Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Звернення освітян столиці до Уряду і Верховної Ради
Звернення освітян столиці до Уряду і Верховної Ради

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до ЗУ «Про державний бюджет на 2014 рік».

Ініціатором законопроекту виступив голова Уряду Арсеній Яценюк.

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України в годину найвищої зовнішньої загрози усвідомлює відповідальність влади за долю українського народу. Спілчани солідарні з програмою дій Уряду, спрямовану на боєздатність Збройних сил України. Єдине, що ми просимо: зберегти базові гарантії освітянам.

Шановний Арсенію Петровичу!

 

Попри те, що освіту визнано пріоритетною сферою соціально­-економічного, духовного і культурного розвитку українського суспільства, освітня політика, яка проводилася владою впродовж усіх років незалежності України, виявила неспроможність створити передумови для надання громадянам якісної освіти відповідно до сучасних запитів і потреб інноваційного розвитку держави.

Нові економічні і соціокультурні процеси у суспільстві обумовлюють необхідність розбудови національної освіти,перегляду стану її фінансування та матеріально-технічного забезпечення, запровадження системи стимулювання педагогічних і науково-педагогічних працівників.

За таких умов пропозиції Міністерства фінансів України, спрямовані на скорочення видатків на забезпечення функціонування галузі, зокрема на оплату праці працівників навчальних закладів, викликають розгубленість освітянської спільноти.

Запропоновані заходи не сприятимуть дотриманню принципів соціальної справедливості та пріоритетного визнання ролі освіти у розбудові української державності.

Зокрема, введення гнучкого стимулювання працівників шляхом встановлення розміру надбавки в межах 20% педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування призведе до суттєвого зниження рівня доходів педагогічних працівників.

Для прикладу, сьогодні молодий спеціаліст – вихователь дошкільного навчального закладу, окрім посадового окладу отримує лише один вид надбавки – «за престижність педагогічної праці». Після зняття цієї надбавки його заробітна плата складатиме 1474 грн.

Реалізація положення щодо збільшення показника кількості студентів на одного викладача з 13,5 до 18 фактично призведе до звільнення близько 48 000 науково-педагогічних працівників, загострення проблеми зайнятості населення, і як наслідок - збільшення навантаження на фонд соціального страхування по безробіттю. Результат таких дій вкрай загрозливий - руйнація вищої освіти в державі, занепад наукових досліджень, втрата кадрового потенціалу ВНЗ.

Інтенсифікація роботи вчителів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкіл естетичного виховання (збільшення тижневого педагогічного навантаження з 18 до 24 годин) матиме наслідком зменшення рівня доходів та скорочення тисяч педагогічних працівників.

Вилучення з Національної стратегії розвитку освіти в Україні норм не забезпечених фінансовими ресурсами, скорочення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за рахунок оптимізації напрямків, обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам, усунення диспропорцій у рівнях оплати праці працівників дослідницьких закладів призведе до зростання соціальної напруги в трудових колективах та підірве довіру до влади.

Розуміючи реальний стан економіки держави та необхідність враховувати сучасні реалії, ми не вимагаємо суттєвого розширення прав освітян, проте вирішення питань економії бюджетних коштів за рахунок звуження соціально-економічних гарантій вважаємо неприпустимим.

Зважаючи на вищенаведене, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України від імені більше 180 тис. спілчан звертається до Вас із проханням вишукати можливості для врегулювання зазначених питань та при коригуванні Державного бюджету забезпечити збереження:

-         норми педагогічного навантаження вчителів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкіл естетичного виховання в межах 18 годин на тиждень;

-         чинних показників кількості студентів на одного викладача вищого навчального закладу;

-         виплати надбавки за складність і напруженість педагогічним працівникам у фіксованому розмірі - 20% посадового окладу;

-         рівня оплати праці працівників дослідницьких вищих навчальних закладів;

-         обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів;

-         розміру пенсій працюючих пенсіонерів.

В годину найвищої зовнішньої загрози ми усвідомлюємо відповідальність влади за долю українського народу. Спілчани солідарні з програмою дій Уряду, спрямовану на боєздатність Збройних сил України. Єдине, що ми просимо: зберегти базові гарантії освітянам.

Висловлюємо сподівання, що пріоритетне фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи освіти, зосередження зусиль влади на розв'язанні освітянських проблем стане запорукою прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір та основою забезпечення сталого розвитку й конкурентоспроможності держави.

 

 

З повагою

Голова                                                                                   О.М.Яцунь