Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Уряд затвердив Положення про сертифікацію вчителів
Уряд затвердив Положення про сертифікацію вчителів

 

Уряд затвердив положення «Про сертифікацію педагогічних працівників». Сертифікація вчителів складатиметься з вивчення практичного досвіду роботи, зовнішнього оцінювання та створення електронного портфоліо http://osvita.ua/school/reform/63042/

Зауваження КМОППОіНУ до положення «Про сертифікацію педагогічних працівників»

  1. Положенням про сертифікацію педагогічних працівників не передбачено обов’язкової участі представників професійних спілок у процедурі сертифікації.
  2. Норми Положення щодо електронного портфоліо вчителя суперечать принципу дебюрократизації діяльності педагогічних працівників, проголошеному МОН. У листі МОНУ No 1/9-630 від 05 грудня 2014 року йдеться про те, що створення, наповнення та зберігання різноманітних портфоліо, папок, альбомів тощо з напрацюваннями вчителя при підготовці його до атестації, участі в конкурсах не може вимагатися від вчителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою.
  3. Вимога надати відеозапис проведеного учителем навчального заняття (фрагментів навчальних занять) не сприятиме участі працівників у сертифікації, оскільки для здійснення якісної зйомки потрібно мати відповідні технічні пристрої, які не завжди є у наявності в учителя.
  4. Недоцільною є вимога надати довідку із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник, в якій має бути вказано інформацію про прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності); назву посади (з уточненням фаху, за яким працює); загальний стаж педагогічної діяльності; стаж роботи на займаній посаді тощо. Така вимога обмежує право працівників на проведення сертифікації, адже не завжди адміністрація закладу освіти буде зацікавлена у наданні такої довідки та може свідомо затягувати з її виданням.
  5. Положенням створюються додаткові перешкоди у проведенні сертифікації педагогічних працівників. Так, для створення е-портфоліо учасник сертифікації має: отримати погодження від батьків учнів щодо відеозапису навчального заняття (навчальних занять) чи його (їх) фрагментів, а також можливого його оприлюднення на Національній освітній електронній платформі у разі отримання сертифіката. При цьому документ не містить положень щодо дій працівника, в разі якщо хтось із батьків учнів не надасть погодження щодо відеозапису навчального заняття.

Профспілка вчасно вносила ці пропозиції до проекту Положення, але уряд їх не врахував. Що ж, будемо вимагати змін.