Авторизація|

Верховна Рада України прийняла Постанову "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання"

6 липня 2010,Публікації » Новини
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання" Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2004-VI від 1 квітня 2010 р. 9 червня поточного року відбулися парламентські слухання на тему: «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання».
 
В роботі зазначених слухань взяли участь народні депутати України, представники Уряду, міністерств та державних комітетів, місцевих органів місцевоїї влади та  самоврядування, науковці, педагогічні працівники-практики та представники профспілкових організацій.
 
06.07.2010 року Верховна Рада України прийняла Постанову "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання".
 
Згідно з постановою учасники парламентських слухань "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання" рекомендують
Верховній Раді України:

· продовжити роботу щодо удосконалення законодавчого регулювання загальної середньої освіти, забезпечивши її доступність, повноту і безоплатність, внутрішню економічну ефективність, відповідність до нових умов виробництва і ринку праці, внесення в освітню політику держави виважених коректив, адекватних сучасним реаліям і світовим тенденціям;

· забезпечити внесення змін до законів України "Про загальну середню освіту" у частині встановлення 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та Закону України "Про дошкільну освіту" у частині запровадження обов`язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку;

· передбачити в бюджеті 2011 року і бюджетах наступних років виділення фінансових ресурсів на стовідсоткове забезпечення гарантій держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» та на друкування підручників.

Кабінету Міністрів України, Центральним органам державної виконавчої влади - Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров´я України рекомендовано:

· вжити заходи щодо впорядкування мережі, поліпшення технічного стану та інженерних комунікацій загальноосвітніх навчальних закладів, узгодження її з соціальною та економічною структурою регіонів, створення умов для диференційованого навчання старшокласників;

· під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2011 рік та на наступні роки в установленому порядку передбачити виділення коштів на фінансування цільових програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі;

· вжити невідкладні заходи щодо поліпшення умов навчання і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Насамперед це повинно стосуватися вирішення питання про збільшення коефіцієнта на утримання одного умовного учня в сільській місцевості при визначенні формульних розрахунків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів; зменшення нормативів чисельності в класах для сільських загальноосвітніх шкіл до 3-х учнів; забезпечення підвезення учнів сільської місцевості до навчальних закладів, які визначені опорними для забезпечення профільного навчання; внесення відповідних змін і доповнень до законодавства щодо фінансового забезпечення позашкільної освіти за формульним розрахунком, як і загальної середньої та дошкільної освіти. При визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів передбачити кошти на фінансування навчально-виховних комплексів і об`єднань, позашкільних навчальних закладів, видатки на перевезення випускників загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, вирішення питань пенсійного забезпечення педагогічних працівників;

· переглянути зміст середньої освіти, розвантажити його від другорядного матеріалу, вирішити питання видання нових програм і підручників, технічного переоснащення шкіл, забезпечення загальноосвітніх, навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, оснащення комп'ютерною технікою, ліцензійними програмними продуктами та телекомунікаційним обладнанням, забезпеченням доступу до мережі Інтернет. Створити вітчизняну індустрію навчального обладнання і дидактичних засобів;

· вжити додаткові заходи для поліпшення вивчення мов національних меншин, удосконалення навчально-методичного та кадрового забезпечення цієї роботи;

· створити оптимальні умови для повноцінного розвитку та навчання осіб з особливими потребами, надання їм широкого спектру соціально-психологічних та медичних послуг, упровадження моделі інклюзивного навчання для успішної подальшої соціалізації і інтеграції в суспільство;

· посилити соціальний захист педагогічних працівників. Вжити заходів щодо перегляду умов оплати їх праці, соціальної підтримки, правового захисту, підвищення кваліфікації. Ініціювати питання щодо внесення Міністерством фінансів України змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року № 1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників;

· внести зміни до Положення "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2008 року № 921 у частині незастосування тендерних процедур до товарів, робіт і послуг для потреб дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів;

· вжити заходи щодо поліпшення управління загальною середньою освітою на рівні навчального закладу, району, області. Підвищити роль Міністерства освіти і науки України в питаннях довгострокового прогнозування, перспективного і поточного планування загальної середньої освіти з врахуванням тенденцій і темпів розвитку продуктивних сил країни.

Місцевим органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування рекомендовано:

· забезпечити функціонування повноцінної мережі навчальних закладів відповідно до потреб населення. Відновити роботу тимчасово закритих дошкільних навчальних закладів. Створити умови для збільшення показників охоплення дошкільною освітою із запровадженням обов`язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку;

· вжити заходи щодо формування гнучкої мережі загальноосвітніх закладів у сільській місцевості на основі аналізу демографічної ситуації. Не допускати необґрунтованої ліквідації та закриття навчальних закладів. Забезпечити функціонування у кожному населеному пункті, де є діти шкільного віку, початкової школи. Здійснювати проведення капітальних і поточних ремонтів шкільних приміщень. Вжити заходів щодо належного водо- та газопостачання навчальних закладів; впроваджувати енергозберігаючі технології; оснащувати їх лічильниками води, природного газу, теплової енергії та приладами регулювання електроспоживання;

· забезпечити належне технічне обслуговування та ремонт шкільних автобусів; модернізацію технологічного обладнання харчових блоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Проводити комплектування навчальних закладів керівними і педагогічними кадрами та забезпечувати житлом молодих вчителів;

· при формуванні бюджетів на 2011 рік та наступні роки передбачити кошти на фінансування регіональних програм розвитку дошкільної освіти; придбання та поставки шкільних автобусів для підвезення учнів та педагогів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання, роботи й до дому; комп`ютерізації загальноосвітніх навчальних закладів та стовідсоткового підключення шкіл до мережі Інтернет.

Національній академії педагогічних наук України:

· вжити невідкладні заходи до поліпшення наукового і методичного супроводу завершення структурної та змістовної перебудови загальної середньої освіти;

· здійснити наукове забезпечення створення вітчизняної системи моніторингових досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів за їх участю у міжнародних порівняльних дослідженнях. Періодично готувати і оприлюднювати національну доповідь про стан освіти в Україні.
 
Згідно з постановою, Кабінет Міністрів України має до 15 грудня 2010 року інформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці