Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Порядок надання відпусток за ненормований робочий день працівникам закладів освіти
Порядок надання відпусток за ненормований робочий день працівникам закладів освіти

Згідно з пунктом другим частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Список професій і посад працівників з ненормованим робочим днем з зазначенням конкретної тривалості відпустки у межах її семиденної тривалості, тобто від 1 до 7 днів включно, затверджується як додаток до колективного договору. Наявність в колективному договорі посади працівника з ненормованим робочим днем є достатньою правовою підставою для надання йому додаткової відпустки за особливий характер праці.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці затверджено наказом Мінпраці та соціальної політики від 10.10.1997р. № 7. Пунктом 6 Рекомендацій Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади надано повноваження за погодженням з відповідними галузевими профспілками затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем.

Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка затверджено як Додаток № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 - 2020 роки. Зазначеним орієнтовним переліком передбачено посади керівників установ і організацій, їх заступників та помічників.

При цьому, Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346, передбачено лише тривалість щорічної основної відпустки працівників закладів освіти. Наприклад, згідно з вищевказаним порядком тривалість щорічної основної відпустки у завідувача ЗДО загального типу – 42 календарних дні, директора ЗСО -56 календарних днів. Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день у цю тривалість не входить та надається понад щорічну.

Таким чином, якщо посади керівних працівників закладів освіти передбачено списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою, їм має надаватися додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю, визначеною у колективному договорі, залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Такої ж позиції дотримується Міністерство соціальної політиики України, яке в листі від 26.04.2017 р. № 1296/01/101-17 вказало, що «щорічна додаткова відпустка може бути надана педагогічним працівникам, посади яких передбачені у додатку до колективного договору».

Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 10 Закону загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. Це означає, що у разі щорічної основної відпустки керівника закладу освіти 56 календарних днів, відпустка за ненормований робочий день не може перевищувати 3 дні.

Таким чином, наприклад, загальна тривалість основної щорічної відпустки та додаткової відпустки за ненормований робочий день керівника закладу загальної середньої освіти може складати 59 календарних днів (56 к.д. – основна щорічна відпустки, 3 к.д. – додаткова відпустка за ненормований робочий день згідно з колективним договором). Загальна тривалість щорічної основної та додаткової відпуски керівника закладу дошкільної освіти, загального типу може складати 49 календарних дні (42 к.д. – основна щорічна відпустки, 7 к.д. – додаткова відпустка за ненормований робочий день згідно з колективним договором).