Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Укладання та розірвання трудового договору
Укладання та розірвання трудового договору

Укладання та розірвання трудового договору Порядок укладення та розірвання трудового договору регулюється Кодексом законів про працю України.

Законодавством дозволяється укладати трудовий договір як усно, так і письмово. Для укладення усного трудового договору необхідне усне волевиявлення працівника та власника чи уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації. Власник чи уповноважений ним орган повинен видати наказ чи розпорядження про зарахування працівника на роботу. Із наказом чи розпорядженням про оформлення трудового договору працівника обов'язково ознайомлюють під розписку. При цьому, трудовий договір вважається укладеним також тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника,умови розірвання договору, встановлюються за угодою сторін.

Прийом на роботу педагогічних, науково-педагогічних працівників відповідно до Закону України «Про освіту» може здійснюватись на конкурсній основі.

Варто пам’ятати, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про працю, є недійсними.

Згідно зі ст. 11 Закону України "Про зайнятість населення", який набарав чинності 1 січня 2013 року, в оголошеннях (рекламі) про вакансії забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Власник чи уповноважений ним орган не має права при укладенні трудового договору вимагати від осіб, яких приймають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Юридичний відділ КМОППОіНУ