Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > Надання відпусток за попередні періоди
Надання відпусток за попередні періоди

Надання відпусток за попередні періоди

До КМОППОіНУ надходять запитання від спілчан щодо можливості надання у поточному році відпустки за минулі роки, якщо спільно з відпусткою за поточний рік загальна  тривалість відпусток складає більше 59 календарних днів.

Такі питання пов’язані з тим, що частиною третьою статті 10 Закону України «Про відпустки» встановлено обмеження щодо загальної тривалості щорічних основної та додаткових відпусток (не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів).

Роз’яснення щодо надання відпусток за попередні періоди міститься у листах Міністерства соціальної політики України. Так, у листі Міністерства праці і соціальної політики України від 22.02.2008 р. N 33/13/116-08 «Щодо виплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки» зазначається, що якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за кілька попередніх років, він має право використати їх, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток, визначених пунктом 1 частини першої ст. 4 Закону України "Про відпустки".

Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.

Це означає, що обмеження тривалості щорічної додаткової та основної відпусток 59 днями не стосується випадку, коли працівник використовує відпустку за декілька років.Аналогічне роз’яснення міститься також у листі Міністерства соціальної політики від 08.07.2019 р. № 793/0/204-19.

При цьому, ватро звернути увагу на особливість надання відпусток працівникам освіти. Щорічні основні відпустки педагогічним працівникам надаються відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікулнезалежно від часу прийняття їх нароботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено наосінь.

 Відповідно до пункту 2 Порядку керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів танавчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ ізакладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.