Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany

Зауваження до Типових штатних нормативів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

14 лютого 2014,Публікації » Новини

Зауваження до Типових штатних нормативів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації13 лютого 2014 року Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України провела засідання секції вищої школи, на якому було обговорено питання запровадження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 26 від 11.01.2014 р.

На засіданні секції голови первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів м. Києва висловили стурбованість введенням штатних нормативів.

КМОППОіНУ направляє напрацьовані матеріали до ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та Міністерства освіти і науки України для врахування зауважень до моменту введення в дію наказу з 01.09.2014 року.

Із зауваженнями до Типових штатних нормативів можна ознайомитися тут 


Зауваження
до Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 26 від 11.01.2014 р.
«Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації»  
 1. Типові штатні нормативи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 26 не визначають кількість посад науково-педагогічних працівників. Штатні нормативи науково-педагогічних працівниківвищих навчальних закладів формуються за постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134.
 2. Не допускається збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалась у закладах на 01.09.2014 року.
 3. Чисельність посад працівників згідно наказу буде формуватися без урахування обсягу випуску та прийому студентів у 2015 та наступних роках. Існує ризик зменшення штату працівників за умови скорочення обсягу набору студентів.
 4. Обмежено введення додаткових штатних одиниць вищих навчальних закладів. Дозволяється вводити додаткові штатні одиниці лише у разі виробничої необхідності, але не більше 10% і лише за рахунок коштів спеціального фонду.
 5. Не визначено кількості проректорів для тих вищих навчальних закладів, чисельність студентів яких перевищує 12 000 осіб.
 6. У наказі відсутня однозначність визначення структури вищого навчального закладу. Зокрема, чітко не визначено такий структурний підрозділ університету, як Інститут та відповідно його штатні одиниці. Окрім того, не конкретизовано штати інших структурних підрозділів, які не визначені наказом, але передбачена можливість їх створення.
 7. Неоднозначно викладено норму про виконання обов’язків заступників декана з числа науково-педагогічних працівників. Окрім того, кількість посад заступника декана диференційовано в залежності від чисельності студентів. Зокрема, не передбачено посаду заступника декана на тих факультетах, де навчається менше 500 студентів денної форми навчання та 600 студентів із змішаним контингентом.
 8. Введено посаду керівника підрозділу з наукової роботи студентів. Водночас не визначено статусу наукового працівника за цією посадою.
 9. Вводиться обмеження за кількістю осіб, що навчаються в аспірантурі (не менше 50 осіб).
 10. Нормативи введення посад працівників з охорони праці мають бути приведені у відповідність до вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці».
 11. Потребує унормування питання штатних нормативів їдалень навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 12. Необхідно унормувати встановлення кількості штатних одиниць, які отримують заробітну плату за загальним та спеціальним фондами залежно від кількості студентів, слухачів, які навчаються за державним замовленням та за договорами.
 13. У штаті лабораторій технічних кафедр не може бути тільки одна посада інженера, тому що сучасне обладнання таких лабораторій вимагає наявності посад спеціалістів з повною вищою освітою.
 14. Штати військово-мобілізаційних відділів технічних ВНЗ (переважна кількість студентів та викладачів – чоловіки) не можна обмежувати трьома посадами. Необхідно враховувати при формуванні цих відділів контингент студентів та чисельність працюючих.
 15. Чисельність штату навчально-допоміжного персоналу слід визначати в залежності від напрямку підготовки студентів (технічні спеціальності – 60% від науково-педагогічних працівників, гуманітарні спеціальності – 25% від науково-педагогічних працівників).
 16. У гуртожитках встановити в залежності від кількості студентів, що в них мешкають (до 450 – 1 комендант, понад 450 – завідувач гуртожитком, додатково на 450 – 1 комендант).

 

Прес-служба КМОППОіНУПо темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці