Авторизація|

Проживання в студентських гуртожитках: правові аспекти

Проживання в студентських гуртожитках: правові аспектиЯкі документи регулюють режим роботи гуртожитку, права та обов’язки Студентів, що проживають у ньому?

Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов'язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, розробленим у ВНЗ на підставі Типового ППО студентів.

Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, які затверджуються керівником ВНЗ за погодженням з органами студентського самоврядування та ППО студентів.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

Таким чином, при виникненні спірних ситуацій під час проживання у гуртожитку Студентові необхідно, в перу чергу, звертатися до Положення про студентський гуртожиток та Правил внутрішнього розпорядку.

В яких випадках Студент може бути переселеним до іншої кімнати?

У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку (студентського містечка) без погіршення умов проживання.

Чи мають право Студенти заходити до гуртожитку після 23-00?

Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 24-00 години вільно, а з 24-00 до 06-00 - із записом у спеціальному журналі причин запізнення.

В листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-705 від 14 вересня 2011 року «Про недопущення обмежень прав мешканців студентських гуртожитків» надана рекомендація привести у відповідність до законодавства, нормативні документи ВНЗ, що регламентують перепускний режим у гуртожитках, для забезпечення цілодобового безперешкодного доступу до гуртожитків його мешканців.

У зв’язку з численними зверненнями студентів вищих навчальних закладів та громадських організацій в листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-550 від 17 листопада 2015 року «Щодо безперешкодного доступу до приміщень студентських гуртожитків» керівникам ВНЗ наголошено на необхідності переглянути внутрішні нормативні документи ВНЗ, які регламентують проживання студентів в гуртожитках, а саме у частині, яка стосується цілодобового безперешкодного доступу до приміщень студентських гуртожитків та забезпечити особам, які в них проживають таке право. В листі звертається увага на недопущенні зловживання службовим становищем та порушення прав осіб, які проживають в студентських гуртожитках.

Які дії забороняється вчиняти Студентам?

Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

 - переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;

 - переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

 - проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

- залишати сторонніх осіб після 23-00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

- порушувати тишу з 22-00 до 07-00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати; тримати в гуртожитку тварин.

- вчиняти інші дії, передбачені законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про гуртожиток, затвердженим в ВНЗ.

Які права Студентів, які проживають в гуртожитку?

Студенти, які проживають в гуртожитку, мають право:

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;

- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку  і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

- інші права, передбачені законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про гуртожиток, затвердженим в ВНЗ.

Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

- реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;

- попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

Юридичний відділ КМОППОіНУ

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці