Авторизація|

Як має оплачуватися вихід на роботу у 1 вересня 2018 року?

Публікації » Новини | 16 серпня 2018

Як має оплачуватися вихід на роботу у 1 вересня 2018 року?

За інформацією Міністерства освіти і науки України, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад особисто, тому свято може бути проведено як 1 вересня (в суботу), так і 3 вересня (в понеділок). Згідно зі ст. 71 Кодексу законів про працю робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством в частині другій цієї статті.

Такими винятковими випадками, коли допускається залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні, є:

  • відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
  • відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
  • виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;
  • виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Компенсація за роботу у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст.72 КЗпП).

Виплата пенсії за вислугу років в період роботи на посаді методиста закладу позашкільної освіти

Головна, Новини | 3 серпня 2018

У зв'язку з надходженням звернень від спілчан щодо правомірності виплати пенсії за вислугу років у періоди роботи на посаді методиста закладу позашкільної освіти, повідомляємо наступне. 

Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 (ст. 62 Закону України „Про пенсійне забезпечення”).

Згідно зі ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу у років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Тобто, особа, якій призначено пенсію за вислугу років, не має права працювати на посадаху закладах і установах, зазначених у всіх розділах постанови КМУ від 04 листопада 1993 року №909.

Постановою КМУ від 04 листопада 1993 року №909 не передбачено такої посади, як методист ПНЗ. Робота на посаді методиста закладу позашкільної освіти не дає права на призначення пенсії за вислугу років.

При цьому, посада методиста ПНЗ віднесена до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963.

Разом із тим, врахування стажу для призначення пенсії за вислугу років за цією постановою не здійснюється. Віднесення посади педагогічного працівника до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників жодним чином не впливає на призначення пенсії.

Таким чином, зважаючи на те, що пенсія за вислугу років не виплачується в період роботи, яка дає право на призначення цієї пенсії та те, що посаду методиста закладу позашкільної освіти не віднесено до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, працівник має право одночасно працювати на посаді методиста закладу позашкільної освіти та отримувати пенсію за вислугу років.

 

Щодо присвоєння при призначенні на посаду вчителя кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" особі, яка має науковий ступінь

Публікації » Новини | 23 липня 2018

Щодо присвоєння при призначенні на посаду вчителя кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" особі, яка має науковий ступіньЗгідно з п. 5 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2015 р. № 1109, особі, яка має науковий ступінь, при призначенні на посаду педагогічного працівника присвоюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», якщо на цій посаді передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій.

У листі Міністерства освіти і науки від 29.02.2016 №2/1-13-360-16 надане роз’яснення, у якому зазначається, що при призначенні на педагогічні посади осіб, які мають наукові ступені, працівникам присвоюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", яка найбільшою мірою узгоджується з високою кваліфікацією і професійним досвідом запрошеного на роботу фахівця.

Таким чином, вчителю, який має науковий ступінь та якого прийняли на роботу після введення в дію постанови КМУ від 23.12.2015 р. № 1109, має здійснюватися оплата праці за кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії». Нарахування такому працівникові заробітної плати за іншою кваліфікаційною категорією є порушенням чинного законодавства.

Під час оздоровлення дітей працівників освіти столиці організовано якісне та змістовне дозвілля!

Головна, Новини | 6 липня 2018
На адресу КМОППОіНУ надходять подяки від працівників освіти м. Києва за організацію якісного та змістовного дозвілля дітей у дитячих оздоровчих закладах.
Нагадаємо, що 16 травня 2018 року Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України, готуючись до дитячого оздоровлення, провела «Школу вожатих» за участю педагогів-наставників освітніх закладів м. Києва, керівників таборів, у яких оздоровлюються діти освітян (ДЗСТЛОК «Верховина» та курортного об’єднання «Сонячний берег»), студентів ІІ-ІІІ курсів НПУ імені М. П. Драгоманова та Київського університету імені Бориса Грінченка.
 

Під час оздоровлення дітей працівників освіти столиці організовано якісне та змістовне дозвілля!

 

Додаткова соціальна відпустка на дітей за новим місцем роботи

Головна, Новини | 4 липня 2018

Додаткова соціальна відпустка на дітей за новим місцем роботи Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

Зазначена відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Але право на неї має лише жінка, яка працює. Тому реалізувати своє право на використання цієї відпустки вона може за умови, якщо на день початку відпустки має стаж роботи в рахунок року, за який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день. 

Чинним законодавством не визначено строку давності, після якого працівник втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за попередній рік чи за кілька попередніх років, він має право використати її, ав разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки. 

Згідно зі ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи. 

 У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям. 

Таким чином, якщо працівник звільняється з роботи у відповідному році і має невикористану соціальну відпустку за цей рік, йому має бути виплачена за неї грошова компенсація. 

На новому місці роботи він не матиме права на отримання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, оскільки така відпустка надається один раз протягом відповідного календарного року 

Якщо ж працівниця за попереднім місцем роботи перебувала у соціалоьній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років по дату звільнення (тобто вона звільнилася, не виходячи із соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, за попередніммісцем роботи вонане набулаправа на соціальну відпустку на дітей. Відповідно за новим місцем роботи у працівницівиникаєправо на соціальну відпустку на дітей. У цьому разі новому роботодавцю варто отримати від працівниці довідку від колишнього роботодавця про те, що за попереднім місцем роботи вона не мала права на цю відпустку.

 

Обмін досвідом з Профспілкою працівників державних установ міста Фукушіма

Головна, Новини | 3 липня 2018

 Обмін досвідом з Профспілкою працівників державних установ міста Фукушіма 3 липня 2018 року відбулася зустріч делегації Профспілки працівників м. Фукушіма та депутатів Київської міської ради за участю голови КМОППОіНУ.

Депутат Київської міської ради В. Муха привітала учасників зустрічі та висловила сподівання на подальшу плідну україно-японську співпрацю.

Під час зустрічі сторони обмінялися досвідом з питань захисту прав та інтересів працівників.

Так на запитання голови КМОППОіНУ О.Яцуня щодо умов праці в Японії, резидент профспілки працівників м. Фукушіма Оцука Томахіро зазначив, що тривалість робочого часу японських працівників складає 40 годин на тиждень, умови роботи та оплата праці в державних установах та організаціях встановлюються не у колективних договорах, а шляхом усних домовленостей між роботодавцями та представниками профспілок. В разі порушення прав працівників, профспілки можуть застосувати страйк, проте профспілка працівників муніципальної служби такого права не має.

Як правило, керівники державних підприємств, установ, організацій не призначаються, а обираються на свої посади, при цьому профспілка може підтримувати того чи іншого кандидата.

Цього ж дня делегація Профспілки працівників м. Фукушіма відвідала заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №362. Сторони поділилися досвідом щодо організації виховної роботи, медичного супроводу та харчування в закладах дошкільної освіти м. Київ та м. Фукушіма.

 

 

 

 

 

Міжнародний семінар: «Соціальний діалог на регіональному рівні»

Публікації » Новини | 26 червня 2018
Міжнародний семінар: «Соціальний діалог на регіональному рівні»
25 червня 2018 року з ініціативи Сторони профспілок та за підтримки представництва ЄС розпочав свою роботу дводенний Міжнародний семінар з питання «Соціальний діалог на регіональному рівні».
Учасники семінару, зокрема голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник, заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань самоврядних повноважень Олексій Резніковзаступник голови Об’єднання роботодавців України Василь Піддубний, директор Департаменту регіональної політики Свентокшиського воєводства, Польща Гржегорз Оравець, радник Кабінету міністрів праці, солідарності і соціального забезпечення Португалії Карлос Альберто Алменда Домингс, голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь висловили своє бачення розвитку соціального діалогу на регіональному рівні.
Так, голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь у своєму виступі зосередив увагу присутніх на прикладах результативних дій КМОППОіНУ щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти, у тому числі шляхом дієвого соціального діалогу на місцевому рівні, та наголосив на необхідності удосконалення законодавства, яке забезпечило б дієвий механізм розвитку соціального діалогу в Україні.

Особливості надання щорічної відпустки педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчальних закладів

Особливості надання щорічної відпустки педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчальних закладів

Щорічні основні відпустки педагогічним працівникам надаються відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ ізакладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від14 квітня 1997року №346.

 

Розширене засідання Президії ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України»

Публікації » Новини | 14 червня 2018

Розширене засідання Президії ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України»

14 червня 2018 року відбулося Розширене засідання Президії ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» за участю віце-прем’єр-міністра України В. Кириленка, народних депутатів Т. Креміня, І. Констанкевич, першого заступника голови комітету ВРУ з питань науки і освіти О. Співаковського, першого заступника міністра освіти і науки України О. Ковтунця, керівників закладів вищої освіти.

На Розширеному засіданні ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» розглядалися питання щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо зміни системи управління закладами вищої освіти (реєстраційний номер 8385), законопроектів з питань фінансування вищої освіти (внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів, Закону України «Про вищу освіту» щодо фінансування вищої освіти, проекту змін до наказу МОН від 17.10.2012 №º1112«Про опублікування результатів дисертацій на здобуттянаукових ступенів».

Голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь під час свого виступу наголосив на тому, що замість підвищення соціального статусу наукових, науково-педагогічних працівників та безумовного виконання ст. 61 Закону України «Про освіту» вже з 1 січня 2019 року, на сьогодні розробники  законопроекту про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо зміни системи управління закладами вищої освіти (реєстраційний номер 8385) вбачає модернізацію вищої освіти виключно шляхом зміни системи управління закладами вищої освіти.

"Меркурій" здобуває Кубок в серії післяматчевих пенальті

Публікації » Новини | 8 червня 2018

"Меркурій" здобуває Кубок в серії післяматчевих пенальті

Фінальному матчу за звання володаря Кубку м. Києва серед студентських команд ЗВО 2018 передувала церемонія відкриття свята, яку вітальними словами відкрили заступник Міністра освіти і науки України – Греба Роман Володимирович, Голова Київської організації профспілки працівників освіти і науки України Яцунь Олександр Михайлович, відомий український футболіст, тренер, нападник київського «Динамо», Майстер спорту міжнародного класу – Євтушенко Вадим Анатолійович та Президент Футбольної асоціації студентів м. Києва – Місюра Видим Ярославович. Після привітань, всі присутні на стадіоні «Динамо» віддали данину пам’яті славетному тренеру Валерію Лобановському. Двоє кращих студентів з кожного університету-фіналіста, мали честь покласти квіти до пам’ятника легенді.

«Освітяни столиці: реакція на сучасні виклики та загрози» - прес-конференція у «Главкомі»

Публікації » Новини | 7 червня 2018

«Освітяни столиці: реакція на сучасні виклики та загрози» - прес-конференція у «Главкомі»

7 червня 2018 року в прес-центрі ІА «Главком» відбулася прес-конференція на тему: «Освітяни столиці: реакція на сучасні виклики та загрози». Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь у своєму виступі зосередив увагу на питанні дефіциту освітньої субвенції для м. Києва. Так, відповідно до Додатку №6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» розмір освітньої субвенції м. Києву на 2018 рік становить 2,8 млрд. грн. Зазначений обсяг видатків розподілений за новою формулою, на 0,3 млрд. грн менше, ніж було виділено у 2017 році. Наразі потреба додаткового обсягу освітньої субвенції для м. Києва на 2018 рік складає 865 млн. грн. Такий обсяг недофінансування може призвести до скасування чи зменшення розміру надбавок за престижність педагогічної праці, за складність і напруженість у роботі, грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків тощо. «У разі зменшення заробітної плати з 01.09.2018 р. внаслідок недостатнього обсягу освітньої субвенції, освітяни розпочнуть активні протестні дії, у тому числі страйк!» - наголосив Олександр Яцунь. Окрім того, на прес-конференції були обговорені питання щодо прискорення будівництва житла для освітян столиці, підвищення тарифів на проїзд у громадському комунальному транспорті та недопущення перепрофілювання будівлі Київського міського будинку учителя.

Відповідь КМДА щодо збереження Київського міського будинку учителя

Публікації » Новини | 6 червня 2018

Відповідь КМДА щодо збереження Київського міського будинку учителя

Станом на 07.06. 2018 року понад 46 000 освітян підтримали звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови щодо збереження Київського міського будинку учителя саме як освітянського центру та недопущення передання будівлі Київського міського будинку учителя чи частини його приміщень установам та організаціям, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з освітньою галуззю.
Окрім того, вчителем історії та правознавства ліцею №157 Оболонського району м. Києва Сергієм Берендєєвим та вчителем історії Києво-Печерського ліцею «Лідер» №171 Чемерисом Аркадієм було здійснено незалежне дослідження «Історія будинку вчителя», в якому дослідники дійшли висновку, що з моменту створення будівлі за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 57 її приміщення використовувалась для потреб освітян.
У відповіді на звернення КМОППОіНУ - листі виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за підписом О. Резнікова від 14.05.2018 року №007-1716 наголошується на тому, що Київський міський будинок учителя після реставрації планується використовувати виключно для потреб освітянської спільноти м. Києва.
КМОППОіНУ і надалі триматиме на контролі питання збереження Київського міського будинку учителя саме як освітянського центру та недопущення передання будівлі Київського міського будинку учителя чи частини його приміщень установам та організаціям, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з освітньою галуззю.

 

Анонс прес-конференції «Освітяни столиці: реакція на сучасні виклики та загрози»

Публікації » Новини | 6 червня 2018

Анонс прес-конференції «Освітяни столиці: реакція на сучасні виклики та загрози»

7 червня, четвер, о 12:00, в прес-центрі ІА «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему «Освітяни столиці: реакція на сучасні виклики та загрози». Запрошені гості: Олександр Яцунь, голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, Сергій Берендєєв вчитель історії та правознавства ліцею №157 Оболонського району м. Києва, Володимир Василюк, вчитель історії, голова профспілкового комітету школи-інтернату №10, Соломінчук Вікторія, юрисконсульт Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України. 

Акредитація: 
тел.: 253 54 74 
email: officeiwp@gmail.com

Питання, які обговорюватимуться:

1.     Додаткова потреба в освітній субвенції для м. Києва
2.     Прискорення будівництва житла для освітян м.Києва
3.     Підвищення тарифів на проїзд у громадському комунальному транспорті
4.     Недопущення перепрофілювання будівлі Київського міського будинку учителя

Лабіринт 2018!

Публікації » Новини | 4 червня 2018

Лабіринт 2018!

Традиційно, на початку літа у період з 1 до 3 червня, Студентська профспілкова асоціація м. Києва спільно з первинною профспілковою організацією студентів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та туристичним клубом «Глобус»  провела спортивно-інтелектуальну гру «Лабіринт» серед студентських команд вищих навчальних закладів.

          Адреналін, азарт, жага до перемоги – саме ці почуття переповнювали профспілковікоманди на змагальних етапах. Вир емоцій захопив студентів під час проведення конкурсу капітанів, інтелектуального конкурсу, нічного квесту,фотоквесту, туріади, презентації команд та ін.  

          Зморені але щасливі студенти продовжували спілкування у колі друзів під пісні біля багаття до ранку. А на ранок на них знову чекали нові випробування та конкурси.

          Вперше за роки існування«Лабіринту» перемогу святкували дві команди, а саме «СуперШева» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (капітан – Горбатюк Владислав) та «Драгоманівці» Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (капітан – Бенца Іван).

          Третє місце виборолакоманда «Самці Сонця» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана(капітан команди – Гаврилюк Ярослав).

          «Лабіринт 2018» закінчився приємними враженнями та спогадами. Бажаємо студентам вдало здати сесію та гарно відпочити, не зупинятися на досягнутому, а рухатися до нових звершень і перемог.

          До зустрічі на «Лабіринті 2019»!   

Спільними зусиллями до соціальної справедливості

Публікації » Новини | 4 червня 2018

Спільними зусиллями до соціальної  справедливості

1 червня Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь за рішенням президії ради КМОППОіНУ вручив Голові Федерації профспілок України Григорію Осовому Почесний знак імені Анатолія Тимчика «За зміцнення соціального партнерства».

Цією нагородою відзначаються посадові особи міністерств та відомств, керівники органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та профспілкових організацій за сумлінну працю у захисті трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.

Григорій Осовий у свою чергу висловив вдячність за високу оцінку діяльності ФПУ та його особисто в процесі соціального діалогу.

Спонукання уряду до конструктиву – лейтмотив загальних зборів голів ППО закладів та установ освіти м. Києва

Публікації » Новини | 25 травня 2018

Спонукання уряду до конструктиву – лейтмотив загальних зборів голів ППО закладів та установ освіти м. Києва

24 травня 2018 року відбулися загальні збори голів первинних профспілкових організацій закладів та установ освіти м. Києва. Зал Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ледь вмістив усіх профспілкових лідерів, яких делегували трудові колективи шкіл, садочків, вишів м. Києва та від студентства.

У роботі загальних зборів голів ПК взяли участь понад 1400 освітян, соціальні партнери, а також делегація представників ізраїльських профспілок м. Натанія під очільництвом Моше Самія.

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо дефіциту освітньої субвенції, підвищення тарифів на проїзд у міському комунальному транспортіміста Києва, інших нагальних питань, учасники зборів ухвалили резолюцію, у якій містяться вимоги до Кабінету Міністрів України

Результати опитування «Профспілки: що нам про них відомо?»

Публікації » Новини | 17 травня 2018

Результати опитування «Профспілки: що нам про них відомо?»

Інститут демократії та соціального прогресу (IDSP) та СД Платформа провели опитування «Профспілки: що нам про них відомо?», у якому взяли участь більше 1500 респондентів, мешканців усіх 24 областей України, міста Києва та АР Крим. За результатами опитування 49,7% респондентів  вважають профспілкові об’єднання ефективним інструментом для захисту спільних прав та інтересів, однак 39,4% — неефективним формальним утворенням, що є частково рудиментом радянської системи.

Спортивне свято з футзалу!

Публікації » Новини | 17 травня 2018

Спортивне свято з футзалу!

У період з 14 до 16 травня 2018 року в м. Києві на базі спортивного комплексу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова відбувся Всеукраїнський турнір з міні-футболу серед працівників освіти та студентів – членів галузевої Профспілки. Участь у заході взяли 17 команд із 15 регіонів країни. За перемогу змагалися команди із Вінницької області, Волинської, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, Чернігівської областей та з міста Києва. У них взяли участь 155 представників освітніх закладів та студентів закладів вищої освіти – членів Профспілки працівників освіти і науки України, серед яких: 66 – вчителів ЗНЗ, 15 – викладачів закладів вищої освіти; 3 – доценти; 23 – тренери ДЮСШ; 8 – працівників закладів позашкільної освіти, 10 – профспілкові лідери. Змагання проводилися у двох окремих дивізіонах – «А» (працівники закладів освіти) і «Б» (студенти). Освітяни Києва були представлені двома командами. Видовищним видалося свято з футзалу. У дивізіоні «Б» беззаперечним лідером стала команда студентів Національного університету харчових технологій, яка в підсумку посіла I загальнокомандне місце. У дивізіоні «А» у безкомпромісній боротьбі працівники закладів освіти столиці в матчі за III місце перемогли команду з Рівненської області.

"Школа вожатого"

Публікації » Новини | 17 травня 2018

"Школа вожатого"

16 травня 2018 року у приміщенні Будинку Вчителя Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України, готуючись до дитячого оздоровлення, проводила «Школу вожатих». Були присутні педагоги-наставники освітніх закладів м. Києва, керівники таборів, у яких будуть оздоровлюватися діти освітян (ДЗСТЛОК «Верховина» та курортного об’єднання «Сонячний берег»), студенти ІІ-ІІІ курсів НПУ імені М. П. Драгоманова та Київського університету імені Бориса Грінченка. До присутніх з привітальним словом звернувся голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь.

Актуальні питання освітян столиці обговорювалися під час розширеного засідання Колегії КМДА

Публікації » Новини | 15 травня 2018

Актуальні питання освітян столиці обговорювалися під час розширеного засідання Колегії КМДА

Голова КМОППОіНУ О.Яцунь 15 травня 2018 року озвучив актуальні питання освітян на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації. Зокрема, під час свого виступу О. Яцунь наголосив на необхідності: - збереження Київського міського будинку учителя саме як освітянського центру та недопущення передання будівлі Київського міського будинку учителя чи частини його приміщень установам та організаціям, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з освітньою галуззю. - прискорення будівництва житлового будинку для педагогічних працівників закладів освіти комунальної власності м. Києва та передання 100% житлових приміщень цього будинку для забезпечення житлом освітян. - збільшення обсягів освітньої субвенції для м. Києва та недопущення звуження прав освітян у зв’язку з дефіцитом коштів освітньої субвенції.


ОГОЛОШЕННЯ

ХІІІ звітно-виборна конференція КМОППОіНУ

ХІІІ звітно-виборна конференція КМОППОіНУ 13 березня 2020 року відбудеться ХІІІ звітно-виборна конференція Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України   ПОРЯДОК ДЕННИЙ Звіт про роботу ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і ...

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці