Авторизація|

ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ З ОДНІЄЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОСАДИ НА ІНШУ

Публікації » Новини | 2 листопада 2018
ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ З ОДНІЄЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОСАДИ НА ІНШУ
Пунктом 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 установлено, що за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання до наступної атестації.
Тому у випадку, коли педагогічний працівник переходив з однієї педагогічної посади на іншу в тому самому навчальному закладі або ж переходив до іншого навчального закладу, за ним до наступної атестації має зберігатися кваліфікаційна категорія, присвоєна за наслідками попередньої атестації.
Наприклад, при переході з посади вчителя початкових класів ЗСО, якого було атестовано на вищу категорії, на посаду вихователя ЗДО, має зберігатися до наступної атестації кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», присвоєна за наслідками попередньої атестації. Під час наступної чергової атестації атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», яку працівник мав за результатами попередньої атестації. Також може бути прийнято рішення про зниження кваліфікаційної категорії, якщо працівник не будете відповідати вимогам, встановленим для присвоєння цієї кваліфікаційної категорії. Головним критерієм при цьому має бути відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 4.3. - 4.6. Типового положення.

ВИЩА ОСВІТА ЯК АГЕНТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

Публікації » Новини | 2 листопада 2018

ВИЩА ОСВІТА ЯК АГЕНТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ

У статті розглянуто, яку роль відіграє академічна спільнота та студенський лекторій у розв'язанні питань соціальної нерівності. Показано, якою мірою їх дослідницькі програми спрямовані на соціальні потреби та соціальні інновації. Дано оцінку напрямам розвитку соціальних інновацій, а саме соціальному підприємництву, аутрич діяльності університетів, соціально орієнтованим моделям навчання та інклюзивним інноваціям.

Розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Публікації » Новини | 30 жовтня 2018

Розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

30.10.2018 року під час розширеного засідання Колегії виконавчого органу (КМДА) було обговорено питання оплати праці працівників освіти.

Голова КМОППОіНУ О. Яцунь звернув увагу присутніх на тому, що до КМОППОіНУ надходять тривожні дзвінки щодо невиплати надбавок за складність та напруженість у роботі працівникам закладів освіти м. Києва у жовтні 2018 року.

«У зв’язку з ненарахуванням надбавок у жовтні у трудових колективах назріває обурення та категоричне несприйняття зменшення рівня оплати праці.  Зважаючи на це, необхідно: 1). публічно озвучити план погашення заборгованості з виплати надбавок за складність і напруженість у роботі та за престижність педагогічної праці за вересень-жовтень 2018 року; 2). напрацювати та озвучити алгоритм виплати надбавок у повному обсязі; 3). запровадити єдині підходи в оплаті праці в усіх районах м. Києва», - зауважив О. Яцунь.

КМОППОіНУ висловлює підтримку трудовому колективу НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Публікації » Новини | 29 жовтня 2018

КМОППОіНУ висловлює підтримку трудовому колективу  НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

11 жовтня 2018 року під час телеефіру «Телеканалу новин 24» було оприлюднено інформацію щодо порушень, які нібито мали місце в господарській діяльності НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Переконані, що ЗМІ, які поширюють заяви щодо фінансових порушень та інші заяви, які можуть нанести шкоду честі та гідності університету, повинні довести, що поширена інформація є достовірною. Адже праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов'язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію. КМОППОіНУ підтримує рішення Профспілкового комітету НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, у якому зазначається про те, що оприлюднена інформація, імовірно, є політично або в інший спосіб вмотивованою і направленою на дестабілізацію ситуації в колективі напередодні виборів ректора університету. Вважаємо доцільними кроки НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема щодо звернення до Уповноваженої особи з питань запобігання корупції з поданням щодо проведення перевірки на предмет відповідності викладених відомостей про дії посадових осіб університету положенням антикорупційного законодавства та звернення до Державної аудиторської служби України з проханням провести перевірку інформації, оприлюдненої в програмі «ЦРУ», і надати відповідні висновки. Бажаємо колективу НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського продовжувати творчу, самовіддану працю, спрямовану на утвердження авторитету вишу як лідера національної освіти у справі підготовки інтелектуальної еліти нації.

Щодо невиплати надбавок працівникам освіти м. Києва

Публікації » Новини | 26 жовтня 2018
Щодо невиплати надбавок працівникам освіти м. Києва
До КМОППОіНУ надходять тривожні дзвінки щодо невиплати надбавок за складність та напруженість у роботі працівникам закладів освіти м. Києва у жовтні 2018року.
Попередньо голова КМДА Віталій Кличко зазначив про те, що бере ситуацію з дефіцитом освітньої субвенції під особистий контроль. На засіданні Київради освітян було запевнено, що всі виплати освітянам будуть здійснені (в кожному районі) в повному обсязі до кінця поточного року.
18 жовтня Київська міська рада внесла зміни до бюджету столиці та виділила 100 млн. грн. для забезпечення виплати надбавок вчителям закладів загальної середньої освіти.
Задля забезпечення виплати надбавок у повному обсязі та повернення заборгованості за вересень-жовтень потрібне додаткове рішення Київської міської ради.
Наразі здійснюються переговори з міською владою щодо пришвидшення вирішення питання оплати праці освітян.
Водночас, у звязку з такою ситуацією у трудових колективах назріває обурення та категоричне несприйняття зменшення рівня оплати праці.
В разі невиконання справедливих вимог освітян, зберігаємо за собою право на активні протестні дії.

Відповідь Департаменту охорони здоров'я щодо збереження Київської міської студентської поліклініки

Публікації » Новини | 23 жовтня 2018
Відповідь Департаменту охорони здоров'я щодо збереження Київської міської студентської поліклініки
Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київради (КМДА) було розглянуто лист КМОППОіНУ щодо збереження Київської міської студентської поліклініки як цілісного комплексу надання медичної допомоги студентам.
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київради (КМДА) повідомив, що на сьогодні рішення про реорганізацію КМСП не ухвалювалося. Заклад продовжує надавати медичну допомогу студентській молоді в необхідному обсязі.

Щодо надання керівним працівникам закладів освіти відпустки за ненормований робочий день

Публікації » Новини | 22 жовтня 2018
Щодо надання керівним працівникам закладів освіти відпустки за ненормований робочий день
Згідно з пунктом другим частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.
Список професій і посад працівників з ненормованим робочим днем з зазначенням конкретної тривалості відпустки у межах її семиденної тривалості, тобто від 1 до 7 днів включно, затверджується як додаток до колективного договору.
Наявність в колективному договорі посади працівника з ненормованим робочим днем є достатньою правовою підставою для надання йому додаткової відпустки за особливий характер праці.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці затверджено наказом Мінпраці та соціальної політики від 10.10.1997р. № 7.
Пунктом 6 Рекомендацій Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади надано повноваження за погодженням з відповідними галузевими профспілками затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем.
Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка затверджено якДодаток № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 - 2020 роки. Зазначеним орієнтовним переліком передбачено посади керівників установ і організацій, їх заступників та помічників.
Таким чином, якщо посади керівних працівників закладів освіти передбачено списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою, їм має надаватися додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю, визначеною у колективному договорі, залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
При цьому варто памятати, що відповідно до частини третьої статті 10 Закону загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. Це означає, що у разі щорічної основної відпустки керівника закладу освіти 56 календарних днів, відпустка за ненормований робочий день не може перевищувати 3 дні.
Таким чином, загальна тривалість основної щорічної відпустки та додаткової відпустки за ненормований робочий день керівника закладу освіти не може перевищувати 59 календарних дні.

XIХ турнір з баскетболу на Кубок СПА м. Києва

Публікації » Новини | 19 жовтня 2018

XIХ турнір з баскетболу на Кубок СПА м. Києва

Грою між командами Київського національного торговельно-економічного університету та Національного університету біоресурсів і природокористування України стартував XIХ турнір з баскетболу на Кубок Студентської профспілкової асоціації м. Києва. Турнір є традиційним та присвячений до Міжнародного Дня студента.

Упродовж жовтня – листопада 2018 року 10 чоловічих збірних команд провідних вищих навчальних закладів визначатимуть хто є сильнішим у студентському баскетболі столиці.

Бажаємо студентам перемог на спортивному майданчику!

Зустріч уповноважених представників Всеукраїнського профспілкового віча з Віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком

Публікації » Новини | 18 жовтня 2018

Зустріч уповноважених представників Всеукраїнського профспілкового віча з Віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком

17 жовтня делегація уповноважених представників Всеукраїнського профспілкового віча провела в КМУ зустріч з Віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком. В обговоренні профспілкових вимог взяли участь також Міністр соціальної політики України Андрій Рева, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, в.о Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, керівники різних секторів економіки. Голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь наголосив на необхідності передбачити у проекті Державного бюджету України на 2019 р. кошти на виконання вимог ст. 61 Закону України «Про освіту» (встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі не менше 3 мінімальних заробітних плат, а найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25 відсотків вище посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії), висловив вимогу щодо вдосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами та акцентував увагу на підвищенні оплати праці працівників закладів вищої освіти. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила про існування ризиків дефіциту освітньої субвенції у 2019 році, зауважила, що поділяє стурбованість освітян щодо низького рівня оплати праці та відзначила, що вбачає за доцільне підвищити посадові оклади науково-педагогічних працівників (до тих 9%, що передбачено ДБУ, додати ще 11% підвищення, щоб сукупно посадові оклади працівників вищої школи зросли на 20%).

Соціальний діалог в дії

Публікації » Новини | 18 жовтня 2018

Соціальний діалог в дії

18 жовтня Київська міська рада внесла зміни до бюджету столиці та виділила 100 млн. грн. для забезпечення виплати надбавок вчителям закладів загальної середньої освіти.

Всеукраїнський протест профспілок: разом за свої права

Публікації » Новини | 17 жовтня 2018

Всеукраїнський протест профспілок: разом за свої права

Сьогодні, 17 жовтня 2018 року, у Міжнародний день боротьби з бідністю у Києві відбулася всеукраїнська акція протесту профспілок. На мітингу в Урядовому кварталі перед пікетом виступили Голова ФПУ Григорій Осовий, Голова профспілки шахтарів України Віктор Турманов, голова Київської міської організації Профспілки освітян Олександр Яцунь та інші представники трудових колективів – працівників бюджетної сфери, виробничників. Голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь у своєму виступі зупинився на необхідності передбачити у проекті Державного бюджету України на 2019 р. кошти на виконання вимог ст. 61 Закону України «Про освіту» щодо встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі не менше 3 мінімальних заробітних плат, а найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25 відсотків вище посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. Окрім того, учасники акції протесту вимагали підвищення рівня пенсій; встановлення у Державному бюджеті України на 2019 рік розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні, не меншому: з 1 січня – 5167 гривень, з 1 липня – 5335 гривень, з 1 грудня – 5503 гривні; встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 7 751 гривні, з 1 липня – 8 003 гривні, з 1 грудня – 8 255 гривень; встановлення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС на рівні не нижче мінімальної заробітної плати; виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат з відновленням редакцій статті 95 Кодексу законів про працю України, статті 3 Закону України «Про оплату праці» та інших.

Урочистості з нагоди Дня працівників освіти у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка

Публікації » Новини | 10 жовтня 2018

Урочистості  з нагоди Дня працівників освіти у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка

9 жовтня 2018 року Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України традиційно провела урочистий вечір з нагоди професійного свята.

Освітянську спільноту вітали голова Профспілки освітян м. Києва Олександр Яцунь, директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Олена Фіданян. Вони висловили слова вдячності працівникам освітньої галузі. Приємним продовженням святкового вечора стало урочисте вручення Нагрудного знаку Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України «Заслужений працівник Профспілки Профспілки працівників освіти і науки України», почесних грамот та перегляд вистави.

