Авторизація|

На які виплати вправі розраховувати працівник, з яким не провели своєчасного остаточного розрахунку при звільненні?

На які виплати вправі розраховувати працівник, з яким не провели своєчасного остаточного розрахунку при звільненні?Незалежно від причини звільнення власник або уповноважений ним орган відповідно до статті 47  Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку  та провести з ним повний розрахунок. Коли ж працівника у день звільнення не було на роботі, зазначені суми згідно зі статтею 116 КЗпП України мають бути виплачені не пізніше наступного дня  після пред'явлення ним роботодавцеві вимоги про розрахунок.

До таких сум при звільненні включаються належна працівникові заробітна плата, компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, та вихідна допомога при звільненні  у передбачених законодавством випадках.

Якщо з вини підприємства працівнику своєчасно не були виплачені суми при звільненні, то відповідно до статті 117 КЗпП України він має право на компенсацію за затримку розрахунку при звільненні в розмірі середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Слід зазначити, що Пленум Верховного Суду України у пункті 20 постанови від 24.12.99 N13 "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці" визначив, що сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності за затримку при розрахунку при звільненні працівника.

За вирішенням спору про стягнення заробітної плати у зв'язку із затримкою розрахунку при звільненні працівник має право звернутися до комісії по трудовим спорам підприємства, установи, організації або безпосередньо до суду. При цьому, строк звернення по спорах про виплату належної працівникові заробітної плати згідно зі статтею 233 КЗпП України не обмежується.

Юридичний відділ КМОППОіНУ

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці