Авторизация| Регистрация

При доопрацюванні законопроекту «Про освіту» враховано ряд зауважень, висловлених КМОППОіНУ

22 січня 2016,Публікації » Новини

При доопрацюванні законопроекту «Про освіту» враховано ряд зауважень, висловлених КМОППОіНУУ відповідь на звернення КМОППОіНУ [1.43 Mb] (cкачувань: 29)Міністерство освіти і науки України повідомило про те, що висловлені Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України зауваження до законопроекту «Про освіту» були обговорені на засіданнях робочих груп з доопрацювання проекту Закону та частково враховані.

28 грудня 2015 року зареєстровано доопрацьований проект Закону України “Про освіту”. Наразі Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти готує текст законопроекту до другого читання. Розширене засідання Комітету, на якому буде розглянуто законопроект, відбудеться 27 січня 2016 року.

Здійснивши аналіз допрацьованого проекту Закону, можна відзначити, що в новому варіанті враховано ряд зауважень КМОППОіНУ, а саме збережено права працівників на:

1. Фіксовані розміри надбавок за вислугу років

У ст. 52 доопрацьованого законопроекту зберігається норма чинного Закону України «Про освіту», якою передбачено, що педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:

понад три роки — 10 відсотків;

понад десять років — 20 відсотків;

понад двадцять років — 30 відсотків посадового окладу.

В попередній редакції законопроекту фіксовані розміри надбавок за вислугу років скасовувалися.

 

2. Проходження сертифікації виключно за ініціативи працівника

Раніше законопроектом передбачалося, що обов’язкове проходження педагогічними працівниками сертифікації з 1 січня 2021 року. Натомість доопрацьованим проектом Закону зберігається проходження працівниками атестації не рідше ніж один раз на п’ять років. Одночасно вводиться також сертифікація - зовнішнє оцінювання професійних і особистісних компетентностей педагогічного працівника, здобутих ним з метою підвищення власної кваліфікації та підвищення якості педагогічної діяльності (педагогічної майстерності). При цьому, законопроектом встановлюється, що сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативи.

 

3. Додаткова оплата праці, у зв’язку з проходженням сертифікації

Згідно зі ст. 52 доопрацьованого законопроекту педагогічний працівник, що пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату у розмірі 20 відсотків посадового окладу протягом строку дії сертифікату.

В попередньому варіанті проекту Закону «Про освіту» передбачалося, встановлення надбавок за кваліфікаційні категорії тільки тим працівникам, які пройшли сертифікацію. Водночас попередній законопроект не давав відповіді на питання: чи збережеться рівень оплати праці для тих працівників, які до 2021 року скористаються правом не проходити сертифікацію, а будуть атестуватися за старими правилами.

 

4. Підвищена оплата праці за кваліфікаційні категорії

Відповідно до ст. 49 доопрацьованого варіанту законопроекту держава забезпечує педагогічним працівникам встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за кваліфікаційні категорії.

Раніше законопроектом пропонувалося встановлювати за кваліфікаційні категоріїнадбавки.

 

5. Додаткова оплата за педагогічні звання, наукові ступені, вчені звання

У ст. 49 доопрацьованого законопроекту вказується, що держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, почесні звання, наукові ступені, вчені звання. Попередній варіант законопроекту передбачав встановлення доплат до посадових окладів за педагогічні звання.

 

6. Право педагогічних, науково-педагогічних працівників на безоплатне користування матеріальною базою навчальних закладів

Статтею 45 доопрацьованого законопроекту передбачено безоплатне користування педагогічними, науково-педагогічними працівниками бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів закладу освіти.

Раніше передбачалося, що педагогічні, науково-педагогічні працівники мають право на безоплатне користування матеріально-технічними ресурсами закладу освіти виключно для провадження освітньої та наукової діяльності.

 

7. Створення умов для функціонування закладів позашкільної освіти

П. 6 ст. 12 доопрацьованого законопроекту передбачено, що органи місцевого самоврядування створюють умови для доступності позашкільної освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення. У попередньому варіанті законопроекту така норма була відсутня, натомість  встановлювалося, що засновники позашкільних закладів освіти безоплатно або на пільгових умовах можуть надавати у користування таким закладам спортивні, культурні, оздоровчі та інші об’єкти.

 

Разом з тим, при доопрацюванні законопроекту не враховано зауваження КМОППОіНУ щодо:

 

1. Збереження  гарантій ст. 57 Закону України «Про освіту»:

- встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;

- встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації та інших навчальних закладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості;

-підвищених посадових окладівза наукові ступені, вчені звання.

Необхідно зазначити, що Президент України Петро Порошенко дав офіційну відповідь на електронну петицію про відновлення гарантій, передбачених ст. 57 Закону України "Про освіту" щодо розмірів середніх посадових окладів освітян.

У відповіді йдеться про те, що Президент поділяє стурбованість громадськості щодо порушеної проблеми, оскільки питання відновлення престижності праці педагога є надзвичайно важливим. Прем’єр-міністру України А.П.Яценюку запропоновано в рамках реформування освіти вжити заходів для удосконалення системи оплати праці педагогічних кадрів.

 

2. Збереження гарантії щодо права на забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників житлом у першочерговому порядку.

Ст. 45 Житлового кодексу України передбачає право вчителів та інших педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів на забезпечення житлом у першу чергу, проте не містить такої гарантії для науково-педагогічних працівників. Окрім того, в разі внесення змін до Житлового кодексу України педагогічні, науково-педагогічні працівники можуть втратити таке право.

 

3. Віднесення позашкільної освіти до формальної освіти

На сьогодні позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Позашкільну освіту доцільно віднести до формальної освіти, зважаючи на потребу суспільства в розвитку позашкільної освіти та необхідність підтримки закладів, які забезпечують змістовну зайнятість дітей у вільний час, розвиток пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентності учнів.

 

4. Забезпечення державою бюджетних асигнувань на освіту в розмірі не менше 10% національного доходу.

В доопрацьованому законопроекті, як і в попередньому варіанті, вказується про те, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не меншому 7 відсотків валового внутрішнього продукту.

 

5. Надання фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів лише державним та комунальним навчальним закладам.

Ст. 67 доопрацьованого законопроекту передбачено, що заклади та установи освіти, які є неприбутковими установами, мають право на бюджетне фінансування освіти.

Питання надання державної підтримки недержавним навчальним закладам. Навіть у тому разі, якщо вони є неприбутковими установами закладам повинне розглядатися лише після повного забезпечення необхідними коштами потреб державних навчальних закладів.

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ОПИТУВАННЯ СПІЛЧАН

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи