних коштів;
- державна підтримка надається громадянам лише один раз. Право на державну підтримку вважається використаним з моменту надходження такої підтримки на поточний рахунок громадянина;
- надання даної підтримки супроводжується обов’язковою одноразовою комісією (винагорода виконавця програми) у розмірі 0,7% від вартості будівництва.
 
Приклад розрахунку державної підтримки:
Сім’я у складі 3-ох осіб здійснює інвестування у будівництво квартири в м. Києві загальною площею 47,65 кв. метра. Вартість 1 кв. метра за ціною забудовника 8900 грн.
-       загальна вартість квартири за ціною забудовника складає 424085 грн. (47,65 м. кв. х 8900 грн.);
-       нормативна площа складає 73,5 кв.м. (3*21 кв.м.+10,5 кв.м.);
-       розмір державної підтримки складає 114 217 грн. (47,65 кв.м. х 7990 грн. х 30%);
-       розмір внеску за рахунок власних коштів позичальника складає 309868 грн.;
-       одноразовою комісією 2968 грн. (424085 грн. х 0,7%).
 
Перелік документів, які додаються до заяви громадянина про надання державної підтримки:
1.     Довідка про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
2.     Документ центрального органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який веде облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, про наявність у громадянина права на доступне житло (за рекомендованою правлінням Фонду програми);
3.     Довідка про склад сім’ї (форма № 3) або витяг з домової книги;
4.     Копії паспортів дорослих членів сім’ї (сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу, місце реєстрації, сімейний стан особи, наявність дітей, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності);
5.     Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів/документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків в паспорті громадянина України) членів сім’ї – платників податків та інших обов’язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби  і мають відмітку в паспорті);
6.     Копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
7.     копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
8.     Довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи на посаді – для працюючих членів сім’ї;
9.     Документи, необхідні для визначення середньомісячного грошового доходу на одного члена сім’ї:
-       довідка про грошові доходи (за встановленою правлінням Фонду формою);
-       документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім’ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців, довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо).
 
За більш детальною інформацією необхідно звертатися до Іпотечного центру у м. Києві та Київській області за адресою:
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2А, корпус 3, поверх 4. Телефон для довідок: (044) 249-36-93; (050) 358-50-82.
Сайт Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву: www.molod-kredit.gov.ua
 Сайт Іпотечного центру: www.kyiv.molod-kredit.gov.ua  

Прес-служба КМОППОіНУ

По темі:



Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2018

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці