Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Зауваження КМОППОіНУ до проекту Положення про атестацію керівників ЗНЗ
Зауваження КМОППОіНУ до проекту Положення про атестацію керівників ЗНЗ

Зауваження КМОППОіНУ до проекту Положення про атестацію керівників ЗНЗКиївською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України надано зауваження до проекту наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів».

• Проектом положення передбачено атестацію керівників ЗНЗ та їхніх заступників. Таким чином, атестуватимуться і заступники керівників ЗНЗ з адміністративно-господарської роботи, які не є педагогічними працівниками. Їх атестація не лише не передбачена чинним законодавством, а й є недоцільною.

•  Зазначене положення регулює лише умови атестації керівних працівників загальноосвітніх закладів комунальної форми власності, тоді як Типове положення про атестацію педагогічних працівників містить єдині підходи до атестації педагогічних працівників усіх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

•  Проектом не передбачено необхідності проходження підвищення кваліфікації в міжатестаційний період.

•  У п. 3.1 визначено, що «атестаційною комісією вивчається діяльність керівника навчального закладу та закладу, який він очолює». Оцінка при атестації не лише діяльності директора, його заступників, а й всього навчального закладу не відповідає принципам атестації та може призвести до можливості необ’єктивної оцінки роботи керівників закладу.

•  У п. 3.3 вказується, що довідка-характеристика має містити відомості про «стан здоров’я, працездатність працівника». При цьому, інформація про стан здоров’я є конфіденційною, а метою атестації не є визначення відповідності стану здоров’я працівника посаді, яку він обіймає. Крім того, жодним документом не визначено критеріїв встановлення рівня працездатності працівника.

•  П. 3.6 «Керівник навчального закладу, який атестується, вправі подати до атестаційної комісії… заяву про незгоду з даними, наведеними у атестаційних матеріалах, та бажання бути присутнім на засіданні комісії для надання своїх пояснень» – є недоцільним, оскільки пунктом 3.9 визначено, що атестація здійснюється в присутності працівника та встановлено умови проведення атестації працівника в разі його відсутності.

• П. 4.1. «Рішення комісії мають конфіденційний характер та не підлягають розголошенню до їх затвердження керівником органу управління освітою»:

–  п.1.6. «Атестації не підлягають вагітні жінки та працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною». Згідно зі ст. 184 Кодексу законів про працю України забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років. Тому, оскільки даним проектом передбачено атестацію при влаштуванні на роботу на керівну посаду в ЗНЗ, з метою забезпечення прав цих працівників варто передбачити, що вагітні жінки та працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, атестуються за їх згодою;

–  не визначено строку для затвердження рішення;

–  рішення не повинне затверджуватися керівником, оскільки атестаційна комісія створена безпосередньо для здійснення повноважень з атестації працівника.

• П 4.5 «Рішення атестаційної комісії може бути оскаржене до вищої атестаційної комісії в десятиденний термін або до суду»:

–  не визначено, де і ким створюється атестаційна комісія з атестації керівників ІІ рівня (вища за ступенем атестаційна комісія).

–  не встановлено, з якого дня розпочинається перебіг десятиденного строку на оскарження (з дня ухвалення рішення атестаційною комісією, дня затвердження рішення керівником органу управління освітою чи дня отримання рішення працівником, який не був з поважних чи неповажних причин присутнім на засіданні).

•  Не врегульовано питання атестації керівників, які мають педагогічне навантаження вчителів чи керівників гуртка.

•  П. 4.6 «Затверджений керівником органу управління освітою атестаційний лист після ознайомлення з ним працівника під підпис долучається до його особової справи». Варто передбачити, що рішення атестаційної комісії оформлюється в двох екземплярах: один долучається до матеріалів особової справи, інший – видається працівникові.

Проект наказу МОНМСУ «Про затвердження Положення про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів» polozhennya-pro-atestacyu-kervnikv.doc [52.5 Kb] (cкачувань: 44).