Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Щодо виплати матеріальної допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам
Щодо виплати матеріальної допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам

Щодо виплати матеріальної допомоги педагогічним  та науково-педагогічним працівникамВідповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам провадиться за основною посадою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи. Ця матеріальна допомога є обов'язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом. При цьому під час формування фонду оплати праці на рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

Водночас, відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та підпункту 5 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» керівникам навчальних установ освіти надано право в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Виходячи з вищезазначеного, виплата педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 не виключає можливості (за наявності коштів фонду оплати праці) виплати цим працівникам також і матеріальної допомоги, зокрема, для вирішення соціально-побутових питань, передбаченої підпунктом 5 пункту 4 наказу № 557. Таку позицію висловило Міністерство соціальної політики в листі від 31.03.2016 № 351/13/84-16. Міністерство соціальної політики зазначає, що надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань може здійснюватися за рішенням керівника лише в разі, коли такі кошти будуть закладені до фонду оплати праці під час формування кошторису на відповідний бюджетний рік.

Юридичний відділ КМОППОіНУ