Авторизація|

ВІДКРИТА ЗАЯВА ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН СТОЛИЦІ

27 грудня 2019,Публікації » Новини

ВІДКРИТА ЗАЯВА ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН СТОЛИЦІ

Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України “Про працю”, який суперечить Конституції України, низці міжнародних нормативно-правових актів, звужує права та гарантії працівників.

Освітяни столиці категорично проти:

 1. Визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
  Скасування дії Закону, який регулює права та гарантії діяльності профспілок, не відповідає Конвенції МОП №87 “Про свободу асоціації та захист прав на організацію”, Конвенції МОП № 98 «Про застосування принципів права на організацію та ведення колективних переговорів», Конвенції МОП № 135 «Про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються» та інших.
 2. Запровадження строкових договорів з педагогічними працівниками Статтею 18 проекту передбачено, що строковий трудовий договір укладається з педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, призначення (обрання) на посаду яких відповідно до закону здійснюється за результатами конкурсу на визначений строк.

  Така новація викликає обурення освітян та є неприйнятною, оскільки сьогодні більшість педагогів працює за безстроковими трудовими договорами, їхня робота має довготривалий характер, виконання обов’язків здійснюється на постійній основі. Запровадження норми про укладення строкових договорів з педагогічними працівниками призведе до широкого застосування саме цього виду трудового договору у закладах освіти.

 3. Право роботодавця у будь-який час розірвати короткостроковий трудовий договір Роботодавець має право за власною ініціативою розірвати короткостроковий трудовий договір (трудовий договір, укладений на строк до двох місяців) з причин, не пов’язаних з порушенням працівником трудових обов’язків, попередивши його про це за три календарні дні у письмовій формі або визначеними в договорі засобами електронного зв’язку.

  Запровадження такої норми призведе до звуження прав працівників, адже за чинним КЗпПУ роботодавець може розірвати строковий трудовий договір в останній день його дії.

 4. Право роботодавця звільнити працівника з власної ініціативи (без будь-яких обґрунтованих причин).

  Статтею 35 проекту передбачено, що роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником. Про рішення розірвати трудовий договір роботодавець повинен письмово або зазначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку повідомити працівника у строк:

  1. не менше ніж 15 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців;
  2. не менше ніж 30 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 6 місяців;
  3. не менше ніж за 60 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад п’ять років;
  4. не менше ніж за 90 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 10 років.

   

 5. Можливість укладати трудові договори з нефіксованим робочим часом.

  Статтею 22 проекту передбачено, що трудовий договір з нефіксованим робочим часом - це особлива форма трудового договору, відповідно до якого обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання роботодавцем доступної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно. Заробітна плата виплачується працівникові, що виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, за фактично відпрацьований час. Іншими словами, працівники втрачають гарантії щодо стабільної зайнятості.

 6. Скасування гарантій профспілок на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

Проект суттєво обмежує права профспілок. Наприклад, на відміну від чинного КЗпПУ, яким передбачено надання згоди виборним органом первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в окремих випадках, проект Закону «Про працю» не містить аналогічної норми. Таким чином працівники позбавляються однієї із гарантій захисту від незаконного звільнення.

Ці та багато інших антисоціальних норм містить проект Закону «Про працю». Зважаючи на вищенаведене, Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України вимагає не приймати антиконституційний проект Закону «Про працю». Працівники освіти м. Києва готові до захисту власних трудових, соціально-економічних прав, у тому числі шляхом застосування страйку.

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці