Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Новини, Різне > ЯК ОФОРМИТИ ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНУ ВЛАДИ ЧИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?
ЯК ОФОРМИТИ ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНУ ВЛАДИ ЧИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?

ЯК ОФОРМИТИ ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНУ ВЛАДИ ЧИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?

Під час карантину особливої актуальності набуває використання мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку при зверненні до органів влади чи місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Разом з тим, потрібно звернути увагу на те, що Законом України «Про звернення громадян» передбачено вимоги до звернень, без дотримання яких звернення може не розглядатися.

Згідно з положеннями Закону України «Про звернення громадян» звернення може бути надіслане поштою або передане громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, або надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. При цьому вимогами до звернення є:

  • зазначення прізвища, імені, по батькові заявника та місця його проживання;
  • викладення суті порушеного питання;
  • підписання звернення із зазначенням дати.

Електронне звернення є різновидом письмового звернення, тому до нього висуваються вимоги статті 5 Закону України «Про звернення громадян». В електронному зверненні зазначається електронна поштова адреса, на яку може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з заявником.

Електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Проте електронний підпис прирівнюється до особистого підпису, а відтак його використання при зверненні громадянина до суб’єктів владних повноважень, не може вважатися порушенням вимог Закону України «Про звернення громадян».

За змістом ст.8 Закону України «Про звернення громадян» не підлягає розгляду і визнається анонімним лише письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.