Авторизация| Регистрация

Розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі


Розподіл педагогічного навантаження  у загальноосвітньому навчальному закладіРозподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освітою.
Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України).
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.
Незалежно від віку чи досвіду роботи працівника педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою.


Щодо поняття «страховий стаж»

Головна, Новини | 4 серпня 2017
Поняття «страхового стажу» введено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9.07.2003 № 1058-IV, який набув чинності з 1 січня 2004 року. З цього часу поняття «трудовий стаж» замінено поняттям «страховий стаж» та є одним із основних факторів, що впливають на розмір майбутньої пенсії. Під страховим стажем розуміють період, протягом якого особа або її роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Для того, щоб до страхового стажу було зараховано один робочий місяць, сума внеску до Пенсійного фонду повинна бути не меншою, ніж та, що обчислена із мінімальної заробітної плати, тобто не менше розміру мінімального страхового внеску. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати. Важливо, що трудовий стаж до 1 січня 2004 року зараховується як страховий стаж. Наприклад, навчання у вищому навчальному закладі до 1 січня 2004 року зараховується до трудового стажу і автоматично стає страховим стажем. Після 1 січня 2004 року період навчання до страхового стажу не зараховується, оскільки навчальний заклад не сплачує страхові внески за студента. Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів в порядку, визначеному законодавством, що діяло раніше.

Спека в Києві посилюється, ДСНС радить утриматися від перебування на сонці

Публікації » Новини | 4 серпня 2017

Спека в Києві посилюється, ДСНС радить утриматися від перебування на сонціГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві у зв’язку зі спекою радить киянам не перебувати тривалий час на сонці, бо це може стати причиною теплового й сонячного ударів.

Крім того, рятувальники радять носити у спеку світлий одяг із натуральних тканин, вдягати головний убір, пити багато води, не вживати алкоголю і обмежити фізичну активність.

Права педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів за законопроектом "Про освіту"

Головна, Новини | 2 серпня 2017
Згідно з проектом закону «Про освіту» метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом її виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. Діти старшого дошкільного віку обов’язково мають бути охоплені дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти. При цьому, відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків. Батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту. Органи місцевого самоврядування мають створити умови для здобуття дошкільної освіти шляхом формування і розвитку мережі закладів освіти, замовлення підготовки педагогічних працівників, реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків; проведення інших заходів. 

Кабмін затвердив новий порядок державної атестації наукових установ

Публікації » Новини | 27 липня 2017

Кабмін затвердив новий порядок державної атестації наукових установВідтепер оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не Міністерства та Президії академій наук, а незалежні експертні групи. Якщо виявиться, що установа працює неефективно, її повинні будуть реорганізувати чи ліквідувати, і навпаки – у разі позитивної оцінки нарощуватимуть обсяги підтримки. Відповідне рішення ухвалив сьогодні, 19 липня 2017 року, Уряд України, затвердивши Порядок проведення державної атестації наукових установ.

«Новий алгоритм атестації дозволить сформувати прозору та об’єктивну систему оцінювання наукових установ – незалежно від сфер їх підпорядкування. Вона покликана мінімізувати конфлікт інтересів та забезпечити певну єдність підходів до такого оцінювання. Наступним кроком стане встановлення залежності обсягів бюджетного фінансування державних установ відповідно до результатів їх атестації. Наразі це одне з ключових питань у побудові нової системи фінансування науки», – зазначив директор департаменту науково-технічного розвитку МОН Дмитро Чеберкус.

Вступникам дозволили подавати паперові заяви

Публікації » Новини | 26 липня 2017

Вступникам дозволили подавати паперові заявиНаприкінцівступної кампаніїМіністерство освіти ухвалило рішення про надання абітурієнтам можливості подавати паперові заяви про вступ. Відповідне рішення було ухвалено під час наради міністра освіти Лілії Гриневич з представниками приймальних комісій ВНЗ, де обговорювалися ключові проблеми роботи навчальних закладів під час вступної кампанії.

Вища освіта в Європі: умови праці

Публікації » Новини | 25 липня 2017

Вища освіта в Європі: умови праціІнформаційна мережа «Eurydice» у червні 2017 року опублікувала доповідь «Модернізація вищої освіти в Європі: науково-педагогічні працівники». У ній показано реалії, що склалися сьогодні для професорсько-викладацького складу та наукових працівників у контексті останніх істотних змін у секторі вищої освіти.

У доповіді розглянуто системи вищої освіти 35 країн Європи та приділено увагу питанням кваліфікаційних вимог до науково-педагогічних кадрів, умов праці у закладах вищої освіти, впливу зовнішніх організацій, що займаються забезпеченням і контролем якості.

Європейський комітет профспілок освіти наголошує, що доповідь «Eurydice» є важливим документом для відстоювання поліпшення умов праці в секторі вищої освіти і науки.

Щодо проходження медичних оглядів працівниками закладів освіти

Публікації » Новини | 18 липня 2017

Щодо проходження медичних оглядів працівниками закладів освітиВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» працівники закладів освіти (крім вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації) повинні проходити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди.

Обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).

Витрати закладів та установ охорони здоров'я, пов'язані з проведенням обов'язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров'я.

Працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров'я, які проводитимуть обов'язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв'язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти.

Відповідно до п. 8.3.9. Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки роботодавець повинен забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на умовах колективних договорів.

Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» один раз на 5 років працівники навчальних закладів всіх типів та форм власності повинні проходити психіатричні огляди. Разом з тим, відповідно до ст. 11 Закону України «Про психіатричну допомогу» психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи.
Відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників здійснюється за рахунок роботодавця.

Освітяни відстоюють свої права при реформування освіти

Головна, Новини | 14 липня 2017

Освітяни відстоюють свої права при реформування освіти13 липня 2017 року освітяни міста Києва біля стін Верховної Ради України взяли солідарну участь у Всеукраїнській акції протесту проти звуження соціально-економічних прав та гарантій при прийнятті нового Закону «Про освіту». 

Позиція КМОППОіНУ щодо листа Міністерства фінансів України від 29.06.2017р.

Позиція КМОППОіНУ щодо листа Міністерства фінансів України від 29.06.2017р.У листі Міністерства фінансів України №07010-04-2/17190 від 29.06.2017 року зазначається про те, що проект Закону України «Про освіту» «не може бути підтриманий Міністерством фінансів України, як такий, що фінансово не забезпечений». «У разі прийняття законопроекту у запропонованій редакції його реалізацію можливо забезпечити лише шляхом скорочення більше половини  педагогічних та науково-педагогічних працівників, скорочення витрат на проведення антитерористичної операції та забезпечення заходів по обороноздатності країни…» - зазначає Мінфін.

Такі висновки є цинічними та непереконливими, зважаючи на те, що саме освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку суспільства, економічного добробуту, обороноздатності та конкурентоспроможності держави.

В Україні будуть моніторити якість початкової школи

Публікації » Новини | 29 червня 2017

В Україні будуть моніторити якість початкової школиУ межах фінського проекту з підтримки реформи Нова українська школа планується розробити інструментарій для ефективного моніторингу якості освіти в початковій школі. Відповідне питання було обговорене під час зустрічі міністра освіти Лілії Гриневич з іноземними партнерами.

За словами Лілії Гриневич, якісний моніторинг знань в початковій школі є дуже проблематичним, особливо, якщо йдеться про перші класи – дітей 6-річного та 7-річного віку.

«Банальне тестування тут не підходить – потрібні більш диференційовані підходи, інакше ви просто не отримаєте достовірної інформації. В багатьох країнах такий інструментарій розвинено, але не у нас, і ми маємо це надолужити», - зазначила міністр.

Вступна кампанія - 2017

Публікації » Новини | 27 червня 2017

Вступна кампанія - 2017Вступна кампанія до вищих навчальних закладів цього року стартує з 29 червня. Цьогоріч на вступній кампанії під час зарахування студентів будуть застосовуватися коефіцієнти, які множитимуть на результат ЗНО вступника залежно від регіонального та галузевого показників, а також належності до сільської місцевості. Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на прес-конференції на тему: «Вступна кампанія-2017».

КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНКУРСНОГО БАЛУ

Регіональний коефіцієнт для ВНЗ, розташованих у Києві, становить 1.

В інших містах, таких як Львів, Дніпро, Одеса та Харків діє коефіцієнт 1,01.

Для Донецької та Луганської областей він становить 1,03.

У всіх інших містах України – 1,02.

Щодо виплати матеріальної допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам

Публікації » Новини | 26 червня 2017

Щодо виплати матеріальної допомоги педагогічним  та науково-педагогічним працівникамВідповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам провадиться за основною посадою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи. Ця матеріальна допомога є обов'язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом. При цьому під час формування фонду оплати праці на рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

Вчителі-новатори у конкурсі «Кейс-уроки як сучасний тренд в освіті»

Публікації » Новини | 26 червня 2017

Вчителі-новатори у конкурсі «Кейс-уроки як сучасний тренд в освіті»23 червня 2017 року в інформаційному агентстві «Українські національні новини» відбулася Церемонія нагородження найкращих вчителів, які брали участь у впровадженні інноваційних навчальних кейс-технологій у ході освітньої реформи в Україні.

У конкурсі взяли участь вчителі з усієї України. Призові місця в конкурсі «Кейс-уроки як сучасний тренд в освіті» посіли вчитель Ковалівського НВК «Казка» Світлана Костюк, вчитель Берегівської ЗОШ Раїса Кушиль, вчитель Червоноградської ЗШ Тетяна Ломоносова.

Президент корпорації Гранд та автор освітньої платформи Володимир Співаковський під час церемонії зазначив, що кейс-уроки несподівано швидко здобувають прихильників по всьому світу. За його словами вони викладаються у США, ОАЕ, Фінляндії, країнах СНД та багатьох державах світу.

На церемонії нагородження виступили: Reno Domenico, президент та CEO Sterling Business School (США), Іван Осадчий, ректор «Академії неперервної освіти», Алевтина Седоченко, керівник проекту НОП (Нова Освітня Платформа).

Міжнародний форум «Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного поступу»

Публікації » Новини | 22 червня 2017

Міжнародний форум «Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного поступу»22 червня 2017 рокув Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбувся Міжнародний форум «Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного поступу».

Організаторами виступили Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик, Міжнародна асоціація ректорів педагогічних університетів Європи, Мала академія Наук України та Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

У роботі Форуму взяли участь Президенти і державні діячі країн Балтійсько-Чорноморського регіону, ректори провідних університетів України та Європи, громадські діячі та ін.

Основна мета форуму полягала в приверненні уваги громадськості до проблем безпеки в регіоні та Європі, подоланні глобальних викликів та регіональних загроз, досягненні порозуміння між народами, а також створенні нових форм добросусідської відповідальної миротворчої співпраці, і на цій основі формування нової Європи – без воєн і анексії.

Профільний комітет схвалив законопроект «Про освіту»

Публікації » Новини | 22 червня 2017

Профільний комітет схвалив законопроект «Про освіту»Парламентський комітет з питань науки і освіти прийняв поправки до проекту нового закону «Про освіту» та рекомендував його до прийняття.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету 21 червня 2017 року, у ході якого вдалося дійти зваженої позиції щодо мовного питання, визначення мінімального окладу вчителя на рівні 4-х прожиткових мінімумів, скасування конкурсного відбору дітей до першого класу тощо.

У Комітеті ВРУ розглядається проект Закону України «Про освіту»

Публікації » Новини | 21 червня 2017

У Комітеті ВРУ розглядається проект Закону України «Про освіту»Сьогодні, 21 червня 2017, року відбувається розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на якому розглядається проект Закону  України «Про освіту».

Обговорити норми статей законопроекту зібралося більше 130 учасників – освітяни, науковці, народні депутати, представники громадських організацій, профспілки та роботодавці. Профспілку освітян у обговоренні документу представляє голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь.

Оголошено конкурс "Освтіній Оскар"

Публікації » Новини | 21 червня 2017

Оголошено конкурс "Освтіній Оскар"«Шкільний світ» проводить Всеукраїнський конкурс «Освітній оскар – 2017».

Конкурс проводиться з 01 червня 2017 року по 30 січня 2018 року.

Участь у Конкурсі відкрита для всіх.

Найкращі матеріали буде опубліковано на шпальтах профільних видань, авторів-переможців – нагороджено дипломами й цінними подарунками у кожній номінації, решту учасників – грамотами.

З умовами проведення конкурсу-огляду можна ознайомитися – [attachment=535]

Українські педагоги проходитимуть сертифікацію, – Лілія Гриневич

Публікації » Новини | 20 червня 2017

Українські педагоги проходитимуть сертифікацію, – Лілія ГриневичУкраїнські педагоги проходитимуть сертифікацію. Спочатку, допоки така перевірка не буде відпрацьована, вона буде добровільною. Мета сертифікації – не лише перевірити знання вчителями шкільних предметів, а й методик викладання.

Про це в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK заявила Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України.

«Учитель нового покоління» – це найбільший виклик реформи, зазначила Лілія Гриневич, коментуючи інформацію щодо анонімного складання тестів, на яких базується ЗНО, вчителями, за підсумками якого лише 18,1%, зуміли продемонструвати високий рівень знань на 10-12 балів.

Понад те, з її слів, навіть успішне складання тестів ЗНО педагогами не робить їх «вчителями нового покоління», адже вони повинні не лише чудово знати свій предмет, а й володіти методиками викладання.

Надання щорічних відпусток педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом

Публікації » Новини | 20 червня 2017

Надання щорічних відпусток педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвомВідповідно до п. 6 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника щорічна основна відпустка повної тривалості на роботі за сумісництвом до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Мінсоцполітики в листі від 12.09.2016 № 1294/13/84-16 наголошує, що працівникам державних підприємств, установ, організацій відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи (п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 та п. 6 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.1993 № 43).


ОПИТУВАННЯ СПІЛЧАН

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи