Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Пікетування Кабінету міністрів
Пікетування Кабінету міністрів

ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦІЯ
учасників мирної громадської акції протесту
м. Київ
01 листопада 2017 р.

Ми, учасники мирної громадської акції протесту, вимагаємо належного фінансування галузі «Освіта». Обсяги освітньої субвенції з державного бюджету на 2018 рік для м. Києва передбачено в сумі 2,7 млрд грн при необхідній потребі в 3,9 млрд грн. Тобто Кабінет Міністрів України «урізав» фінансування оплати праці столичних освітян на 1,2 млрд грн. За таких обставин існує ризик скорочення 7000 педагогів або зменшення розміру заробітної плати шляхом невиплати надбавок за престижність педагогічної праці та складність і напруженість у роботі.

Цинізм з боку Уряду викликає у працівників закладів освіти масове обурення і протестні настрої. Переконані, що влада повинна забезпечувати людям гідну оплату праці, пенсію, стипендію.

ВИМАГАЄМО ВІД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

 1. Передбачити видатки на освітню субвенцію для міста Києва в розмірі 3,9 млрд грн для забезпечення виплати заробітної плати освітянам у повному обсязі.
 2. Забезпечити розподіл обсягів освітньої субвенції між місцевими бюджетами, з урахуванням коефіцієнта приведення контингенту учнів; коефіцієнта приведення кількості педагогічних ставок у зв’язку з поділом класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ; підвищення розміру посадових окладів за спеціалізацію навчальних закладів; видатків на підвищення заробітної плати працівників освіти у 2018 році.
 3. Забезпечити встановлення:
  • посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі не менше 3 мінімальних заробітних плат;
  • посадового окладу науково-педагогічного працівника – на 25 відсотків вище окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії.
 4. Встановити прожитковий мінімум для працездатної особи не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму в цінах грудня 2017 року з урахуванням його коригування на оновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та прогнозного рівня інфляції.
 5. Забезпечити внесення змін до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» щодо виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат.
 6. Передбачити обсяги видатків на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації з урахуванням підвищення рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, сплати комунальних послуг у повному обсязі, прогнозного рівня інфляції.
 7. Збільшити обсяги видатків на виплату академічних і соціальних стипендій студентам пропорційно зростанню прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 8. Не допустити передачу фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з державного бюджету на місцеві бюджети, зберегти чинний порядок їх фінансування.

У випадку ігнорування справедливих вимог освітян розпочинаємо процедуру входження в колективний трудовий спір.

В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!