Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини > ЗАЯВА ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН КИЄВА: ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ВІКОМ
ЗАЯВА ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН КИЄВА: ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ВІКОМ

ЗАЯВА ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН КИЄВА: ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ВІКОМ

Переведення педагогів пенсійного віку на строкові трудові договори – дискримінація за віковою ознакою!

10 липня 2019 року Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти було підтримано більшість узгоджених робочою групою з підготовки проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту» до другого читання пропозицій профспілкової сторони, зокрема і щодо вилучення зі ст. 22 законопроекту положення, згідно з яким педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, мають працювати на основі трудових договорів.

Разом з тим, за інформацією, викладеною у ЗМІ, наразі Комітет ВРУ з питань науки і освіти повертається до редакції законопроєкту першого читання, у тому числі і щодо контрактів для педагогічних працівників.

Профспілка освітян м. Києва висловлює категоричний протест таким намірам. Переведення працівників-пенсіонерів на контрактну форму містить у собі ознаки дискримінації працівників за віком. Конституція України не пов’язує права на працю з віковими обмеженнями. Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.

Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» передбачено, що ситуація, за якої особа або група осіб за ознаками віку зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами є дискримінацією.

Вікове обмеження щодо перебування вчителів-пенсіонерів на роботі за безстроковими договорами ставить громадян, які однаковою мірою відповідають вимогам професійної правосуб’єктності, у нерівні правові умови за ознакою віку і таким чином фактично обмежує встановлені Основним Законом України гарантії рівних можливостей реалізації конституційного права на працю.

Відповідно до Кодексу законів про працю України укладення контракту з працівником, якого було прийнято на роботу за безстроковим трудовим договором, може відбуватися лише за його згодою. Переведення працівника на контракт в односторонньому порядку не допускається. Такі дії не відповідають низці національних та міжнародних нормативно-правових актів, зокрема Кодексу законів про працю України, рішенню Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98; Рекомендації Міжнародної організації праці 1980 року № 162 щодо літніх працівників; Рекомендації МОП № 166 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця.

Запровадження обмеження за віковою ознакою може призвести до акцій протесту і масових судових позовів щодо визнання незаконним переведення працівників на роботу за строковим трудовим договором.