Авторизація|

«У ЗОРЯНОМУ МІСТІ НАРОДЖЕНА, ЯК ПІСНЯ….»

«У ЗОРЯНОМУ МІСТІ НАРОДЖЕНА, ЯК ПІСНЯ….»Сучасна українська школа на початку нового тисячоліття перебуває в процесі інтенсивного розвитку, плідного пошуку, активізації науково-педагогічної ініціативи. Школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України, у розбудову держави.  Школа має турбуватися про родину кожного учня. Турбота про родину звучить на всіх континентах. Адже родина – найдосконаліша, найдивовижніша з усіх суспільних інституцій. Родина була і залишається найбільшою моральною цінністю, духовною потребою людини. Адже саме у родині плекаються всі складники здорового громадянства. Мабуть, ніколи досі вона не мала таких важливих завдань, як сьогодні, бо чи було ще коли суспільство так стурбоване моральним, фізичним станом молодого покоління, як у новому тисячолітті.

І тільки спільними зусиллями, доповнюючи та підтримуючи одне одного, родина та школа можуть досягти бажаних результатів. І в батьків, і в педагогів мета одна - благо дітей, їх повноцінний і гармонійний розвиток.

Яскравої осені 1999 року у Святошинському районі м. Києва народився навчальний заклад нового типу. « У зоряному місті народжена, як пісня.Як сонце променисте, гімназія моя»- пролунали слова гімну.

Це саме та школа, де батьки, діти і учителі живуть як одне ціле. Директором гімназії всі 16 років, з дня її відкриття є  Петрашенко Світлана Миколаївна. Має відповідну фахову освіту, у 1991 році закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю історія. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист», нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.), Подякою Міністра освіти і науки України Сергія Квіта «За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти та високі результати випускників на ЗНО з української мови у 2015 р.».

С.М.Петрашенко постійно працює над підвищенням та вдосконаленням педагогічної майстерності, вболіває за піднесення ролі учителя, його авторитету серед колег, учнів, їхніх батьків, успішно керує навчальним закладом. Доказом цього є:

-відзнака «Золота сова» Малої академії наук 12 років поспіль;

-протягом 7 років гімназія «Академія» входить до двадцяти найкращих шкіл України та до десяти шкіл міста Києва за результатами ЗНО;

- тільки за 2014-2015 навчальний рік 206 перемог у районних олімпіадах і 38 – на міському етапі, 194 місця на районному етапі МАН і 74 – на міському;

- 2 учні нагороджені стипендією Президента України;

- 2 переможці Республіканського етапу МАН;

- 3 перемоги учнем Тригубом Антоном на Міжнародних змаганнях з математики. 

За роки  існування гімназії директор С.М.Петрашенко та педколектив отримували багато листів-подяк від батьків випускників різних років, які вже привели своїх дітей у стіни гімназії.

Це є результатом співпраці учителів, батьків та учнів, що сприяло створенню міцної гімназійної родини у декількох поколіннях. 16 років як єдина родина плекали свою систему роботи з  комфортними умовами для учнів та вчителів і користується колосальним авторитетом серед батьків.

Вищезазначені успіхи та досягнення стали можливими завдяки діяльності директора С.М. Петрашенко. Це керівник нового типу. Людина вимоглива до себе і  до інших, творча, генератор цікавих ідей. Відома особистість  як в освітянському колі району та міста, так і серед громадськості. Світлана Миколаївна виховала творчий педагогічний колектив, в якому панує злагода, взаєморозуміння та підтримка. Багато учителів пройшли шлях від учителя – молодого спеціаліста до учителя вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних знань.

Кожна школа в роботі з батьками має свій певний досвід. Проведення таких спільних заходів, як «круглі столи», фестивалі, виставки, батьківські спектаклі і багато інших заходів сприяють взаєморозумінню вчителів, батьків, дітей, де вони одночасно є організаторами й учасниками.

Якість випускника школи в сучасних умовах визначається не стільки рівнем його знань, скільки загальним інтелектуальним і творчим потенціалом. Виникає соціальна потреба у формуванні творчої особистості, яка змогла б розв’язати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. Виховання такої особистості і вимагає оновлення всього навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний процес у школі-родині здійснюється на основі державної політики в галузі освіти й виховання, національних і загальнолюдських цінностей, науково-педагогічних досягнень, народної педагогіки, філософії родинності і будується на визнанні цінності кожної молодої людини – суб’єкта відродження України як держави.

Батьки творять людину. В. Сухомлинський нагадував: «Творення людини – найвище напруження всіх наших сил. Це і життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво. Діти – не тільки і не стільки джерело радості. Діти – це щастя, створене вашою працею». 

Навчальний процес у школі будується на використанні інваріантної та варіативної складових навчального плану, складеного на основі типових, затверджених Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина формується відповідно до проблемного питання школи. Варіативне навчання дає можливість дітям отримати особистісно зорієнтовану освіту, виходячи з їхніх індивідуальних здібностей та інтересів. Гімназія  будує свою діяльність на принципах: демократизації, гуманізації,родинності.

Звертає увагу на виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

У гімназії склалася своя система взаємодії з батьківським комітетом та радою навчального закладу. За роки роботи в тісній співдружності з батьками напрацьовано різноманітні як традиційні, так і не традиційні форми, що сприяють зміцненню відносин, тісному співробітництву, залученню батьків до активної діяльності.

Саме така система виховання та навчання є запорукою успіху нашого навчального закладу вже протягом 16 років.

Педагогічний колектив гімназії « Академія»

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці