Авторизація|

Відкрита заява Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо жорстоких нападів на вчителів

Публікації » Новини | 18 січня 2019

Відкрита заява Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо жорстоких нападів на вчителів

16 січня 2019 року о 13-59 сталася ганебна подія – учитель фізкультури НВК Ліцей №157 Матвієнко Ігор Миколайович був жорстоко побитий батьком учня 4-го класу спільно з іншими невідомими особами. Внаслідок цього вчитель потрапив до реанімації. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень сталося на території закладу освіти. Прикро й те, що цей випадок є непоодиноким. Так, 10 вересня 2018 року у спеціалізованій школі №94 "Еллада" у Печерському районі столиці учень 8 класу травмував учителя Кохно Людмилу Павлівну, пошкодивши їй легені. Упродовж останніх років аналогічні події мали місце і в інших населених пунктах України.

З перших уст: про сертифікацію педагогічних працівників

Публікації » Новини | 16 січня 2019

З перших уст: про сертифікацію педагогічних працівників

Хто пропустив дивіться: Лілія Гриневич в ефірі Сніданок з 1+1 говорить про Сертифікацію педагогічних працівників

Грошова компенсація працівникам за невикористані дні щорічної відпустки

Публікації » Новини | 16 січня 2019

Грошова компенсація працівникам за невикористані дні щорічної відпустки

Статтею 24 Закону "Про відпустки" визначено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. Тому, за бажанням працівника, після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки за решту днів невикористаної щорічної відпустки має бути виплачено грошову компенсацію. Наприклад, якщо загальна тривалість щорічної відпустки працівника 56 календарних днів, то за умови використання працівником за відповідний робочий рік щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні, за 32 календарних дні він може отримати компенсацію. Компенсацію за всю невикористану щорічну відпустку працівник може отримати тільки при звільненні. Кількість днів щорічної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію працівникові, має розраховуватися виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу. У разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки. Умови виплати компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівникам галузі «Освіта» визначено Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українивід 14 квітня 1997 р. №346. У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів). Окрім того, у разі коли працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено статтею 24 Закону України "Про відпустки". У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям. У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник. Заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією особам віком до вісімнадцяти років не допускається.

Зауваження КМОППОіНУ до законопроекту "Про повну загальну середню освіту"

Публікації » Новини | 9 січня 2019

Зауваження КМОППОіНУ до законопроекту "Про повну загальну середню освіту"

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України надала зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», опублікованого на сайті Міністерства освіти і науки України»:

 1. Статтею 23 проекту передбачено, що «педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку, можуть продовжити педагогічну діяльність у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти виключно на основі строкових трудових договорів (контрактів), що укладаються строком не більше ніж на 1 рік і можливим щорічним укладанням нових контрактів строком не більше ніж на 1 рік».

Переведення працівників-пенсіонерів на контрактну форму містить у собі ознаки дискримінації працівників за віком. Конституція України не пов’язує права на працю з віковими обмеженнями. Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.

Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації» передбачено, що ситуація, за якої особа або група осіб за ознаками віку зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами є дискримінацією.

Вікове обмеження щодо перебування вчителів-пенсіонерів на роботі за безстроковими договорами ставить громадян, які однаковою мірою відповідають вимогам професійної правосуб'єктності, у нерівні правові умови за ознакою віку і таким чином фактично обмежує встановлені  Основним Законом України гарантії рівних можливостей реалізації конституційного  права на працю.

 

Відповідно до Кодексу законів про працю України укладення контракту з працівником, якого було прийнято на роботу за безстроковим трудовим договором, може відбуватися лише за його згодою. Переведення працівника на контракт в односторонньому порядку не допускається. Такі дії не відповідають низці національних та міжнародних  нормативно-правових актів, зокрема Кодексу законів про працю України, рішенню Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98; Рекомендації Міжнародної організації праці 1980 року № 162 щодо літніх працівників;Рекомендації МОП № 166 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця.

 

 1. Пунктом 4 ст. 23 встановлюється граничне навантаження вчителя (включає не більше 27 навчальних годин на тиждень (1,5 тарифної ставки з урахуванням сумісництва та суміщення посад).

На сьогодні навантаження учителя за основним місцем роботи граничними розмірами не обмежується.

Виконання педагогічними працівниками навантаження більше, ніж на ставку, обумовлюється, у першу чергу, низьким рівнем заробітної плати працівників освіти. Тому заплановане нововведення може призвести до втрати кадрового потенціалу закладів освіти.

Вчителі можуть виконувати педагогічне навантаження за суміщенням за іншими педагогічними посадами, де навантаження на ставку перевищує 18 годин (практичний психолог та соціальний педагог – 40 годин, вихователь групи продовженого дня – 30 годин). Наприклад, вчитель початкових класів, який сьогодні має навантаження на ставку 18 годин, у багатьох випадках виконує навантаження вихователя групи продовженого дня на 0,5 ставки (15 годин). У такому випадку навантаження вчителя разом з суміщенням складає 33 години.

Окрім того, оскільки рівень доходів працівників освіти не стимулює молодь до роботи в навчальних закладах, значний обсяг педагогічного навантаження 27 годин і більше у багатьох випадках обумовлюється наявністю вакантних посад.

 1. У п. 6 ст. 23 законопроекту необхідно передбачити, що розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується його керівником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
 2. У статті 22 законопроекту передбачено, що «педагогічні працівники мають трудові права, визначені Законом України «Про освіту», цим та іншими законами України, а також установчими документами і трудовим договором». Зазначене формулювання встановлює вичерпний перелік нормативно-правових актів, якими можуть встановлюватися права  працівників. Пропонуємо п. 2 ст.22 викласти наступним чином: «педагогічні працівники мають трудові права, визначені Законом України «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами і трудовим договором, галузевими, територіальними, колективними угодами та договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо».
 3. Стаття 38 проекту містить обмеження щодо участі представників трудового колективу у обранні керівника навчального закладу. Так, ст. 38 проекту передбачено, що до участі в роботі конкурсної комісії винятково з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники загальних зборів трудового колективу та/або батьківського самоврядування закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, громадського об’єднання керівників закладів освіти, первинної профспілкової організації тощо.

Окрім того, у складі конкурсної комісії варто передбачити представника первинної (районної, міської) організації профспілки.

 1. У ст. 28 компетенція загальних зборів трудового колективу обмежується виключно повноваженнями, визначеними законодавством. Тому пропонуємо замість слів «загальні збори загальні збори можуть здійснювати інші повноваження, визначені законодавством» вказати «загальні збори загальні збори можуть здійснювати інші повноваження».
 2. Ст. 38 проекту передбачає підстави дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які мають бути передбачені у строковому трудовому договорі:

порушення вимог цього Закону щодо мови освітнього процесу, наповнюваності класів;

порушення вимог статей 30 та 31 Закону України «Про освіту»;

порушення прав учнів чи працівників, що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених цим Законом;

не усунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

В ст. 38 слід вказати не будь-які порушення, а конкретизувати, що ці порушення мають бути вчинені безпосередньо з вини керівника.

Окрім того, підставою для дострокового звільнення керівника не повинне бути будь-яке неналежне виконання обов’язків, а лише те, яке призводить до суспільно небезпечних наслідків, порушення прав та інтересів учасників освітнього процесу. 

 1. Статтею 54 Закону України «Про освіту» передбачено право педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників на творчу відпустку строком до одного року не частіше одного разу на 10 років. Разом з тим, до сьогодні не розроблено порядку надання такої відпустки. Тому у спеціальних законах, зокрема і у Законі України «Про повну загальну середню освіту», потрібно передбачити підстави та порядок надання творчої відпустки педагогічним працівникам.
 2. У Законі України «Про повну загальну середню освіту» необхідно передбачити положення щодо діяльності вечірніх (змінних) шкіл II-III ступенів – як освітніх закладів для осіб, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання.

 

Уряд затвердив Положення про сертифікацію вчителів

Публікації » Новини | 28 грудня 2018

Уряд затвердив Положення про сертифікацію вчителів

Уряд затвердив положення «Про сертифікацію педагогічних працівників». Сертифікація вчителів складатиметься з вивчення практичного досвіду роботи, зовнішнього оцінювання та створення електронного портфоліо.

Комітет з питань освіти і науки ВРУ розпочинає роботу

Публікації » Новини | 19 грудня 2018
Комітет з питань освіти і науки ВРУ розпочинає роботу
Голова КМОППОіНУ бере участь у розширеному засіданні Комітету з питань науки і освіти.
Одне з питань, яке розглядатиметься, - "Про ситуацію, яка склалася із виплатою зарплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у 2018 році".

З 1 січня 2019 року зарплата викладачів вишів підвищиться на 20%

Публікації » Новини | 19 грудня 2018

З 1 січня 2019 року зарплата викладачів вишів підвищиться на 20%

1 січня 2019 року зарплата науково-педагогічних працівників зросте на 20%. Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня. «За останні 2 роки ми суттєво підвищили зарплати педагогам – вчителям, вихователям у дитсадках. Однак, жодне із цих підвищень не стосувалося викладачів – науково-педагогічних працівників, які працюють у наших університетах. Цьогоріч саме вони отримають найбільше збільшення заробітної плати – на 20%. Навіть попри війну та складну економічну ситуацію ми мусимо інвестувати у наших вчителів, вихователів та викладачів. Збереження та розвиток нашого людського та інтелектуального потенціалу – пріоритет для Уряду, і ми це демонструємо реальними рішеннями», – пояснила Міністр освіти і науки України. З січня 2019 року зарплати усіх науково-педагогічних працівників загалом підвищаться на 20%. Зарплати інших педагогічних працівників, як і решти бюджетників, наступного року зростуть на 9%.

Обрання до профспілкового органу – гарантії діяльності профспілкових представників

Публікації » Новини | 18 грудня 2018
Обрання до профспілкового органу – гарантії діяльності профспілкових представників
Відповідно до ст. 252 Кодексу законів про працю України та ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їхніх повноважень.
Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.
Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).
Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я.
Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця.
За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

 

Фінальний акорд турніру з баскетболу

Публікації » Новини | 5 грудня 2018

Фінальний акорд турніру з баскетболу

Традиційно на початку грудня проходить студентське спортивне свято – фінал змагань з баскетболу на Кубок Студентської профспілкової асоціації м. Києва. Змагання проводяться 19 рік поспіль! Турнір став традиційним і здобув заслужену популярність серед прихильників студентського баскетболу столиці. Ігри проходили в атмосфері чудового настрою. У сезоні 2018 року взяли участь понад 150 студентів із 10 збірних команд провідних закладів вищої освіти столиці. Видовищними видалися фінальні ігри. Вболівальники палко підтримували свої улюблені команди. Гостей фіналу розважали група підтримки команди КНТЕУ. У матчі за ІІІ місце грали команди Національного університету фізичного виховання та спорту України (ректор – Імас Євген Вікторович, тренер команди – Крайнюк Олег Борисович) та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ректор – Губерський Леонід Васильович, тренер команди – Безмилов Ігор Миколайович). У напруженій боротьбі перемогу здобули спортсмени НУФВСУ, які з рахунком 80:62 обіграли своїх однолітків з КНУ імені Тараса Шевченка. Головний трофей турніру розіграли команди Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (ректор – Згуровський Михайло Захарович, тренери команди – Устименко Григорій Олександрович і Кузенков Олег Вікторович) та Київського національного торговельно-економічного університету (ректор – Мазаракі Анатолій Антонович, тренер команди – Єльцов Денис Сергійович). У безкомпромісній грі, але з дотриманням правил "чесної гри" (fair play) перемогу з рахунком 115:95 вперше святкували студенти КНТЕУ, вписавши своє ім’я в славну історію турніру. У перерві між іграми відбувся конкурс на кращого снайпера турніру. Переможцем став гравець команди Київського політеху – Ліскович Антон, який за хвилину закинув 13 трьох очкових м’ячів. Кращим гравцем турніру визнано студента Київського національного торговельно-економічного університету – Сидорука Олександра. Свято студентського баскетболу завершилося. Чекаємо всіх на ХХ турнірі.

Прес-конференція в ІА "Главком"

Новини, Відеоархів | 30 листопада 2018

Прес-конференція в ІА "Главком"

29 листопада в інформаційній агенції "Главком" відбулася прес-конференція голови Київської міської організації Профспілки Олександра Яцуня, який проаналізував Державний бюджет 2019 і видатки на систему освіти.

Позиція профспілки освітян столиці не співпадає з урядовою щодо Держбюджету 2019. Ріст з/п на 9%? Це втричі нижче реальної річної інфляції. Хронічний дефіцит освітньої субвенції.

Поділився позитивним досвідом співпраці з Київрадою. Профспілку надзвичайно турбують:

 1. Рекомендації Світового банку щодо 
  а) «замороження ст.61 ЗУ «Про освіту»;
  б) подальшого скорочення освітян на 20%... СЛАБКІСТЬ політиків, ЖАДІБНІСТЬ бізнеменів дозволяє міжнародним фінансовим структурам правити Україною. Це неприпустимо!
 2. Процеси приватизації і комерціалізації освіти;
 3. Порушення ст.53 Конституції УКраїни;
 4. Відсутність фінансування на постійний професійний розвиток освітян, в т.ч. за кордоном;
 5. Скасування пенсії за вислугу років;
 6. Проект положення про сертифікацію педпрацівників;
 7. Відсторонення трудових колективів розпоряджатися відсотками від розміщених казначейством коштів, зароблених університетами (у 2018 р. ЗВО заробили 11млрд.грн.);
 8. Проект ЗУ «Про повну загальну середню освіту» (акценти: контракт з освітянами обмеження максимального педагогічного навантаження - 27годин) тощо. Це проект плану дій профспілки, хоча життя завжди піднімає планку вище...

P.S. влада пообіцяла 20% для науково-педагогічних працівників.

Розширена Колегія КМДА

Публікації » Новини | 22 листопада 2018

Розширена Колегія КМДА

22 листопада 2018 року під час розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) профспілковою стороною вчергове було порушено питання оплати праці освітян у повному обсязі та погашення заборгованості по надбавкам. Голова Київської міської організації Профспілки Олександр Яцунь у своєму виступі подякував соціальних партнерів та депутатський корпус за передбачені в бюджеті міста додаткові 266 млн. грн. Наголосив на тому, що після прийняття зазначеного рішення до КМОППОіНУ, зокрема з Дніпровського району надходить тривожна інформація про недостатність даного фінансового ресурсу для виплати заробітної плати з надбавками в повному обсязі. Звернув увагу присутніх голів районних у місті Києві державних адміністрацій про персональну відповідальність та взяття даного питання під особистий контроль. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський подякував профспілкову сторону за плідну співпрацю та запевнив, що коштів на виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти та погашення заборгованості по надбавкам за складність і напруженість у роботі та престижність педагогічної праці в усіх районах повинно вистачити. Наразі тривають фінансові обрахунки, підстав для хвилювання немає.

Київська міська рада виділила додатково 266 мільйонів гривень на оплату праці освітян

Публікації » Новини | 21 листопада 2018
Київська міська рада виділила додатково 266 мільйонів гривень на оплату праці освітян
20 листопада 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради  було скориговано бюджет міста на поточний рік. Зокрема, Київрада спрямувала додаткових 266 мільйонів гривень на повернення освітянам закладів загальної середньої освіти надбавок за складність і напруженість у роботі та за престижність педагогічної праці за вересень-жовтень 2018 року, а також на вчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати в усіх районах м. Києва.
Зазначене рішення винесено завдяки спільним злагодженим діям керівництва міста, депутатського корпусу Київської міської ради та профспілкової сторони.

Відповідь КМДА щодо виплати надбавок освітянам Печерського та Шевченківського районів

Публікації » Новини | 20 листопада 2018

Відповідь КМДА щодо виплати надбавок освітянам Печерського та Шевченківського районів

У відповідь на звернення КМОППОіНУ щодо виплати надбавок за складність і напруженість у роботі працівникам освіти Печерського і Шевченківського районів виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) надано відповідь (лист №005-866 від 09.11.2018 року) про те, що на сьогодні київською міською владою вишукуються фінансові ресурси  з бюджету м. Києва для недопущення кредиторської заборгованості, зменшення розміру заробітної плати працівникам закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Києва

Щодо надання довідки ОК-5 при нарахуванні лікарняних

Публікації » Новини | 19 листопада 2018

Щодо надання довідки ОК-5 при нарахуванні лікарняних

Відповідно до частини 4 статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" існують певні обмеження у розмірі допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах для осіб, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців.

Чинним законодавством України передбачено, що до страхового стажу зараховуються в повному обсязі лише ті місяці, в яких були сплачені внески у розмірі не менше мінімального. Оскільки запис в трудовій ще не свідчить про наявність відповідної кількості страхового стажу, то для застрахованих осіб, які працюють на підприємстві менше ніж півроку, надання довідки за формою ОК-5 у разі хвороби є обов’язковим.

Крім того, довідка потрібна, щоб визначити загальний страховий стаж у нових працівників.

У бухгалтерів немає жодних підстав вимагати довідку з пенсійного фонду у працівників, які працюють на підприємстві більше восьми років, адже для них лікарняні повинні розраховуватися виходячи зі 100% середнього заробітку.

Довідка ОК-5 «Індивідуальні відомості про застраховану особу» дає можливість бухгалтерії здійснювати контроль за даними, що впливають на розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності, а саме слідкувати за наявністю у працівника страхового стажу.

В довідці містяться відомості про всі місця роботи застрахованої особи за певний період та наводиться інформація про суму заробітку за кожний місяць окремо за кожним місцем роботи, про кількість днів страхового стажу та робиться позначка про сплату страхових внесків.

Довідка ОК-5 видається органами ПФУ за місцем реєстрації за особистим зверненням працівника. Для отримання довідки потрібно пред’явити паспорт,  реєстраційний номер облікової картки платника податків (код ІПН) та написати заяву встановленого зразку. Виписка про нараховану заробітну плату та стаж видається з централізованої бази та містить відомості про роботу на всій території України.

Разом з тим, Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс із надання електронних документів з підтвердженням QR-кодом. Послуга доступна для користувачів Веб-порталу Пенсійного фонду України, які увійшли на Портал за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Це нововведення дозволяє громадянам не виходячи з дому отримувати такі електронні документи:

-         довідку про доходи пенсіонера (загальний розмір призначеної пенсії);

-         довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, що містить дані про розмір пенсії без урахування видів виплати;

-         індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5), що містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків страхувальниками;

-         витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що містить дані про статус застрахованої особи/отримувача страхової виплати; дані про набутий страховий стаж; відомості щодо нарахованої заробітної плати, що враховується для розрахунку страхових виплат та страхового стажу; відомості про особливі умови праці, про суми добровільних внесків; дані пенсійної справи; відомості про інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначені електронні документи дійсні для оформлення субсидій, документів у центрах надання адміністративних послуг, посольствах, консульських та банківських установах, органах фіскальної та виконавчої служб, територіальних органах міграційної служби, тощо.

Питання оплати праці освітян столиці обговорено на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту

Публікації » Новини | 14 листопада 2018

Питання оплати праці освітян столиці обговорено на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту

14 листопада 2018 року на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту було розглнуто питання «Про погашення заборгованості з виплати надбавок за складність і напруженість у роботі та за престижність педагогічної праці за вересень-жовтень 2018 року та вчасної виплати заробітної плати в усіх районах м. Києва». Голова Профспілки освітян м. Києва О. Яцунь наголосив на необхідності якнайшвидшого вирішення питання вчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам освіти м. Києва та зазначив, що наразі до КМОППОіНУ надходять повідомлення про прийняття окремими трудовими колективами закладів загальної середньої освіти рішень про тимчасове припинення навчального процесу у разі невирішення у найкоротші строки питання виплати надбавок. Голова Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Г. Старостенко доповіла про здійснені заходи задля вирішення ситуації з виплатою надбавок педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти до кінця поточного року, а також зауважила про необхідність в наступному році уніфікувати виплати в усіх районах м. Києва з метою здійснення оплати праці освітян за єдиними підходами. Заступник голови КМДА В. Мондриївський зазначив, що «до кінця року освітяни м. Києва отримають всі виплати у повному обсязі. Це спільна позиція керівництва міста та депутатського корпусу Київської міськоі ради».

Освітяни столиці призери Всеукраїнських змагань з волейболу

Публікації » Новини | 12 листопада 2018

Освітяни столиці призери Всеукраїнських змагань з волейболуОсвітяни столиці призери Всеукраїнських змагань з волейболу

8-10 листопада 2018 року в м. Києві в загальноосвітній школі № 104 відбувалися Всеукраїнські змагання з волейболу серед працівників закладів і установ освіти та студентів, членів галузевої Профспілки. У змаганнях взяли участь понад 150 представників освітніх закладів із 13 регіонів України. Освітяни змагалися у двох лігах – «А» і «Б» (ліга «А» – команди зі складу працівників закладів освіти, ліга «Б» – особи, які навчаються). У лізі «А» команду освітян Києва представляли: Лупка Олександр Іванович – вчитель фізичного виховання гімназії "Міленіум" №318 І-ІІІ ступенів – капітан команди; Красовська Олена Андріївна – завідувач відділу зв’язків з громадськістю та виставкової роботи Державної науково-технічної бібліотеки України; Шмаглій Вікторія Валеріївна – вчитель фізичного виховання середньої загальноосвітньої школи № 121; Бойко Лариса Василівна – вчитель початкових класів гімназії № 237; Сопронюк Ярослав Анатолійович – тренер дитячо-юнацької спортивної школи № 13; Воронков Костянтин Павлович – викладач кафедри фізичного виховання навчально-спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Сейко Юрій Миколайович – вчитель фізичного виховання Українського коледжу імені В.О. Сухомлинського; Федянін Ігор Олександрович – вчитель фізичного виховання середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 ім. В.І. Кудряшова; Федорченко Руслан Вікторович – вчитель фізичного виховання середньої загальноосвітньої школи № 104 ім. О. Ольжича. Видовищним видалося спортивне свято з волейболу. Учасники продемонстрували чудову гру та жагу до перемоги. У фіналі за ІІІ місце команда Києва у динамічній боротьбі переграла команду Одеської області та виборола бронзові медалі. Суддівською колегією Ярослава Сопронюка визнано кращим діагональним у лізі «А». У лізі «Б» команду Києва представляли студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Очолює кафедру фізичного виховання навчально-спортивного комплексу університету, професор, дворазова Олімпійська чемпіонка – Кочергіна Тетяна Іванівна, тренер команди – викладач кафедри фізичного виховання – Паламарчук Микола Антонович. Студенти показали достойну гру. У своїй лізі обіграли однолітків із Одещини та Київщини та заслужено здобули срібні нагороди. У лізі «Б» кращими гравцями визнано членів команди Олену Головченко в номінації догравальник та Олексія Перегончука в номінації діагональний. Щиро вітаємо та висловлюємо подяку освітянам та студентам за достойний виступ! Бажаємо Вам міцного здоров’я, добробуту, успіхів та нових перемог!

ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ З ОДНІЄЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОСАДИ НА ІНШУ

Публікації » Новини | 2 листопада 2018
ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ З ОДНІЄЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОСАДИ НА ІНШУ
Пунктом 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 установлено, що за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання до наступної атестації.
Тому у випадку, коли педагогічний працівник переходив з однієї педагогічної посади на іншу в тому самому навчальному закладі або ж переходив до іншого навчального закладу, за ним до наступної атестації має зберігатися кваліфікаційна категорія, присвоєна за наслідками попередньої атестації.
Наприклад, при переході з посади вчителя початкових класів ЗСО, якого було атестовано на вищу категорії, на посаду вихователя ЗДО, має зберігатися до наступної атестації кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», присвоєна за наслідками попередньої атестації. Під час наступної чергової атестації атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», яку працівник мав за результатами попередньої атестації. Також може бути прийнято рішення про зниження кваліфікаційної категорії, якщо працівник не будете відповідати вимогам, встановленим для присвоєння цієї кваліфікаційної категорії. Головним критерієм при цьому має бути відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3. - 4.6. Типового положення.

ВИЩА ОСВІТА ЯК АГЕНТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

Публікації » Новини | 2 листопада 2018

ВИЩА ОСВІТА ЯК АГЕНТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

У статті розглянуто, яку роль відіграє академічна спільнота та студенський лекторій у розв'язанні питань соціальної нерівності. Показано, якою мірою їх дослідницькі програми спрямовані на соціальні потреби та соціальні інновації. Дано оцінку напрямам розвитку соціальних інновацій, а саме соціальному підприємництву, аутрич діяльності університетів, соціально орієнтованим моделям навчання та інклюзивним інноваціям.


ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці