Авторизація|

Право на працю – одне з пріоритетних соціальних прав, закріплених в Конституції України

30 квітня 2015,Публікації » Новини

Право на працю – одне з пріоритетних соціальних прав, закріплених в Конституції УкраїниКожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України)Неповнолітні мають рівне з іншими громадянами право на працю. Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.

 

Вік, з якого допускається прийняття  на роботу неповнолітніх:

За загальним правилом прийняття та роботу осіб молодших 16 років не допускається.

Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можутьприйматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

 Тривалість  робочого  часу  неповнолітніх:

 Категорія неповнолітніх  для  працівників  віком  від  16 до 18 років  для осіб віком від 15 до 16 років  учнів віком від 14  до 15 років, які працюють в період канікул
  Тривалість робочого часу 36 годин на тиждень 24 години на тиждень 24 години на тиждень

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної  тривалості  робочого часу для  осіб  відповідного  віку.

 

    Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти  років  при скороченій  тривалості  щоденної  роботи  виплачується  в такому ж розмірі,  як  працівникам   відповідних   категорій   при   повній тривалості щоденної роботи.

 

Роботодавець не має права застосовувати працю неповнолітніх на:

  • важких  роботах та роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;
  • підземних роботах;
  • роботах, що передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх  граничні норми;
  • нічних, надурочних роботах і роботах у вихідні дні.

 

Гарантії при наданні відпусток неповнолітнім:

 

Особи віком до 18 років мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час.

Щорічна основна відпустка неповнолітнім може надаватись також у перший рік роботи за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на даному підприємстві, в організації, установі.

Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років протягом робочого року забороняється. Це означає, що заміна неповнолітнім всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

 

Звільнення неповнолітніх

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх.

 

Роботодавець зобов’язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників в випадках їх звільнення:

 

¨      у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

¨      у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

¨     за умов зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності кадрів або штату працівників, банкрутства;

 

Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоров'ю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім.

 

 

Практичні приклади застосування трудового законодавства

 при працевлаштуванні неповнолітніх

 

Приклад 1.

17-річного юнака було прийнято на посаду лаборанта навчального закладу. Керівництво структурного підрозділу, де працює юнак, вимагає від нього укласти договір про повну матеріальну відповідальність.

Як діяти неповнолітньому?

Неповнолітні працівники не можуть нести повну матеріальну відповідальність на підставі договору про індивідуальну чи колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

Неповнолітньому варто відмовитися від укладення договору про повну матеріальну відповідальність, аргументуючи свої дії забороною укладати письмові договори про повну матеріальну відповідальність з особами, що не досягли вісімнадцятирічного віку (ст.135-1 КЗпПУ).

 

Приклад 2.

16-річна школярка влаштувалася на роботу на посаду секретаря-друкарки. Керівник підприємства погрожує працівниці звільненням за прогул без виплати заробітної плати за відпрацьований місяць.

Як діяти неповнолітньому?

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх.

Окрім того, якщо неповнолітній працівник є членом профспілки, то звільнення за прогул має погоджуватися з виборним органом первинної профспілкової організації. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. 

Працівниці варто звернутися за захистом від незаконного звільнення та незаконної невиплати заробітної плати за відпрацьований період до первинної профспілкової організації, яка діє на підприємстві.

 

Приклад 3.

Батьки 17-річної школярки, яка влаштувалася працювати прибиральницею, подали роботодавцеві заяву про звільнення їхньої доньки, у зв’язку з тим, що неповнолітня має хронічне захворювання органів дихання, а робота з дезифінкуючими розчинами може призвести до загострення хвороби.

Як діяти неповнолітньому?

Відповідно до статті 191 КЗпП усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щорічно підлягають обов'язковому медичному оглядові. При встановленні факту, що робота негативно впливає на здоров'я неповнолітнього, він негайно звільняється з цієї роботи і переводиться на більш легку роботу.

Згідно з ст. 199 КЗпП батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

У зв’язку з цим роботодавцеві необхідно звільнити працівницю, якщо продовження роботи загрожує її здоров’ю, а неповнолітній працівниці розпочати пошуки іншої роботи.

 

Приклад 4.

Трудовим договором, укладеним з неповнолітнім, передбачено виконання обов’язків з розповсюдження рекламних матеріалів. Керівництво переконує працівника, що в ці обов’язки входить також розвантаження рекламної продукції.

Як діяти неповнолітньому?

Залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, забороняється. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.

Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати підлітки, не повинна перевищувати граничних норм, зазначених у таблицях вищезазначеного наказу. Окрім того, в разі якщо трудовим договором не було передбачено виконання обов’язків з підіймання та переміщенням важких речей, працівник має право відмовитися від виконання обов’язків, не обумовлених трудовим договором.

 

Приклад 5.

Неповнолітньому працівникові, на його прохання надати відпустку в літній період, повідомили, що відпустка може бути надана лише в зимовий час, оскільки влітку більшість працівників перебуватиме у відпустці та є потреба у виконанні роботи.

Як діяти неповнолітньому?

Відповідно до ст. 195 КЗпПУ щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

 

Тому неповнолітньому працівникові необхідно наполягти на наданні йому відпустки відповідно до законодавства у зручний для нього час.

Юридичний відділ КМОППОіНУ

 

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці