Авторизація|

Міносвіти затвердило навчальні плани для білінгвальних класів

Міносвіти затвердило навчальні плани для білінгвальних класів Міністр освіти і науки Іван Вакарчук підписав наказ "Про затвердження типових навчальних планів білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов"


За визначенням стратегічних документів Ради Європи білінгвальні класи - це класи, навчання у яких здійснюється за спеціальними програмами, що передбачають з окремих предметів поперемінне використання двох мов - державної та іноземної.

Наказ МОН № 626 від 07.07.2009 року "Про затвердження Типових навчальних планів білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов".

 

Наказ МОН № 626 від 07.07.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 626 від 07 липня 2009 року

Про затвердження Типових навчальних
планів білінгвальних класів спеціалізованих шкіл
з поглибленим вивченням іноземних мов

З метою забезпечення умов для розвитку здібностей та обдарувань учнів відповідно до вимог Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" від 16.11.2000 року № 1717 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести до відома відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, інформацію щодо введення Типових навчальних планів білінгвальних класів спеціалізованих шкіл.

3. Типові навчальні плани білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов опублікувати в „Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", газеті „Освіта України" та розмістити на сайті міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О. Вакарчук

Типові навчальні плани білінгвальних класів спеціалізованих шкіл
з поглибленим вивченням іноземних мов

Пояснювальна записка

Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту" білінгвальні класи у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов створюються згідно запитів та потреб учнів і функціонують в структурі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. За визначенням стратегічних документів Ради Європи білінгвальні класи - це класи, навчання у яких здійснюється за спеціальними програмами, що передбачають з окремих предметів поперемінне використання двох мов - державної та іноземної.

Зарахування учнів до цих класів здійснюється на конкурсній основі, з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання. З цією метою може проводитись співбесіда з дитиною або тестування згідно з нормативними документами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджена наказом МОН України від 19.06.2003 р. № 389).

Типові навчальні плани білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов розроблені на основі Типових навчальних планів для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2005 р. №145).

Вони складаються з двох блоків навчальних предметів: загальноосвітнього і профільного. Цикл профільних предметів сформований на основі інваріантної та варіативної складових змісту шкільної освіти, у т.ч. за рахунок перерозподілу навчального часу між профільними та загальноосвітніми предметами та курсами. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад кожна школа на основі Типового навчального плану формує власний робочий навчальний план, обираючи ті чи інші предмети для навчання іноземною мовою, конкретизуючи варіативну складову.

Особливості організації навчального процесу в білінгвальних класах такі:
іноземна мова вивчається поглиблено;
з 5-го класу поступово запроваджується вивчення (повністю або частково) 2-3 предметів іноземною мовою;
освітня галузь «Технології» та частково галузь «Художня культура», починаючи з 7-8 класів, реалізуються через вивчення курсів за вибором іноземною мовою: «Країнознавство», «Культура (музика та мистецтво) країни мова якої вивчається», «Література країни мова якої вивчається», «Ділове мовлення» та інші.

За рішенням відповідних органів управління освітою (згідно Постанови КМУ №162 від 26.09.2001 р. «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад») можуть вводитися додаткові штатні одиниці заступника директора, практичного психолога, лаборанта; учителям, що навчають предметам іноземною мовою, встановлюватись надбавки до заробітної плати, у тому числі за рахунок коштів спонсорів та благодійних фондів.

Залежно від особливостей та умов роботи загальноосвітнім навчальним закладом можуть вноситись необхідні корективи щодо вивчення профільних предметів і курсів, у тому числі може перерозподілятися час між курсами профільного циклу.

З усіх інших питань (структури навчального року, організації навчальної практики, порядку вивчення окремих предметів, формування класів і поділу їх на групи) білінгвальні класи у спеціалізованих школах користуються положеннями пояснювальних записок до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 01.03.2004 р. № 162 та від 23.02.2004 р. № 132.

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти О.В. Єресько

 

Додаток 1
до наказу МОН України
від 07.07.2009 № 626

Типовий навчальний план білінгвальних класів
з українською мовою навчання

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

10

11

12

Українська мова

3,5

3

3

2

2

1

1

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

5

5

5

5

5

5

5

5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

1

1

1

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

1

1

2

Всесвітня історія

 

1

1

1

1

1

1

1

Правознавство

 

 

 

 

1

1

 

 

Економіка

 

 

 

 

 

 

1

 

Людина і світ

 

 

 

 

 

 

 

1

Етика

1

1

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

 

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

 

 

 

 

 

 

Математика

4

4

4

4

4

3

3

3

Фізика

 

 

1

2

2

2

2

 

Астрономія

 

 

 

 

 

 

 

1

Інформатика

 

 

 

 

1

1

1

1

Природознавство

1

1

 

 

 

 

 

 

Біологія, людина і природа

 

 

2

2

3

1,5

2

1

Географія

 

2

2

1,5

1,5

1,5

 

 

Хімія

 

 

1

2

2

1

1

 

Трудове навчання

1

1

 

 

 

 

 

 

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Захист Вітчизни

 

 

 

 

 

1

1

 

Разом:

25

27,5

26,5

27,5

30,5

25

24

22

Базові курси за вибором ЗНЗ (вивчаються іноземною мовою):
- Історія
- Математика
- Біологія
- Географія
- Фізика
- Хімія0,5
0,50,5
0,5

11
1
1
1
1
11
1
1
1
1
11
1
1
1
1
11
1
1
1
1
11
1
1
1

11
1
1
1

1

Разом базові курси іноземною мовою

1

1

2

2

2

3

3

4

Курси за вибором:
- Друга іноземна мова
- Ділова мова
- Країнознавство
- Художня культура
- Мистецтвознавство


1


1-1,5


1-1,51


1-21


1-2


0,5
0,5


3

1
1
0,5


3
1
1
1


3
2
1
1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

27

30

31

33

33

33

33

33

Всього

27

30

31

33

34

34

33

33

 

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

17.листопада

З ДНЕМ СТУДЕНТА!

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці