Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини, Вища освіта, Колонка автора > Місія сучасних університетів у глобальному освітянському просторі
Місія сучасних університетів у глобальному освітянському просторі

Місія сучасних університетів у  глобальному освітянському просторі

16 липня 2019 року відбувся круглий стіл на тему: «Місія і функції університетів: сучасні виклики та нові можливості для України».

З вітальними словами на круглому столі виступили Голова Ради ректорів Київського вузівського регіону, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Куліков Петро Мусійович., а також ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Андрущенко Віктор Петрович.

Голова Профспілки освітян м. Києва Яцунь Олександр Михайлович виступив з презентацією результатів проведеного дослідження з теми «Місія і функції університетів: сучасні виклики та нові можливості для України».

О. Яцунь виділив основні складові місії університетів, серед яких ключовими є створення нових знань, дослідно-підприємницька діяльність, забезпечення соціального розвитку, інтернаціоналізація освітнього простору. «В умовах посилення глобалізаційних процесів все більшої актуальності набувають питання переосмислення ролі і місії сучасних університетів» - зазначив О. Яцунь.

З презентацією щодо місії університетів у освітянському просторі виступив також перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий Володимир Ілларіонович, який назвав основні виклики у сфері вищої освіти, зокрема надмірне навантаження викладачів та низький рівень оплати праці.

Своє бачення щодо місії сучасних університетів, шляхів підвищення якості надання освітніх послуг, створення ендавмент-фондів закладів вищої освіти, поширення співпраці із закордонними та вітчизняними партнерами висловили ректор Національного авіаційного університету Ісаєнко Володимир Миколайович, ректор національного університету технологій та дизайну Грищенко Іван Михайлович та інші учасники круглого столу.

"МІСІЯ І ФУНКЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ"

Місія сучасних університетів у  глобальному освітянському просторіМісія сучасних університетів у  глобальному освітянському просторіМісія сучасних університетів у  глобальному освітянському просторіМісія сучасних університетів у  глобальному освітянському просторіМісія сучасних університетів у  глобальному освітянському просторіМісія сучасних університетів у  глобальному освітянському просторі