Конструктивний діалог з Київрадою в дії

Публікації » Новини | 9 жовтня 2018

Конструктивний діалог з Київрадою в дії

Віталій Кличко взяв ситуацію з дефіцитом освітньої субвенції під особистий контроль.Всі виплати освітянам будуть здійснені (в кожному районі)в повному обсязі до кінця поточного року.

Формула розподілу освітньої субвенції має бути вдосконалена!

Публікації » Новини | 8 жовтня 2018

Формула розподілу освітньої субвенції має бути вдосконалена!

У відповідь на звернення КМОППОіНУ щодо внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції, МОН України повідомляє, що на виконання пункту 264 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244, міжвідомча робоча група з удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснює опрацювання пропозицій з даного питання.

Вітання з Днем працівників освіти

Публікації » Новини | 5 жовтня 2018

Вітання з Днем працівників освіти

Cуспільство очікує, щоб вчитель був вимогливим до дітей і водночас був їхнім другом, формував у дітей риси Альберта Ейнштейна, матері Терези і Мартіна Лютера Кінга. І коли ці очікування не відбуваються - суспільство звинувачує вчителів, що вони не врятували світ. А коли сподівання справджуються, то ніхто не помічає нічого екстраординарного. Дорогі освітяни, щиро вітаю Вас з професійним святом! Бажаю родинного благополуччя, душевних сил, нових успіхів, витривалості і впевненості, що Ви – найкращі!

Шановні спілчани!

Публікації » Новини | 3 жовтня 2018

Шановні спілчани!

Результат переговорів: влада поверне освітянам столиці все, що заборгувала, заробітна плата буде виплачуватись вчасно і в повному обсязі. За декілька днів алгоритм дій соціальних партнерів буде оприлюднено.

Акція відтерміновується, але не скасовується. Вимоги до бюджету 2019 - в силі!

Прес-конференція на тему «Наступ на права освітян»

Публікації » Новини | 2 жовтня 2018

Прес-конференція на тему «Наступ на права освітян»2 жовтня в прес-центрі «Главком» відбулася прес-конференція на тему: «Наступ на права освітян». Учасники обговорили питання щодо недостатнього фінансування освітньої субвенції в розмірі 865 млн. грн для забезпечення виплати у повному обсязі заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти та запланованої масштабної акції протесту біля Кабінету міністрів України.

Нагородження освітян столиці

Публікації » Новини | 2 жовтня 2018

Нагородження освітян столиці

1 жовтня 2018 року під час святкового заходу в КМДА нагородили переможців та лауреатів ІІ міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018». Київською міською владою запроваджено виплату грошових премій переможцям та лауреатам у кожній номінації конкурсу: за перше місце педагоги отримають 14 892 грн (4 мінімальних зарплати) та по три і дві мінімальних зарплати виділять лауреатам, які посіли друге та третє місця – по 11 169 грн і 7 446 грн відповідно. Київський міський голова Віталій Кличко зауважив, що велику частину бюджету Києва – 13 млрд грн – цього року виділили на сферу освіти. «Це більше, ніж на інші галузі, бо ми розуміємо, що інвестиції у наших дітей – це інвестиції у майбутнє нашої країни», – наголосив Віталій Кличко. Окремо зупинився міський голова і на проблемі, яку сьогодні намагається розв’язати столична влада, – нестачі коштів державної освітньої субвенції. Віталій Кличко зазначив, що міська адміністрація вживає всіх можливих заходів задля фінансової підтримки освітян. Зокрема завдяки злагодженій роботі КМДА та Профспілки освітян м. Києва всім педагогічним працівникам столиці буде виплачено грошову винагороду до Дня працівників освіти. Голова Профспілки освітян м. Києва Олександр Яцунь вручив меру столиці пам’ятну монету «Серце віддаю дітям», випущену до 100-річчя Василя Сухомлинського. У своєму виступі О. Яцунь також зупинився на питанні збільшення обсягу освітньої субвенції для м. Києва та висловив вдячність освітянам за їх щоденну невтомну працю, талант, творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі!


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

02.березня

Ювіляри 02.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці