Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини, Соціально-економічний захист, Оплата праці > Щодо строків виплати заробітної плати
Щодо строків виплати заробітної плати

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України керівник установи, організації (уповноважена ним особа), як сторона трудового договору, зобов'язані виплачувати працівникові заробітну плату в строки і терміни, визначені чинним законодавством і колективним трудовим договором.

 Кодексом законів про працю (ст. 115) та Законом України "Про оплату праці" (ст. 24) передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному трудовому договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідними, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Тобто законодавством чітко визначено зобов'язання керівника установи чи організації забезпечити нарахування та виплату заробітної плати не рідше двох разів на місяць.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим  з виборним органом первинної профспілкової організації, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Виплата заробітної   плати  здійснюється  за  місцем  роботи. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

Юридичний відділ КМОППОіНУ