Авторизація|

Загрози і виклики Проекту Трудового кодексу України

6 листопада 2015,Публікації » Новини

5 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Трудового кодексу України, зареєстрований за № 1658 від 27.12.2014 року. Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України здійснила аналіз положень проекту та виокремила низку ризиків. Так, запровадження цих положень проекту можуть призвести до звуження прав та гарантій громадян, що суперечить ст. 22 Конституції України.

Серед недоліків проекту ТК, в першу чергу, варто виділити такі:

 • Запропонована у ст. 30 проекту норма, яка надає роботодавцю право контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено «особливостями виробництва» є суперечливою в контексті дотримання прав громадян, враховуючи те, що проект не передбачає отримання згоди працівників на такий контроль. При цьому, проект не надає критеріїв визначення поняття «особливості виробництва». За таких умов запровадження запропонованої норми може призвести до зловживань з боку роботодавців.
 • Стаття 41 передбачає можливість встановлення піврічного випробувального терміну для окремих працівників без попереднього погодження з профспілкою, як це передбачено чинним законодавством.
 • Стаття 88 надає право роботодавцям – суб’єктам малого підприємництва письмово попереджати працівника про скорочення не пізніше ніж за місяць. На сьогодні звільнення працівників за цією підставою може відбуватися виключно після попередження про звільнення не пізніше, ніж за два місяці, незалежно від статусу роботодавця. Надання роботодавцям – суб’єктам малого підприємництва дозволу попереджати працівників про майбутнє скорочення не пізніше, ніж за місяць до звільнення, є звуженням прав працівників.
 • Стаття 103 проекту кодексу суперечить ст. 1227 Цивільного кодексу України. Згідно зі ст. 103 Кодексу вимоги щодо заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат, що належали працівникові пред’являються роботодавцю його спадкоємцями або особами, які понесли витрати на поховання, на підставі належно оформлених документів, що підтверджують такі витрати. Разом з тим, згідно зі ст. 1227 Цивільного кодексу суми заробітної плати, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини. Зважаючи на те, що члени сім’ї не завжди є спадкоємцями або особами, які понесли витрати на поховання, ст. 104 проекту необхідно узгодити зі ст. 1227 Цивільного кодексу України.
 •  Згідно зі статтею 112 проекту Трудового кодексу розгляд запиту керівника про надання згоди на звільнення працівників має здійснюватися в присутності уповноваженої роботодавцем особи. За таких умов  існує ймовірність тиску на виборний орган первинної профспілкової організації при розгляді запиту про надання згоди на звільнення працівників.
 • Звужуються права первинної профспілкової організації на надання дозволу на застосування надурочних робіт. Згідно зі ст. 150 проекту кодексу роботодавець може застосовувати надурочні роботи при попередньому «повідомленні» профспілки, замість отримання дозволу, як це передбачено чинним законодавством.
 • Ст. 190 проекту кодексу звужує права працівників на отримання відпусток у зв’язку з навчанням. Зокрема, дана стаття встановлює, що працівникам, які мають намір здобути другу вищу освіту, додаткова оплачувана відпустка може надаватися лише у разі їх направлення на навчання роботодавцем.
 • Стаття 332 проекту кодексу передбачає, що атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки. Разом з тим, на сьогодні позачергова атестація педагогічних працівників може здійснюватися вже через два роки після попередньої, тому обмеження щодо проведення атестації працівників не частіше ніж один раз на три роки, може призвести до звуження прав педагогічних працівників на підвищення категорії та встановлення звань за результатами атестації.
 • Стаття 333 Кодексу встановлює, щоне підлягають атестації вагітні жінки, працівники з сімейними обов’язками, протягом одного року після виходу на роботу з відпустки по догляду за дитиною. Оскільки для педагогічних працівників проходження атестації – це можливість підвищити рівень заробітної плати, варто передбачити, що вищевказані працівники можуть проходити атестацію за їхньої згоди.
 • Стаття 389 проекту передбачає, що рішення комісії з трудових спорів приймається за згодою між представниками роботодавця та працівників, які беруть участь у її засіданні. У разі незгоди хоча б одного з членів комісії з рішенням, що пропонується до прийняття, воно вважається неприйнятим. За таких умов значно ускладнюється робота комісії з трудових спорів.
 •  Стаття 392 проекту містить протиріччя: з одного боку «рішення комісії з трудових спорів є обов’язковим для сторін індивідуального трудового спору» з іншого боку, рішення комісії з трудових спорів «підлягає добровільному виконанню». Для уникнення неоднакового тлумачення даної норми варто вилучити з цієї статті слово «добровільному».
 • Проектом скасовується необхідність отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення працівників за ініціативою роботодавця на підставі невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків (систематичне невиконання трудових обов’язків, прогул, поява на робочому місці у нетверезому стані), а також в разі нез’явлення працівника на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності. Це означає, що роботодавець зможе здійснювати звільнення «непотрібних» працівників за спрощеною процедурою.
 •  В проекті відсутній окремий розділ, який регулює права та гарантії профспілкових організацій.
 • Стаття 60 однією з підстав встановлення трудових відносин на визначений строк передбачає укладення строкових трудових договорів з педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, призначення (обрання) на посаду яких відповідно до закону здійснюється за результатами конкурсу на визначений строк. На сьогодні, більшість педагогічних працівників працює за безстроковими трудовими договорами, їхня робота носить довготривалий характер, виконання обов’язків здійснюється на постійній основі, а тому виокремлення в проекті ТК педагогічних працівників, як осіб, з якими може укладатися строковий трудовий договір, є недоцільним.

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України надіслала зауваження Голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману та Голові Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмилі Денісовій.

Прес-служба КМОППОіНУ

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці