Авторизація|

Юридичні аспекти збору благодійних внесків і пожертв на потреби закладів освіти

Юридичні аспекти збору  благодійних внесків і пожертв на потреби закладів освітиПунктом 4 ст. 61 Закону України «Про освіту» визначено, що додатковими джерелами фінансування закладів освіти є в тому числі і добровільні грошові внески матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян; інші кошти.

Таким чином, надання батьками фінансової підтримки навчальним закладам не суперечить законодавству. При цьому важливо, щоб прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснювався виключно на добровільній основі.

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо. Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі. Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Варто звернути увагу також на те, що збір коштів та матеріальних цінностей працівниками навчальних закладів заборонено.Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб здійснюєтьсявідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку.

Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок "Суми за дорученням". Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться  згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів  України від 17 серпня 1998 р.  № 1295 "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних  робіт».

Керівники навчальних закладів повинні систематично проводити звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів, забезпечувати постійне інформування про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у місцевих засобах масової інформації.

Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків,  визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування  благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу - набувачів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних  виключно з основною діяльністю установи, закладу.

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату  заробітної плати працівників установ і закладів освіти відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" у разі,  коли такий напрям видатків  визначений  благодійником.

Юридичний відділ КМОППОіНУ

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці